ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa, 10.30-11.15, ul. Franciszkańska 1
  ITFED (pokój 044)

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 1999 – państwowe potwierdzenie habilitacji i tytuł profesorski
 • 1990 – Habiltacja: Izrael i Kościół według C. Journeta. Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1982 – Doktorat z teologii: Le savant et le Christ... Facolta' di Teologia, Pontificia Universita' Gregoriana, Roma
 • 1979 – magisterium i licencjat kościelny z teologii: Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie
 • 1974 – magisterium z matematyki, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskeigo

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Biblia, słowo Boże, Chrystus - pełnia Objawienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Tadeusz Dzidek, Andrzej Napiórkowski, Damian Wąsek, Teologia fundamentalna. Tom 6: Wybór tekstów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Chrześcijaństwo a przemoc [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Dialog według Biblii. Wstęp do poszukiwań, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Tadeusz Dzidek, Kondycja człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Sekularyzacja a ewangelizacja [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] , Teologia fundamentalna. Tom 5: Poznanie teologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Zdzisław Kijas, Księgi święte a słowo Boże, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2005. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [współredakcja z:] Tadeusz Dzidek, Andrzej Napiórkowski, Teologia fundamentalna. Tom I: Człowiek - filozofia - Bóg (wyd. III poszerzone), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2004. [szukaj w bibliotece]
 • «Cały Izrael». Ku katolickiej wizji Izraela i Żydów. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Pojęcie dialogu w Kościele katolickim. Wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Tadeusz Dzidek, Adam Kubiś, Andrzej Napiórkowski, Teologia fundamentalna. Tom IV: Kościół Chrystusowy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Bp Jan Pietraszko w świetle swoich pism, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2002. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Tadeusz Dzidek, Adam Kubiś, Teologia fundamentalna. Tom III: Objawienie i Chrystus, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1999. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Tadeusz Dzidek, Adam Kubiś, Teologia fundamentalna. Tom II: Religie świata a chrześcijaństwo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1998. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Tadeusz Dzidek, Adam Kubiś, Teologia fundamentalna. Tom I: Człowiek - filozofia - Bóg, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1997. [szukaj w bibliotece]
 • «Cały Izrael». Ku katolickiej wizji Izraela i Żydów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1996. [szukaj w bibliotece]
 • Izrael i Kościół według Charlesa Journeta, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1993. [szukaj w bibliotece]
 • Dlaczego Chrystus? Dlaczego Kościół? 11 wykładów z teologii fundamentalnej, Kraków: brak 1992. [szukaj w bibliotece]
 • Le savant et le Christ. Perspectives et conditions d'une présentation de la valeur du Christianisme aux hommes de science dans la pensée et l'expérience de Pierre Teilhard de Chardin, Rzym: P.U.G. (Pontificia Universita' Gregoriana) 1982. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Współczesny nurt teologii fundamentalnej (210603)
 • Wiarygodność Ewangelii dla dorosłych dzieci alkoholików. (503-01-0001)
 • Ontologizm – herezje czy pomost w dialogu ze wschodem (210604)
 • Miejsce Biblii w poznaniu Objawienia (501-10-010036)
 • Kościół w dialogu ze światem (501-10-010115)
 • Konferencja naukowa: O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wieku później. 18-19.11.2014 (501-10-010066)
 • Henryk Sienkiewicz jako apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej (310613)
 • Funkcje sztuki w teologii ()
 • Dialog ekumeniczny, międzyreligijny i kulturowy w kontekście współczesnych uwarunkowań (501-10-010004)
 • Dialog ekumeniczny, międzyreligijny i kulturowy w kontekście współczesnych uwarunkowań (11060001)
 • Dialog ekumeniczny - publikacje (Wielość religii, Kobieta w Kościele) (110601)
 • Chrześcijański model racjonalności (501-10-010071)
 • "Ekumenia - zagrożenie czy konsekwencja wiary" - konferencja naukowa (14-15.11.2012) (11060002)