ks. dr hab. Witold Ostafiński


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa godz. 16.00-16.45,
  ul. Bernardyńska 3, p. 120 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)

Curriculum Vitae:

 • 2017 – członek zarządu Stowarzyszenia Homiletów Polskich (kadencja 2017-2020, funkcja skarbnika)
 • 2016 – doktor habilitowany
 • 2014 - 2017 – członek zarządu Stowarzyszenia Homiletów Polskich (kadencja 2014-2017, funkcja skarbnika)
 • 2011 – sekretarz redakcji Polonia Sacra
 • 2010 – adiunkt w Katedrze Homiletyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 – członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • 2009 – członek Stowarzyszenia Homiletów Polskich
 • 2008 – członek The University Network of the European Capitals of Culture (UNeECC) - międzynarodowego stowarzyszenia naukowego o charakterze non-profit, założonego w grudniu 2006 roku z inicjatywy Uniwersytetu w Pécs
 • 2008 - 2010 – asystent w Katedrze Homiletyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2006 - 2008 – stypendium naukowe w Canterbury Christ Church University w Wielkiej Brytanii
 • 2002 – członek Sekcji Homiletów Polskich
 • 2002 – doktorat z nauk teologicznych w zakresie homiletyki na podstawie rozprawy pt. Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej. Studium homiletyczno-retoryczne, Wydział Teologiczny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • 1996 - 1998 – studia podyplomowe w Studium Retoryki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 1992 – dyplom magistra teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pracy: Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych IX niedzieli zwykłej roku A w polskim kaznodziejstwie w latach 1972-1991

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Z Chrystusem w roku liturgicznym. Kazania. [red.], Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Przemyśl. Historia wiary narodów i dzieje sztuki [red.], Ząbki: Apostolicum 2004.
 • Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej - studium homiletyczno-retoryczne, Kraków: Wydaw. Archidiecezji Przemyskiej 2002. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bariery dla efektywnej komunikacji w klasach wielokulturowych [w:] Maria Żak, Witold Ostafiński [red.], Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jaros 2014, s. 51-62.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etyczne dylematy współczesnej medycyny. O czym pedagog wiedzieć powinien [w:] Wojciech Błażejewski, Czesław Lewicki [red.], Edukacja zdrowotna w kanonie kształcenia ogólnego - pedagogiczne i medyczne aspekty, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jaros 2014, s. 51-61.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą” (Dz 4,29). Teologiczno-retoryczne wymiary kaznodziejskiej posługi ks. Abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego [w:] Adam Szal [red.], Z ludu wzięty, dla ludu postanowiony. Księga pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2014, s. 77-88.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Interpersonal Communication in the EU: a Humanistic Solution [w:] Eva-Nicoleta Burduşel, Ovidiu Matiu, Daniela Preda, Anca Tomuş [red.], Cultural Encounters. The Mosaic of Urban Identities : Seventh Interdisciplinary Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, Marseille, France, 17/18 october 2013, Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu Press 2014, s. 43-53.
 • Ergo fides ex auditu... (Rz10,17). Wiara i słowo w świetle kazań okolicznościowych arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania okolicznościowe, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-18.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Parati semper atque vigilantes. Dar i piękno odpowiedzialnej młodości w świetle kazań arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania do młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-18.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Non enim habemus hic manentem civitatem sed futuram inquirimus (Hbr 13,14). Teologiczna mądrość i retoryczne piękno przesłania kazań społeczno-patriotycznych księdza arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania społeczno-patriotyczne, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-18.
 • [szukaj w bibliotece]
 • The abilities, sensibilities and knowledge that make an inclusive educator [w:] Helena Kuberová, Veronika Hašková [red.], Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencje, Ružomberok: Verbum 2014, s. 118-124.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pastores mites et humiles corde. Piękno powołania kapłańskiego i zakonnego w świetle sztuki kaznodziejskiej abpa Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania do kapłanów i osób konsekrowanych, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-21.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kto winien? Społeczny problem szkolnej przemocy i agresji [w:] K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak [red.], Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza 2013, s. 41-57.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Myśl ks. Piotra Skargi inspiracją dla współczesnych polityków, kaznodziejów i wychowawców [w:] M Żak, E. Tłuczek-Tadla, M. Cichowska [red.], Janusz Korczak, Piotr Skarga – wielcy reformatorzy, społecznicy i wychowawcy wyzwaniem dla współczesnych pedagogów, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza 2013, s. 103-116.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ageism in Europe [w:] László I. Komlósi, Gyöngyi Pozsgai [red.], Ageing Society, Ageing Culture? : Sixth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture jointly organized with the University of Maribor (UM) and the Euro-Mediterranean University (EMUNI) : Maribor, Slovenia 18/19 October 2, Pécs: 2013, s. 110-120.
 • Vocatio ad sanctitatem. Teologiczne i retoryczne aspekty kazań ks. abp. Józefa Michalika o świętych i błogosławionych [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania o świętych Pańskich, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2013, s. 9-24.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Is there a link between ‘culture’ and ‘cultured’ behavior? Can ‘culture” save the world? [w:] Wim Coudenys, László I. Komlósi [red.], Culture in/and Crisis : Fifth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, 27-28 october 2011, Antwerp, Belgium, Pécs: 2012, s. 177-189.
 • Empatia w procesie wychowania i rozwoju człowieka – aspekty komunikacyjne [w:] Krystyna Barłóg [red.], W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej, Jarosław: 2012, s. 165-183.
 • Przemawiał nie tylko ustami... Mowa ciała w kreowaniu wizerunku Jana Pawła II [w:] Stanisław Dyndał [red.], Błogosławiony Jan Paweł II – droga do świętości, Jarosław: 2012, s. 125-139.
 • Ornatus Dominae. Wprowadzenie do lektury kazań maryjnych ks. abp. Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania maryjne, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2012, s. 7-17.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola nauczyciela-wychowawcy w przezwyciężaniu globalnego kryzysu moralnego [w:] Z. Frączek, K. Szmyd, H. Sommer, A. Olak [red.], Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej, Rzeszów: 2012, s. 80-94.
 • W nadziei na czyny z wiary. Wprowadzenie do lektury kazań ks. abp. Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Z Chrystusem w roku liturgicznym. Kazania, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2011, s. 7-40.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Poverty in the University and its effects on the student experience [w:] Wim Coudenys, László I. Komlósi [red.], Inclusion through education and culture : Fourth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture jointly organized with the Compostela Group of Universities, 14-15 October 2010, Pécs, Hungary, Pécs: 2011, s. 36-44.
 • Jak mówić o Bogu, aby nas słuchano? [w:] Krzysztof Marcyński, Józef Szaniawski, Jan Twardy [red.], Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Śp. ksiądz profesor Antoni Lewek (1940-2010) - księga pamiątkowa, Warszawa: 2011, s. 398-412.
 • Unity in plurality – Days of John Paul II in Cracow [w:] James Kenyon, Wim Coudenys [red.], Innovation, Creativity and Culture. Proceedings of the Third Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, 22nd - 23rd October 2009, Vilnius, Lithuania, Pécs: 2010, s. 177-189.
 • Turystyka pątnicza na terenie Pogórza Przemyskiego jako swoisty fenomen religijny i społeczny [w:] Z. Wnuk, M. Ziaja [red.], Turystyka w parkach krajobrazowych, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2009, s. 187-201.
 • Pośrednictwo słowa [w:] Sz. Drzyżdżyk [red.], Pośrednictwo przyporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" 2009, s. 105-117.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O sztuce kaznodziejskiej Arcybiskupa Józefa Michalika [w:] A. Szal [red.], Numine Tuo Domine. Księga Pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20 rocznicę święceń biskupich, Przemyśl: 2006, s. 237-246.
Artykuły w Czasopismach:
 • Księdza Tischnera mocowanie się ze słowem. Wokół Kazań starosądeckich [w:] Polonia Sacra, 30 2012, s. 227-250. [szukaj w bibliotece]
 • Mobbing – problemy komunikacyjne we współczesnej szkole [w:] Dyskurs Pedagogiczny, T. 4 2012, s. 11-27.
 • Waga pierwszego zdania, czyli jak zaczynać kazanie [w:] Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne, 2 (58) 2011, s. 193-212. [szukaj w bibliotece]
 • Colores verbi et spes. Uwagi o retorycznym aspekcie kazań abpa Józefa Michalika [w:] Polonia Sacra, 29 2011, s. 267-275.
 • Obciach jako kategoria społeczno-kulturowa w przestrzeni komunikacyjnej [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura, - 2011, s. 375-389.
 • Ksiądz profesor Jan Twardy jako głosiciel słowa Bożego [w:] Studia Pastoralne, 7 2011, s. 79-91.
 • O odpowiedzialności za słowa w relacjach społecznych [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo, Rocznik 2010 2010, s. 157-173. [szukaj w bibliotece]
 • Zarządzanie wiedzą: Przegląd literatury anglojęzycznej [w:] Problemy współczesnego Zarządzania, 3 2009, s. 87-94.
 • Funkcja ekspresywna we współczesnych tekstach homiletycznych [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 263-284.
 • Nadawca i odbiorca w komunikacyjnym modelu przepowiadania na przykładzie tekstów arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Collectanea Theologica, 1 2008, s. 67-79.
 • Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze! O przemówieniu Benedykta XVI w Auschwitz [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2008, s. 33-37.
 • Formy narracyjne we współczesnych tekstach homiletycznych [w:] Przegląd Homiletyczny, 12 2008, s. 191-204.
 • Fenomen świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Teologia i Człowiek, 10 2007, s. 213-225. [szukaj w bibliotece]
 • Właściwości stylistyczne świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2006, s. 25-46.
 • Fenomen świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Liturgia Sacra, 1 2005, s. 77-87.
 • O sposobach obrazowania w świętokrzyskich kazaniach radiowych [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2004, s. 261-276.
 • O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Analecta Cracoviensia, XXXV 2003, s. 207-219.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Teologiczne i retoryczne wymiary przepowiadania ks. abp. Józefa Michalaka w świetle współczesnej homiletyki (501-10-010085)
 • Rola słowa w procesie komunikacji międzyludzkiej (212404)
 • Perswazja we współczesnym kaznodziejstwie polskim (112403)
 • Język kaznodziejskiej perswazji. Aspekty wspólczesnej komunikacji (501-10-010049)
 • Analiza pasterskiego nauczania abpa Józefa Michalika (11240003)
 • 501-10-010118 (501-10-010118)

Wygłoszone Referaty:

 • Jestem agresywny czy stanowczy? O komunikowaniu agresji i mowie nienawiści we współczesnej rzeczywistości społecznej [podczas konferencji:] II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problem przemocy domowej i instytucjonalnej – zwalczanie i zapobieganie”, 26 listopada 2019, .
 • Kaznodzieja, coach czy influencer? Kogo preferuje współczesny odbiorca medialny? [podczas konferencji:] Dobra Nowina w multimedialnym świecie, 8 pazdziernika 2019, .
 • Tożsamość kulturowa a poczucie odrębności narodowej – jak prowadzić dialog kultur [podczas konferencji:] Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze polsko-słowackiego pogranicza, 28 listopada 2017, .
 • Głoszenie słowa Bożego podczas uroczystości patriotycznych [podczas konferencji:] Głoszenie słowa Bożego na peryferiach, 25 wrzesnia 2017, .
 • Komu potrzebne dobre maniery? Savoir-vivre w rzeczywistości szkolnej i akademickiej [podczas konferencji:] Kategorie (nie)obecne w edukacji, 24 pazdziernika 2016, .
 • Cultural Memories of the Polish [podczas konferencji:] 10th Interdisciplinary Conference of the University Network of the European Capitals of Culture "Cities: the Fabric of Cultural Memories - Confrontation or Dialogue?", 18 pazdziernika 2016, .
 • Słowo, obraz, symbol, gest w akademickim savoir-vivre [podczas konferencji:] Słowo, obraz, symbol, gest. Filologiczne i pedagogiczne aspekty komunikowania, 10 pazdziernika 2016, .
 • Social Communication of artistic and cultural events in Poland [podczas konferencji:] 9th Interdisciplinary Conference University Network of the European Capitals of Culture "Development, Art(s) and Culture", 29 pazdziernika 2015, .
 • Orędzie głoszone przez Jezusa Chrystusa [podczas konferencji:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, 28 wrzesnia 2015, .
 • Jakość czy wygoda życia? Pedagog i wychowawca wobec współczesnej kultury przyjemności [podczas konferencji:] Jakość życia jako kategoria interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki – ujęcie systemowe, 22 maja 2015, .
 • Cultural assimilation vs. Cultural pluralism. The problems of contemporary Europe [podczas konferencji:] Culture and growth – magical companions or mutually exclusive counterparts? Eighth Interdisciplinary conference of the University Network of the European capitals of culture, 24 pazdziernika 2014, .
 • The abilities, sensibilities and knowledge that make an inclusive educator [podczas konferencji:] Inclusive Climate as a Challenge and Mission. International scientific-professional conference of the Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education – Institute of Juraj Páleš, Department of Heilpaedagogik in cooperation with Association of Heilp, 10 pazdziernika 2014, .
 • Współczesna edukacja – dźwignia talentu czy terapia mierności? [podczas konferencji:] Motywacja a efektywność i skuteczność kształcenia ogólnego, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 4 czerwca 2014, .
 • Kultura jako komunikacja społeczna [podczas konferencji:] Podkarpackie Studia Filologiczne: Językoznawstwo, Literatura i Kultura, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Podkarpackie Forum Filologiczne, 3 kwietnia 2014, .
 • Interpersonal Communication in the EU: A Humanistic Solution [podczas konferencji:] Cultural Encounters the Mosaic of Urban Identities, 18 pazdziernika 2013, .
 • Etyczne dylematy współczesnej medycyny i genetyki. O czym pedagog wiedzieć powinien [podczas konferencji:] Pedagogiczne i medyczne aspekty edukacji zdrowotnej i ekologicznej, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 21 maja 2013, .
 • Myśl ks. Piotra Skargi inspiracją dla współczesnych polityków, kaznodziejów i wychowawców [podczas konferencji:] Wielcy reformatorzy, społecznicy i wychowawcy: Janusz Korczak i ks. Piotr Skarga, 27 listopada 2012, .
 • Ageism in Europa [podczas konferencji:] Ageing Society, Ageing Culture?, 19 pazdziernika 2012, .
 • Kto jest winien? Społeczny problem szkolnej przemocy i agresji [podczas konferencji:] Agresja – Przemoc – Wsparcie, 28 lutego 2012, .
 • Is there a link between ‘culture’ and ‘cultured’ behavior? Can ‘culture’ save the world? [podczas konferencji:] Culture in/and Crisis, 28 pazdziernika 2011, .
 • Mobbing – problemy komunikacyjne we współczesnej szkole [podczas konferencji:] Pedagogika Euroregionu Karpackiego – dorobek, wyzwania, aspiracje, potrzeby, 8 czerwca 2011, .
 • Obciach – meandry współczesnej kultury [podczas konferencji:] Peryferia Języka, Literatury i Kultury, II Podkarpackie Forum Filologiczne, 4 marca 2011, .
 • Poverty in the University and its effects on the student experience [podczas konferencji:] Inclusion Through Education and Culture, 15 pazdziernika 2010, .
 • Pośrednictwo słowa [podczas konferencji:] Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, 20 listopada 2009, .
 • Unity In plurality – Days of John Paul II in Cracow [podczas konferencji:] Innovation, Creativity and Culture, 23 pazdziernika 2009, .
 • O komunikatywności języka modlitwy powszechnej [podczas konferencji:] Język w liturgii, 18 wrzesnia 2009, .