Zdzisław Gogola OFMConv  Curriculum Vitae:

  • 2014 – uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego
  • 2014 – członkostwo w Rzymskokatolickim Towarzystwie Teologicznym na Ukrainie
  • 2010 – habilitacja na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
  • 2004 – członkostwo w Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach)
  • 2004 – zatrudnienie na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (adiunkt)
  • 2003 – członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym (Kraków)
  • 2000 – zatrudnienie na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (asystent)
  • 1999 – doktorat na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  • 1989 – prowincjał Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię oo. Franciszkanów w Polsce
  • 1986 - 1989 – rektor Wyższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów w Krakowie
  • 1982 - 1984 – mistrz nowicjatu i wykładowca w Kalwarii Pacławskiej
  • 1980 - 1982 – wicerektor i wykładowca Niższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów w Legnicy
  • 1979 – magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

  Publikacje:

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] 33, Oboedientia et pax. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi Marianowi Błażejowi Kruszyłowiczowi OFMConv, Szczecin: Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego 2014. [szukaj w bibliotece]
  • Lubomierz – ścieżkami historii, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2014. [szukaj w bibliotece]
  • Kronika klasztoru OO. Franciszkanów w Głogówku 1945-1975, Głogówek: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2014. [szukaj w bibliotece]
  • Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013. [szukaj w bibliotece]
  • Kronika klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie 1939-1944, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2013. [szukaj w bibliotece]
  • Adam Rąpała, Kazania [red.], Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2013. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Joanna Małocha, Bogusława Frontczak, Kronika parafii OO. Franciszkanów w Czyszkach 1821 – 1936, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Dzieje ruchu hippisowskiego, Kraków: Bratni Zew 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Roman Pałaszewski, Bracia Mniejsi Konwentualni w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1972 [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Dzieje franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1918 – 1939, Kraków: UNUM 2011. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Joanna Małocha, Helena Starostecka, Kronika II. Seminarium OO. Franciszkanów we Lwowie 1928-1934, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Dzieje franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w latach 1918–1939, Kraków: UNUM 2010. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Bronisława Fima, Aleksandra Mączka, Świeccy franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Joanna Małocha, Anna Oleksiak, Kronika klasztoru Franciszkanów we Lwowie 1939–1946, Kraków: UNUM 2008. [szukaj w bibliotece]
  • Bł. Aniela Salawa w 85. rocznicę śmierci, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2007. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] A. Bruździński, „Umiłowany od wszytkiego miasta” w 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa, Kraków: UNUM 2007. [szukaj w bibliotece]
  • La vida que nace del martirio. Los misioneros franciscanos conventuales en Perú, Palencia: Ecliciones Calamo 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Dzieje Szkoły w Ołpinach, Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska 2005. [szukaj w bibliotece]
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Ołpinach (1875–2005), Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2005. [szukaj w bibliotece]
  • Działalność misyjna Braci Mniejszych Konwentualnych w Peru, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003. [szukaj w bibliotece]
  • W Peruwiańskie Andy z Pokojem i Dobrem, Kraków: Missio-Polonia 2002. [szukaj w bibliotece]
  • Z Ołpin powołał ich Pan. Biogramy osób duchownych w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2002. [szukaj w bibliotece]
  • Ks. Prałat Jan Ślęzak. Duszpasterz i Społecznik, Kraków: Towarzystwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Sanktuarium Matki Bożej Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999. [szukaj w bibliotece]
  • Dzieje miejscowości i parafii Lubomierz, Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów 1998. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Działalność Franciszkanów w Głogówku w latach 1945-2000 [w:] K. Hura [red.], Dzieje Franciszkanów w Głogówku 1264-2014, Wrocław: 2014, s. 51-114.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Paragwaju 1986-2013 [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: 2014, s. 143-196.
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wpływ Jana Pawła II na życie i religijność Polaków [w:] Jan Malik [red.], Papież Jan Paweł II. Święty, Kraków: VANDRE 2014, s. 85-105.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Akcja germanizacyjna- Goralenvolk [w:] K. Miroszewski, M. Stolarczyk [red.], „Śląsk – Polska – Europa – Świat”. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego, Katowice: Wydawnistwo UŚ 2013, s. 107-123.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Odrodzenie minorytów na Słowacji [w:] J. Malik [red.], 20 lat niepodległości Słowacji, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2013, s. 41-64.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentual-nych w okresie II wojny światowej [w:] W.M. Michalczyk, C.M. Paczkowski [red.], „Non cesso gratias agere Deo et hominibus”. Prace ofiarowane o. dr. Anzelmowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50- lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków - Warszawa: 2013, s. 543-566.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Bibliografia prof. dr hab. Janusza Wycisły [w:] Z. Gogola [red.], „Habent omnia tempora sua”. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 15-33.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Życiorys ks. prof. dr hab. Janusza Wycisły [w:] Z. Gogola [red.], „Habent omnia tempora sua”. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 11-13.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rola „Radia Wolna Europa” w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1950-1989 [w:] [red.], „Servabo legem Tuam in toto corde meo”. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. Józefa Krzywdy CM, Kraków: 2013, s. 49-61.
  • Gruzińscy oficerowie kontraktowi w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej [w:] W. Gliński [red.], Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, Warszawa: Wydawnictwo UKSW w Warszawie 2013, s. 263-274.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Metody walki z "zimną wojną" [w:] Zdzisław Gogola [red.], Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 155-173.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dzieje obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej [w:] J. Urban, A. Witko [red.], Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 121-129.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Praca i śmierć polskich franciszkanów w kontekście działalności terrorystycznej Sendero Luminoso w Peru [w:] Z. Struzik [red.], Jan Paweł II w Peru, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2011, s. 73-103.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zamach na Jana Pawła II a sprawa polska [w:] J. Malik, K. Palich [red.], XI Dzień Papieski „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”, Kraków: Poczta Polska SA 2011, s. 11-19.
  • Święty Maksymilian w obronie godności człowieka [w:] J. Malik [red.], Święty Maksymilian Maria Kolbe w filatelistyce, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2011, s. 22-30.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Peru w latach 1988-2010 [w:] E. Wróbel, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 93-106.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Jan Paweł II – promotor świętości [w:] J. Malik [red.], Droga do świętości papieża Jana Pawła II, Kraków: Vandre 2011, s. 9-16.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Jan Paweł II wobec procesu zjednoczenia Europy [w:] J. Malik [red.], Jan Paweł II w naszej pamięci. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2010, s. 39-44.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Poznańskie klasztory Braci Mniejszych Konwentualnych utracone w wyniku rozbiorów [w:] L. Wilczyński [red.], Historia życia konsekrowanego w diecezji poznańskiej, Poznań: Rys 2010, s. 135-145.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Działalność misyjna i zagraniczna pomoc duszpasterska polskich zakonów Braci Mniej-szych w latach 1900–2009 [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 177-244.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Działalność franciszkanów w parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu w latach 1947-2010 [w:] A. Augustyn [red.], Franciszkanie - parafia i kościół pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, Wrocław: Rubikon 2010, s. 45-87.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Papini Nicolaus 1751 – 1834, historiograf [w:] F. Gryglewicz, R. Łukaszyk [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 1305-1306.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Teresa Weronika Sawicka FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 275-278.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wojciech Stanisław Baran FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 103-107.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Św. Józef Sebastian Pelczar FZŚ (1843–1924) [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 91-96.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Alojzy Stanisław Chmielarz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 124-126.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stanisława Maria Stasiaczek FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 291-292.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zofia Anna Surma FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 293-294.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Franciszkański Zakon Świeckich [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 19-88.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kazimiera Franciszka Chmura FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 127-129.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Helena Franciszka Srokosz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 286-290.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Eugenia Klara Szablińska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 295-297.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Celina Franciszka Chmielarz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 122-123.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zofia Salomea Spyrka FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 284-285.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stanisława Maria Razowska – Świeży FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 268-269.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Działalność Arcybiskupa Zygmunta Felińskiego w świetle listów skierowanych do państwa Rogawskich [w:] [red.], Rodzina Maryi. Dzieło błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007. Materiały z sympozjum, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2009, s. 65-84.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Maria Magdalena Sitko FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 279-280.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II w kontekście politycznym ówczesnej PRL [w:] J. Malik [red.], 30. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Polsce. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 42-50.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Jadwiga Aniela Siuta FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 281-283.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Teresa Faustyna Marek FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 226-227.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Bogdan Marek FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Francisz-ka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 224-225.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Apolonia Franciszka Maj FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 222-223.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stanisława Klara Mazur FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 229-231.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Agnieszka Anna Michorczyk FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 232-238.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Bogumiła Franciszka Nowak FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 243-244.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Irena Monika Nikiel FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 241-242.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Konrad Tomasz Litwinowicz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 210-221.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zdzisława Zuzanna Drapa FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 137-138.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Początki franciszkanów w Krakowie [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Studia do dziejów klasztorów małopolski w średniowieczu, Katowice: Wydawnictwo PAN Oddział w Katowicach 2009, s. 66-75.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Józefa Dorota Kołodziej FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 185-187.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Anna Małgorzata Kubic FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 204-205.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Genowefa Maria Król FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 200-202.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stanisława Elżbieta Dąbrowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 134-136.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Helena Klara Krawczyk FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 198-199.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wanda Małgorzata Olechowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 245-246.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wanda Małgorzata Sadowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 272-274.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Jadwiga Małgorzata Górska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 163-164.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Alfreda Helena Grochowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 154-156.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Danuta Maria Gawor FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 151-153.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Edward Jan Gwazdacz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 165-167.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Krystyna Maria Hady FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 168-170.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Krystyna Maria Kędzior FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 178-179.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Anna Antonina Jakubowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 171-172.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Maria Karolina Dziadkowiec FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 140-141.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Władysława Bernadeta Kulas FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 206-207.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zofia Elżbieta Pietrzyk FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 251-252.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Teodora Maria Pietras FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 249-250.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Aniela Zofia Piwowarska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 253-255.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Marianna Elżbieta Płuciennik FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 256-258.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stefania Agata Liszkiewicz FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 208-109.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Krystyna Kinga Rajzer FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 259-267.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wiesława Maria Kostuch FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 192-197.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Leokadia Teresa Kołodziej FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 188-191.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Janina Aniela Ślęczka FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 300-301.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wanda Anna Turkanik FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 302-304.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Józefa Maria Szczepańczyk FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 298-299.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Jadwiga Franciszka Palusińska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 247-248.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katarzyna Franciszka Kiebzak FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 182-184.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wacława Franciszka Chudecka – Radomska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 132-133.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Karolina Weronika Wojtela FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 305-306.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Helena Weronika Wolska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 307-309.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Powstanie i znaczenie Nowej Huty [w:] J. Malik [red.], 60 lat Nowej Huty. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Kraków – Nowa Huta 2009”, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 59-69.
  • [szukaj w bibliotece]
  • O. Symeon Barcik OFM Conv 1937–2006 [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 389-394.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Danuta Anna Żaba FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 319-320.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Krystyna Maria Zborowska FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 317-318.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stanisława Maria Wołek FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 310-312.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stanisława Franciszka Wójcik FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 313-314.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Halina Franciszka Wypart FZŚ [w:] Z. Gogola, B. Fima, A. Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 315-316.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Matka Boża Bolesna Smętna Dobrodziejka Krakowa [w:] J. Malik [red.], 100. rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej „Smętnej Dobrodziejki Krakowa” Katalog Wystawy Filatelistycznej, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2008, s. 9-20.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Nasze korzenie a nasze dziś. Uwarunkowania historyczne: charyzmat augustiański we współczesnej duchowej atmosferze Krakowa [w:] E. Kania [red.], Augustianie w latach 1905–1950. Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950 (dyskusja panelowa), Kraków: Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna 2008, s. 29-37.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Strzałkowski Zbigniew Adam 1958–1991, franciszkanin, misjonarz [w:] A. Ramanowski [red.], Polski Słownik Biografczny, Warszawa-Kraków: PAN 2007, s. 591-592.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kosiorek Franciszek (zak. Szczepan) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 238-239.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Świerzawski Kazimierz (zak. Fidelis) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 284-284.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wójcik Antoni (zak. Remigiusz) o. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 291-292.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Przybycie franciszkanów do Krakowa na tle historii miasta [w:] A. Bruździński, Z. Gogola [red.], „Umiłowany od wszytkiego miasta” w 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa, Kraków: UNUM 2007, s. 9-25.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipiński Edward (zak. Jan od Krzyża) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 245-245.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pelc Ignacy (zak. Euzebiusz) o. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 261-262.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kotynia Jan (zak. Józef) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 240-241.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Gawędzki (zak. Michał) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 206-206.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Błachno Piotr (zak. Atanazy) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 184-184.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Haczela Jan (zak. Peregryn) o. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 212-217.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kotarski Henryk (zak. Wiesław) br. [w:] J. Krętosz, M. Pawłowiczowa [red.], Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 240-240.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rozwój i organizacja zakonu franciszkanów w II Rzeczypospolitej Polskiej [w:] J. Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70 rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 845-867.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rys historyczny bazyliki franciszkanów w Krakowie [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, Kraków: UNUM 2006, s. 25-43.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Organizacja i działalność franciszkanów na ziemiach polskich w latach 1234–1939 [w:] T. Janiak, D. Stryniak [red.], Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku, Gniezno: Wydawnictwo Muzeum Początków Państwa Polskiego 2006, s. 9-32.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Biblioteki zakonne w Polsce w XVII i XVIII wieku [w:] M. Łobozek [red.], Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 105-134.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wydawnictwo „Rycerza Niepokalanej” jako element działalności misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Japonii [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Maria Immaculata 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 159-173.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stasica Józef o. Feliks 1934–1991, franciszkanin, prowincjał [w:] A. Romanowski [red.], Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków: PAN 2004, s. 506-508.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Powołanie do służby – szczególny charyzmat błogosławionej Anieli Salawy [w:] J. Marecki, K. Panuś [red.], Cracovia sacra – krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków: UNUM 2004, s. 203-213.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stanisław z Opoczna (Petrejus) ~1510–1570, doktor teologii, franciszkanin, prowincjał [w:] A. Romanowski [red.], Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków: PAN 2003, s. 64-65.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Peru w XX w. [w:] S. Stabryła, R. Zawadzki [red.], Studia i rozprawy ofiarowane Profesorowi Tytusowi Górskiemu – Charisteria Tito Górski oblata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 23-39.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dąbrowski Tadeusz (1911–1989), franciszkanin, imię zakonne Eryk [w:] J. Myszor [red.], Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, Warszawa: Verbinum 2003, s. 56-57.
  • [szukaj w bibliotece]
  • O. Sebastian Apolinary Uchman OFMConv 1902–1961 [w:] J. Myszor [red.], Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, Warszawa: Verbinum 2002, s. 295-296.
  • [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Postawa Kościoła wobec wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce na początku lat 80-tych XX wieku [w:] Folia Historica Cracoviensia, 20 2014, s. 259-290. [szukaj w bibliotece]
  • Misje polskich franciszkanów (Braci Mniejszych Konwentualnych) XX wieku w świecie [w:] Lignum Vitae, 14 2013, s. 233-251. [szukaj w bibliotece]
  • Geneza teologii wyzwolenia w kontekście historycznym Peru w XX wieku [w:] Lignum Vitae, 14 2013, s. 253-265. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Franciszkanie polscy w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Lignum Vitae, 14 2013, s. 219-232. [szukaj w bibliotece]
  • W walce o Kościół na Ukrainie – biskup Rafał Kiernicki OFMConv [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 19 2012, s. 123-136. [szukaj w bibliotece]
  • Błogosławiony Jakub Strzemię – franciszkanin, misjonarz, arcybiskup, błogosławiony [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 19 2012, s. 45-56. [szukaj w bibliotece]
  • Z katakumb na ołtarze [w:] Nasz Dziennik, z dn. 4 V 2012, s. 17-17.
  • Polityka II Rzeczypospolitej i Polskie Ludowej wobec społeczności Łemków [w:] Studia Redemptorystowskie, 9 2011, s. 271-302. [szukaj w bibliotece]
  • Błogosławiona Aniela Salawa [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 313-338. [szukaj w bibliotece]
  • Błogosławiony Rafał Chyliński [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 297-311. [szukaj w bibliotece]
  • Powstanie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w kontekście społeczno-religijnym Krakowa na przełomie XIX i XX wieku [w:] Nasza Przeszłość, 113 2010, s. 329-346. [szukaj w bibliotece]
  • Święty Maksymilian Maria Kolbe [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 15-35. [szukaj w bibliotece]
  • Praca franciszkanów polskich wśród Polonii na przełomie wieków XIX i XX do 1939 roku [w:] Przegląd Kalwaryjski, 13 2009, s. 189-223. [szukaj w bibliotece]
  • Prowincje polonijne franciszkanów w USA na przełomie XIX i XX wieku [w:] Lignum Vitae, 10 2009, s. 177-184. [szukaj w bibliotece]
  • Wybrane tablice i pomniki poświęcone dla Jana Pawła II w Krakowie [w:] Nasza Przeszłość, 112 2009, s. 293-314. [szukaj w bibliotece]
  • Z poselstwem do narodu. Kazania Piotra Skargi [w:] Życie duchowe, 58 2009, s. 74-79. [szukaj w bibliotece]
  • Sposoby poszukiwania soli na przestrzeni wieków [w:] Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 32 2008, s. 11-13. [szukaj w bibliotece]
  • Błogosławiony Rafał Chyliński (1694–1741) [w:] Nasza Przeszłość, 106 2006, s. 197-216. [szukaj w bibliotece]
  • Misje franciszkanów w Peru w XVI i XVII wieku [w:] Studia Historyczne, 49, z. 1 2006, s. 3-16. [szukaj w bibliotece]
  • O istnieniu franciszkańskiego klasztoru w Lelowie w latach 1357–1820 [w:] Nasza Przeszłość, 102 2004, s. 399-425. [szukaj w bibliotece]
  • Dzieje Franciszkanów w Polsce Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię [w:] Folia Historica Cracoviensia, 10 2004, s. 141-166. [szukaj w bibliotece]
  • Kościół w Polsce wobec wyzwań misyjnych w XX wieku [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 12 2003, s. 231-247. [szukaj w bibliotece]
  • Pariacoto – misja Braci Mniejszych Konwentualnych [w:] Folia Historica Cracoviensia, 8 2002, s. 229-243. [szukaj w bibliotece]
  • Biogramy męczenników franciszkańskich z Peru o. Zbigniew Strzałkowski, o. Michał Tomaszek [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 9 2000, s. 285-304. [szukaj w bibliotece]
  • Początkowa organizacja życia kościelnego i rozwoju sieci parafialnej na Żywiecczyźnie [w:] Karta Groni, 20 1999, s. 149-160. [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Mistyka karmelitańska ()
  • Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. Januszowi Wyciśle (501-10-030016)
  • Historia wsi i parafii Ołpiny oraz kronika II Seminarium Franciszkanów we Lwowie w latach 1928-1934 (13070001)
  • Dzieje zakonów Mendykanckich Rzeczypospolitej (130705)
  • Dzieje franciszkańskiej prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1939-1989. (501-10-030043)

  Wygłoszone Referaty:

  • Zasłużeni dla Ołpin [podczas konferencji:] Wielkie osobowości ziemi ołpińskiej, 10 czerwca 2019, .
  • Życie i działalność zakonów w średniowiecznym Krakowie [podczas konferencji:] Sesji naukowa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 27 maja 2019, .
  • Kalwaria Pacławska ”wczoraj i jutro” [podczas konferencji:] Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu, 27 marca 2019, .
  • Początki domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie [podczas konferencji:] Od miłosierdzia do Miłosierdzia, 19 maja 2018, .
  • Formacja początkowa – nowicjat [podczas konferencji:] 350 lat Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej 1668 – 2018, 2 maja 2018, .
  • Historia obrazu Matki Bożej sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej [podczas konferencji:] Wędrujące Madonny. Wizerunki Madonn Kresowych na Podkarpaciu, 25 listopada 2017, .
  • Oryginalność posługi ks. Jana Ślęzaka w Ołpinach w kontekście społeczno – politycznym [podczas konferencji:] Ks. Jan Ślęzak – duszpasterz i społecznik, 5 czerwca 2017, .
  • Terroryzm i misja franciszkańska w Peru [podczas konferencji:] Błogosławieni Męczennicy z Peru: o. Zbigniew Strzałkowski, o. Michał Tomaszek – patronami w obronie przed terroryzmem, 12 maja 2017, .
  • Powstanie misji franciszkańskiej w Peru i męczeństwo misjonarzy w 1991 roku [podczas konferencji:] Sympozjum popularnonaukowe zorganizowane przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej oraz klasztor franciszkanów w Gołonogu, 4 czerwca 2016, .
  • Kościół i klasztor karmelitów na Piasku w Krakowie [podczas konferencji:] Sesja naukowa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 16 maja 2016, .
  • Historia misji krakowskiej prowincji franciszkanów w Peru [podczas konferencji:] Terytoria. W świątyni słońca czyli o franciszkanach na ziemiach Inków, 30 listopada 2015, .
  • Początki i rozwój misji franciszkańskiej w Peru [podczas konferencji:] W hołdzie męczennikom, 7 listopada 2015, .
  • Powstanie misji w Peru i męczeństwo misjonarzy [podczas konferencji:] Sesji naukowa zorganizowana przez klasztor franciszkanów we Wrocławiu z okazji beatyfikacji męczenników franciszkańskich z Peru, 10 pazdziernika 2015, .
  • Powstanie misji w Peru i męczeństwo misjonarzy [podczas konferencji:] Sesja naukowa zorganizowana z okazji beatyfikacji męczenników franciszkańskich z Peru, 10 pazdziernika 2015, .
  • Bł. Władysław z Gielniowa jako wzór poszukiwania nowych dróg nauczania [podczas konferencji:] 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej Królowej Mazowsza i Kujaw, 15 maja 2015, .
  • Pielgrzymka do grobów ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Reminiscencje z Peru [podczas konferencji:] W kręgu kultury zakonnej, 9 kwietnia 2015, .
  • Odrodzenie zakonu minorytów na Słowacji po II wojnie światowej [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie środkowo – wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów 1917 – 1990, 10 grudnia 2014, .
  • Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Wiśniczu jako wotum Stanisława Lubomirskiego za zwycięstwo pod Chocimiem [podczas konferencji:] Zaduszki u Lubomirskich, 2 listopada 2014, .
  • Sympozjum jubileuszowe które odbyło się 20 maja 2010 roku na Wydziałe Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Kościół katolicki w wybranych krajach Europy Środkowo – Wschodniej w okresie przemian społeczno politycznych [podczas konferencji:] Uroczystość zorganizowana z okazji wręczenia Księgi Jubileuszowej Oboedientia et Pax dedykowanej biskupowi Marianowi Błażejowi Kryszyłowiczowi OFMConv w 25 rocznicę posługi biskupiej, 20 pazdziernika 2014, .
  • Kardynał Karol Wojtyła z wizytą w parafii ołpińskiej i u ks. Jana Ślęzaka w 1970 r. [podczas konferencji:] Nadanie imienia ks. prałata Jana Ślęzaka Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach, 18 pazdziernika 2014, .
  • Życie i działalność św. Jana z Dukli [podczas konferencji:] Między Duklą a Lwowem, 26 wrzesnia 2014, .
  • Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Paragwaju 1986 - 2013 [podczas konferencji:] Spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła, 5 czerwca 2014, .
  • Św. Jan z Dukli na tle epoki [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli, 23 maja 2014, .
  • Działalność franciszkanów w Głogówku w latach 1945-2012 [podczas konferencji:] Sympozjum z okazji 750-lecia Franciszkanów w Głogówku, 22 maja 2014, .
  • Krośnieńscy Franciszkanie w okresie II wojny światowej [podczas konferencji:] Dni Krosna, 15 czerwca 2013, .
  • Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Paragwaju 1986 - 2013 [podczas konferencji:] Spotkanie wykładowców historii Kościoła, 5 kwietnia 2013, .
  • Ks. bp Rafał Kiernicki 1912-1995 [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów 1917-1990, 15 listopada 2012, .
  • O. Rafał Kiernicki jako obrońca wiary wobec zagrożeń ze strony totalitaryzmu sowieckiego [podczas konferencji:] Życie i działalność o. Rafała Kiernickiego w ZSRR w latach 1939-1995, 4 maja 2012, .
  • Jan Paweł II promotor świętości [podczas konferencji:] Dni Kultury Chrześcijańskiej - Święci na nasze dni, 19 wrzesnia 2011, .
  • Dzieje franciszkanów jasielskich w XX wieku [podczas konferencji:] Dni Jasła 2011, 10 czerwca 2011, .
  • Potrzeba chocimska klasztorem wiśnickim ukoronowana [podczas konferencji:] Sesja naukowa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 12 pazdziernika 2010, .
  • Działalność franciszkanów w parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu w latach 1947-2010 [podczas konferencji:] 110. rocznica powstania parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, 8 maja 2010, .
  • Bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz, arcybiskup, błogosławiony [podczas konferencji:] Z mroków czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, patronie naszym i stróżu, 16 marca 2010, .
  • Franciszkanie na terenie archidiecezji poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku [podczas konferencji:] Historia życia zakonnego w archidiecezji poznańskiej. Stan, potrzeby i perspektywy badań, 30 listopada 2009, .
  • Metody i formy pracy ewangelizacyjnej na terenie Boliwii realizowane przez Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych [podczas konferencji:] Sympozjum Misjologiczne "Jan Paweł II w Boliwii ", 26 listopada 2009, .
  • Dzieje klasztoru Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu po kasacji 1782–2009 [podczas konferencji:] Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem, 25 listopada 2009, .
  • Działalność misyjna i zagraniczna pomoc duszpasterska polskich zakonów Braci Mniejszych w latach 1900–2009 [podczas konferencji:] Spotkania wykładowców Historii Kościoła z okazji Jubileuszu 800-lecia Zakonu Franciszkańskiego, 16 kwietnia 2009, .
  • Śmierć polskich franciszkanów w kontekście działalności terrorystycznej Sendero Luminoso w Peru [podczas konferencji:] Pielgrzymki Jana Pawła II do Peru, 18 marca 2009, .
  • Sytuacja rodziny w krajach misyjnych na przykładzie Ameryki Południowej [podczas konferencji:] Duszpasterska Sesja Misyjna, 11 pazdziernika 2008, .
  • Franciszkanie wśród Polonii w okresie międzywojennym [podczas konferencji:] Z dziejów duszpasterstwa zakonnego wśród Polonii na świecie. W 50-tą rocznicę powstania Polskiego Ośrodka Katolickiego Bernardynów w Martin Coronado 1957–2007, 11 lutego 2008, .
  • Działalność abpa Felińskiego w świetle listów skierowanych do Państwa Rogawskich [podczas konferencji:] „Rodzina Maryi”. Dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007, 18 grudnia 2007, .
  • Misje franciszkanów na przełomie XX i XXI wieku w Afryce i Azji [podczas konferencji:] Duszpasterska Sesja Misyjna, 27 pazdziernika 2007, .
  • Św. Maksymilian i japoński Niepokalanów [podczas konferencji:] Diecezjalne Sympozjum Misyjne "Na misyjnych drogach Azji. Za św. Jackiem i św. Maksymilianem na Wschód", 9 czerwca 2007, .
  • Przybycie franciszkanów do Krakowa na tle historii miasta [podczas konferencji:] Jubileusz 770-lecia przybycia franciszkanów do Krakowa 1237–2007, 22 maja 2007, .
  • Sposoby pozyskiwania soli na przestrzeni wieków [podczas konferencji:] Spotkanie Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach, 15 maja 2007, .
  • Rośliny w kulturze Peru [podczas konferencji:] Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Symbolika roślin, 10 marca 2007, .
  • 125 lat posługi sióstr Elżbietanek w Norwegii [podczas konferencji:] Konferencja naukowa zorganizowana przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek, 29 lipca 2006, .
  • Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego w historii Polski i Krakowa [podczas konferencji:] Spotkanie Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach, 6 czerwca 2006, .
  • Organizacja i działalność franciszkanów na ziemiach polskich w latach 1234–1939 [podczas konferencji:] III Franciszkańska Sesja Naukowa "Pokój i Dobro. Franciszkanie Konwentualni i Klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku", 26 kwietnia 2006, .
  • Życie i działalność emigracyjna biskupa Rafała Kiernickiego OFMConv 1912–1995 [podczas konferencji:] Spotkanie Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego "Ludzie emigracji", 19 stycznia 2006, .
  • Biblioteki, publikacje, wydawnictwa w zakonach XVII i XVIII wieku [podczas konferencji:] Kultura Intelektualna w zakonach w XVII i XVIII wieku, 27 pazdziernika 2005, .
  • Przybycie i początki franciszkanów w Krakowie [podczas konferencji:] Sesja Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach, 24 maja 2005, .
  • Rys historyczny bazyliki franciszkanów w Krakowie [podczas konferencji:] Z dziejów kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie, 22 kwietnia 2005, .
  • Wydawnictwo „Rycerz Niepokalanej” jako element działalności misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Japonii [podczas konferencji:] Maria Immaculata. 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny, 11 grudnia 2004, .
  • Powołanie do służby – szczególny charyzmat bł. Anieli Salawy [podczas konferencji:] Spotkanie Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 18 listopada 2004, .
  • Kościół katolicki w Peru w XX wieku [podczas konferencji:] Spotkanie Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 27 lutego 2003, .
  • Męczennicy franciszkańscy z Pariacoto [podczas konferencji:] Sympozjum Misyjne, 14 listopada 2002, .
  • Ksiądz Prałat Jan Ślęzak jako kapłan, społecznik, wychowawca zastępów kapłanów i osób życia konsekrowanego [podczas konferencji:] Promocja książek o. Z. Gogoli pt. "Ksiądz Prałat Jan Ślęzak Duszpasterz i Społecznik" i "Z Ołpin powołał ich Pan", 6 sierpnia 2002, .
  • Sytuacja Kościoła w Peru w latach 1980–2001 [podczas konferencji:] XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Misyjne Kleryków, 27 czerwca 2002, .
  • Historyczne uwarunkowania fenomenu powołań do kapłaństwa i życia zakonnego w Ołpinach w XX wieku [podczas konferencji:] Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "Z Ołpin powołał ich Pan", 28 maja 2002, .
  • Peru i jego kultura [podczas konferencji:] W krainie dzieci Słońca, 21 stycznia 2002, .
  • Sukces proboszcza ks. Jana Ślęzaka z Ołpin [podczas konferencji:] Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "Ks. Prałat Jan Ślęzak. Duszpasterz i Społecznik", 28 wrzesnia 2001, .
  • Życie i śmierć franciszkańskich męczenników z Peru – polskich misjonarzy o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka [podczas konferencji:] XX Sesja Kolbiańska, 14 wrzesnia 2001, .
  • Peru miejscem pracy i śmierci franciszkańskich misjonarzy [podczas konferencji:] Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "W peruwiańskie Andy z Pokojem i Dobrem", 25 maja 2001, .
  • I dzisiaj Kościół jest Kościołem męczenników [podczas konferencji:] Spotkanie Naukowego Koła Misjologów UKSW, 20 marca 2001, .
  • Franciszkanie świeccy w życiu Kościoła Krakowskiego w latach 1990–2000 [podczas konferencji:] Spotkanie asystentów Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 13 grudnia 2000, .
  • Przygotowanie misji franciszkańskich w Ugandzie [podczas konferencji:] Tydzień Afrykański "Czarna Afryka", 27 listopada 2000, .
  • Charyzmat franciszkański w sztuce bazyliki św. Franciszka w Krakowie [podczas konferencji:] Sesja Franciszkańska w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, 16 listopada 2000, .
  • Ważniejsze ośrodki kultu Maryjnego na Żywiecczyźnie [podczas konferencji:] Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "Sanktuarium Matki Bożej Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie", 19 grudnia 1999, .
  • Św. Maksymilian Kolbe – przykładem pracy [podczas konferencji:] XVIII Sesja Kolbiańska, 9 wrzesnia 1999, .