ks. dr Rafał Szczurowski


 • Dyżur dydaktyczny:
  Środa: 12.00-13.00, ul. Franciszkańska 1, p. 212

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] E. E. Wróbel, Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Księga Wpisowa Tenczyńskiego Bractwa Przenajświętszej Trójcy z lat 1880-1901 [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] R. Zawadzki, Małżeństwo i rodzina w okresie staropolskim. Teologia - Demografia - Wychowanie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2002. [szukaj w bibliotece]
 • Socjaliści w polskiej publicystyce katolickiej lat 1878-1918, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2001. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pastoralny i literacki wzorzec kapłana doby polskiego oświecenia [w:] E. E. Wróbel, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 333-346. [szukaj w bibliotece]
 • Potrydencki Kościół w upadającym państwie, XVIII wiek [w:] A. Więcek [red.], Dzieje Kościoła w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Szkolne PWN 2008, s. 268-319. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • \"Kompromis pożytkiem dyktowany\". Duszpasterska i naukowa działalność księdza Krzysztofa Kluka [w:] J. Urban [red.], Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2006, s. 1003-1021.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościelna racjonalizacja religii w XVIII wieku [w:] J. C. Kałużny [red.], Europejczyk wobec sacrum wczoraj i dziś, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2005, s. 57-68.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przeszłość i teraźniejszość Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] A. Burghardt, J. Kwiatek, K. Polański [red.], Prace Komisji Naukowych. PAN oddział w Katowicach, Katowice: Wydawnictwo PAN 2004, s. 12-15.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Korygowanie praktyk religijnych przez biskupów krakowskich w drugiej połowie XVIII wieku [w:] R. Stabryła, R. Zawadzki [red.], Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2003, s. 255-268.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia pastoralna o małżeństwie i rodzinie w XVIII w. [w:] R. Zawadzki, R. Szczurowski [red.], Małżeństwo i rodzina w okresie starolpolskim. Teologia - Demografia - Wychowanie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2002, s. 81-89.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fundamentalizm chrześcijański [w:] T. Gadacz, B. Milerski [red.], Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002, s. 123-124.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Biblia w oświeceniowych korektach religijności w Polsce XVIII wieku [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 64, nr 2, 2011, s. 175-188.
 • Społeczny wymiar funkcjonowania krakowskiego konwentu kamedułów [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. 17: 2011, s. 125-135.
 • Augusta Czartoryskiego wytrwałość w rozeznawaniu zamiarów Boga [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. 15/16: 2009, s. 613-624.
 • O nowy kształt społeczeństwa, religii i państwa. Idee oświecenia w polskich zreformowanych kalendarzach XVIII wieku [w:] Analecta Cracoviensia, T. 41: 2009, s. 419-437.
 • Księga wpisów na Wawelu z lat 1856-1892 [w:] Studia Waweliana, T. 13: 2007, s. 170-176.
 • Duchowieństwo wobec idei upaństwowienia Kościoła w \"Zbiorze praw\" Andrzeja Zamoyskiego [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 58, z. 2, 2006, s. 153-166.
 • Mnisi pustelnicy ze Srebrnej Góry [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. 11: 2005, s. 41-50.
 • Postać Judasza społecznie użyteczna [w:] Przegląd Powszechny, 2/1002/ 2005, s. 259-275.
 • Jubileuszowe kazania księży Michała Karpowicza i Wilhelma Kalińskiego w zmiennych ocenach badaczy [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. 10: 2004, s. 347-360.
 • Doczesne duchownych rady przed piorunami ubezpieczające [w:] Nasza Przeszłość, T. 100: 2003, s. 391-402.
 • Zmagania duchowieństwa polskiego z czarami i wiarą w upiory w XVIII wieku [w:] Analecta Cracoviensia, T. 35: 2003, s. 415-437.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ankieta o Kościele w Polsce z 1906 r. [w:] Przegląd Powszechny, 1/941/ 2000, s. 59-70.
 • Ksiądz Wincenty Smoczyński - przewodnik pielgrzymów do Rzymu w latach 1888-1900 [w:] Nasza Przeszłość, T. 91: 1999, s. 301-330.
 • Ultramontanizm w Galicji w latach 1860-1870 [w:] Nasza Przeszłość, T. 89: 1998, s. 201-243.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • "Pobożne westchnienia z Pisma św.". Funkcje fragmentów biblijnych w polskich nabożeństwach katolickich w drugiej połowie XVIII wieku. [podczas konferencji:] Biblia oświeconych, 26 pazdziernika 2017, .
 • Przedmowy do czytelnika w "Żywotach świętych" Piotra Skargi - zapis zmian religijno-społecznych [podczas konferencji:] Polska kultura religijna, 10 grudnia 2015, .
 • Pan Kazimierz - wizerunek Pułaskiego w romantycznej gawędzie szlacheckiej [podczas konferencji:] Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze. W 270 rocznicę urodzin., 7 pazdziernika 2015, .
 • Społeczny wymiar funkcjonowania krakowskiego konwentu kamedułów [podczas konferencji:] Wkład kamedułów w kulturę Małopolski, 22 pazdziernika 2009, .
 • Kościelna racjonalizacja religii w XVIII wieku [podczas konferencji:] Europejczyk wobec sacrum. Wczoraj i dziś, 25 listopada 2005, .
 • Mnisi pustelnicy ze Srebrnej Góry [podczas konferencji:] Kameduli w Kościele Krakowskim, 22 listopada 2004, .
 • Przeszłość i teraźniejszość Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Historycznej PAN - oddział w Katowicach, 20 maja 2003, .
 • Teologia pastoralna o małżeństwie i rodzinie w XVIII wieku [podczas konferencji:] Małżeństwo i rodzina w okresie staropolskim. Teologia - Demografia - Wychowanie, 13 maja 2002, .