ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek 10.30 - 11.15, ul. Bernardyńska 3,
  p. 117

Curriculum Vitae:

 • 2017 – Wybór przez Walne Zgromadzenie do zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (Warszawa) na kolejne trzechlecie
 • 2017 – Wybór do zespołu redakcyjnego Seminare. Poszukiwania Naukowe (periodyk Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego; 15 pkt na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • 2016 – Redaktor tematyczny: Stary Testament/judaizm, Ruch Biblijny i Liturgiczny, periodyk Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Kraków; 12 pkt na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 2014 – 2014 Habilitacja: Środowiska i metody reinterpretacja Biblii w judaizmie okresu Drugiej Świątyni.
 • 2008 – Od 2008 współredaktor (z ks. bp prof. dr hab. R. Pindlem) serii: Hermeneutica et Judaica (Katedra Hermeneutyki Biblijnej i judaistyki UPJPII)
 • 2002 – Od roku 2002 asystent, potem adiunkt w Katedrze Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki WT UPJP II w Krakowie. Obszar zainteresowań naukowych: judaizm okresu Drugiej Świątyni; żydowska literatura peritestamentalna, zwłaszcza apokaliptyczna.
 • 2002 – Udział w redakcji periodyku naukowego „Seminare. Poszukiwania naukowe” (Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego - Warszawa); sekretarz redakcji periodyku naukowego „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (Polskie Towarzystwo Teologiczne - Kraków).
 • 2002 – Przynależność do gremiów naukowych: Associazione Biblica Salesiana (ABS - Roma); Stowarzyszenie Biblistów Polskich; Polskie Towarzystwo Teologiczne; Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
 • 1996 – Doktorat w KUL: Korzenie zła. Rdz 1-11 w interpretacji apokaliptyki żydowskiej (ks. prof. dr hab. R. Rubinkiewicz).
 • 1992 – Od 1992 roku do chwili obecnej wykładowca zagadnień biblijnych w WSDTS w Krakowie. Prowadził zajęcia z egzegezy ST w Collegium Resururrectianum i w WSD Paulinów w Krakowie, oraz wykładał zagadnienia biblijne dla kierunków: pedagogika, socjologia i ekonomia, w Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w Stalowej Woli.
 • 1989 – 1989 - święcenia kapłańskie w Towarzystwie św. Franciszka Salezego, po studiach w WSDTS w Krakowie, zakończonych w KUL w Lublinie.
 • 1989 – Praca magisterska w KUL: Prawo dawcą życia w świetle Ps 119 (promotor: ks. prof. dr hab. R. Rubinkiewicz) i studia doktoranckie z biblistyki w KUL (1989-1993. W roku 1995 pobyt naukowy w Turynie: Istituto Internaziolnale Don Boscco, Universita di Torino).

Publikacje:

Monografie:
 • Biblia i judaizm., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007. [szukaj w bibliotece]
 • U korzeni zła. Rdz 1-11 w interpretacji apokaliptyki żydowskiej., Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Chrystologiczna lektura Biblii w adhortacji Verbum Domini [w:] R. Pindel, S. Jędrzejewski [red.], Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele. Wokół adhortacji Verbum Domini Benedykta XVI O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 55-65. [szukaj w bibliotece]
 • „Whoever Aspires to the Office of Bishop” (1 Tim 3:1): Vocation and Formation [w:] F. Vicent, C. Pastore [red.], Apostolic Passion. “Give Me Souls”, Bangalore: Kristu Jyoti Publications 2010, s. 299-312.
 • Status Pism Świętych w judaizmie Drugiej Świątyni [w:] R. Pindel - S. Jędrzejewski [red.], Biblia – autorytet – moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 41-58.
 • Nehemiasz [w:] E.Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2009, s. 885-886.
 • Nehemiasza Księga [w:] E.Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2009, s. 886-888.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Bóg: idol kultury czy Pan życia [w:] R. Pindel, S. Jędrzejewski [red.], Biblia i kultura - dialog czy konflikt?, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 57-73.
 • Interpretacja Biblii w judaizmie [w:] T. Jelonek [red.], Wokół Biblii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 19-30.
 • Peszer w 2 Kor 6, 13b-18? [w:] R. Pindel - S. Jędrzejewski [red.], "Przekonywał ich o Chrystusie". Paweł - apostoł i wojownik Chrystusa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 36-61.
 • „Se uno aspira all’episcopato” (1 Tm 3,1): vocazione e formazione [w:] R. Vicent - C. Pastore [red.], Passione apostolica, Roma: Editrice ELLEDICI, LEUMANN 2008, s. 211-220.
 • Powstanie i rozwój „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” [w:] S. Wronka [red.], Sześćdziesiąt lat „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków: Wydawnictw UNUM 2007, s. 55-69.
 • Demonologia w Biblii i w pismach z Qumran [w:] T. Jelonek [red.], Z badań nad Biblią, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 53-76.
 • Targumy – tłumaczenia hebrajskiej Biblii [w:] T. Jelonek [red.], Rozumienie Biblii, Kraków: 2006, s. 41-58.
 • Słowo Boga w księgach zachowane [w:] K. Wójtowicz [red.], Bibliofilia consecrata, Kraków: Wydawnictwo ALLELUJA 2005, s. 50-69.
 • Lewirat [w:] E.Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2004, s. 904-905.
 • Kryterium profetyczne w hermeneutyce Nowego Testamentu [w:] T. Jelonek [red.], Z badań nad Biblią, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 29-43.
 • Aktualne uwarunkowania formacji w świetle biblijnej koncepcji formacji w La Formazione SDB [w:] zbiorowy [red.], Prezentacja inspektorialna dokumentu "Formacja Salezjanów księdza Bosko. Zasady i normy"., Kraków: Poligrafia Salezjańska 2003, s. 4-11.
 • Atrybuty starości w świetle Biblii [w:] K. Wójtowicz [red.], Życie konsekrowane w trzecim wieku, Kraków: Wydawnictwo ALLELUJA 2000, s. 93-107.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jan Mazerski SDB (1901-1944), biblista i orientalista [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, Tom 35 numer 3 2014, s. 11-19. [szukaj w bibliotece]
 • Ps 22 w ewangelicznej interpretacji pasyjnej [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 65(2012) nr 3 2012, s. 197-210.
 • Moralne implikacje przymierza [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, 29 (2011) 2011, s. 7-19.
 • Pochodzenie Synagogi [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 63 (2010) nr 4 2010, s. 315-325.
 • Judaizm diaspory w okresie Drugiej Świątyni [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, 27 (2010) 2010, s. 9-27.
 • Pascha w kalendarzach Starego Testamentu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62 (2009) nr 4 2009, s. 253-268.
 • Don Andrea Strus, biblista e archeologo [współatorstwo][w:] Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 44 (2009), nr 2 2009, s. 447-454.
 • Jom Kippur – próba znalezienia genezy [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, 25 (2008) 2008, s. 95-110.
 • Biblijne święto Sukkot [w:] Polonia Sacra, 12 (30) (2008) nr 22 2008, s. 175-190.
 • Eschatologiczna perspektywa biblijnego święta Sukkkot [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 61 (2008) nr 3 2008, s. 165-175.
 • Peszer jako metoda egzegetyczna [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, 27 (2007) 2007, s. 1-17.
 • Kozioł dla Azazela [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 50 (2007) nr 1 2007, s. 1-18.
 • Wspomnienie o ks. prof. Andrzeju Strusie SDB [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59 (2006) nr 1 2006, s. 65-70.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Logos i Słowo: przekłady Biblii” w UŚ Katowice 18-19.11.2005 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59 (2006) nr 2 2006, s. 139-144.
 • Angeologia etiopskiej Księgi Henocha (Henet) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59 (2006) nr 3 2006, s. 203-218.
 • Septuaginta – Biblia helleńskiego judaizmu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 58 (2005) nr 4 2005, s. 245-262.
 • V Międzynarodowy Kongres Associazione Biblica Salesiana w Krakowie (27.12.04 – 4.01.05) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 58 (2005) nr 1 2005, s. 67-69.
 • Koncepcje mesjańskie judaizmu po deportacji babilońskiej [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 57 (2004) nr 3 2004, s. 173-182.
 • Biblijne podstawy terminu „formacja” w ujęciu „La formazione dei Salesiani di don Bosco [w:] Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 20 (2004) 2004, s. 49-60.
 • Pedagogia Jezusa w świetle ewangelii [w:] Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 18 2002, s. 6-14.
 • ’Jôm Jahwe’ jako kategoria eschatologiczna [w:] Collectanea Theologica, 71 (2001) nr 1 2001, s. 51-59.
 • Współpracownicy salezjańscy - salezjanie zewnętrzni [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 4 1999, s. 129-138.
 • Nowe polskie Ratio Studiorum. Elementy współczesnej formacji intelektualnej w seminariach duchownych [w:] Via Consecrata, rok II, lipiec-sierpień 1999, s. 78-85. [szukaj w bibliotece]
 • Pochodzenie człowieka w apokaliptyce międzytestamentalnej [w:] Polonia Sacra, 2 (1998) nr 2 1998, s. 117-127.
 • Apokaliptyka jako rodzaj literacki [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 51 (1998) nr 1 1998, s. 29-35.
 • Prawo dawcą życia w świetle Ps 119 [w:] Roczniki Teologiczne, 45 (1998) nr 1 1998, s. 37-53.
 • Dialogiczność przymierza a początek grzechu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 50 (1997) nr 4 1997, s. 276-282.
 • Przymierze a początek zła: Rdz 1-11 [w:] Zeszyty Naukowe KUL, 40( 1997) nr 1-2 1997, s. 25-40.
 • Początek zła (Rdz 3 i 6,1-4) w interpretacji Księgi Henocha etiopskiej [w:] Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 13(1997) 1997, s. 95-112.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Literatura okresu Drugiej Świątyni i metody jej interpretacji w różnych środowiskach judaistycznych (501-10-010052)
 • Literatura okresu Drugiej Świątyni i metody jej interpretacji w różnych środowiskach judaistycznych (11050002)
 • Litaratura okresu Drugiej Świątyni i metody jej interpretacji w różnych środowiskach judaistycznych (501-10-010052)
 • Hermeneutyka biblijna w dokumentach Papieskiej Komisji Biblijnej (501-10-010120)

Wygłoszone Referaty:

 • Septuaginta w posoborowych dokumentach Papieskiej Komisji Biblijnej [podczas konferencji:] Kościół w dialogu: 50 lat po Vaticanum II, 5 czerwca 2015, .
 • Ubodzy i ubóstwo w świetle psalmów Izraela [podczas konferencji:] Ubóstwo w Biblii, 26 lutego 2015, .
 • Pedagogia Jezusa w świetle ewangelii [podczas konferencji:] Sympozjum formacyjne OFM Regionu Europy Środkowej, 12 wrzesnia 2012, .
 • Chrystologiczna lektura Biblii [podczas konferencji:] VERBUM DOMINI Benedykta XVI O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, 16 listopada 2011, .
 • Czy Bóg zmienia zdanie? Przymierze osią jedności nauczania moralnego Biblii [podczas konferencji:] Moralność biblijna: czy tylko dla wierzących?, 12 lutego 2009, .
 • Status świętych Pism w judaizmie [podczas konferencji:] Biblia – skarb powierzony Kościołowi, 10 grudnia 2008, .
 • My bowiem jesteśmy świątynią Boga żywego” – peszer w 2 Kor 6,13b-18? [podczas konferencji:] \"Przekonywał ich o Chrystusie\". Paweł - apostoł i wojownik Chrystusa, 11 czerwca 2008, .
 • Interpretacja Biblii w judaizmie [podczas konferencji:] „Biblia w kulturze świata, 22 marca 2008, .
 • Bóg: idol kultury czy Pan życia? [podczas konferencji:] Biblia i kultura: dialog czy konflikt, 12 grudnia 2007, .
 • Ruch Biblijny i Liturgiczny: powstanie i rozwój [podczas konferencji:] 60 lat Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, 20 listopada 2007, .
 • Peszery judaizmu [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 17 listopada 2006, .
 • Aniołowie w żydowskiej literaturze apokaliptycznej [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 18 maja 2006, .
 • Formazione ecclesiale sul fondamento biblica [podczas konferencji:] Incontro Europeo sulla formazione ecclesiale, 20 kwietnia 2006, .
 • LXX – starożytne żydowskie tłumaczenie Biblii [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 16 kwietnia 2006, .
 • Księga ksiąg o książce [podczas konferencji:] Bibliofilia consecrata, 16 listopada 2004, .
 • Kryterium profetyczne w hermeneutyce Nowego Testamentu [podczas konferencji:] Starotestamentalny fundament Dobrej Nowiny, 17 pazdziernika 2003, .
 • Kontemplacja Jezusa Chrystusa w świetle Ewangelii i Listów pawłowych [podczas konferencji:] Ripartire da Cristo, 9 pazdziernika 2003, .
 • Biblijna tożsamość formacji [podczas konferencji:] Formacja Salezjanów Księdza Bosko, 15 wrzesnia 2003, .
 • Jom Jahwe jako kategoria eschatologiczna [podczas konferencji:] 38 Sympozjum Biblistów Polskich, 13 wrzesnia 2000, .
 • Starość w świetle Biblii [podczas konferencji:] Sympozjum poświęcone dokumentowi Papieskiej Rady do Spraw Świeckich \"La dignità dell’anziano e la sua missione nella Chiesa e nel mondo\", 13 wrzesnia 2000, .
 • Apokaliptyka jako rodzaj literacki [podczas konferencji:] 35 Sympozjum Biblistów Polskich w Przemyślu 1997, 18 wrzesnia 1987, .