dr Józef Skrabski


 • Dyżur dydaktyczny:
  Środa, 15.30-16.30
  Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków
  Ul. Bernardyńska 3

Curriculum Vitae:

 • 2018 – Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2012 - 2016 – prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2011 – laureat IV nagrody im. Szczęsnego Morawskiego za książkę "Kościoły Grybowa. Monografia historyczno-artystyczna" (Kraków 2010)
 • 2011 – odznaczenie Starosty Nowosądeckiego "Srebrne Jabłko Sądecczyzny"
 • 2010 – zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • 2009 – kierownik Pracowni inwentaryzacyjnej UPJPII
 • 2009 – nagroda Rektora UPJPII
 • 2007 – stypendium badawcze Fundacji Lanckorońskich w Wiedniu
 • 2006 – nagroda Rektora UPJPII
 • 2005 – opiekun Koła Naukowego
 • 2005 – zatrudniony w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2004 - 2005 – stypendium naukowe w Bibliotece Hertziana w Rzymie
 • 2002 – stypendium badawcze Fundacji Lanckorońskich w Rzymie
 • 2002 – stypendium badawcze The Robert Anderson Charitable Trust w Londynie
 • 2000 – stypendium semestralne na Uniwersytecie St-Andrews w Szkocji
 • 1999 - 2004 – studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • 1994 - 1999 – studia magisterskie z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wokół Sanguszków [współatorstwo z:] Barbara Bułdys [w:] Dziedzictwo i pamięć kresów wschodnich Rzeczypospolitej, Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie 2009, s. 241-252.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół pw. Św. Wincentego Ferraryjskiego i klasztor dominikanów w Tarnopolu [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2008, s. 271-304.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Projekt nieznanego kościoła w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie [w:] Andrzej Betlej, Józef Skrabski [red.], Fides ars scientia. Studia dedykowane pamięci ks. A. Mednisowi, Kraków-Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2008, s. 375-380.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola i znaczenie projektów architektonicznych Matthiasa Steinla – przegląd dotychczasowych ustaleń, nowe spostrzeżenia [w:] Andrzej Kozieł [red.], Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, s. 195-226.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Paolo Antonio Fontana [w:] Marcello Fagiolo, Giuseppe Bonaccorso [red.], Studi sui Fontana. Una dinastia di architetti ticinesi a Roma tra Manierismo e Barocco, Roma: Gangemi Editore 2008, s. 446-447.
 • [szukaj w bibliotece]
 • La biografia di Paolo Antonio Fontana alla luce dei nuovi documenti di archivio [w:] Marcello Fagiolo, Giuseppe Bonaccorso [red.], Studi sui Fontana. Una dinastia di architetti ticinesi a Roma tra Manierismo e Barocco, Roma: Gangemi Editore 2008, s. 411-416.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działalność artystyczna Barbary z Duninów z Sanguszkowej. Przyczynek do roli kobiet w XVIII wieku [w:] Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch [red.], Studia nad sztuką renesansu i baroku, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 233-243.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kaplica publiczna w Gniłowodach [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2007, s. 239-241.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Organizacja prac budowlanych i artystycznych na dworze Pawła i Barbary Sanguszków [w:] Józef Skrabski, Barbara Bułdys [red.], Wokół Sanguszków. Dzieje – kultura - sztuka, Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2007, s. 147-152.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Szybalinie [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2007, s. 403-407.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół św. Piotra i Pawła w Białokrynicy [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2007, s. 13-16.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Bieniawie [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2007, s. 17-21.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zasław jako ośrodek artystyczny w XVII i XVIII wieku [w:] Wołodymyr Fedotow [red.], Μєтафopa cпiльнoгo дomу. Эacлaвщинa бaгатьох kyльтуp, Zasław: Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Zasławiu 2006, s. 140-148.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fundacje artystyczne Sanguszków ze Sławuty [w:] Andrzej Betlej, Piotr Krasny [red.], Sztuka kresów wschodnich, Kraków: Oficyna Wydawnicza Text 2006, s. 163-173.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Lwów [w:] [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 2006, s. 303-317.
 • Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i nowy kościół na Zniesieniu [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2004, s. 247-252.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zakład św. Teresy SS. SS. Opatrzności Bożej z kaplicą p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2004, s. 57-65.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Artyści na dworze Pawła i Barbary Sanguszków [w:] Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch [red.], Studia nad sztuką renesansu i baroku, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, s. 287-304.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół p. w. Matki Boskiej Szkaplerznej i klasztor OO. Karmelitów Bosych na Persenkówce [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2004, s. 279-292.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Wołkowie [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2003, s. 313-316.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół parafialny p.w. Opieki Najświętszej Panny Marii w Horpinie [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2003, s. 123-126.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problematyka artystyczna kościoła misjonarzy w Zasławiu [w:] Andrzej Betlej, Piotr Krasny [red.], Sztuka kresów wschodnich, Kraków: Oficyna Wydawnicza Text 2003, s. 85-97.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół parafialny p.w. Świętego Imienia Matki Boskiej w Hnilczu [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kra: Międzynarodowe Centrum Kultury 2002, s. 163-166.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Medusze [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2002, s. 267-270.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Sarnkach Dolnych [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2002, s. 399-344.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Panny Marii w Toustobabach [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2002, s. 353-358.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół p.w. Podniesienia Krzyża Świętego w Kłodnie Wielkim [w:] Jan K. Ostrowski [red.], Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 1998, s. 147-152.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Modernizacja i renowacja kościoła Mariackiego w Krakowie. Między Kacprem Bażanką a Francesco Placidim [w:] Rocznik Krakowski, 74 2008, s. 87-114.
 • Uwagi na temat wyposażenia kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Lubartowie [w:] Modus, 4 2003, s. 23-66. [szukaj w bibliotece]
 • Pałac Sanguszków w Zasławiu [w:] Przegląd Wschodni, 7 2001, s. 1169-1178. [szukaj w bibliotece]
 • Budowa kościoła misjonarzy w Zasławiu w świetle nieznanych materiałów archiwalnych [w:] Przegląd Wschodni, 6 1999, s. 145-154. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Rzemiosło artystyczne w kościołach Archidiecezji Krakowskiej (501-21-030002)
 • Późnobarokowe renowacje i modernizacje wnętrz sakralnych w Krakowie i Małopolsce (13090002)
 • Materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie (501-21-030001)
 • Małopolskie rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności (501-10-030068)

Wygłoszone Referaty:

 • Splendor i fantazja w architekturze historycznej Małopolski w dobie późnego baroku (ok. 1740-1800) [podczas konferencji:] Splendor i fantaza II. Architektura i rzeźba rokokowa ziem Rzeczypospolitej i krajów ościennych, 14 kwietnia 2019, .
 • L'Archivio dell'Ospizio Polacco e della Chiesa di S. Stanislao a Roma. [podczas konferencji:] La storia privata negli archivi italiani e vaticani. Lo stato di ricerca e le prospettive di studio, 21 pazdziernika 2016, .
 • Hospicjum polskie w Rzymie w okresie niewoli narodowej i II Rzeczypospolitej [podczas konferencji:] Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka. Konferencja naukowa z okazji 425-lecia konsekracji kościoła., 19 pazdziernika 2016, .
 • Dzieje artystyczne hospicjum i kościoła św. Stanisława w Rzymie w okresie nowożytnym [podczas konferencji:] Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka. Konferencja naukowa z okazji 425-lecia konsekracji kościoła., 19 pazdziernika 2016, .
 • Osiemanstowieczny wystrój i wyposażenie kościoła opactwa benedyktynek w Staniątkachf [podczas konferencji:] Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie, 15 pazdziernika 2016, .
 • Inwentaryzacja rzemiosła artystycznego w Małopolsce [podczas konferencji:] Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności, 22 czerwca 2016, .
 • Osada kamieniarska w Dębniku pod zarządem karmelitów bosych w Czernej [podczas konferencji:] W kręgu kultury zakonnej, 9 kwietnia 2015, .
 • Opieka krakowskich biskupów nad hospicjum i kościołem św. Stanisława w Rzymie [podczas konferencji:] Działalność artystyczna biskupów krakowskich, 24 kwietnia 2014, .
 • Wystroje i wyposażenia Małopolskich kościołów w okresie późnego baroku. Między tradycją a innowacją [podczas konferencji:] Rola tradycji i innowacji w sztuce nowożytnej, 28 czerwca 2011, .
 • Święci, biskupi i patroni w kościele św. Stanisława w Rzymie [podczas konferencji:] Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych XVI-XVIII w., 27 czerwca 2009, .
 • Czarny marmur dębnicki w Warszawie [podczas konferencji:] Kultura artystyczna Warszawy od średniowiecza do czasów współczesnych, 12 grudnia 2007, .
 • Rola i znaczenie projektów architektonicznych Matthiasa Steinla - przegląd dotychczasowych ustaleń, nowe spostrzeżenia [podczas konferencji:] Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, 21 wrzesnia 2006, .
 • Organizacja prac budowlanych i artystycznych na dworze Pawła i Barbary Sanguszków [podczas konferencji:] Sanguszkowie: dzieje – kultura – sztuka, 30 czerwca 2006, .
 • Działalność artystyczna Barbary z Duninów Sanguszkowej. Przyczynek do roli kobiet w XVIII wieku w Polsce [podczas konferencji:] Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, 27 czerwca 2003, .
 • Fundacje artystyczne Sanguszków ze Sławuty [podczas konferencji:] Sztuka kresów wschodnich, 8 maja 2002, .
 • Artyści na dworze Pawła i Barbary Sanguszków [podczas konferencji:] Lublin – między Krakowem a Warszawą, 27 czerwca 2001, .