dr Tomasz Graff


 • Dyżur dydaktyczny:
  Poniedziałki, godz. 12:45-13:30
  w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2019 – Członek Komisji Historycznej PAN oddz. w Krakowie.
 • 2018 – członek Zespołu Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Polskiej Akademii Nauk
 • 2017 – Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”
 • 2017 – członek Międzynarodowego Kolegium Redakcyjnego czeskiego czasopisma "Husitský Tábor"
 • 2016 – Od września prodziekan ds. studenckich Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2016 – Przyjęcie do grona członków Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
 • 2015 – Przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2014 – Członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2012 - 2016 – Z-ca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury
 • 2012 - 2014 – Sekretarz Redakcji "Folia Historica Cracoviensia"
 • 2011 – Sekretarz Zarządu Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana
 • 2011 – Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział Kraków
 • 2011 – Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • 2010 – Sekretarz Zarządu Inicjatywy Małopolskiej im. króla Władysława Łokietka
 • 2010 – Adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania UPJPII
 • 2009 – Sekretarz Rady Instytutu Historii Sztuki i Kultury
 • 2008 - 2010 – Asystent w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania PAT i UPJPII
 • 2006 – Promocja doktorska na Wydz. Hist. UJ
 • 2005 – Stypendium im. S. Estreichera UJ
 • 2005 – Ukończenie 4-letnich studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ
 • 2001 - 2004 – Stypendium naukowe UJ
 • 2001 – Ukończenie studiów i obrona pracy magisterskiej w Instytucie Historii UJ z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem
 • 2000 – Stypendium MEN
 • 1998 – W-ce prezes d/s Naukowych Koła Naukowego Historyków Studentów UJ
 • 1996 – Rozpoczęcie 5-letnich studiów magisterskich w Instytucie Historii UJ

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków: Societas Vistulana 2008. [dostępne w księgarni][szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Smołucha Janusz, Waśko Anna, Nowakowski Paweł F., Historia vero testis temporum. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Societas Vistulana 2008. [dostępne w księgarni][szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Urbanek Grzegorz, 420 lat Szkół Nowodworskich. Wydanie Jubileuszowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, Kraków: I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie 2008. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • The Catholic Church in Poland and King Władysław III's Crusade Against the Turks [w:] J. Smołucha, J. Jefferson [red.], Holy War in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe, Kraków-Mainz: Akademia Ignatianum 2017, s. 95-107.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Świętosław (zm. ok. 1410), karmelita, kapelan papieski, bp łucki, [w:] A. Romanowski [red.], Polski Słownik Biograficzny, t.51, z. 211, Kraków: IH PAN 2017, s. 547-549.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Patronat cystersów mogilskich nad kościołem pw. Wszystkich Świętych w Wadowicach i problem jego statusu parafialnego w XIV-XVIII wieku [w:] M. Zdanek [red.], Cistercium Mater Nostra, Kraków: Societas Vistulana 2016, s. 0-0.
 • Zglenicki Franciszek Salezy [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1366-1366.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wola Radziszowska [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 875-876.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zembrzyce [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1347-1348.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zawisza z Kurozwęk [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1287-1287.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Więcławice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 555-556.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zebrzydowski Andrzej [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1337-1337.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wieliczka [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 492-493.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wadowice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 138-139.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wadowita Marcin [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 139-140.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wacław [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 133-133.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wawrzeńczyce [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 295-295.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Trzebicki Andrzej [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1107-1108.
 • Trybsz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1078-1079.
 • Trzebinia [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1108-1109.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tenczynek [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 612-612.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Szaniawski Konstanty Felicjan [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1414-1414.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sułkowice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1191-1191.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sucha Beskidzka [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1151-1151.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Szaflary [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1394-1395.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Strzempiński Tomasz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1072-1073.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Szembek Michał [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 36-36.
 • Szyszkowski Marcin [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 239-239.
 • Serebryski Wojciech [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 39-39.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Królewna Jadwiga w oczach Janka z Czarnkowa [w:] Tomasz Graff [red.], Śladami Świętej Królowej Jadwigi i jej epoki, Kraków: Parafia św. Jadwigi w Krakowie 2013, s. 11-26.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Skomielna Czarna [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 294-294.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sienieński Dymitr [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 161-162.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Siewierskie Księstwo [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 185-186.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wojciech Jastrzębiec [w:] A. Nowak, K. Ożóg, L. Sosnowski [red.], Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 116-118.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sidzina [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 121-121.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Professor Marcin Wadowita (1567 – 1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków [w:] Henrich Hrehor, Martin Pekár [red.], Transformation of Central european Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava): from the middle ages to the e nd of the 18 th Century., Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, s. 84-93.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prałaci kapituły krakowskiej wobec kryzysu Kościoła w latach 1439-1449 [w:] Gałuszka T., Graff T., Ryś. G. [red.], Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: Societas Vistulana 2013, s. 337-355.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mikołaj Trąba [w:] A. Nowak, K. Ożóg, L. Sosnowski [red.], Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 84-87.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Piotr Wysz [w:] A. Nowak, K. Ożóg, L. Sosnowski [red.], Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 92-93.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Grzegorz z Sanoka [w:] A. Nowak, K. Ożóg, L. Sosnowski [red.], Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 31-33.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ręczajski Hieronim [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 68-69.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Scipio Jan Karol [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1308-1309.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rey Józef Tadeusz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 55-55.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Schindler Jan [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1232-1233.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ks. Dziersław Borzymowski CRL w służbie państwa polskiego i Kościoła [w:] K. Łatak [red.], Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie-Wydarzenia-Kultura, Łomianki: LTW 2012, s. 157-176.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Salomon [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 937-937.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Schilling Jan Solidius [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1230-1231.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rey Jan [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 54-54.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rzeszowski Jan [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 739-740.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rożnowski Tomasz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 465-465.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rospond Stanisław [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 344-345.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Różycki Tomasz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 502-503.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozwadowski Antoni [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 453-453.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rudawa [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 543-543.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ryczów [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 659-659.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Radymiński Marcin [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1113-1113.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rafał ze Skawiny [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1153-1154.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przecławski Andrzej [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 614-614.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rachelin [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1027-1027.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prochor [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 456-457.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Raciechowice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1036-1036.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rabka [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1021-1022.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prokulf [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 470-471.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Racławice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1050-1050.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rabsztyński Andrzej [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1022-1022.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Radost [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1104-1105.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Raciborowice [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1033-1034.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pieniążek Mikołaj [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 504-505.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w poźnym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wadowic [w:] pod. red. W. Szymborskiego i J. Kozioła [red.], Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2011, s. 207-221.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Potkański Franciszek [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 103-104.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prokop [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 463-464.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Płaza Tomasz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 845-845.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Piotr z Fałkowa [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 673-673.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Poppon [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1431-1431.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Piotr Wysz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 689-690.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pokrzywnicki Jan [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1033-1034.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Podlodowski Jerzy [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 944-945.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Oporowski Władysław [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 678-679.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Odrowążowie [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 363-364.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Oborski Tomasz [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 209-209.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Hierarchia kościelna państwa jagiellońskiego wobec problematyki czeskiej w pierwszej połowie XV wieku [w:] pod red. W. Iwańczaka i J. Smołuchy [red.], Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010, s. 121-140.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kraków i Uniwersytet krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka [w:] K. Łatak [red.], Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433-1489). Postać-Środowisko- Kultura-Dziedzictwo, Kraków: Instytut Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce 2010, s. 163-173.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy istniał kult św. Jadwigi królowej na Litwie w dobie nowożytnej? [w:] pod red. H. Byrskiej i ks. J. Dziaska [red.], Św. Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy, Kraków: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie 2010, s. 78-103.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Oborski Mikołaj [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 207-207.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mikołaj Trąba jako gospodarz archidiecezji halickiej i gnieźnieńskiej [w:] F. Kiryk [red.], Mikołaj Trąba. Mąż stanu i prymas Polski. Materiały z Konferencji. Sandomierz 13-14 czerwca 2008 roku, Kraków: Secesja 2009, s. 89-101.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity [w:] T. Graff [red.], Wadowice – siedem wieków historii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 67-90.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp [w:] T. Graff [red.], Wadowice – siedem wieków historii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 7-16.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Marcin Wadowita - wybawca arianina Fausta Socyna: portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku [w:] pod red. P.F. Nowakowskiego i W. Szymborskiego [red.], Miłosierdzie – teoria i praktyka życiowa, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 281-295.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zbigniew Oleśnicki i polski episkopat wobec unii personalnej z Królestwem Węgier w l. 1440-1444 [w:] pod. red. J. Smołuchy, A. Waśko, T. Graffa, P.F. Nowakowskiego [red.], Historia vero testis temporum. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Societas Vistulana 2008, s. 349-364.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Szkoły Nowodworskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – do reformy kołłątajowskiej w 1777 roku [w:] pod red. T. Graffa i G. Urbanka [red.], 420 lat Szkół Nowodworskich. Wydanie Jubileuszowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowowdworskiego w Krakowie, Kraków: I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie 2008, s. 7-38.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Grzegorz z Sanoka jako arcybiskup lwowski [w:] pod red. S. A. Sroki i L. Puchały [red.], W 600-lecie urodzin Grzegorza z Sanoka. Studia o Grzegorzu z Sanoka i jego czasach, Sanok: Instytut Historii UJ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka Sanoku 2008, s. 56-71.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Biskupi krakowscy wobec króla Władysława Łokietka (1320-1333) na tle problemów epoki – wybrane aspekty [w:] J. Smołucha [red.], Lipnica Murowana. Gród króla Władysława Łokietka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 139-152.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozterki religijne biskupów monarchii jagiellońskiej w dobie tzw. II unii polsko-węgierskiej 1440-1444 [w:] pod red. P. Nowakowskiego, W. Szymborskiego [red.], Religijność. Wymiar prywatny i publiczny, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 129-148.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zbigniew Oleśnicki jako kanonik wiślicki. Z dziejów kariery kościelnej w późnym średniowieczu [w:] pod red. A. Waśko i J. Smołuchy [red.], Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem. Materiały z sympozjum historycznego zorganizowanego w Wiślicy, 23 października 2005 roku, Kraków: Księgarnia Akademicka 2006, s. 105-115.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rex iniustus? – Z dziejów polityki kościelnej Władysława Jagiełły na przykładzie zmian na stolicach biskupich w Krakowie i Poznaniu w 1412 roku [w:] pod red. P. Nowakowskiego, J. Smołuchy, W. Szymborskiego [red.], Sprawiedliwość-Tradycja-Współczesność, Kraków: Księgarnia Akademicka 2006, s. 23-36.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Komentarz [współatorstwo z:] z: K. Baczkowskim, J. Smołuchą i D. Jachem [w:] Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa: PWN SA 2006, s. 19-462.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439-1449) [w:] pod. red. F. Kiryka i Z. Nogi [red.], Zbigniew Oleśnicki - książę kościoła i mąż stanu. Materiały z Konferencji Sandomierz 20-21 maja 2005 roku, Kraków: Secesja 2006, s. 195-204.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Commentarii [współatorstwo z:] z: K. Baczkowskim, J. Smołuchą i D. Jachem [w:] Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Cracoviae: PAU 2005, s. 451-583.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Historia; Historia Polski(niesygnowane) [współatorstwo z:] Jach Dariusz [w:] Nowa Encyklopedia Szkolna, Kraków: Zielona Sowa 2004, s. 18-116.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Andegawenowie [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 211-212.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ludwik Wielki [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 213-216.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kazimierz Wielki [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 201-210.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jadwiga Andegaweńska [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 217-222.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jagiellonowie [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 223-230.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Władysław Jagiełło [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 231-240.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Władysław Warneńczyk [w:] R. Marcinek [red.], Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 241-244.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nieznane fakty z życia rajcy wadowickiego Mateusza Kępki (zm. 1602), ojca Marcina Wadowity w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego Bazyliki ONMP w Wadowicach z lat 1585, 1599 i 1616 [w:] Wadoviana, 18 2015, s. 13-25. [szukaj w bibliotece]
 • Jan Hus and Poland and the Polish in the years 1410-1415 [w:] Perspektywy Kultury, 6 2015, s. 45-67. [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Odkrycie barokowego ołtarza z Wadowic w kościele parafialnym w Łazanach [w:] Wadoviana, 17 2014, s. 212-219. [szukaj w bibliotece]
 • Wizja polityczna Zbigniewa Oleśnickiego w okresie bezkrólewia po śmierci Władysława III [w:] Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, XXII 2014, s. 21-43. [szukaj w bibliotece]
 • Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki (1423-1455) wobec husytyzmu i polityki polsko-czeskiej [w:] Mediaevalia Historica Bohemica, 17/1 2014, s. 127-167. [szukaj w bibliotece]
 • Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 141, z.2, 2014, s. 509-526. [szukaj w bibliotece]
 • Wokół fundacji i benefaktorów Szkół Nowodworskich w Krakowie [w:] Folia Historica Cracoviensia, 19 2013, s. 159-176. [szukaj w bibliotece]
 • Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku [współatorstwo][w:] Wadoviana, 16 2013, s. 7-24. [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ kryzysu Kościoła Powszechnego na społeczeństwo polskie w I połowie XV wieku – wybrane zagadnienia [w:] Analecta Cracoviensia, 44 2012, s. 217-240. [szukaj w bibliotece]
 • Professor Marcin Wadowita (1567-1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków [w:] Mesto a dejiny, R.1, cz.1-2 2012, s. 79-89. [szukaj w bibliotece]
 • Augustianin Paweł Vois Wadowita (zm.1616) [w:] Wadoviana, 15 2012, s. 123-126. [szukaj w bibliotece]
 • O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina Wadowity i wadowickim pochówku księżniczki piastowskiej [w:] Wadoviana, 14 2011, s. 189-201. [szukaj w bibliotece]
 • Hierarchia kościoła katolickiego w Polsce wobec Wielkiej Wojny z Krzyżakami [w:] Wiadomości Historyczne, 3 2011, s. 5-9. [szukaj w bibliotece]
 • Mikołaj Trąba z Sandomierza jako współtwórca zwycięstwa grunwaldzkiego [w:] Studia Sandomierskie, 18(2) 2011, s. 5-19. [szukaj w bibliotece]
 • Wadowiczanie w Krakowie.Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników [w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 285-297. [szukaj w bibliotece]
 • Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Wadowice-Karola Wojtyły Ojczyzna Domowa” [w:] Wadoviana, 12 2009, s. 266-271. [szukaj w bibliotece]
 • Długosz wobec Żydów, pogan, heretyków i schizmatyków [w:] Zeszyty Długoszowskie, 8 2009, s. 65-76. [szukaj w bibliotece]
 • Piotr Tafiłowski, Jan Łaski (1456-1531) kanclerz koronny i prymas Polski, Wydawnictwo Sejmowe Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 476 [w:] Studia Źródłoznawcze, 47 2009, s. 258-261. [szukaj w bibliotece]
 • Polska hierarchia kościelna wobec zmian na tronie po śmierci Władysława Jagiełły na tle stosunków z Litwą [w:] Analecta Cracoviensia, 41 2009, s. 391-408. [szukaj w bibliotece]
 • Biskupi monarchii jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w I połowie XV wieku [w:] Nasza Przeszłość, 109 2008, s. 37-54. [szukaj w bibliotece]
 • Działalność polityczna Zbigniewa Oleśnickiego i polskiej hierarchii kościelnej w dobie tzw. burzy koronacyjnej [w:] Folia Historica Cracoviensia, 14 2008, s. 75-85. [szukaj w bibliotece]
 • Studenci z Wadowic w świetle Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 [w:] Wadoviana, 11 2008, s. 7-13. [szukaj w bibliotece]
 • Kariera, pochodzenie społeczne i wykształcenie episkopatu metropolii lwowskiej (do 1412 halickiej) w I. poł. XV wieku [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 133 2006, s. 31-41. [szukaj w bibliotece]
 • Jan z Turobina zwany Turobiniuszem (1511 – 1575). Portret duchownego, uczonego, bibliofila i poety [w:] Wadoviana, 10 2006, s. 95-101. [szukaj w bibliotece]
 • U kresu reedycji Annales Jana Długosza [współatorstwo][w:] Zeszyty Długoszowskie, 4 2005, s. 23-30. [szukaj w bibliotece]
 • Sprawa kardynalatu Zbigniewa Oleśnickiego a spór o precedencję w radzie królewskiej z prymasem Władysławem Oporowskim [w:] Nasze Historie, 7(2002) 2005, s. 105-116. [szukaj w bibliotece]
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zbigniew Oleśnicki – książę Kościoła i mąż stanu”. Sandomierz 20-21 maja 2005 [w:] Studia Źródłoznawcze, 43 2005, s. 232-234. [szukaj w bibliotece]
 • Stosunki Polski ze Stolicą Apostolską na tle wyboru pseudopapieży od czasów wczesnopiastowskich do soboru pizańskiego – wybrane aspekty i zarys problematyki [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 131 2004, s. 43-75. [szukaj w bibliotece]
 • Precedencja biskupów metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej w I połowie XV wieku [w:] Nasza Przeszłość, 102 2004, s. 105-150. [szukaj w bibliotece]
 • Katolicki episkopat metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej wobec wyboru pseudopapieża Feliksa V przez sobór bazylejski [w:] Nasza Przeszłość, 99 2003, s. 55-129. [szukaj w bibliotece]
 • Uposażenie altarii św. Anny przy kościele farnym w Wadowicach w świetle fundacji Mikołaja Komorowskiego z 1621 r. [w:] Wadoviana, 7 2002, s. 94-99. [szukaj w bibliotece]
 • Z dziejów bractwa różańcowego w Wadowicach [współatorstwo][w:] Wadoviana, 7 2002, s. 90-93. [szukaj w bibliotece]
 • Kariery burmistrzów wadowickich – Franciszek Opydo jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1876-1881) [w:] Wadoviana, 6 2001, s. 89-93. [szukaj w bibliotece]
 • Wokół sprawy kardynalatu biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 129 2001, s. 19-50. [szukaj w bibliotece]
 • W. W. Hallo, K. L. Younger (eds.), "The Context of Scripture", vol. 1: Canonical Compositions from the Biblical World, Leiden-New York-Köln 1997, J. E. Brill, ss. 600 [w:] Historia, 5(2) 1997, s. 300-301. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Kultura i społeczeństwo Małopolski średniowiecznej i nowożytnej w świetle krakowskich źródeł archiwalnych oraz ikonograficznych (501-10-030070)

Wygłoszone Referaty:

 • Biskupi krakowscy wobec Akademii Krakowskiej w dobie pierwszych królów elekcyjnych [podczas konferencji:] Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, 8-10 X 2018, 8 pazdziernika 2018, .
 • Nieznana relacja o dziejach relikwiarza grunwaldzkiego z okresu II wojny światowe j [podczas konferencji:] VI Kongres Mediewistów Polskich, 20-22 IX 2018, 21 wrzesnia 2018, .
 • 'To nasze dziedzictwo!". Dylematy sterników Akademii Krakowskiej w I połowie XVII wieku [podczas konferencji:] „Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej” Unity of Diversities - Cultural Heritage of the Visegrad Four, 14-15 XI 2017, 15 listopada 2017, .
 • Biskupi krakowscy wobec majestatu monarszego w okresie panowania pierwszych Jagiellonów [podczas konferencji:] Zikmund Lucemburský a Tábor Královská moc a městské komunity v pozdně středověké Evropě. 2-3 X 2017, 3 pazdziernika 2017, .
 • Maciej z Miechowa i jego próba kontynuacji "Annales" Jana Długosza [podczas konferencji:] Kontynuatorzy Jana Długosza w historiografii polskiej, 21 wrzesnia 2017, .
 • Monarchia Władysława Jagiełły a Hieronim z Pragi [podczas konferencji:] Jeroným Pražský († 30. květen 1416): Pozdně středověká univerzitní vzdělanost a intelektuálové v kultuře latinského Západu. 9.-10.11.2016. International conference „Jerome of Prague († 30th May 1416): Late mediaeval university scholarship and intelectuals, 11 listopada 2016, .
 • Osobowość króla Jadwigi w świetle kontaktów Polski ze Stolicą Apostolską w okresie pontyfikatu papieża Bonifacego IX [podczas konferencji:] Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, 10-12 X 2016, 11 pazdziernika 2016, .
 • Wierni Kościołowi czy Państwu? Polscy biskupi na soborze w Konstancji [podczas konferencji:] Kościół wobec idei państwa i władzy. Od Chrztu do Milenium, 10 czerwca 2016, .
 • Polacy a Jan Hus i husytyzm [podczas konferencji:] Jan Hus. 600 lat, 14 stycznia 2016, .
 • Barokowa pobożność w świetle testamentu ks. profesora Marcina Wadowity [podczas konferencji:] Sacrum w mieście: wymiar religijny, kulturalny i społeczny Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, 25-27 listopada 2015 r., 26 listopada 2015, .
 • Maciej z Miechowa, historyk na przełomie epok [podczas konferencji:] Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność. Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki i narodu (Kraków, 16-17 XI), 16 listopada 2015, .
 • Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna, 7 listopada 2015, .
 • Hierarchia miast w Chorografii [podczas konferencji:] Klasztory-miasta-zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, 26-27 X, 26 pazdziernika 2015, .
 • Stosunek Polaków do Jana Husa [podczas konferencji:] Jan Hus 600 lat później, 6 lipca 2015, .
 • Klasztor kraśnicki w dziełach Jana Długosza [podczas konferencji:] Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie, 12 czerwca 2015, .
 • Królowa Jadwiga wobec Wielkiej Schizmy Zachodniej– [podczas konferencji:] Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w historii i kulturze polskiej, 6 czerwca 2015, .
 • Refleksja teologiczna Marcina Wadowity w świetle nowych ustaleń [podczas konferencji:] Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej, 28-29 maja 2015, 29 maja 2015, .
 • Elity kościelne miasta Krakowa w średniowieczu [podczas konferencji:] Kraków-Norymberga-Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność, 17 pazdziernika 2014, .
 • Polityka Jagiellonów wobec miast księstwa zatorskiego na przykładzie Wadowic [podczas konferencji:] Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku., 16 pazdziernika 2014, .
 • Patronat klasztoru mogilskiego nad parafią wadowicką w dobie staropolskiej [podczas konferencji:] IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów 4-5 VI 2014, 4 czerwca 2014, .
 • Biskupi krakowscy w służbie Kościoła w Polsce [podczas konferencji:] Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. Konferencja naukowa w 650.rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej, 23 kwietnia 2014, .
 • Czy świniopas może zostać uczonym? Refleksje nad karierą uniwersytecką w dobie panowania Wazów [podczas konferencji:] Talent czy przebiegłość? Różne sposoby na zrobienie kariery w średniowiecznej i nowożytnej Europie, 23 stycznia 2014, .
 • Paweł Włodkowic i polska delegacja na soborze w Konstancji wobec "Satyry" Jana Falkenberga [podczas konferencji:] Kulturotwórcza misja uniwersytetu. Paweł Włodkowic i jagiellońskie dziedzictwo myślenia o człowieku, narodzie i dialogu wspólnot, 9 grudnia 2013, .
 • The Catholic Church in Poland and King Wladislas III's Crusade Against the Turks [podczas konferencji:] Holy War and Cultural Transformation in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe International Conference, November 18–20, 2013 Jesuit University Ignatianum in Krakow, 18 listopada 2013, .
 • Profesor Marcin Wadowita (1567-1641). Patron wadowickiego I LO [podczas konferencji:] Sesja naukowa poświęcona Marcinowi Wadowicie i abp J. Bilczewskiemu, 23 pazdziernika 2013, .
 • Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej [podczas konferencji:] Horodło (1413-2013). Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej, 21 wrzesnia 2013, .
 • Nieznane źródła do biografii Marcina Wadowity [podczas konferencji:] Wokół Wadovian, 1 marca 2013, .
 • Od unii z Ludwikiem Andegaweńskim do unii z Jagiełłą [podczas konferencji:] Unia – porozumienie monarchów i narodów?, 24 listopada 2012, .
 • Professor Marcin Wadowita (1567-1641) – an example of a brilliant academic career in the old Cracow [podczas konferencji:] Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Miskolc, Opava and Kraków) from the Middle ages to the end of the 18th century, 28 czerwca 2012, .
 • Wprowadzenie – św. Jadwiga i jej epoka a czasy współczesne [podczas konferencji:] EPOKA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ A TERAŹNIEJSZOŚĆ, 3 czerwca 2012, .
 • Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich w średniowieczu - fakty i mity [podczas konferencji:] Historia wczoraj i dziś pomiędzy mitem a rzeczywistością, 3 grudnia 2011, .
 • Prałaci kapituły krakowskiej wobec kryzysu Kościoła w latach 1439-1449 [podczas konferencji:] De Ecclesia semper reformanda, 2 grudnia 2011, .
 • Wpływ kryzysu Kościoła Powszechnego na postawy religijne mieszkańców Królestwa Polskiego w XV wieku [podczas konferencji:] IV Kongres Mediewistów Polskich, 21 wrzesnia 2011, .
 • Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej na przykładzie Wadowic w XIV-XV wieku [podczas konferencji:] Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, 21 maja 2011, .
 • Ks. Dersław Borzymowski CRL w służbie państwa polskiego i Kościoła [podczas konferencji:] POZNAJ HISTORIĘ – ZROZUMIESZ WSPÓŁCZESNOŚĆ, 7 maja 2011, .
 • Akademia Krakowska w czasach błogosławionego [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja o bł. Stanisławie, 8 maja 2010, .
 • Czy istniał kult św. Jadwigi królowej na Litwie w dobie nowożytnej? [podczas konferencji:] Św. Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy, 15 pazdziernika 2009, .
 • Jan Długosz wobec Żydów i innowierców [podczas konferencji:] Dni Długoszowskie, 17 wrzesnia 2009, .
 • Słowo wstępne o religiach w Europie Środkowej i Wschodniej [podczas konferencji:] Religie w średniowiecznej Europie Środkowej i Wschodniej, 22 maja 2009, .
 • Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity [podczas konferencji:] Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna domowa, 23 stycznia 2009, .
 • Wolność jednostki a średniowieczny monastycyzm [podczas konferencji:] Wolność, granice i nadużycia, 12 grudnia 2008, .
 • Kraków w czasach św. Jana Kantego [podczas konferencji:] Wezwani do miłosierdzia. Pięciolecie Fundacji św. Jana Kantego, 22 listopada 2008, .
 • Hierarchia kościelna państwa jagiellońskiego wobec problematyki czeskiej w 1. połowie XV wieku [podczas konferencji:] Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych, 6 pazdziernika 2008, .
 • Działalność kościelna Mikołaja Trąby jako Arcybiskupa i Pr [podczas konferencji:] Mikołaj Trąba - 650-lecie urodzin, 14 czerwca 2008, .
 • Marcin Wadowita - portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku [podczas konferencji:] Miłosierdzie – teoria i praktyka życiowa, 14 grudnia 2007, .
 • Biskupi krakowscy wobec Władysława Łokietka [podczas konferencji:] Lipnica Murowana – gród króla Władysława Łokietka. Dziedzictwo i przyszłość, 17 pazdziernika 2007, .
 • Grzegorz z Sanoka jako arcybiskup lwowski [podczas konferencji:] W 600-lecie urodzin Grzegorza z Sanoka, 23 lutego 2007, .
 • Rex iniustus? – Z dziejów polityki kościelnej Władysława Jagiełły na przykładzie zmian na stolicach biskupich w Krakowie i Poznaniu w 1412 roku [podczas konferencji:] Sprawiedliwość-Tradycja-Współczesność, 9 grudnia 2005, .
 • Zbigniew Oleśnicki jako kanonik wiślicki. Z dziejów kariery kościelnej w późnym średniowieczu [podczas konferencji:] Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem, 23 pazdziernika 2005, .
 • Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439-1449) [podczas konferencji:] „Zbigniew Oleśnicki - książę kościoła i mąż stanu”, 20 maja 2005, .