ks. prof. dr hab. Jacek Urban


 • Dyżur dydaktyczny:
  Czwartek, godz. 11:30-13:00, Wawel 2 (Muzeum Katedralne, II piętro)

Pełnione funkcje

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Korespondencja Antoniego Madeyskiego z kardynałem Janem Puzyną w sprawie budowy pomników królewskich św. Jadwigi i Władysława Warneńczyka w katedrze na Wawelu [w:] [red.], Limen expectationis, Studia dedykowane ks. prof. Zdzisławowi Klisiowi, Kraków: 2012, s. 0-0.
 • Mszał rzymski [w:] [red.], Sapiehowie. Kolekcjonerzy i mecenasi, Katalog wystawy na Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków: 2011, s. 436-437.
 • Początki kościoła i parafii w Dzianiszu (1926-1949) [w:] E. Wróbel, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane ks. prof. Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: 2011, s. 373-388.
 • Opawski i krakowski pogrzeb biskupa Karola Skórkowskiego [w:] Zdeněk Jirásek [red.], Cirkevni dějiny Slezska 18. až 20. stoleti, Opava: 2011, s. 40-71.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Powołanie ks. prof. Jana Fijałka na katedrę historii kościelnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] J. Bednarczyk [red.], Historia vita memoriae. Prace dedykowane ks. prof. Stanisławowi Piechowi, Kraków: 2010, s. 225-230.
 • List Karola Nikla do kardynała Jana Puzyny w sprawie uroczystości grunwaldzkich w Krakowie w roku 1910 [w:] [red.], „Na znak świetnego zwycięstwa”. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy na Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków: 2010, s. 351-358.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dokumenty na temat kolegiaty św. Anny w zbiorach Archiwum i Biblioteki Metropolitalnej na Wawelu [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie, Kraków: 2009, s. 65-72.
 • Galicja w dobie założenia Zgromadzenia Sióstr św. Józefa [w:] [red.], 125 lat w służbie Ubogim Chrystusowym. Materiały z sympozjum, Kraków: 2009, s. 15-31.
 • Archidiecezja krakowska w świetle relacji informatora ps. „Kos” z lat 1953-55 [w:] R. Terlecki, J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, Kraków: 2008, s. 181-209.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół w Polsce w okresie niewoli narodowej [w:] A. Wiencek [red.], Dzieje Kościoła w Polsce, Warszawa-Bielsko-Biała: 2008, s. 322-372.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół w Polsce wobec wyzwań historii [w:] G. Bedouelle [red.], Wielka ilustrowana historia Kościoła, Kraków: Biały Kruk 2008, s. 251-265.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kardynał Karol Wojtyła i krakowscy franciszkanie [w:] [red.], „Umiłowany od wszytkiego miasta”. W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1235-2007), Kraków: 2007, s. 123-142.
 • Teczka bp. Jana Pietraszki [w:] R. Terlecki, J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, Kraków: 2007, s. 47-77.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Próba wznowienia kolegiaty przy kościele św. Floriana w Krakowie w 1925 roku [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, Kraków: 2007, s. 19-33.
 • „Porywał w górę serca” - ks. prof. Władysław Chotkowski [w:] K. Panuś [red.], Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków: 2006, s. 367-382.
 • Wawelskie korzenie duchowości Jana Pawła II [w:] M. Chmielewski [red.], Jan Paweł II – Mistrz duchowy, „Homo meditans” 27, Lublin: 2006, s. 25-36.
 • Katedra krakowska - jeszcze kościół, czy już muzeum? [w:] [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków: 2006, s. 353-363.
 • Arcybiskupa Franciszka Symona rzecz o ks. Józefie Reddigu, dziekanie Kapituły Żytomierskiej [w:] [red.], „Scire Deum”. Księga pamiątkowa na 25-lecie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków: 2006, s. 397-400.
 • Restauracja diecezji krakowskiej w świetle kazania ks. Józefa S. Pelczara wygłoszonego nad trumną kard. Albina Dunajewskiego [w:] [red.], Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski. Studia do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2005, s. 555-566.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Restauracja katedry na Wawelu (1978-2003) [w:] [red.], Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: 2004, s. 571-593.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Współczesne formy kultu krakowskich świętych i błogosławionych przełomu XIX i XX stulecia [w:] J. Marecki, K. Panuś [red.], Cracovia sacra. Krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków: 2004, s. 249-269.
 • [szukaj w bibliotece]
 • powinien odbudować pałac biskupi zniszczony wielkim pożarem Krakowa 1850 r.? [w:] [red.], Lex tua in corde meo. Księga pamiątkowa ku czci bp. T. Pieronka, Kraków: 2004, s. 515-528.
 • Początki ekspozytury w Kościelisku [w:] [red.], Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5,1), Prace dedykowane Ks. prof. A. Kubisiowi, Studia WT PAT, Kraków: 2004, s. 865-870.
 • Kościół krakowski w okresie niewoli narodowej [w:] W. Bałus, E. Mikołajska, J. Urban, J. Wolańska [red.], Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, Kraków: 2004, s. 0-0.
 • Dwa listy prymasa Stefana Wyszyńskiego do ks. Stanisława Jasińskiego, scholastyka kapituły katedralnej na Wawelu z grudnia 1952 r. [w:] R. Terlecki [red.], Do prześladowania nie daliśmy powodu... Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej, Kraków: 2003, s. 0-0.
 • Relacja biskupa Jana Puzyny o kandydatach na arcybiskupstwo lwowskie obrządku łacińskiego z roku 1900 [w:] [red.], Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Studia do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2003, s. 177-182.
 • Nieznane źródło o kościele i parafii św. Mikołaja w Krakowie z 1863 r [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Mikołaja w Krakowie, Kraków: 2002, s. 47-53.
 • Spithal Roman Aleksander (1824-1889) [w:] [red.], PSB, : 2002, s. 126-127.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krakowska Kapituła Katedralna wobec kwestii narodowej (1795-1918) [w:] A Pankowicz [red.], Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego, Kraków: 2002, s. 175-190.
 • Ks. Marceli Ślepicki, kanonik krakowski i katecheta [w:] J. Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: 2001, s. 199-207.
 • Krakowska Kapituła Katedralna protektorką Domu XX Emerytów przy kościele Św. Marka w Krakowie [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, Kraków: 2001, s. 64-75.
 • Bulla Piusa IX Universalis Ecclesiae z 3 lipca 1848 roku [w:] ks. J. Wołczański [red.], Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu Ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków-Kamieniec Podolski: 2001, s. 309-321.
 • Translacja relikwii Królowej Jadwigi do ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego w katedrze krakowskiej w 1987 r. [w:] [red.], Diligis me? Pasce! Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Swierzawskiemu na 50-lecie święceń kapłańskich, Sandomierz: 2000, s. 376-387.
 • Tadeusz Gromnicki, (1851-1939) [w:] ks. S. Piech [red.], Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków: 2000, s. 0-0.
 • Diecezja Krakowska w XIX wieku [w:] [red.], Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków: 2000, s. 304-383.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Związki kościoła św. Krzyża w Krakowie z domem Księży Emerytów (1783-1883) [w:] ks. Z. Kliś i G. Lichończak-Nurek [red.], Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, Kraków: 1999, s. 39-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Geneza podręcznika historii Kościoła Katolickiego dla szkół średnich ks. Władysława Chotkowskiego [w:] J. Wołczański [red.], Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr T. Śliwie, Kraków-Lwów: 1999, s. 159-165.
 • Związki kościoła św. Krzyża w Krakowie z domem Księży Emerytów (1783-1883) [w:] ks. Z. Kliś, G. Lichończak-Nurek [red.], Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, Kraków: 1993, s. 39-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krakowska Kapituła Katedralna w latach 1958-1978 [w:] T. Pieronek [red.], Karol Wojtyła jako biskup krakowski, Kraków: 1988, s. 261-276.
 • Krakowska Kapituła Katedralna w latach 1958-1978 [w:] T. Pieronek [red.], Karol Wojtyła jako biskup krakowski, praca zbiorowa, Kraków: 1988, s. 261-276.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fundacje ks. Schindlera na Bielanach [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 17 2011, s. 119-123. [szukaj w bibliotece]
 • Powtórny pogrzeb króla Kazimierza Wielkiego w świetle materiałów znajdujących się w Archiwum kapitulnym na Wawelu [w:] „Rocznik Niepołomicki”, 2 2010, s. 393-412.
 • Promieniowanie świętości [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 15-16 2009, s. 5-11. [szukaj w bibliotece]
 • Zdzisław Kliś 1955-2009 [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, 1-2 2009, s. 259-262. [szukaj w bibliotece]
 • Muzeum katedralne na Wawelu [w:] "Muzealnictwo", 49 2008, s. 114-131.
 • Kult błogosławionego Wincentego Kadłubka w katedrze na Wawelu [w:] „Cistercium mater nostra”, II/2 2008, s. 301-309. [szukaj w bibliotece]
 • Schyłek kanonii akademickich w krakowskiej kapitule katedralnej? [w:] „Analecta Cracoviensia”, 40 2008, s. 385-394. [szukaj w bibliotece]
 • Kult błogosławionego Wincentego Kadłubka w katedrze na Wawelu [w:] „Cistercium mater nostra”, II/2 2008, s. 301-309. [szukaj w bibliotece]
 • Do grobu św. Stanisława”. Pierwsza wizyta apostolska Jana Pawła II w Polsce (1979) [w:] „Analecta Cracoviensia”, 38-39 2006, s. 569-583. [szukaj w bibliotece]
 • Dwa pogrzeby biskupa Ludwika Łętowskiego [w:] „Analecta Cracoviensia”, 37 2005, s. 449-460. [szukaj w bibliotece]
 • Krakowskie Towarzystwo Popierania Prasy Katolickiej (1912-1916) [w:] „Analecta Cracoviensia”, 36 2004, s. 525-542. [szukaj w bibliotece]
 • Rękopis wizytacji diecezji kamienieckiej z 1777 roku w Archiwum Krakowskiej Kapituły katedralnej na Wawelu [w:] “Folia Historica Cracoviensia”, 10 2004, s. 389-392. [szukaj w bibliotece]
 • Jawne wyznawanie wiary jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Kazanie ks. prof. Władysława Chotkowskiego wygłoszone w uroczystość św. Stanisława 8 V 1901 w katedrze na Wawelu [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 9 2003, s. 209-225. [szukaj w bibliotece]
 • Akt fundacji kaplicy Potockich w katedrze krakowskiej z 1840 r. [w:] "Studia Waweliana", IX/X 2002, s. 215-217. [szukaj w bibliotece]
 • Relacja kard. Jana Puzyny o konklawe 1903 r. i o jego słynnym weto [w:] "Folia Historica Cracoviensia", 8 2002, s. 273-276. [szukaj w bibliotece]
 • Memorandum metropolity mohylewskiego Jerzego Szembeka o położeniu Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji z 1905 r., w: Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawy studenckie na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę [w:] "Biliotheca Collectaneae Historicae", I 2002, s. 33-65.
 • Kilka kart z najnowszych dziejów Krakowskiego Seminarium Duchownego (w stulecie poświęcenia gmachu seminaryjnego przy ul. Podzamcze 8) [w:] Biuletyn Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 1(92) 2002, s. 26-36. [szukaj w bibliotece]
 • Katedra na Wawelu w relacji ks. Kazimierza Figlewicza w latach 1939-1945 [w:] „Analecta Cracoviensia”, 28 1996, s. 569-580. [szukaj w bibliotece]
 • Archiwum Kapitulne na Wawelu pod zarządem ks. Jana Fijałka [w:] „Analecta Cracoviensia”, 27 1995, s. 629-636. [szukaj w bibliotece]
 • Krakowska Kapituła Katedralna wobec sprawy pomnika papieża Piusa IX [w:] „Analecta Cracoviensia”, 26 1994, s. 437-447. [szukaj w bibliotece]
 • Biskup krakowski Maur (1110-1118) [w:] „Studia Waweliana, II 1993, s. 5-12. [szukaj w bibliotece]
 • Kult Matki Bożej Fatimskiej w Nowej Hucie-Bieńczycach [w:] „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”, 7-9 1992, s. 83-89. [szukaj w bibliotece]
 • Ksiądz Piotr Dańkowski [w:] „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”, 10-12 1991, s. 145-150. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Ks. prof. Jan Fijałek (13200001)
 • Duchowieństwo Galicji i Królestwa Polskiego w XIX i XX w (501-10-030072)
 • Adam Sapieha, kardynał Puzyna (1320002)
 • Adam Sapieha, kardynał Puzyna (501-10-030015)

Wygłoszone Referaty:

 • Wawel i Skałka – pogrzeby [podczas konferencji:] Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, 27 pazdziernika 2015, .
 • Kościół krakowski a Siostra Starsza Zgromadzenia Sióstr III Zakonu św. Franciszka Posługującego Ubogim [podczas konferencji:] konferencja w 75 rocznicę śmierci bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie Prądniku Czerwonym, 22 wrzesnia 2015, .
 • Dzieje kaplicy Potockich [podczas konferencji:] Prelekcja w ramach festiwalu „Cracovia Sacra” wygłoszona w katedrze na Wawelu, 14 sierpnia 2015, .
 • Prace konserwatorskie w Archiwum kapitulnym na Wawelu w minionym dziesięcioleciu [podczas konferencji:] II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Kielcach, 15 czerwca 2015, .
 • Życie religijne w Rzeczypospolitej Krakowskiej [podczas konferencji:] Rzeczypospolita Krakowska 1815-1846, 23 maja 2015, .
 • Kościoły krakowskie w życiu bł. Anieli Salawy [podczas konferencji:] referat wygłoszony w Sali Włoskiej klasztoru Franciszkanów w Krakowie dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 12 III 2015 r. w ramach przygotowania do 100. rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy, 12 marca 2015, .
 • Pomoc Kościoła krakowskiego dla internowanych i represjonowanych w latach 80. w świetle materiałów znajdujących się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [podczas konferencji:] Sen o wolności. Głód nadziei. Wokół 30. rocznicy protestu głodowego w Krakowie Bieżanowie, 19 lutego 2015, .
 • Jan Paweł II i Jadwiga Andegawenka [podczas konferencji:] III Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Św. Jadwigi królowej, 15 listopada 2014, .
 • Ks. profesor Jan Fijałek – archiwariusz i bibliotekarz Kapituły katedralnej na Wawelu [podczas konferencji:] Panteon archiwistów świata, 14 listopada 2014, .
 • Wojtylana w zbiorach Archiwum kapitulnego na Wawelu [podczas konferencji:] Dziedzictwo Jana Pawła I w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych, 4 listopada 2014, .
 • Katedra na Wawelu i św. Jan Paweł II [podczas konferencji:] referat wygłoszony w katedrze na Wawelu na rozpoczęcie festiwalu „Cracovia sacra”, 14 sierpnia 2014, .
 • Organy i organiści katedry na Wawelu [podczas konferencji:] otwarcie XIV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, 12 lipca 2014, .
 • Katedra św. Jadwigi królowej [podczas konferencji:] referat wygłoszony do nauczycieli i uczniów przedstawicieli szkół noszących imię św. Jadwigi królowej, w katedrze na Wawelu, 7 czerwca 2014, .
 • Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego [podczas konferencji:] Mecenat artystyczny biskupów krakowskich, 25 kwietnia 2014, .
 • Kardynał Karol Wojtyła i alumni-żołnierze [podczas konferencji:] Jan Paweł II – syn polskiego oficera, 2 kwietnia 2014, .
 • Ingres arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły do katedry na Wawelu [podczas konferencji:] Klejnot koronie. 650 lecie konsekracji katedry na Wawelu, 28 marca 2014, .
 • Królowa Jadwiga w dokumentach archiwum kapitulnego na Wawelu [podczas konferencji:] Wykład na II Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Św. Jadwigi królowej, 22 listopada 2013, .
 • Patriotyczne pochówki w kryptach wawelskich [podczas konferencji:] Aspekty prawne, medyczne i społeczne warunkujące ekshumację szczątków Władysława Sikorskiego w 2008 r., 4 lipca 2013, .
 • Fotografie w spuściźnie aktowej kardynała Karola Wojtyły i poza nią, przechowywane w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [podczas konferencji:] Czas zatrzymany…. Fotografie w spuściznach uczonych i twórców, 20 czerwca 2013, .
 • Władysław Chotkowski i Stanisław Spis. Powstańcy. Kanonicy akademiccy. Weterani [podczas konferencji:] Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego, 22 kwietnia 2013, .
 • Grób królowej Jadwigi [podczas konferencji:] konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół im. Św. Jadwigi królowej, 29 stycznia 2013, .
 • Adam Stefan Sapieha jako arcybiskup metropolita krakowski (1926-1951) [podczas konferencji:] odczyt w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 20 grudnia 2012, .
 • Prace Adolfa Szyszko-Bohusza na Wawelu [podczas konferencji:] Krakowski Wawel i praskie Hradczany. Rozwój katedr i ich otoczenia w XX w., 22 listopada 2012, .
 • Prymas August Hlond a kardynał Adam Sapieha [podczas konferencji:] rymas August Hlond – duszpasterz i mąż stanu. Doniosłe dziedzictwo, 11 pazdziernika 2012, .
 • Jubileusz 600-lecia urodzin św. Jadwigi królowej [podczas konferencji:] esja poświęcona 15-leciu kanonizacji św. Jadwigi Królowej zorganizowana przy parafii św. Jadwigi królowej w Krakowie-Krowodrzy, 3 czerwca 2012, .
 • Translacja relikwii królowej Jadwigi w 1987 r. [podczas konferencji:] sesja popularno-naukowa zorganizowana przez Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, w auli Seminarium Duchownego w Kielcach, 30 kwietnia 2012, .
 • Dwie święte Jadwigi [podczas konferencji:] Sv. Hedvika patronka Slezska, 19 kwietnia 2012, .
 • Adam Stefan Sapieha duszpasterz i dostojnik Kościoła [podczas konferencji:] Adam Stefan Sapieha 100. lecie konsekracji i ingresu, 26 marca 2012, .
 • Katedra na Wawelu. Historia i współczesność [podczas konferencji:] Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku, 12 pazdziernika 2011, .
 • Trzeci pogrzeb Kazimierza Wielkiego [podczas konferencji:] Zakończenie wystawy poświęconej 700. rocznicy urodzin Kazimierza Wielkiego, 7 pazdziernika 2010, .
 • Opawski i krakowski pogrzeb biskupa Karola Skórkowskiego [podczas konferencji:] Cirkevní dĕjiny Slezska 18. až 20. století, 23 wrzesnia 2010, .
 • Losy klasztoru karmelitańskiego w dobie józefińskiej [podczas konferencji:] Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem, 25 listopada 2009, .
 • Ks. kanonik Jan Schindler i Schindlerówka [podczas konferencji:] Wkład kamedułów w kulturę Małopolski, 22 pazdziernika 2009, .
 • Galicja w dobie założenia Zgromadzenia Sióstr św. Józefa [podczas konferencji:] 125 lat w służbie Ubogim Chrystusowym, 1 maja 2009, .
 • Materiały archiwalne dotyczące kolegiaty św. Anny w Krakowie w zbiorach Archiwum kapitulnego na Wawelu [podczas konferencji:] Z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie, 21 listopada 2008, .
 • Ks. prof. Bolesław Kumor. Wspomnienie w 5-tą rocznicę śmierci [podczas konferencji:] Ks. prof. Bolesław Kumor na tle swej epoki, 6 grudnia 2007, .
 • Zbiory świętofloriańskie w Archiwum kapitulnym na Wawelu. Referat wygłoszony w bazylice św. Floriana w Krakowie [podczas konferencji:] Z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, 16 listopada 2007, .
 • „Budziciele” kultu św. królowej Jadwigi sprzed 100 laty Referat wygłoszony w katedrze na Wawelu [podczas konferencji:] Referat wygłoszony w katedrze na Wawelu, 8 czerwca 2007, .
 • Translacje relikwii św. Królowej Jadwigi [podczas konferencji:] Referat wygłoszony w Domu Polskim w Budapeszcie na zaproszenie Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech, 2 czerwca 2007, .
 • Kraków w 1 połowie XIX w. [podczas konferencji:] Wykład wygłoszony w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przy ul. św. Jana 12, 11 lutego 2007, .
 • „Porywał w górę serca” – ks. prof. Władysław Chotkowski [podczas konferencji:] Wielcy kaznodzieje Krakowa, 12 pazdziernika 2006, .
 • Millenium w Krakowie [podczas konferencji:] otwarcie wystawy „Chleba i wolności”, 21 czerwca 2006, .
 • Wawelskie korzenie duchowości papieża Jana Pawła II [podczas konferencji:] Ogólnopolskie sympozjum zorganizowane przez Instytut Teologii Duchowości KUL pt. Jan Paweł II – Mistrz duchowy, w ramach XXX Dni Duchowości, 25 pazdziernika 2005, .
 • Dzieje kultu św. Stanisława B. M. [podczas konferencji:] Wystawa Muzeum Narodowego w Krakowie pt. „Szlaki z których zrodziła się Europa”. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela i jego obraz w sztuce, 20 stycznia 2005, .
 • Katedra krakowska – jeszcze kościół czy już muzeum? [podczas konferencji:] XVII Powszechny zjazd historyków polskich w Krakowie. Temat zjazdu: Tradycja a nowoczesność – tożsamość., 18 wrzesnia 2004, .
 • Otwarcie trumny św. Stanisława i św. Floriana w 1938 r. [podczas konferencji:] sesja naukowa poświęcona kultowi św. Floriana w 1700 rocznicę jego męczeńskiej śmierci, 15 kwietnia 2004, .
 • 3. Karta z dziejów kaznodziejstwa w katedrze krakowskiej. Kazanie ks. prof. Władysława Chotkowskiego o św. Stanisławie [podczas konferencji:] Św. Stanisław B.M. w roku jubileuszu 750-lecia kanonizacji, 17 grudnia 2003, .
 • 2. Płyty grobowe kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Stan badań. [podczas konferencji:] 500 rocznica śmierci kard. Fryderyka Jagiellończyka. Spotkanie naukowe Wydziału Historii Kościoła PAT, 14 marca 2003, .