ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak


 • Dyżur dydaktyczny:
  16 września i 23 września b.r. od godz. 11.00 do 12.45 w pracowni, przy ul. Franciszkańskiej

Curriculum Vitae:

 • 2012 - 2016 – Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2012 – Tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy: "Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII w. Studium prozopograficzne"
 • 2004 - 2009 – Dziekan Wydziału Historii Kościoła (Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego)
 • 2000 – Habilitacja na podstawie pracy: "Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939"
 • 2000 – Członek Senatu PAT (UPJP II) w Krakowie
 • 1997 – Doktor teologii na podstawie pracy: "Troska Kościoła katolickiego w Polsce o religijne wychowanie dzieci i młodzieży w latach 1918-1927"
 • 1997 – Wykładowca na Wydziale Historii Kościoła PAT (Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II) w Krakowie
 • 1991 - 1997 – Wizytator katechetyczny w archidiecezji krakowskiej
 • 1988 - 1991 – Studia z pedagogiki i katechetyki na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie
 • 1986 - 1988 – Wikariusz par. p.w. św. Stanisława BM w Krakowie (na Dąbiu) i student studiów licencjacko-doktoranckich na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie
 • 1984 - 1986 – Wikariusz par. p.w. Trójcy Przenajświętszej w Czarnym Dunajcu i student studiów licencjackich na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie
 • 1978 - 1984 – Alumn Krakowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz student Papieskiego Wydziału Teologicznego (Papieskiej Akademii Teologicznej) w Krakowie
 • 1974 - 1978 – Uczeń XVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Krakowie
 • 1966 - 1974 – Uczeń Szkoły Podstawowej nr 81 im. Wł. Broniewskiego w Krakowie
 • 1959 – Urodziny w Krakowie

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Katalog prepozytów i plebanów diec. krakowskiej z lat 1749 i 1784 oraz zawiślańskiej części diec. krakowskiej z 1776 r., Kraków: Avalon 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków: Antykwa 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Duchowieństwo zawiślańskiej część diec. krakowskiej. Słownik biograficzny, Kraków: Avalon 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej oraz kapituł kolegiackich diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków: Unum 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków: Unum 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789), Kraków: Unum 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Katalog alumnów seminarium stradomskiego (1732-1800), Kraków: Naukowe PAT 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] M. Hałaburda, Katalog alumnów seminarium stradomskiego (1801-1900), Kraków: Naukowe PAT 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Katalog parafii i duchowieństwa diec. krakowskiej 1748, Kraków: REMIZ 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Odtworzone katalogi alumnów seminariów diecezji krakowskie (XVII-XVIII w.), Kraków: własne 2005.
 • [współautorstwo z:] A. Kapuśniak, Katalog alumnów krakowskiego seminarium duchownego (1901-1939), Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Katalog alumnów Seminarium Zamkowego (1678-1800), Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Episkopat w obronie katolickiego charakteru polskiej szkoły w latach 1927-1937, Kraków: Unum 2000. [szukaj w bibliotece]
 • Ks. Bolesław Żongołłowicz. Dzienniki 1930-1935 (wybór) [red.], Kraków: własne 2000.
 • [współautorstwo z:] ks. M. Gawlik CR, Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik biograficzny, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000. [szukaj w bibliotece]
 • Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 1999. [szukaj w bibliotece]
 • Troska Kościoła o nauczanie i wychowanie religijne w szkole w latach 1918-1927, Kraków: WAM 1997. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • Dominikanie w XVII-wiecznych krakowskich wykazach święceń [w:] Tomasz Gałuszka OP, Pál Attila Illés, Marek Miławicki OP, Balázs Zágorhidi Czigány [red.], Historicus Polonus-Hungarus. Księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Esprit 2010, s. 582-631.
 • Jezuici w siedemnastowiecznych krakowskich księgach święceń [w:] A. P. Bieś SJ, B. Topij-Stempińska [red.], Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, Kraków: WAM 2010, s. 635-647.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jak werbowano tajnych współpracowników (informatorów, agentów) spośród duchow-nych [w:] Marek Lasota, ks. Jan Szczepaaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2010, s. 57-79.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Troska błogosławionego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego o formację ka-płańską i zakonną [w:] [red.], Rodzina Maryi dzieło bł. Zygmunta Felińskiego 1857-2007. Materiały z sympozjum, Kraków: Karmelitów Bosych 2009, s. 11-36.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Akcja dekrucyfikacyjna (wrzesień 1958 r.), w świetle meldunków krakowskiej służby bezpieczeństwa [w:] W. Biernacki, Z. Nawrocki, W. Pasierb, Z. K. Wójcik [red.], Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków: WAM 2009, s. 773-807.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1967-1970) [współatorstwo z:] Marek Hałaburda [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: Unum 2008, s. 345-444.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Obrządek bizantyjsko-słowiański w diecezji siedleckiej (1939-1946) w świetle zapisków ks. Jana Czornaka SJ [w:] Andrzej Betlej, Józef Skrabski [red.], Fides ars scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Kraków: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2008, s. 105-140.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bezstresowy rozmówca (ks. Józef Szczotkowski) [w:] Ryszard Terlecki, ks. Jan Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: Unum 2008, s. 11-71.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Wierny” aż do śmierci. Tajemna historia ks. Mieczysława Satory [w:] Ryszard Terlecki, ks. Jan Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007, s. 79-134.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nowohuckie kazania kardynała Karola Wojtyły [w:] Rafał Bober [red.], On tutaj był … Karol Wojtyła w Nowej Hucie, Kraków: Naukowe PAT 2007, s. 101-118.
 • Duchowieństwo świętofloriańskie w XVIII i XIX w. [w:] ks. Zdzisław Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, Kraków: Unum 2007, s. 35-116.
 • Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1962-1966) [współatorstwo z:] [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007, s. 317-443.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Święcenia kapłańskie rektorów Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII w. [w:] ks. Jacek Urban [red.], Stromata Historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70 rocznicę urodzin, Kraków: Naukowe PAT 2006, s. 315-336.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Władze państwowe wobec akcji neounijnej w Polsce w latach 1918-1939 [w:] Roman Maria Zawadzki [red.], Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu. Charisteria Tito Górski oblata, Kraków: Naukowe PAT 2003, s. 241-251.
 • Nowa polityka oświatowa ministra Wojciecha Świętosławskiego wobec Kościoła katolickiego (1937-1936) [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2003, s. 123-143.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Odtworzony katalog alumnów Seminarium Zamkowego z lat 1646-1677 [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2003, s. 7-35.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Śmiertelność dzieci pod koniec XVIII w. na przykładzie wybranych parafii diecezji krakowskiej i tarnowskiej [w:] Roman Maria Zawadzki, ks. Rafał Szczurowski [red.], Małżeństwo i rodzina w okresie staropolskim. Teologia – Demografia – Wychowanie, Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002, s. 103-118.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Katalog parafii znajdujących się na terenie diecezji witebskiej przed zajęciem ich przez komunistów [współatorstwo z:] [w:] Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawa studencka na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę 20-28 sierpnia 2001 oraz 20-24 sierpnia 2002 r., Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002, s. 97-131.
 • Łaskami słynące obrazy Najświętszej Maryi Panny na wschodniej Białorusi [współatorstwo z:] Wojciech Baś [w:] Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawa studencka na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę 20-28 sierpnia 2001 oraz 20-24 sierpnia 2002 r., Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002, s. 161-192.
 • Zniszczone kościoły i klasztory na terenie dzisiejszej diecezji witebskiej [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawa studencka na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę 20-28 sierpnia 2001 oraz 20-24 sierpnia 2002 r., Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002, s. 133-159.
 • Komisja Szkolna Episkopatu Polski 1928-1939 [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2001, s. 125-176.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zachowane spisy alumnów Seminarium Akademickiego w Krakowie [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2001, s. 25-52.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W wirze historii. Piotr Jan Mańkowski – pierwszy biskup reaktywowanej diecezji kamieniecko-podolskiej [w:] ks. Józef Wołczańskie [red.], Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskiem, Kraków-kamieniec Podolski: Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej obrz. łac. 2001, s. 275-307.
 • Międzydiecezjalna Komisja do nauczania religii (1918-1919) [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 107-196.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sodalicje Mariańskie krakowskich męskich szkół średnich (1918-1939) [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 197-222.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nieogłoszony list episkopatu Polski w sprawach szkolnych (1937) [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 9-84.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Organizacja szkolnictwa publicznego w Galicji i II Rzeczypospolitej w latach 1880-1939 [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000, s. 13-62.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Obecność nauczania i wychowania religijnego w systemach oświatowych Galicji i Polski w okresie międzywojennym [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik biograficzny, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000, s. 63-86.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sieć szkolna na terenie diecezji krakowskiej w roku 1887, 1914 i 1939 [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik biograficzny, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000, s. 341-427.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Memoriały Episkopatu polski do władz państwowych w sprawach szkolnych (1930-1936) [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 85-106.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nominacje biskupów polskich w latach 1930-1935 w świetle dzienników ks. Bronisława Żongołłowicza [w:] ks. J. Wołczański [red.], Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, Kraków-Lwów: Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej obrz. łac. 1999, s. 356-374.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Męczennicy z Pratulina [red.][w:] \"Folia Historica Cracoviensia\", 15-16 2009, s. 391-402. [szukaj w bibliotece]
 • Duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w 1748 r. [w:] \"Studia Sandomierskie\", 3-4 2009, s. 5-38. [szukaj w bibliotece]
 • Konflikt pomiędzy państwem a Kościołem dotyczący rozporządzeń wykonawczych do konkordatu z 1925 r. w sprawach nauczania religii w szkołach [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 3 2006, s. 69-97.
 • Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej [w:] \"Folia Historica Cracoviensia\", 11 2005, s. 157-359. [szukaj w bibliotece]
 • Księgi święceń biskupów diecezji krakowskiej jako źródło do badań nad systemem naboru duchowieństwa w okresie staropolskim [w:] \"Collectanea Historica\", 1 2004, s. 5-19. [szukaj w bibliotece]
 • Katecheci państwowych szkół średnich miasta Krakowa (1859-1918) [w:] \"Collectanea Historica\", 1 2003, s. 7-39. [szukaj w bibliotece]
 • Troska kard. K. Wojtyły o uczczenie jubileuszu św. Stanisława (1970-1978) [w:] \"Folia Historica Cracoviensia\", 9 2003, s. 185-208. [szukaj w bibliotece]
 • Troska Kościoła krakowskiego o katechezę dzieci i młodzieży szkolnej. Przykładowe teksty z czasów autonomii [w:] \"Collectanea Historica\", 1 2002, s. 112-123. [szukaj w bibliotece]
 • Kwestionariusz do stwierdzenia sytuacji Kościoła w Polsce w latach 1945-1964 [w:] \"Collectanea Historica\", 2 2002, s. 7-12. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Wymiana myśli politycznej między Anglią a Polską w XVI-XVII w. (13170005)
 • Współczesne doktryny polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej (13170001)
 • Ustrój i państwo tzw. pierwszego imperium brytyjskiego (13170004)
 • Recepcja anglosaskiej instytucji i rozwiązań w sferze prawa wyznaniowego w Europie Środkowo-Wschodniej (13170007)
 • Potoccy herbu Pilwa do konca XVI wieku. Studium genealogiczno - własnościowe ()
 • Orzecznictwo Sądu najwyższego USA w sprawach wyznaniowych (13170006)
 • Organizacja kościoła Katolickiego na Wschodzie (struktura i osoby). (501-10-030031)
 • Miasto socjalistyczne – program zbierania relacji budowniczych Nowej Huty (historia mówiona) (131503)
 • Kościół krakowski w okresie totalitaryzmu (13150002)
 • Dziedzictwo kulturowe katedry wawelskiej (501-10-030032)
 • Digitalizacja archiwów na wschodzie (13150003)
 • Digitalizacja archiwów na wschodzie (501-10-030004)
 • Diecezja kamieniecka do 1853 r. (501-10-030025)
 • "Miasto socjalistyczne" - budowniczy Nowej Huty (13150001)