dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  środy:godz. 10.45-11.30, ul. Sławkowska 32

Curriculum Vitae:

 • 2012 – Profesor nadzwyczajny UPJPII
 • 2012 – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • 2011 - 2012 – Zajecia z muzealnictwa na ODK w Instytucie Historii Sztuki UJ
 • 2009 - 2012 – Adiunkt z habilitacją w katedrze historii sztuki nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • 2007 - 2010 – Kierownik Katedry Historii Kultury i Sztuki Krakowa i Małopolski w Instytucie Kulturoznawstwa WSF-P Ignatianum
 • 2007 - 2012 – Docent w Zamku Królewskim na Wawelu
 • 2006 – Habilitacja na Wydziale Historycznym UJ "Renesansowe Głowy wawelskie"
 • 2005 – Krzyż Kawalerski Polonia Restituta ("za wybitne zasługi w rozwoju muzealnictwa")
 • 2004 – Członek Rady Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 • 2001 - 2007 – Kustosz dyplomowany
 • 1999 – Stypendium w Rzymie, 2 miesiące, Fundacja Lanckorońskich
 • 1998 – Stypendium w Rzymie, 2 miesiące, Fundcja Lanckorońskich
 • 1998 - 2002 – Członek Rady Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
 • 1996 - 2000 – Współorganizacja wystawy w USA i Warszawie "Land of the Winged Horsemen", "Kraj skrzydlatych jeźdźców"
 • 1996 – Stypendium w Londynie, 3 miesiące, Fundacja Lanckorońskich
 • 1995 – Członek Komisji Historii Sztuki PAU, sekretarz komisji
 • 1994 - 1998 – Zajęcia z muzealnictwa w Instytucie Historii Sztuki UJ
 • 1994 - 2012 – Odbiór w banku w Zurichu daru Karoliny Lanckorońskiej, pilotowanie opracowania naukowego, konserwacji i ekspozycji obrazów włoskich
 • 1992 - 1998 – Członek Rady Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu
 • 1991 - 2012 – Kierownik Działu Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
 • 1990 - 1993 – Praca dydaktyczna na Podyplomowym Studium Muzealnym UJ
 • 1988 – Stypendium w Austrii, 1 miesiąc, Fundacja Janineum
 • 1987 – Stypendium w Wiedniu, 3 miesiące, Fundacja Lanckorońskich
 • 1986 – Stypendium w Rzymie, 2 miesiące, Fundacja Lanckorońskich
 • 1985 - 2001 – Starszy kustosz
 • 1985 – Stypendium na Słowacji, 1 miesiąc, MKiS
 • 1985 - 1995 – Członek Komisji Teorii i Historii Sztuki Oddziału Krakowkiego PAN
 • 1985 - 1989 – Prezes Oddziału Krakowskiego SHS
 • 1984 – Doktorat na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ "Refleksy sztuki włoskiej w polskim malarstwie sztalugowym XVI wieku"
 • 1982 - 1985 – Kustosz
 • 1981 - 1982 – Wykłady i ćwiczenia z historii sztuki i kultury na Wydziale Turystyki AWF w Krakowie
 • 1981 - 1991 – Kierownik Działu Wydawnictw, sekretarz redakcji
 • 1978 - 1980 – Praca pedagogiczna w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie
 • 1976 – Stypendium w Rzymie, 3 miesiące, włoskie MSZ
 • 1973 – Stypendium w Rzymie, 1 miesiąc, Fundacja Umiastowskiej
 • 1971 – Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • 1970 - 1991 – Praca w Dziale Wydawnictw Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu
 • 1965 - 1970 – Studia z historii sztuki na Wydziale Flilozoficzno-Historycznym UJ

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Maria Skubiszewska, I dipinti della collezione Lanckoroński del secoli XIV-XVI nella colezione del Castello Reale del Wawel, Cracovia: Castello Reale del Wawel 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Maria Skubiszewska, Paintings from the Lanckoroński Collection from the 14th through 16th Centuries, Cracow: Wawel Royal Castle 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Maria Skubizewska, Obrazy z kolekcji Lanckorońskich z wieków XIV-XVI w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Renesansowe Głowy wawelskie, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Wawel. Przewodnik, Kraków: Karpaty 1999. [szukaj w bibliotece]
 • Wzgórze wawelskie, Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jędrzej Brydak - krakowski twórca z Charzewic. Wstep do Biografii [w:] Anna Garbacz [red.], Z przeszłości miasta Rozwadowa, Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2015, s. 133-145.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Palma Młodszy na Wawelu. Mistycyzm i sensualizm [w:] Kazimierz Kuczman, Andrzej Witko [red.], Sztuka po Trydencie (Studia de arte moderna I), Kraków: Wydawnictwo A.A. 2014, s. 131-138.
 • [szukaj w bibliotece]
 • La necropole des rois de Pologne au Wawel XIVe-XIXe siecle [współatorstwo z:] 18 [w:] Les Funerailles princieres en Europe XVIe-XVIIIe siecle 2. Apotheoses monumentales, Rennes-Versailes: Centre de Recherche du Chateau de Versailles, Presses Iniversitaires de Rennes 2013, s. 195-225.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prefazione [w:] Marco Paoli [red.], Il sogno di Giove di Dosso Dosii e altri saggi sulla cultura del Cinquecento, Lucca: Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti 2013, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Artistic Aspirations of the Jagiellonians [w:] Wiesna Mond-Kozlowska [red.], Stanisław Wyspiański - Mikalojus Konstantinas Ciurlionis: The Neighbouring of Cultures, The Borderlines of Arts, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012, s. 91-102.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wawelskie Madonny Vittore Crivellego [w:] [red.], Limen expectationis, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2012, s. 215-222.
 • Noty katalogowe (6) [w:] [red.], Zbiory wawelskie. Nabytki 2010-2011, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2012, s. 0-0.
 • Noty katalogowe (11) [w:] [red.], Kryžiai yra dorybės žėnklas o Strėlė – pergalės…Sapiegos –, Vilnius: Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książat LItewskich 2012, s. 0-0.
 • Wawel Karola Lanckorońskiego [w:] [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane ksiedzu profesorowi Janowi Kracikowi w 7o. rocznicę urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2011, s. 215-226.
 • Witrażownictwo [w:] [red.], Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego, Kraków: 2011, s. 23-29.
 • O wawelskich stropach ramowych [w:] [red.], Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65 rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego 2011, s. 56-62.
 • Charzewickie portrety Lubomirskich na Wawelu [w:] [red.], Księga pamiątkowa jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego, Stalowa Wola: 2010, s. 68-70.
 • Noty katalogowe (39) [w:] [red.], Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do konca Rzeczypospolitej Obojga Narodów [katalog wystawy], Wilno: Zamek Królewski na Wawelu, Litewskie Muzeum Sztuki, Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewsk 2009, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sztuka państwa obojga narodów w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] [red.], Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów [katalog wystawy], Wilno: Zamek Królewski na Wawelu, Litewskie Muzeum Sztuki, Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewsk 2009, s. 15-18.
 • Noty katalogowe (7) [w:] [red.], Zbiory wawelskie. Nabytki 2008 [katalog wystawy], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2009, s. 0-0.
 • Renesans w \\\"Hołdzie pruskim\\\" [w:] [red.], Hołd pruski. Matejko Wawelowi - Wawel Matejce, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2009, s. 102-122.
 • Noty katalogowe (16) [w:] Kazimierz Kuczman [red.], Pamięć o wiedeńskiej odsieczy. Wystawa w 325 rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem, Kraków: Zamek Krolewski na Wawelu 2008, s. 0-0.
 • Noty katalogowe (7) [w:] [red.], Zbiory wawelskie. Nabytki 2007, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2008, s. 0-0.
 • Artystyczna oprawa liturgii [w:] Marek Stańkowski [red.], Nadsańska Jasna Górka w Woli Rzeczyckiej, Sandomierz: 2008, s. 81-113.
 • Pamięć o królu Janie i jego wiedeńskim zwycięstwie [w:] Kazimierz Kuczman [red.], Pamieć o wiedeńskiej odsieczy. Wystawa w 325 rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2008, s. 23-29.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Noty katalogowe (24) [w:] [red.], Tesori d\'arte di Cracovia dal Museo Reale di Wawel [katalog wystawy], Lecce: 2008, s. 0-0.
 • Noty katalogowe (13) [w:] [red.], Zbiory wawelskie. Zakupy-depozyty-dary [katalog wystawy], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2007, s. 0-0.
 • Czasy renesansu i baroku - Mecenat świecki [w:] [red.], W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce, Warszawa: 2007, s. 94-143.
 • O szczyrzyckiej \"Świętej Rozmowie\" [w:] [red.], Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w sidemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: 2007, s. 149-158.
 • Noty katalogowe (7) [w:] [red.], Kraków - europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791, Kraków: Muzeum Historyczne m. Krakowa 2007, s. 0-0.
 • Chrystus-król Florencji, na obrazie z kolekcji Lanckorońskich [w:] [red.], Praxis atque teoria. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Małkiewiczowi, Kraków: 2006, s. 225-234.
 • Zmartwychwstanie Chrystusa [w:] [red.], Śląsk - Perła w koronie czeskiej, Praha: 2006, s. 199-200.
 • O sztuce na Wawelu około roku 1900 [w:] Agnieszka Janczyk, Kazimierz Kuczman [red.], Polski Korona. Motywy wawelskie w sztuce polskiej 1800-1939 [katalog wystawy], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2005, s. 24-30.
 • Kolekcja Karoliny Lanckorońskiej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] [red.], Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej, Opole: 2004, s. 79-90.
 • Mecenat artystyczny Jana III [w:] [red.], Rzeczpospolita w czasach Jana III Sobieskiego [katalog wystawy], Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2004, s. 62-70.
 • Noty katalogowe (25) [w:] [red.], Rzeczpospolita w czasach Jana III Sobieskiego [katalog wystawy], Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2004, s. 0-0.
 • Związki artystyczne Spisza z Małopolską [w:] [red.], Transgraniczne Targi Artystyczne, Stalowa Wola-Snina: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2003, s. 10-13.
 • Noty katalogowe (4) [w:] [red.], Orzeł i Trzy Korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.) [katalog wystawy], Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie 2002, s. 0-0.
 • Późnorenesansowa rzeźba Piety w kolekcji prywatnej [w:] [red.], Magistro et amico. Amici discipulque. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków: 2002, s. 315-321.
 • Wprowadzenie [w:] [red.], Technologia malowideł włoskich z XIV i XV wieku z kolekcji Lanckorońskich Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 2001, s. 9-13.
 • Hasła (48) [w:] [red.], Encyklopedia sztuki polskiej, Kraków: Kluszczyński 2001, s. 0-0.
 • Noty katalogowe (11) [w:] [red.], Le retour des tresors polonais, Quebeck: 2001, s. 0-0.
 • Noty katalogowe (8) [w:] Kazimierz Kuczman [red.], Kraj skrzydlatych jeźdźców, Alexandria, Va-Warszawa: Art Services International 2000, s. 0-0.
 • Noty katalogowe (8) [w:] [red.], Wawel 1000-2000. Wystawa jubileuszowa, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2000, s. 0-0.
 • Dar Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] J. Lipińska [red.], Zbiory publiczne a kolekcjonerstwo prywatne. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w przeszłości i dzisiaj, Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie 2000, s. 44-50.
 • Sarkofag Aleksandra Sieniawskiego [w:] Przemysław Mrozowski [red.], Smierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do konca XVIII wieku [katalog wystawy], Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie 2000, s. 187-187.
 • Hasła (30) [w:] [red.], Encyklopedia Krakowa, Kraków: 2000, s. 0-0.
 • Życie i działalnosć profesora Jerzego Szablowskiego [współatorstwo z:] Jerzy T. Petrus [w:] Jerzy Szablowski. W dziesiąta rocznicę śmierci, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 1999, s. 9-54.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Noty katalogowe (8) [w:] [red.], Land of the Winged Horsemen. Art in Poland 1572-1764, Alexandria, Va: Art Services International 1999, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W cieniu architektury i rzeźby [w:] [red.], Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 1998, s. 97-101.
 • Noty katalogowe (13) [w:] [red.], Donatorce - w hołdzie [katalog wystawy], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 1998, s. 0-0.
 • Kolekcja obrazów Karola Lanckorońskiego. Przeszłość i dzień dzisiejszy [w:] [red.], Donatorce - w hołdzie [katalog wystawy], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 1998, s. 16-22.
 • Zapis testamentowy Jerzego Mycielskiego dla Wawelu [w:] Teresa Szetela-Zauchowa [red.], \"Barbizon wiśniowski\". Mecenat artystyczny Mycielskich w Wiśniowej 1867-1939. Pamiętnik wystawy, Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1997, s. 63-65.
 • Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Białym Kamieniu [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 1996, s. 11-18.
 • Noty katalogowe (5) [w:] [red.], Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596-1668 [katalog wystawy], Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie 1996, s. 0-0.
 • Przełom wawelski [w:] [red.], Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa: 1994, s. 163-176.
 • Kościół p.w. Św. Trójcy i klasztor bonifratrów (dawniej trynitarzy) oraz dawny szpital bonifratrów; Klasztor i zabudowania poklasztorne albertynów (Dom Św. Brata Alberta); Dawny klasztor koletek oraz budynki Towarzystwa Dobroczynności; Klasztor SS. Miłosi [współatorstwo z:] [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, Miasto Kraków, Kazimierz-Stradom, Kościoły i klasztory, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 1994, s. 0-0.
 • Wstęp [w:] [red.], Malarstwo angielskie w zbiorach wawelskich. Fundacja Leona Pinińskiego [katalog wystawy], Kraków: Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 1993, s. 5-8.
 • Sala Sebastian (zm. 1653), architekt i rzeźbiarz [w:] [red.], Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1993, s. 351-352.
 • Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Olesku [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 1993, s. 65-77.
 • Portret końca XVI i pierwszej połowy XVII wieku [współatorstwo z:] Jerzy T. Petrus [w:] Gdize Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763 [katalog wystawy], Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie 1993, s. 22-25.
 • Noty katalogowe (20) [w:] [red.], Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763 [katalog wystawy], Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie 1993, s. 0-0.
 • Klasztor kanoników regularnych laterańskich i zabudowania poklasztorne; Dawny kościół p.w. św. Jadwigi i klasztor bożogrobców, obecnie dom ul. Stradom 12/14 [współatorstwo z:] [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, Miasto Kraków, Kazimierz-Stradom, Kościoły i klasztory, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 1987, s. 67-97.
 • Potrzebowski Jerzy [w:] [red.], Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1985, s. 242-243.
 • Drzewo Jessego [współatorstwo z:] Jan Samek [w:] Encyklopedia katollicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 1985, s. 247-250.
 • Drzwi kościelne [współatorstwo z:] Jan Samek [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 1985, s. 258-260.
 • Pomorski Zygmunt Rafał [w:] [red.], Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1982, s. 393-394.
 • Podsadecki Kazimierz [w:] [red.], Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1982, s. 188-189.
 • Pociecha Michał [w:] [red.], Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1982, s. 18-19.
 • Podgórski Stanisław Jan [w:] [red.], Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1982, s. 90-92.
 • Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie [współatorstwo z:] [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce. Miasto Kraków, Kościoły i klasztory Śródmieścia, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 1978, s. 139-152.
 • Tomasza Dolabelli "Pokłon pasterzy" [w:] Zbigniew Jakubowski [red.], Studia z dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, Kraków: Klasztor Kanoników Regularnych w Krakowie 1977, s. 43-60.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Arcydzieło Tadeusza Kuntzego [w:] Spotkania z Zabytkami, 7-8 2013, s. 54-56. [szukaj w bibliotece]
 • Mieczysław Gębarowicz (1893-1984) [w:] Perspektywy Kultury, 2 2010, s. 227-237.
 • Romantyczny portret Sobieskiego w zbiorach wawelskich [współatorstwo][w:] Spotkania z Zabytkami, 3-4 2010, s. 52-55.
 • Mickiewiczowski Jubileusz w Rzeczycy Okrągłej 1855-1955 [w:] Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 5 2008, s. 117-130.
 • Portret Stanisława Tęczynskiego. Nota katalogowa [w:] Studia Waweliana, XIII 2007, s. 143-145.
 • Andrzej Fischinger (1928-2005) [w:] Folia Historiae Artium S.N, X 2005, s. 177-183.
 • Elekcja Wettina na króla polskiego - dzieło Jana Piotra Norblina [w:] Studia Waweliana, XI/XII 2004, s. 189-207.
 • Karoliny Lanckorońskiej stosunek do Wawelu [w:] Studia Waweliana, XI/XII 2004, s. 243-250.
 • Charzewickie portrety Lubomirskich w katalogu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie [w:] Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 1/2 2003, s. 75-81.
 • O lwowskich dziełach Malczewskiego słów kilka [w:] Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 1/2 2003, s. 82-85.
 • Obrazy ferraryjskie z kolekcji Karola Lanckorońskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Sprawozdania z Czynności i Posiedzen Polskiej Akademii Umiejętności, LXVI 2002, s. 148-149.
 • Obrazy ferraryjskie z kolekcji Karola Lanckorońskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Folia Historiae Artium S.N., VII 2002, s. 71-81.
 • Dossa Dossiego Jowisz, Merkury i Cnota. Nota katalogowa [w:] Studia Waweliana, IX/X 2002, s. 242-246.
 • Prace nad wawelską częścią kolekcji Lanckorońskich (II) [w:] Studia Waweliana, IX/X 2002, s. 235-241.
 • Dosso Dossi na Wawelu [współatorstwo][w:] Folia Historiae Artium S.N., V-VI 2000, s. 177-183.
 • Studiolo Lanckorońskich w Zamku Królewskim na Wawelu [w:] Folia Historiae Artium S.N., V-VI 2000, s. 161-166.
 • Corrigenda do pracy o kolekcji Karola Lanckorońskiego: Anna Feliks, Kolekcja obrazów włoskich Karola Lanckorońskiego, Rocznik Historii Sztuki 25 [współatorstwo][w:] Folia Historiae Artium S.N., V-VI 2000, s. 167-175.
 • Perły w koronie: arcydzieło Dossa Dossiego i późnoantyczna gemma z kolekcji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [współatorstwo][w:] Biuletyn Historii Sztuki, 2000/1-2 2000, s. 241-247.
 • Obraz na desce Imago Pietatis Miguela Ximeneza w świetle badań technologicznych [współatorstwo][w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 11/3 (42) 2000, s. 4-11.
 • Kolekcja włoskich obrazów Karola Lanckorońskiego [w:] Folia Historiae Artium S.N., IV 1998, s. 109-133.
 • Uwagi o wybranych obrazach z kolekcji Lanckorońskich [w:] Folia Historiae Artium S.N., 2-3 1996, s. 161-170.
 • Dar rodziny Lanckorońskich dla Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Biuletyn Historii Sztuki, LVII/1-2 1995, s. 153-157.
 • Renesansowe Głowy wawelskie. Stan wiedzy i postulaty badawcze [w:] Studia Waweliana, IV 1995, s. 71-91.
 • The Lanckoroński Collection in the Wawel Royal Castle [w:] Folia Historiae Artium S.N., I 1995, s. 135-144.
 • Stan badań nad dziewiętnastowiecznym Wawelem [w:] Studia Waweliana, III 1994, s. 5-10.
 • O florenckiej wystawie \"Maestri e botteghe\" [w:] Studia Waweliana, II 1993, s. 105-107.
 • Jan Błyskosz (1931-1992) [w:] Studia Waweliana, I 1992, s. 115-116.
 • Jerzy Szablowski [współatorstwo][w:] Studia do Dziejów Wawelu, V 1991, s. 7-19.
 • Wczesne refleksy twórczości Michała Anioła w malarstwie polskim [w:] Folia Historiae Artium, XXIV 1988, s. 51-59.
 • Wplywy włoskie w polskim malarstwie sztalugowym XVI wieku [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN w Krakowie, XXVII/2 1986, s. 14-16.
 • Włoska fundacja krakowskiego malarstwa cechowego. Epitafijny obraz Ainolfa Tedaldiego w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie [współatorstwo][w:] Folia Historiae Artium, XX 1984, s. 41-61.
 • O dwóch obrazach związanych z pobytem Sobieskiego na Jasnej Górze [w:] Studia Claromontana, 4 1983, s. 185-192.
 • Italizujące \"Opłakiwanie CHrystusa\" z r. 1519 w krakowskim klasztorze kanoników regularnych [w:] Biuletyn Historii Sztuki, XL/2 1978, s. 104-118.
 • Pomnik konny w sztuce europejskiej [w:] Mówią Wieki, 12 1974, s. 1-5.
 • Pomnik konny w sztuce europejskiej [w:] Mówią Wieki, 12 1974, s. 1-5.
 • Skrzydła ołtarza w krakowskim kościele Św. Krzyża a obraz \"Zwiastowanie\" malarza Jerzego w Muzeum Narodowym w Krakowie [współatorstwo][w:] Folia Historiae Artium, X 1974, s. 107-116.
 • Drewniany kościół w Bączalu Dolnym, pow. jasielski [w:] Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 17-18 1973, s. 65-73.
 • Skrzydła nieznanego tryptyku w kościele Św. Krzyża w Krakowie a Zwiastowanie Marii malarza Jerzego w Muzeum Narodowym w Krakowie [współatorstwo][w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN w Krakowie, XV/1 1972, s. 158-169.
 • Portret Stanisława Tęczyńskiego w zbiorach wawelskich. Zagadnienia proweniencji artystycznej i autorstwa [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN w Krakowie, XV/1 1971, s. 149-150.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Czartoryscy i Tarnowscy a "Głowy wawelskie" [podczas konferencji:] Wielkie rody na ziemiach polskich XVI-XX w., 9 wrzesnia 2016, .
 • Bezdroża (?) renesansu w malarstwie małopolskim czasu ostatnich Jagiellonów [podczas konferencji:] Drogi, szlaki i bezdroża sztuki nowożytnej, 24 lipca 2015, .
 • Wawelska historia daru Karoliny Lanckorońskiej [podczas konferencji:] Dar dla narodu. 20-lecie kolekcji Lanckorońskich na Wawelu, 24 pazdziernika 2014, .
 • Rola Dolabelli w dekoracji zamku królewskiego na Wawelu [podczas konferencji:] Sztuka doby El Greca, 29 maja 2014, .
 • Ojciec Adam - Człowiek poslugi, pracy i przyjaźni [podczas konferencji:] Sztuka w kręgu zakonów mendykanckich w okresie nowożytnym, 18 listopada 2013, .
 • Dossa Dossiego 'Jowisz malujący motyle' - konteksty kulturowe [podczas konferencji:] Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej, 25 czerwca 2013, .
 • The Art of Baroque in Painting, Sculpture and Architecture [podczas konferencji:] Transcontinental Aestetics, 20 listopada 2012, .
 • Palma Młodszy na Wawelu. Mistycyzm i sensualizm [podczas konferencji:] Sztuka po Trydencie, 31 maja 2012, .
 • Aspiracje artystyczne Jagiellonów [podczas konferencji:] Inspiracje i konteksty: Čiurlionis-Wyspiański, 4 grudnia 2009, .
 • Wawel Castle and Cathedral - Places of the Funerals of Polish Kings and Members of the Royal Families [podczas konferencji:] Mémoire monarchique et la construction de l’Europe. De la mort au tombeau, 14 pazdziernika 2007, .