ks. dr hab. Krzysztof Gryz


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa 15.00 - 15.45, ul. Bernardyńska 3,
  sala 115

Curriculum Vitae:

 • 1986 - 2014 – ur. 22 czerwca1961 r. w Chrzanowie; 1980–1986 studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone obroną pracy magisterskiej z teologii moralnej nt. "Stosunek teologii moralnej do teologii życia wewnętrznego. (W oparciu o podręczniki w języku polskim okresu przed i posoborowego)" pod kierunkiem ks. dr Wacława Gubały; 1986–1988 praca na parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrodach; 1990 praca na parafii w Byczynie; 1988–1990 studia licencjackie z teologii moralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; 1990–1994 studia specjalistyczne z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) zakończone obroną doktoratu w 1994 r. nt. "Gracia y libertad en San Juan de la Cruz". Promotor: prof. José Luis Illanes; 1994–1997 prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej; 1997–1999 asystent przy Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej w Papieskiej Akademii Teologicznej, od 1999 adiunkt; 1997–2002 zastępca Dyrektora Instytutu Jana Pawła II w Krakowie; od 2003 Sekretarz Redakcji "Analecta Cracoviensia"; 2004–2014 koordynator duszpasterstwa pracowników nauki Archidiecezji Krakowskiej; od 2005 przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Egzaminacyjnej; od 2007 członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów; 2010 habilitacja na podstawie pracy "Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej", Kraków 2009; 2012–2013 prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie; od 2013 członek zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów; od 2013 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie; od 2014 członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej;

Publikacje:

Monografie:
 • Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Pozwól mi umiłować Prawo Twoje, Panie. Dziesięć rozważań o Dekalogu, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanislawa BM 2002. [szukaj w bibliotece]
 • Być człowiekiem sumienia [red.], Kraków: M 1998.
Artykuły Książkowe:
Artykuły w Czasopismach:
 • Antropologia wiary. Spojrzenie Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 44 2012, s. 89-100. [szukaj w bibliotece]
 • Ireneuszowa formuła Gloria Dei vivens homo jako transcendentna definicja człowieka w ma-gisterium Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 42 2010, s. 223-238. [szukaj w bibliotece]
 • Rozgrzeszenie po zabiegu in vitro. Głos w dyskusji [w:] Teologia i moralność, 8 2010, s. 25-36. [szukaj w bibliotece]
 • Męskość i kobiecość jako znamiona obrazu Bożego w człowieku według Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 19-41. [szukaj w bibliotece]
 • Współczesne dylematy moralne w przekazie katechetycznym [w:] Theologica Thoruniensia, 6 2005, s. 213-233. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • Przebóstwienie człowieka w świetle kontrowersji ikonoklastycznej [w:] Analecta Cracoviensia, 37 2005, s. 241-258. [szukaj w bibliotece]
  • Doświadczenie Ojczyzny. Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Homo Dei, 2 2002, s. 22-36. [szukaj w bibliotece]
  • Apostolskie korzenie celibatu kapłańskiego [w:] Polonia Sacra, 8 2001, s. 179-197. [szukaj w bibliotece]
  • Religijny charakter chrześcijańskiej moralności [w:] Homo Dei, 4 1999, s. 8-18. [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Zarys antropologii chrześcijańskiej (111504)
  • Opracowanie: "Wolność w nauczaniu Jana Pawła II" i "Bioetyka Karola Wojtyły" (111503)
  • Historia teologii moralnej (501-10-010176)
  • Formacja moralna osoby ludzkiej (11150003)
  • Antropologiczne uwarunkowania chrześcijańskiej moralności (501-10-010025)
  • Antropologiczne uwarunkowania chrześcijańskiej moralności (11150002)

  Wygłoszone Referaty:

  • Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała [podczas konferencji:] Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Koscioła, 9 grudnia 2015, .
  • Problematyka społeczno-etyczna w konfesjonale [podczas konferencji:] Sakrament pokuty – współczesne wyzwania. W 30-lecie Reconciliatio et paenitentia Jana Pawła II, 15 czerwca 2014, .
  • Wolność, prawda, sumienie [podczas konferencji:] Sympozjum Katechetyczne Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego, 22 marca 2014, .
  • Sprzeciw sumienia w kulturze [podczas konferencji:] Teologicznomoralne implikacje sprzeciwu sumienia, 9 czerwca 2013, .
  • Kilka uwag o wychowaniu człowieka grzesznego. Grzech pierworodny a wychowane [podczas konferencji:] Kryteria chrześcijańskiego wychowania, 21 maja 2013, .