ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP


 • Dyżur dydaktyczny:
  Czwartek 10-11 pok. 112, ul. Bernardyńska 1

Curriculum Vitae:

 • 2009 – Vice-chairman for International Affairs, UPJPII, Kraków
 • 2008 - 2009 – Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Kraków: head of the Philosophy and History of Physics Group
 • 2007 - 2009 – The Pontifical University of John Paul II, Department of Philosophy, Kraków: Chair of Philosophy of Nature, Adjunct
 • 2007 – Doktorat z filozofii, PAT, Kraków: "Krytyczna analiza fizycznych podstaw oraz filozoficznych konsekwencji interpretacji mechaniki kwantowej przy użyciu spójnych historii kwantowych"
 • 1997 – Doktorat z chemii, State University of New York at Binghamton, USA: "Kinetic studies of the Eu(+3)-ionophore complexes translocating in a model membrane system"
 • 1992 - 1997 – Teaching assistant and lecturer in chemistry, State University of New York at Binghamton, USA
 • 1983 - 1987 – XIV Liceum Ogólnokształcące im Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Stephen Hawking's Ontology of Physical Theories [współatorstwo z:] Mateusz L. Hohol [w:] Philosophy in science: methods and applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 105-120.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Metodologiczne aspekty uprawiania filozofii umysłu w kontekście nauk kognitywnych [w:] Bartosz Brożek, Janusz Mączka, Wojciech P. Grygiel, Mateusz L. Hohol [red.], Oblicza racjonalności: wokół myśli Michała Hellera, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 51-62.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Człowiek zagubiony w kosmosie? [w:] Jerzy Bagrowicz [red.], Colloquia Torunensia XVI, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu 2011, s. 103-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Matematyczność liturgii [w:] Krzysztof Porosło [red.], Teologia żyjąca w liturgii, Kraków: AA 2010, s. 79-85.
 • [szukaj w bibliotece]
 • The quantum world – real but not measurable [w:] Mariola Kuszyk-Bytniewska, Andrzej Łukasik [red.], Filozofia przyrody współcześnie, Kraków: Universitas 2010, s. 131-150.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Motu Proprio Benedykta XVI "Summorum Pontificum" - szansa dla chorału gregoriańskiego [w:] R. Tyrała, W. Kałamarz [red.], Pro Musica Sacra, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 7-13.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Między mikroświatem a makroświatem [w:] Zagadnienia filozoficzne w nauce, 50 2012, s. 46-62.
 • Czy filozof powinien bać się Stephena Hawkinga? [w:] Zagadnienia filozoficzne w nauce, 49 2012, s. 46-62.
 • Zmatematyzowana metafora i zmetaforyzowana matematyka [współatorstwo][w:] Logos i ethos, 2 (31) 2011, s. 147-168.
 • „Wspaniały projekt” — Boga czy człowieka? [w:] Urania, 3 (753) 2011, s. 3-15.
 • Teoria superstrun i Lee Smolina kłopoty z fizyką [w:] Filozofia Nauki, 3 (71) 2010, s. 141-152.
 • Jak uniesprzecznić sprzeczność umysłu? [w:] Zagadnienia filozoficzne w nauce, 47 2010, s. 70-88.
 • Czy czas jeszcze płynie w fizyce? Ontologia czasu a współczesne teorie fizyczne [w:] Logos i ethos, 1(28) 2010, s. 107-120.
 • Dlaczego kwantowanie grawitacji może interesować filozofa? [w:] Postępy fizyki, 61 (5) 2010, s. 211-215.
 • Matematycy o matematycznym platonizmie. Zapis ciekawej dyskusji [w:] Logos i ethos, 2 (29) 2010, s. 7-26.
 • Teoriopoznawcze i kognitywistyczne wyzwania matematycznego platonizmu [współatorstwo][w:] Logos i ethos, 2 (27) 2009, s. 25-44. [szukaj w bibliotece]
 • Rogera Penrose'a objektywizacja obserwatora w mechanice kwantowej [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLV 2009, s. 45-61.
 • Filozofia w strunach [w:] Postępy fizyki, 60 (5) 2009, s. 211-213. [szukaj w bibliotece]
 • Czy Roger Penrose i Stephen Hawking sperają się o to, co Niels Bohr i Albert Einstein? [w:] Analecta Cracoviensia, 41 2009, s. 37-52.
 • Nie taki Darwin straszny, jak go malują [w:] Obecni, 2 (20) 2009, s. 103-109.
 • Rogera Penrose’a kwantowanie umysłu [współatorstwo][w:] Filozofia Nauki, 3 (67) 2009, s. 1-20.
 • Ontology of the quantum mechanical density matrix according to Roger Penrose [w:] Logos i Ethos, 2 (25) 2008, s. 101-112.
 • Interpretacje mechaniki kwantowej jako ontologie mikroświata w ujęciu Rogera Penrose’a [w:] Logos i Ethos, 2 (25) 2008, s. 59-72.
 • Fizyzm Rolanda Omnesa – jedność świata matematyki i fizyki [w:] Zagadnienia Filofoiczne w Nauce, 43 2008, s. 89-102.
 • Przekroczyć nieoznaczoność: relacje nauka – wiara w myśli Wernera Heisenberga [w:] Analecta Cracoviensia, 12 2008, s. 23-45.
 • Wręczenie nagrody Księdzu Hellerowi [w:] Urania – postępy astronomii, 737 2008, s. 213-214.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Filozoficzne aspekty kwantowej teorii pola (501-10-020043)

Wygłoszone Referaty:

 • Aristotle and the Contemporary Scientific Method: A Case for Continuity [podczas konferencji:] A Common Seminar in Honour of Joseph Seifert, 14 stycznia 2016, .
 • Teologia jako teoria niezmienników [podczas konferencji:] Wokół myśłi Michała Hellera, 5 grudnia 2015, .
 • The Chaotic Brain: A Case for Compatibilism [podczas konferencji:] Toward A Science of Consciousness, 26 pazdziernika 2015, .
 • Hawking and Penrose: The Reality Debate [podczas konferencji:] 15th Congress on Logic, Methodology, and Philosophy of Science (CLMPS), 4 sierpnia 2015, .
 • Dziura Einsteina i strukturalizm ogólnej teorii względności [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna - Sto lat ogólnej teorii względności, 26 maja 2015, .
 • Geniusze kwantów [podczas konferencji:] Granice Nauki: genialni uczeni – genialne teorie, 13 maja 2015, .
 • Mózg jako struktura dyssypatywna [podczas konferencji:] Dusza - Umysł - Wolna Wola, 27 listopada 2014, .
 • Jak wyznaczyć liczbę bogów? [podczas konferencji:] Granice Nauki VI: Dwie Księgi, 19 listopada 2014, .
 • Ontologia liczb zespolonych w filozofii fizyki Rogera Penrose'a [podczas konferencji:] Wokół myśli Michała Hellera, 6 grudnia 2013, .
 • Hawking, Dawkins, Dennett: od dobrej nauki do złego ateizmu [podczas konferencji:] Otwarte Posiedzenie Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy PWT we Wrocławiu, 10 kwietnia 2013, .
 • Spacetime and the Theory of Quantum Gravity [podczas konferencji:] Philosophy in science: Copernicus Center International Seminar, 27 stycznia 2012, .
 • Kwantowe osobliwości stworzenia [podczas konferencji:] Wokół myśli Michała Hellera, 10 grudnia 2011, .
 • Physics in service of theology: Quantum mechanics and black hole space-time geometry [podczas konferencji:] Logic _ Language - Theology: Copernicus Center International Seminar, 9 grudnia 2011, .
 • Philosophy of mind as philosophy in science [podczas konferencji:] 15th Kraków Methodological Conference, 20 maja 2011, .
 • Czy Stephen Hawking udowodnił nieistnienie Boga? Refleksje nad lekturą The Grand Design [podczas konferencji:] Wokół myśli Michała Hellera, 12 grudnia 2010, .
 • Wolna wola w perspektywie nauk kognitywnych [podczas konferencji:] Paradygmaty wolności w filozofii i teologii, 19 czerwca 2010, .
 • Stephen Hawking and Roger Penrose - one physics, two philosophies? [podczas konferencji:] Road to reality wirh Roger Penrose, 21 maja 2010, .
 • Wartości w nauce [podczas konferencji:] Energia - Ekologia - Etyka, 13 maja 2010, .
 • Od anestezjologii do kwantowej grawitacji: Penrose’a – Hameroffa model umysłu [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Neurokonferencja Studencka \, 24 kwietnia 2010, .
 • Filozofujący fizycy [podczas konferencji:] Nauka i wielkie pytania, 24 lutego 2010, .
 • Stephena Hawkinga ontologia teorii fizycznych [podczas konferencji:] Kolokwium Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 16 stycznia 2010, .
 • Czy czas jeszcze płynie w fizyce? [podczas konferencji:] Wymiary czasu, 18 grudnia 2009, .
 • Na granicach kosmologii [podczas konferencji:] Nauka i wielkie wyzwania, 19 listopada 2009, .
 • Teoria strun w perspektywie unifikacji fizyki [podczas konferencji:] Seminarium Filozofii Przyrody Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 29 pazdziernika 2009, .
 • Matematyczność liturgii [podczas konferencji:] Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans, 6 wrzesnia 2009, .
 • The String Theory - The Fall of Science? [podczas konferencji:] XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context, 29 lipca 2009, .
 • Fizyka a początek wszechświata [podczas konferencji:] Fides et ratio - Klub Inteligencji Katolickiej - Chorzów, 16 lutego 2009, .
 • Roland Omnes’ Physism – A Counterbalance to Mathematical Platonism [podczas konferencji:] 6th European Conference of Analytical Philosophy, 23 sierpnia 2008, .
 • Świat kwantowy – realny ale niemierzalny [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Filozofia przyrody współczesnie, 10 kwietnia 2008, .