ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  Rektorat, środa godz. 10.00-12.00

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2019 – Kierownik katedry Historii Liturgii, UPJPII
 • 2018 – Złota odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski - nadany przez Zarząd Województwa Małopolskiego 20 lutego 2018
 • 2018 – Srebrny Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP, 22 maja 2018
 • 2017 – Koordynator Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej przy Metropolicie Krakowskim
 • 2017 – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1 sierpnia 2017 roku
 • 2016 – Profesura nadzwyczajna UPJP II (zatwierdzona przez Kongregację Edukacji Katolickiej, Watykan 23 lutego 2016 roku)
 • 2016 – Tytuł: Fellow of the Royal School of Church Music in recognition of distinguished service to Church music, 1 października 2016 York (Anglia)
 • 2016 – Przewodniczący Jury, 12th “GIUSEPPE ZELIOLI” EUROPEAN FESTIVAL OF YOUTH CHOIRS, Lecco and Province Lombarde, ITALIA, lipiec 2016
 • 2015 - 2016 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, XL International Congress Pueri Cantores, pt. Cantate Spem Vestram, Rzym 2015/16 (6000 uczestników z 18 krajów świata)
 • 2015 – Nagroda Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego "Srebrna piszczałka" za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce, 2015
 • 2012 – Konsultor, Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, Konferencji Episkopatu Polski
 • 2012 - 2017 – Członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
 • 2011 – Koordynator, II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, WACOM, październik 2011
 • 2010 – Habilitacja z nauk humanistycznych (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, 29 listopada 2010)
 • 2010 - 2011 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXVI International Congress Pueri Cantores, pt. Deus Caritas est, Roma 28 XII 2010-1 I 2011, (4500 chórzystów, 14 krajów świata)
 • 2009 – Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gloria Artis” brązowy, 2009
 • 2009 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: 2009, 2015
 • 2009 – Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores (41 krajów świata) w latach 2009-2017; od 2017 prezydent honorowy Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores
 • 2008 - 2016 – Dyrektor Międzuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie
 • 2007 – Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie: 2007/2008, 2011/2012, 2013, 2014, 2015
 • 2007 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXIV Międzynarodowego Kongresu Pueri Cantores pt. Misericordias in aeternum cantabo, Kraków, lipiec 2007
 • 2006 - 2008 – Przewodniczący Międzyuczelnianej Komisji Akademii Muzycznej w Krakowie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dla stworzenia kierunku muzyka kościelna (utworzono kierunek decyzją ministra NiSW w 2008 roku)
 • 2006 – Członek Zespołu ds. transmisji telewizyjnych, Konferencji Episkopatu Polski
 • 2005 - 2019 – Kierownik Katedry Muzyki Religijnej Akademii Muzycznej w Krakowie
 • 2004 - 2009 – Asystent kościelny Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, (29 krajów świata), 2004-2009
 • 2004 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Muzyki Liturgicznej w Krakowie, wrzesień 2004
 • 2004 – Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores, 2004-2009; od 2013 prezydent honorowy Polskiej Federacji Pueri Cantores
 • 2004 – Redaktor naczelny czasopisma "Pro Musica Sacra" Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej (UPJP II)
 • 2003 - 2004 – Stypendium habilitacyjne (Solesmes, Regensburg, Rzym, wrzesień 2003-luty 2004)
 • 2000 – Obrona dr z teologii (liturgika, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Teologiczny, 23 czerwca 2000)
 • 1999 – Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie
 • 1998 - 2000 – Podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy) 1998-2000.
 • 1997 – Obrona mgr ze sztuki (Akademia Muzyczna w Krakowie, 4 lipca 1997)
 • 1997 - 2009 – Dyrygent Męskiego chóru Katedry Wawelskiej
 • 1996 – Obrona mgr lic z liturgiki (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 5 lutego 1996)
 • 1992 - 1997 – Studia magisterskie (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 • 1990 – Obrona mgr z teologii (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 23 marca 1990)
 • 1984 - 1990 – Studia magisterskie (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Pro Musica Sacra - nr XII, czasopismo (501-10-030045)
 • Pro Musica Sacra (130022)
 • "Pro Musica Sacra" nr 11 (2013) ()

Wygłoszone Referaty:

 • Muzyka adekwatna do Eucharystii, muzyka narzędziem ewangelizacji i głoszenia Kerygmatu. Muzyka nie traktowana instrumentalnie. [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, 9 stycznia 2020, .
 • Czuwający Kościół śpiewa chorał gregoriański [podczas konferencji:] Polska solowa muzyka organowa na okres Adwentu, 9 grudnia 2019, .
 • Służba prawdzie, posługa myślenia i wrażliwość etyczna - wyzwania dla uniwersytetów według Jana Pawła II [podczas konferencji:] Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II (cz. X), 6 listopada 2019, .
 • Nie "oprawa" lecz integralna część uroczystej liturgii. Rodzaje (pojęcia) muzyki w ars celebramdi w Kościele katolickim [podczas konferencji:] Pieśn i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym, 24 wrzesnia 2019, .
 • Muzyka liturgiczna głoszeniem Kerygmatu i modlitwą Kościoła [podczas konferencji:] Mysterium Fascinans pt. Stań się tym, co przyjąłeś. Mistagogia Eucharystii i Liturgii Godzin, 6 wrzesnia 2019, .
 • Pamięć i zadanie. Uniwersytet Papieża - dar i wyzwanie [podczas konferencji:] I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny …. Jedna z najważniejszych dat w historii Wadowic: 7. czerwca 1979. Czterdzieści lat później …, 17 czerwca 2019, .
 • Moniuszko w Krakowie i Kraków dla Moniuszki [podczas konferencji:] XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Musica Sacra nt. Sakralny wymiar twórczości Stanisława Moniuszki., 25 kwietnia 2019, .
 • Muzyka kościelna w Polsce [podczas konferencji:] Misteria Paschalia, Discussion panel: Sacred Music in the Modern World, 15 kwietnia 2019, .
 • Organy w Archidiecezji krakowskiej w latach 1997-2018 [podczas konferencji:] Dzien skupienia organistów AK w ramach XIV Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji krakowskiej, 24 listopada 2018, .
 • Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores w trosce o stan współczesnej muzyki kościelnej [podczas konferencji:] XII Ogólnopolskie Sympozjum i warsztaty dla organistów. Ruchy odnowy w muzyce liturgicznej historia a dzień dzisiejszy., 23 listopada 2018, .
 • Muzyka podczas papieskich pielgrzymek w Archidiecezji krakowskiej (1979-2016) [podczas konferencji:] Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, cz. IX, 7 listopada 2018, .
 • Nowa instrukcja KEP o muzyce kościelnej (2017) szansą na dobrą muzykę kościelną w Polsce? [podczas konferencji:] VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Thesaurus Musicae Sacrae Skarbiec Muzyki Kościelnej, 1 grudnia 2017, .
 • Muzyka liturgiczna nośnikiem piękna. Czy dzisiaj możliwa i aktualna? [podczas konferencji:] Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie teologicznej, 18 listopada 2017, .
 • Muzyka narzędziem jedności i pokoju. Działalność Pueri Cantores w Europie Srodkowo-Wschodniej [podczas konferencji:] Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszechradzkiej. Unity of Diversities - Cultural Heritage of the Visegrad Four, 14 listopada 2017, .
 • W imię przyszłości kultury ... Jan Paweł II, UNESCO 1980. [podczas konferencji:] XII Dni Jana Pawła II, Prawa człowieka-prawa narodu; Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, cz. VIII, 8 listopada 2017, .
 • The Resonance of Vatican Instruction in the Musicam Sacram on the 50th Anniversary of Its Promulgation (1967-2017) [podczas konferencji:] Congresso Intentacional de Musica Sacra abre inscricoes, 20 lipca 2017, .
 • Instrukcja Musicam Sacram z chóralnej perspektywy w Kościele Powszechnym. Percepcja i rezonans. Perspektywa i szansa dla chóralistyki na przyszłość [podczas konferencji:] XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Musica Sacra nt. Tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną, 17 maja 2017, .
 • Wielkopostna muzyka organowa w dokumentach Kościoła po Vaticanum II [podczas konferencji:] Solowa muzyka organowa w okresie Wielkiego Postu, 3 kwietnia 2017, .
 • Aktualna sytuacja muzyki kościelnej w Archidiecezji krakowskiej [podczas konferencji:] Stan muzyki liturgicznej w polskim Kościele, z cyklu Convenium Musicæ Sacræ dedicatum, 15 marca 2017, .
 • Pueri Cantores, una parte viva de la Iglesia [podczas konferencji:] Posiedzenie senatu na Uniwersytecie Katolickim Universidad Cecilio Acosta UNICA, 9 lutego 2017, .
 • Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej. Historia-ludzie-idee. [podczas konferencji:] Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku, 24 listopada 2016, .
 • Pueri Cantores: un’opportunità per la Chiesa per curare la bellezza della musica. La Nuova Istruzione sulla musica sacra in Polonia [podczas konferencji:] I Pueri Cantores nel Mondo e la Musica Sacra dopo il Concilio Vaticano II, 9 lipca 2016, .
 • Miejsce chorału w posoborowej nauce i praktyce liturgicznej [podczas konferencji:] Chorał gregoriański - niewyczerpane źródł inspiracji, 23 kwietnia 2016, .
 • Dbałość o szlachetne piękno muzyki podczas celebracji liturgicznych, aktualne czy już przeszłość? [podczas konferencji:] Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, cz. VI, 3 listopada 2015, .
 • Regulamin budowy, remontu i sprowadzania z zagranicy instrumentów w archidiecezji krakowskiej z 2007 r. [podczas konferencji:] XVI Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych Laudate Dominum per organa benesonantia, 23 wrzesnia 2015, .
 • Muzyka podczas celebracji integralna z liturgią. Dbałość o szlachetne piękno muzyki. [podczas konferencji:] Muzyka Sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym, 29 kwietnia 2015, .
 • Wychowanie i formacja na przykładzie Federacji Pueri Cantores [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja artystyczna – dylematy, teoria i praktyka, 21 pazdziernika 2014, .
 • Wychowanie dzieci i młodzieży do przeżywania liturgii w Pueri Cantores [podczas konferencji:] Piękno liturgii aspekty pastoralne, 17 maja 2014, .
 • La Musica Liturgica en la vivencia del Triduo Pascual [podczas konferencji:] XXVI Congresso Nacional de Musica Liturgica, 27 lutego 2014, .
 • Religijne kompozycje Stanisława Wiechowicza w kontekście ówczesnej odnowy muzyki kościelnej [podczas konferencji:] Wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza, 30 listopada 2013, .
 • Muzyka podczas papieskich liturgii w Krakowie [podczas konferencji:] Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, Inspiracje, interpretacje, cz. IV, 5 listopada 2013, .
 • La importancia de ensenra la musica de las Iglesias en los seminariom [podczas konferencji:] Festiwal de Musica Sacta de Bogota, 28 wrzesnia 2013, .
 • Por que para la Iglesia Catolica de hoy Digue siendo necesaria la musica? [podczas konferencji:] Festiwal de Musica Sacta de Bogota, 27 wrzesnia 2013, .
 • Pueri Cantores, una musica viva en la Iglesia [podczas konferencji:] Festival de Musica Sacra De Bogota, 26 wrzesnia 2013, .
 • Edukacja, wychowywanie i duchowość w Pueri Cantores [podczas konferencji:] X Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu Musica Sacra, 20 marca 2013, .
 • Weryfikacja śpiewów kościelnych w kwestii dyscypliny kościelnej [podczas konferencji:] Śpiewy liturgiczne w tradycji i współczesności – opracowania i weryfikacje, 12 wrzesnia 2012, .
 • Regulamin Organistów Archidiecezji krakowskiej [podczas konferencji:] I Diecezjalny Kongres Muzyków Kościelnych, 19 maja 2012, .
 • Organista kościelny – muzyk czy grajek? [podczas konferencji:] Musica Sacra, 28 marca 2012, .
 • Pueri Cantores w życiu Kościoła [podczas konferencji:] XXXII Narodowy Kongres Muzyki Liturgicznej, 11 lutego 2010, .
 • Pueri Cantoras e living part of the Church [podczas konferencji:] Kościół w Azji, rola ruchów religijnych, 25 stycznia 2010, .
 • Rola Kościoła w kształtowaniu współczesnej kultury muzycznej w Polsce [podczas konferencji:] Muzyka sakralna, 12 maja 2009, .
 • Rola organisty w dokumentach Kościoła [podczas konferencji:] Seminarium dla muzyków kościelnych, dyrygentów i organistów, 14 marca 2009, .
 • Kierunek muzyka kościelna nową szansą na kształcenie muzyków kościelnych w Polsce [podczas konferencji:] Muzyka sakralna, 7 marca 2008, .
 • Absolwenci Wydziału Wychowania Muzycznego zatrudnieni jako organiści i animatorzy życia muzycznego w Archidiecezji krakowskiej [podczas konferencji:] Edukacja muzyczna w Małopolsce, 7 marca 2008, .
 • Liturgia wczoraj i dziś, niezmiennie dla chwały Bożej i uświęcenia człowieka. [podczas konferencji:] Czy chorał gregoriański wciąż jest pierwszym śpiewem Kościoła?, 19 listopada 2007, .
 • Organy u św. Floriana [podczas konferencji:] Z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, 16 listopada 2007, .
 • Czy w kościele jest dziś jeszcze potrzebna muzyka [podczas konferencji:] IV Sesja naukowa Musica Sacra, 28 marca 2007, .
 • Posoborowe miejsce chorału gregoriańskiego w Liturgii Kościoła [podczas konferencji:] Chorał gregoriański – źródło inspiracji muzyki europejskiej, 20 listopada 2006, .
 • Kulturotwórcza rola Kościoła w powstawaniu nowych dzieł kompozytorów polskich [podczas konferencji:] Muzyka Polska, odkrycia i perspektywy, 11 listopada 2006, .
 • Encyklika Musicae sacrae disciplina Piusa XII [podczas konferencji:] w 50-lecie Musciae Sacrae Disciplina, 23 listopada 2005, .
 • Jan Nepomucen Bobrowicz-propagator polskiej kultury muzycznej w świetle przemian XIX-wiecznej Europy [podczas konferencji:] Życie i twórczość Jana Nepomucena Bobrowicza w dwusetną rocznicę urodzin, 12 maja 2005, .
 • Pastoralny wymiar muzyki kościelnej [podczas konferencji:] Ars Celebrandi, 24 pazdziernika 2004, .
 • Dokumenty Kościoła w Polsce o muzyce liturgicznej [podczas konferencji:] I Ogólnopolski Kongres Muzyki Liturgicznej, 17 wrzesnia 2004, .
 • Polska muzyka sakralna inspirowana osobą i działalnością Jana Pawła II [podczas konferencji:] Muzyka kościelna w Polsce, 25 marca 2004, .
 • Chorał gregoriański w Liturgii Kościoła dawnej i dzisiaj [podczas konferencji:] Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, 4 maja 2000, .