ks. prof. dr hab. Andrzej Witko


 • Dyżur dydaktyczny:
  KONSULTACJE:
  Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły,
  ul. Kanonicza 19-21,
  czwartek, h. 10.45-11.30.
  Uwaga! Dyżur w dniu 28.02. br. odwołany.

Curriculum Vitae:

 • 2015 – Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN
 • 2014 – Profesor tytularny
 • 2011 – Członek czynny Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 2008 – Kierownik Katedry Historii Sztuki Nowożytnej PAT (dziś UPJPII)
 • 2008 – Pierwszy dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury PAT (dziś UPJPII)
 • 2007 - 2011 – Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN
 • 2007 – Członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN
 • 2006 – Profesor nadzwyczajny PAT (dziś UPJPII)
 • 2005 – Członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych Św. Telma (Hiszpania)
 • 2005 – Członek Komisji Historii Sztuki PAU
 • 2004 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną
 • 2002 – Habilitacja w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w zakresie historii sztuki na podstawie pracy: Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu
 • 2000 – Nagroda im. Ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za wydaną w Neapolu pracę pt. Gesù Nazareno Riscattato.
 • 1995 – Nauczyciel akademicki PAT
 • 1994 – Doktorat w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według Faustyny Kowalskiej (rozprawa poświęcona słynnemu obrazowi Jezu, ufam tobie, opublikowana także w języku niemieckim, włoskim i angielskim)
 • 1994 – Członek Zarządu Stowarzyszenia Historyków Sztuki O. Kraków
 • 1991 – Ukończenie studiów ze specjalności Historia sztuki w Papieskiej Akademii Teologicznej z tytułem licencjata na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Michała Rożka pracy pt. Klasycyzm i romantyzm w katedrze wawelskiej.
 • 1985 - 1991 – Studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zwieńczone pracą magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Michała Rożka, Groby królewskie w katedrze wawelskiej w XIX stuleciu
 • 1984 – Pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie krasomówczym

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Bogactwo Bożego Miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Petrus 2015. [dostępne w księgarni][szukaj w bibliotece]
 • Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie, wyd. VIII, Kraków: Wydawnictwo AA 2014.
 • [współredakcja z:] Kazimierz Kuczman, Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Piotr Szweda, 1001 rzeczy o Miłosierdziu Bożym i św. Faustynie, Kraków: Wydawnictwo M, 2014. [szukaj w bibliotece]
 • Sewilskie malarstwo siedemnastego wieku : od wizji mistycznych do marwtych natur, Kraków ; Kielce: Wydawnictwo AA ; Wydawnictwo Jedność, 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Santa Faustina e la Divina Misericordia, [Rzym]: Camerata Picena 2013.
 • Anna Jantar, wyd. II [red.], Kraków: Wydawnictwo "Petrus" 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Anna Jantar, Autobiografia [red.], Warszawa: A.A. MTJ, „Reader’s Digest” 2012.
 • [współredakcja z:] Jacek Urban, Limen expectationis : księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie, wyd. VII poprawione, Kraków: Wydawnictwo AA 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Piotr Szweda, Obraz Miłosierdzia Bożego i jego tajemnica, Kraków: Wydawnictwo AA 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Jezus Nazareński Wykupiony, Kraków: Wydawnictwo "Petrus" 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło [red.], Kraków: Wydawnictwo AA 2010. [szukaj w bibliotece]
 • The Order of the Holy Trinity and Captives, Pikesville ; Cracow: [s.n.] 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Anna Jantar [red.], Kraków: Wydawnictwo "Petrus" 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Iskra Bożego Miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo "Petrus" 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Santa Faustina e la Divina Misericordia, Camerata Picena: Editrice Shalom 2008. [szukaj w bibliotece]
 • The Trinitarian Order, Rome ; Cracow: [s.n.] ; Wydawnictwo AA 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Heilige Faustina und die Botschaft von der Göttlichen Barmherzigkeit, Pöchlarn ; Kraków: Mariä Himmelfahrt Pfarrei ; Wydawnictwo AA 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże, wyd. VI poszerzone, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Tajemnica "Las Meninas" : antologia tekstów [red.], Kraków: Wydawnictwo AA 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Úcta k Božiemu milosrdenstvu podľa svätej Faustíny Kowalskej, Trnava: Vydavateľstvo: Dobrá kniha 2006.
 • [współautorstwo z:] Piotr Szweda, 101 pytań o Boże Miłosierdzie, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Święta Faustyna, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006. [szukaj w bibliotece]
 • The vessel of the Divine Mercy, Dublin ; Kraków: Divine Mercy Publications 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Jesús Nazareno Rescatado : [sobre la iconografía de la Orden de la Santísima Trinidad en los siglos XVII-XX], Roma ; Madrid: Curia Generalizia dei Trinitari 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Obraz Bożego Miłosierdzia, wyd. II poprawione, Kraków: Wydaw. WAM 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Saint Faustina and the Divine Mercy, 2nd edition, Dublin ; Kraków: Divine Mercy Publications ; Wydawnictwo AA 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie, wyd. V zmienione, Kraków: Wydawnictwo "M" : Wydawnictwo AA 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego : według świętej Faustyny Kowalskiej, wyd. II poprawione, Kraków: Wydaw. WAM 2004. [szukaj w bibliotece]
 • San Miguel de los Santos : [sobre la iconografía de la Orden de la Santísima Trinidad en los siglos XVII-XX], Roma ; Kraków: Wydaw. AA 2003. [szukaj w bibliotece]
 • San Simón de Rojas : [sobre la iconografía de la Orden de la Santísima Trinidad en los siglos XVII-XX], Roma: [s. n.] 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Boża tajemnica miłosierdzia. Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, wyd. II poszerzone, Kraków: Wydawnictwo "M" : Wydaw. AA 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Saint Faustina and the Divine Mercy, Dublin ; Kraków: Divine Mercy Publications ; Wydawnictwo AA 2003.
 • Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 2002. [szukaj w bibliotece]
 • Boża tajemnica miłosierdzia : święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Kraków: M : AA 2002. [szukaj w bibliotece]
 • Botin der Göttlichen Barmherzigkeit, 2. Auflage, Krakau-Sieghartskirchen: Verlag des Piaristenordens 2001.
 • Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Kraków: Wydaw. Zakonu Pijarów 2001.
 • The Divine Mercy and sister Faustina, London: Catholic Truth Society 2000. [szukaj w bibliotece]
 • Die heilige Schwester M. Faustine und ihre Aufgabe, Lippstadt: Clausen Verlag 2000.
 • Gloria Tibi Trinitas et captivis libertas : del pasado y del presente de la Orden Trinitaria, Kraków: Officina Editoria Ordinis Scholarum Piarum 2000.
 • Botin der Gottlichen Barmherzigkeit, Kraków: Verlag des Piaristenordens 2000.
 • Gesù nazareno riscattato, Napoli: Provincia della Natività B.M.V., Ordine della SS. Trinità 1999.
 • Blessed sister Faustina, Kraków ; Eastbourne: Publishing Hause of the Pontifical Academy of Theology in Cracow 1999.
 • Multa difficilia inceptu : sobre los principios de la Orden de la Santísima Trinidad en Polonia, Ariccia: Officina Editoria Pontificiae Academiae Theologicae Cracoviensis 1999. [szukaj w bibliotece]
 • Trynitarze, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1999. [szukaj w bibliotece]
 • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej, Kraków: Wydawnictwo WAM, 1995. [szukaj w bibliotece]
 • Ein Bild bewegt die Welt : die Andacht zur Göttlichen Barmherzigkeit nach der seligen Schwester Faustine Kowalska, Abensberg: Maria Aktuell 1994. [szukaj w bibliotece]
 • Apostołka Miłosierdzia Bożego, Kraków: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 1993.
 • Obraz Bożego Miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici 1993. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Malarstwo w Hiszpanii w czasach El Greca [w:] Andrzej Witko [red.], W przedsionku niebios. Sztuka w Hiszpanii doby El Greca, Kraków: Wydawnictwo AA 2015, s. 151-202.
 • [szukaj w bibliotece]
 • El Greco i jego tajemnice [w:] Andrzej Witko [red.], W przedsionku niebios. Sztuka w Hiszpanii doby El Greca, Kraków: Wydawnictwo AA 2015, s. 27-66.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Cykl malowideł z wielkiego dziedzińca sewilskiego klasztoru Merced Calzada ilustrujący historię zakonu mercedariańskiego [w:] Irena Rolska, Krzysztof Gombin, Krzysztof Przylicki [red.], Laudator temporis acti. Studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 135-147.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Odkrywając ślady bł. Edmunda [w:] [red.], Zbiór kazań o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, Dębica: Siostry Służebniczki BDNP 2014, s. 44-46.
 • Valdés Leal Juan de [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 20, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 8-9.
 • Zurbarán Francisco [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 20, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 1489-1499.
 • El Greco – artysta nieznany? [w:] Andrzej Rottermund [red.], El Greco. Ekstaza świętego Franciszka z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Warszawa: Zamek Królewski - Muzeum 2014, s. 43-74.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Velázquez Diego [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 20, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 38-39.
 • Słowo wstępne [współatorstwo z:] Kazimierz Kuczman [w:] Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014, s. 7-8.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Malarstwo w Hiszpanii doby El Greca [w:] Andrzej Rottermund [red.], El Greco : ekstaza świętego Franciszka : z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Warszawa: Zamek Królewski - Muzeum 2014, s. 9-42.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ikonografia potrydencka w twórczości El Greca [w:] Kazimierz Kuczman, Andrzej Witko [red.], Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014, s. 139-150.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Miguel Mañara a tajemnica śmierci i sensu życia [w:] Miguel Mañara ; zred. i wstępem opatrzył Andrzej Witko [red.], Rozprawa o prawdzie, Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas 2013, s. 5-39.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Apokalipsa św. Jana w hiszpańskim malarstwie XVII wieku [w:] Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz [red.], Czas Apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2013, s. 190-196.
 • [szukaj w bibliotece]
 • La nécropole des rois de Pologne au Wawel XIVe-XIXe siècle [współatorstwo z:] Kazimierz Kuczman [w:] Les Funérailles princières en Europe XVIe-XVIIIe siècle,, Rennes-Versailles: Les Editions de la MSH 2013, s. 195-225.
 • Przedmowa [w:] Natalia Krupa [red.], Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku w zabytkowych tekstyliach ze skarbca katedry na Wawelu, Kraków: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2013, s. 11-12.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Miłość i miłosierdzie [w:] Adelajda Sielepin [red.], Czyń, co widzisz : w nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 139-160.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wiara jako zadanie [w:] Adelajda Sielepin [red.], Czyń, co widzisz : w nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 73-78.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie [współatorstwo z:] Jacek Urban [w:] Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 9-10.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O Thorvaldsenowskim pomniku Włodzimierza Potockiego z katedry na Wawelu [w:] Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko [red.], Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2012, s. 395-403.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Matíasa de Arteagi cykl malowideł o tematyce eucharystycznej [w:] Jacek Urban, Andrzej Witko [red.], Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 437-449.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tradycja i innowacja w sewilskim malarstwie pierwszej ćwierci XVII wieku: Pacheco – Roelas – Velázquez [w:] Irena Rolska, Krzysztof Gombin [red.], Studia nad sztuką renesansu i baroku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2012, s. 525-563.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ribera Jusepe de [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 80-81.
 • Nadzwyczajne zjawiska mistyczne w andaluzyjskim malarstwie XVII wieku [w:] Aneta Kramiszewska [red.], Okiem mistyka : fides ex visu, Lublin: Wydawnictwo Werset 2012, s. 79-102.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ribalta Francisco [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 79-80.
 • Teologiczny wymiar obrazu Miłosierdzia Bożego [w:] Anna Matusiak [red.], Miłosierdzie źródłem nadziei : modlitewnik dla czcicieli Jezusa Miłosiernego, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2011, s. 141-144.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Malarstwo jako obrazowanie „Vanitas”: Murillo – Valdés Leal – Mañara. O relacjach między sztuką i literaturą w siedemnastowiecznej Sewilli [w:] Elżbieta Elena Wróbel, Rafał Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 419-427.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Don Miguel Mañara y Juan Pablo II: dos siervos de Dios al servicio de la Divina Misericordia [w:] J. Fernández López, L. Malo Lara [red.], Estudios sobre Miguel Mañara, su figura y su época, santidad, historia y arte, Sevilla: [s.n.], 2011, s. 65-83.
 • Jesús Nazareno Rescatado y la Orden Trinitaria [w:] Héctor-Luis Suárez Pérez, Óscar Herrero Holguera [red.], Actas del VII Congreso y Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades dedicadas a las advocaciones de Jesús Nazareno Cautivo, Rescatado, de Medinaceli, León: Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio 2011, s. 223-238.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zdrowaś Mario [w:] [wstęp Kamil Durczok ; zdjęcia Andrzej Świetlik] [red.], Boskie matki, Warszawa: Fundacja Rak'n'Roll Wygraj Życie 2011, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Totus tuus [w:] Stanisław Szczepaniec [red.], Nowenna niedziel, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2011, s. 90-116.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O pierwszej podróży Velázqueza do Włoch [w:] Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński, Marta Wiraszka [red.], Architektura znaczeń : studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa: Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki 2011, s. 414-423.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Święci władcy. Leksykon [w:] Jerzy Świdziński [red.], Święci władcy : leksykon, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2010, s. 7-8.
 • [szukaj w bibliotece]
 • La pintura como representación de “Vanitas”: Murillo – Valdés Leal – Mañara. De las relaciones entre el arte y la literatura en la Sevilla del siglo XVII [w:] Kazimierz Sabik, Karolina Kumor [red.], La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto europeo, Warszawa: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia 2010, s. 523-532.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Program ikonograficzny sewilskiej świątyni La Caridad [w:] Andrzej Witko [red.], Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 201-256.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mistyka w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku [w:] Robert Mirończuk [red.], Wokół mistycyzmu w sztuce : w piątą rocznicę publicznej prezentacji obrazu El Greca "Ekstaza św. Franciszka", Siedlce: Muzeum Diecezjalne w Siedlcach 2010, s. 17-60.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Don Miguel Mañara a Bractwo Miłosierdzia z Sewilli [w:] Andrzej Witko [red.], Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 137-162.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bartolomé Estebana Murilla hieroglify miłosierdzia z sewilskiej świątyni La Caridad [w:] Piotr Majer, Andrzej Wójcik [red.], Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2010, s. 877-884.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie [w:] Andrzej Witko [red.], Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 7-11.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Co Velázquez zawdzięcza Rubensowi [w:] Tadeusz Bernatowicz [red.], Polska i Europa w dobie nowożytnej, Warszawa: Zamek Królewski 2009, s. 465-473.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Los Apostolados” El Greca [w:] Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska [red.], Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2009, s. 295-306.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przedmowa [w:] Piotr Szweda [red.], Adolf Hyła malarz w służbie Bożego Miłosierdzia, Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo AA 2009, s. 9-11.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie [w:] Miguel Mañara [red.], Rozprawa o prawdzie, Kraków: Wydawnictwo AA 2008, s. 5-23.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ilustracja objawień w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku [w:] Katarzyna Brzezina, Joanna Wolańska [red.], Barok i barokizacja, Kraków: Universitas 2007, s. 217-233.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Las Hilanderas Velázqueza w świetle interpretacji [w:] Maria Poprzęcka [red.], Wielkie dzieła - wielkie interpretacje, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2007, s. 81-92.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp do encykliki Dives in misericordia [w:] Jan Paweł II [red.], Encykliki, Kraków: Wydawnictwo "M" 2006, s. 63-65.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Las Meninas w lustrze polityki i emblematyki [w:] Andrzej Witko [red.], Tajemnica "Las Meninas", Kraków: Wydawnictwo AA 2006, s. 331-355.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Experiencia mística en la pintura española del Siglo de Oro [w:] Jacek Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2006, s. 393-415.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie [w:] Andrzej Witko [red.], Tajemnica "Las Meninas", Kraków: Wydawnictwo AA 2006, s. 9-43.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologiczny wymiar męczeństwa [współatorstwo z:] Piotr Szweda [w:] Musicie być mocni w wierze..., Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego 2005, s. 243-258.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wątki trynitarskie w rzymskim kościele ss. Trinità degli Spagnoli [w:] Piotr Greger [red.], Restaurare omnia in Christo, Bielsko-Biała ; Kraków-Michałowice: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego ; Wydawnictwo "Czuwajmy" 2004, s. 273-288.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Główne interpretacje Las Meninas Velazqueza [w:] Piotr Majer, Andrzej Wójcik [red.], Lex tua in corde meo, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2004, s. 699-711.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O dobroci Księdza Profesora (Wspomnienie o Mistrzu – Autorze książki) [w:] Bolesław Przybyszewski [red.], Adam Stefan kardynał Sapieha, pasterz dobry, książę niezłomny, 1867-1951, Łańcut: De Arte 2002, s. 15-17.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dominanty pedagogicznego przesłania Sługi Bożej Matki Zofii Czeskiej [w:] Renata Gąsior [red.], Życie i dzieło Sługi Bożej Matki Zofii z Maciejowskich Czeskiej (1584-1650), Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2000, s. 69-81.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Drewniane świątynie skarbem Kościoła [w:] Jarosław Giemza, Anna Fortuna-Marek, Jerzy Tur [red.], W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, Rzeszów: Stowarzyszenie Pracownia Kultury Tęczy ; Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 2000, s. 19-26.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O figurze Jezusa Nazareńskiego z Madrytu [w:] Olga Dyba, Stanisław Kołodziejski, Roman Marcinek [red.], Patientia et tempus : księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Marianowi Korneckiemu, Warszawa ; Kraków: Ośrodek Dokumentacji Zabytków ; Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 1999, s. 207-220.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Groby królewskie w katedrze na Wawelu u schyłku XVIII stulecia [w:] Dariusz Nowacki [red.], Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.), Kraków: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1999, s. 171-180.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • La buona pratica della Misericordia [w:] Medjugorje. La presenza di Maria, 3 2015, s. 36-44.
 • Droga trynitarzy do Polski [w:] Trinitas, 3 2015, s. 3-5.
 • Przygotowania oraz droga z Hiszpanii przez Rzym do Polski, a także początki fundacji klasztorów Trynitarzy Bosych Zakonu Najświętszej Trójcy od Wykupu Niewolników w Polsce [w:] Trinitas, 3 2015, s. 5-12.
 • Dwa promienie miłości miłosiernej [w:] Teresa z Lisieux, 7 2015, s. 28-28.
 • Bursztynowa Anna [w:] Niedziela, 10 2015, s. 44-45. [szukaj w bibliotece]
 • Die Nekropolis der polnischen Könige in der Wawelkathedrale [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. 21, t. 1 2014, s. 47-68. [szukaj w bibliotece]
 • Matka [w:] Niedziela, Nr 37 z dnia 14 września 2014 2014, s. 30-30.
 • Niewolnik [w:] Cuda i Łaski Boże, Nr 3 2014, s. 5-5.
 • Maryjne ślady duchowości bł. Edmunda [w:] Pod Opieką Niepokalanej. Biuletyn, 4 2014, s. 15-21.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ojciec profesor Józef Benignus Wanat OCD (1934-2013)/ Father Professor Józef Benignus Wanat OCD (1934-2013) [w:] Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej, T. VI 2013, s. 186-188.
 • Bóg miłosierny [w:] Niedziela, Nr 14 z dnia 7 kwietnia 2013 2013, s. 0-0.
 • Franciszkańska prostota. O cyklu płócien Bartolomé Estebana Murilla z sewilskiego klasztoru Braci Mniejszych [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XIX, nr 1 2012, s. 15-31.
 • Martwa natura w sewilskim malarstwie siedemnastego wieku [w:] Roczniki Humanistyczne, R. 60, z. 4 2012, s. 5-35.
 • Fenomeny mistyczne w hiszpańskim malarstwie Złotego wieku [w:] Pietas et Studium, T. 4 2012, s. 261-288.
 • Don Miguel Mañara i jego koncepcja Mysterium salutis w sewilskim kościele La Caridad [w:] Liturgia Sacra, R. 17, nr 1 2011, s. 135-150.
 • Tajemnica chusty. O śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Chrystusa w świetle badań naukowych opowiada ks. Andrzej Witko. Rozmawia Karolina Wichowska [w:] Uważam Rze, Nr 11 z dnia 18-24 kwietnia 2011 2011, s. 24-25.
 • Święta chusta z Oviedo [w:] Niedziela, Nr 16 z dnia 17 kwietnia 2011 2011, s. 0-0.
 • Sudarion z Oviedo odkryty na nowo. Z ks. prof. Andrzejem Witko, dyrektorem Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII, o niezwykłej materii, którą owinięta była głowa Jezusa, rozmawia Majka Lisińska-Kozioł [w:] Dziennik Polski, Nr 95 z dnia 23-25 kwietnia 2011 2011, s. 0-0.
 • Zaufać Bożemu Miłosierdziu z błogosławionym Janem Pawłem II [w:] Nasz Dziennik, Nr 100 z dnia 30 kwietnia – 1 maja 2011 2011, s. 0-0.
 • Jak zrozumieć tajemnicę? Z ks. prof. Andrzejem Witką, teologiem duchowości i historykiem sztuki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, rozmawia Małgorzata Iskra [w:] Gazeta Krakowska, Nr 91 z dnia 19 kwietnia 2011 2011, s. 0-0.
 • El misterio de Don Miguel Mañara [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 17 2011, s. 161-174.
 • Święta Faustyna [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 15-16 2010, s. 137-155.
 • Słoneczna Ania [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 14 marca 2010 2010, s. 0-0.
 • Młody Murillo [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XVII, nr 2 2010, s. 169-173.
 • Jan Paweł II – prorok Bożego Miłosierdzia [w:] Niedziela, Nr 15 z dnia 11 kwietnia 2010 2010, s. 0-0.
 • Hieronimicka droga do świętości. Cykl malowideł Francisca de Zurbarána z klasztoru w Guadalupe [w:] Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku, T. X 2010, s. 233-264.
 • Doświadczenie mistyczne w hiszpańskim malarstwie „Złotego Wieku” [w:] Informator : Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów, Nr 19 2010, s. 33-58.
 • Juan Bautista Maíno OP. Najbardziej włoski z hiszpańskich malarzy i jego dochody [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XVII, nr 1 2010, s. 224-230.
 • Śmierć – miłosierdzie – świętość. Miguel Mañara a Jan Paweł II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 11 2010, s. 243-257.
 • „Hieroglify śmierci” z sewilskiego Szpitala Miłosierdzia [w:] Pro Musica Sacra, Nr 7 2009, s. 7-25.
 • Z nadziei Różańca [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 15 marca 2009 2009, s. 0-0.
 • El Greco a ikonografia chrześcijańska [w:] Liturgia Sacra, R. 15, nr 1 2009, s. 161-166.
 • Sługa Boży Miguel Mañara i jego wizja śmierci [w:] Studia Sandomierskie, T. 16, z. 3-4 2009, s. 91-110.
 • Teraz jest w świecie, co wiecznie trwa [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 15 marca 2009 2009, s. 0-0.
 • Cult and Iconography of Jesus of Nazareth [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 10 2009, s. 315-326.
 • Rozmowa z Anną Jantar [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 15 marca 2009 2009, s. 0-0.
 • Предвечни Боже, cмили се над нас и над целия свят…, Гласът на Църквата [w:] София, 2 (81/96) 2008, s. 34-37.
 • Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia [w:] Głos Parafii. Miesięczny Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej przy Parafii Św. Józefa w Sofii, Nr 4 2008, s. 12-12.
 • Йоан Павел II – папа на Божиеtо Милосърдие, Гласът на Църквата [w:] София, 2 (81/96) 2008, s. 27-33.
 • Potrzeba głosić orędzie o Miłosiernej Miłości. Z ks. Andrzejem Witką, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członkiem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych San [w:] Nasz Dziennik, z dnia 29-30 marca 2008 2008, s. 12-12.
 • Śladami Królowej i Papieża [w:] Vita Academica, Nr 1 2008, s. 6-7.
 • Sługa Miłosierdzia [w:] Głos Parafii. Miesięczny Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej przy Parafii Św. Józefa w Sofii, Nr 5 2008, s. 4-4.
 • Las Meninas en el espejo de la política y la emblemática [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 14 2008, s. 221-238.
 • Jan Paweł II – papież Bożego miłosierdzia [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 9 2008, s. 279-288.
 • O tajemnicach sztuki Velázqueza [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XIV, nr 1 2007, s. 215-223.
 • The Beginnings of the Order of the Most Holy Trinity and its Rule [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 13 2007, s. 135-144.
 • The Trinitarian Iconography [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 13 2007, s. 145-152.
 • The Beginnings of the Order of the Most Holy Trinity and its Rule [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 8 2007, s. 255-265.
 • Ikonografia trynitarska [w:] Studia Regionalne, Nr 1 2007, s. 37-57.
 • Ks. Bolesław Przybyszewski (1908-2001) [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 68, nr 2 2006, s. 259-262.
 • Sługi Bożego Miguela de Mañary hieroglify śmierci [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 7 2006, s. 277-289.
 • Bibliografia prac naukowych ks. prof. dr. hab. Bolesława Przybyszewskiego z zakresu historii sztuki [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 68, nr 2 2006, s. 263-266.
 • Ksiądz Bolesław Przybyszewski (1908-2001) badacz sztuki XV-XVIII wieku [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XIII, nr 1 2006, s. 305-307.
 • Recenzja: Miguel Córdoba Salmerón, Las órdenes religiosas y el arte barroco. El patrimonio de los Trinitarios Descalzos de Granada, Editorial Universidad de Granada, Granada 2003, ss. 332 [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 5 2005, s. 349-350.
 • Wileńskie radości i troski [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 18 z dnia 1 maja 2005 2005, s. 0-0.
 • Realizując Bożą wolę [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 14 z dnia 3 kwietnia 2005 2005, s. 0-0.
 • Wymaluj obraz! [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 11 z dnia 13 marca 2005 2005, s. 0-0.
 • W chorobie [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 27 z dnia 3 lipca 2005 2005, s. 0-0.
 • Ku wieczności [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 28 z dnia 10 lipca 2005 2005, s. 0-0.
 • Ta, co w Ostrej świeci Bramie [w:] Wspólnota Michael, R. 26, nr 1 2005, s. 50-59.
 • Błogosławiona śmierć [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 40 z dnia 2 października 2005 2005, s. 0-0.
 • Nowicjat [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 9 z dnia 27 lutego 2005 2005, s. 0-0.
 • Dzieciństwo św. Faustyny [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 1 z dnia 2 stycznia 2005 2005, s. 0-0.
 • „Ave María Purísima”. O Niepokalanej w sztuce hiszpańskiej [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XII, nr 2 2005, s. 157-166.
 • Portret po hiszpańsku [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XII. nr 1 2005, s. 157-168.
 • Kto Cię wymaluje? [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 16 z dnia 17 kwietnia 2005 2005, s. 0-0.
 • Początek zakonnej drogi [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 7 z dnia 13 lutego 2005 2005, s. 0-0.
 • W domu rodzinnym [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 3 z dnia 16 stycznia 2005 2005, s. 0-0.
 • Powołanie [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 5 z dnia 30 stycznia 2005 2005, s. 0-0.
 • Außergewöhnliche mystische Phänomene in der spanischen Malerei des „Goldenen Zeitalters“ [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 6 2005, s. 433-450.
 • O religijności El Greca. Na marginesie londyńskiej wystawy [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XI, nr 2 2004, s. 221-229.
 • O treści „Las Meninas” Velázqueza [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 66, nr 3-4 2004, s. 305-333.
 • Sobre la iconografía de Jesús Nazareno Rescatado en los siglos XVII-XX [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 10 2004, s. 431-447.
 • La milagrosa figura de Jesús Nazareno Rescatado [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 5 2004, s. 279-289.
 • San Miguel de los Santos y su iconografía [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 325-343.
 • Wielki uczony – skromny człowiek (ks. Bolesław Przybyszewski 1908-2001) [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 435-437.
 • Ksiądz Bolesław Przybyszewski – miłośnik i badacz Wawelu [w:] Studia Waweliana, Vol. 11-12 2003, s. 286-287.
 • Effigies and Ecstasies. Roman baroque sculpture and design in the age of Bernini. Wystawa, Edynburg, Szkocka Galeria Narodowa, lato 1998 r. [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. X, nr 2 2003, s. 249-250.
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego [kazanie] [w:] Promyk Duszy Chrystusowej, Nr 1 (13) 2003, s. 15-19.
 • Orędzie o Miłosierdziu przekazane przez świętą Faustynę [w:] Sympozjum : periodyk naukowy, R. 7, nr 2 2003, s. 23-45.
 • Recenzja: Tomasz Nowotarski, Upragniony Port. Dla tych co stracili nadzieję, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002, ss. 144 [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 441-442.
 • El arte y la Orden de la Santísima Trinidad en los siglos XVII y XVIII [w:] Trinitarium. Revista de Historia y Espiritualidad Trinitaria, T. 11 2002, s. 151-160.
 • O św. Faustynie i Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego [w:] Znak Pokoju, R. 15, nr 171 2002, s. 18-22.
 • Miłosierdzie to szczególny dar i zadanie. Z ks. dr. Andrzejem Witką, autorem książki „Boża Tajemnica Miłosierdzia. Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego” [w:] Nasz Dziennik w Małopolsce, z dnia 12-13 października 2002 2002, s. 0-0.
 • The Devotion to the Divine Mercy according to Saint Faustina Kowalska [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 3 2002, s. 543-563.
 • Od El Greca do Prechtla. Z ikonografii św. Jana Chrzciciela de la Concepción, reformatora trynitarzy [w:] Roczniki Humanistyczne, T. 50, z. 4 2002, s. 127-155.
 • Książka na życzenie papieża [w:] Znak Pokoju, R. 14, nr 157 2001, s. 37-38.
 • Na życzenie Papieża. Rozmowa z ks. Andrzejem Witko, autorem książki „Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego” [w:] Gazeta Wyborcza. Gazeta w Krakowie, Nr 93 z dnia 20 kwietnia 2001 2001, s. 0-0.
 • Jezus Nazareński Wykupiony. Pierwowzór – kult – forma [w:] prawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, T. LXIII 2000, s. 101-105.
 • Sztuka w doktrynie zakonu trynitarzy [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 2 2000, s. 201-212.
 • O dwóch wystawach El Greca [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. VII, nr 1 2000, s. 250-254.
 • Historia del arte de España [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 62, nr 3-4 2000, s. 650-654.
 • Missione della beata Faustina [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXX/XXXI 1999, s. 321-336.
 • Del patrimonio artístico de la Orden Trinitaria [w:] Trinitarium. Revista de Historia y Espiritualidad Trinitaria, T. VII 1998, s. 297-308.
 • Entrevista a Andrés Witko, sacerdote polaco [w:] Iglesia en Almodóvar, 81 1997, s. 0-0.
 • El arte en la doctrina de la Orden de los Trinitarios [w:] Boletín de Arte, T. XVIII 1997, s. 51-62.
 • Nowe spojrzenie na fundację kaplicy Potockich w katedrze na Wawelu [w:] Studia Waweliana, Vol. 3 1994, s. 75-89.
 • Misja siostry Faustyny [w:] Gość Niedzielny, R. 66, nr 16 1993, s. 9-9.
 • Siostra Faustyna Kowalska [w:] Kwartalnik Diecezjalny, R. 2, nr 1-2 1993, s. 0-0.
 • Nowe urządzenie krypt królewskich na Wawelu w latach siedemdziesiątych XIX wieku [w:] Studia Waweliana, Vol. 1 1992, s. 97-111.
 • Jak obraz Miłosierdzia opuścił Wilno [w:] Orędzie Miłosierdzia, 11 1991, s. 3-4.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Treści religijne / Tematyka religijna w sztuce XVII wieku (501-10-030053)
 • Treści artystyczne i ideowe dzieła sztuki nowożytnej (501-10-030082)
 • Nowożytny mecenat artystyczny po Soborze trydenckim (13090001)
 • Nowożytny mecenat artystyczny (13090004)
 • Nowożytna plastyka sepulkralna (13090005)
 • Madryckie malarstwo XVII wieku (501-10-030027)
 • Kultura hiszpańskiego baroku (13090003)

Wygłoszone Referaty:

 • Murillo – malarz Niepokalanej [podczas konferencji:] Twórca i dzieło w sztuce nowożytnej, 27 czerwca 2017, .
 • El Greco i jego święty Franciszek [podczas konferencji:] Terytoria. W tyglu kultury czyli o franciszkanach na Półwyspie Iberyjskim, 27 kwietnia 2017, .
 • Geniusz El Greca [podczas konferencji:] Wielki powrót El Greca, 21 stycznia 2017, .
 • El arte español en tiempos de Cervantes [podczas konferencji:] Congreso Internacional “En torno a Cervantes”, 17 listopada 2016, .
 • Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia [podczas konferencji:] XI Dni Jana Pawła II - Miłosierdzie, 9 listopada 2016, .
 • Zurbarán jako kreator współczesnej mody [podczas konferencji:] Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności, 23 czerwca 2016, .
 • Cervantes liberado por los trinitarios. La iconografía de la redención de cautivos en el arte moderno [podczas konferencji:] Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 17 czerwca 2016, .
 • Cervantes liberado por los trinitarios. La iconografía de las redenciones de los esclavos en el arte moderno [podczas konferencji:] Universidad de Sevilla, 14 czerwca 2016, .
 • Scena rodzajowa – gender po hiszpańsku? [podczas konferencji:] Muzeum Narodowe, 17 grudnia 2015, .
 • “Los Apostolados” de El Greco. ¿Obra de un hombre religioso? [podczas konferencji:] Universidad de Sevilla, 29 wrzesnia 2015, .
 • Zbiór malowideł Bartolomé Estebana Murilla z kościoła sewilskich kapucynów [podczas konferencji:] Drogi, szlaki i bezdroża sztuki nowożytnej, 24 czerwca 2015, .
 • „Droga do Boga”. O zbiorze malowideł ściennych Francisca de Herrery St. z sewilskiego kościoła Franciszkanów [podczas konferencji:] W kręgu kltury zakonnej poświęconej pamięci o. prof. dr. hab. Józefa Benignusa Wanata OCD, 9 kwietnia 2015, .
 • El Greco i jego tajemnice [podczas konferencji:] El Greco i jego tajemnice, 5 marca 2015, .
 • El Greco – artysta nieznany? [podczas konferencji:] Sztuka doby El Greca, 29 maja 2014, .
 • Adoracja w życiu i nauczaniu bł. Jana Pawła II [podczas konferencji:] II Sympozjum o Adoracji, 1 marca 2014, .
 • O początkach Zakonu Trynitarskiego na ziemiach polskich [podczas konferencji:] Z dziedzictwa trynitarzy w Polsce, 20 lutego 2014, .
 • Francisca de Zurbarána i Francisca de Herrery St. cykl obrazów św. Bonawentury z sewilskiego kościoła Franciszkanów [podczas konferencji:] Sztuka w kręgu zakonów mendykanckich w okresie nowożytnym, 18 listopada 2013, .
 • Ptasie przesłanie. O malowidłach na stropie w głównym salonie pałacu arcybiskupów sewilskich [podczas konferencji:] Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej, 25 czerwca 2013, .
 • La Inmaculada en la pintura sevillana del siglo XVII [podczas konferencji:] Hermandad del Ámparo, 6 maja 2013, .
 • Santoral hispalense en la pintura sevillana del siglo XVII [podczas konferencji:] El Círculo Mercantil e Industrial, 2 maja 2013, .
 • El Greco a ikonografia potrydencka [podczas konferencji:] Sztuka po Trydencie, 31 maja 2012, .
 • Tadeusz Chrzanowski a kultura chrześcijańska [podczas konferencji:] Tadeusz Chrzanowski (1926-2006), historyk sztuki – pisarz – inwentaryzator i konserwator zabytków, 17 lutego 2012, .
 • Św. S. Faustyna i Bł. Jan Paweł II – świadkowie Bożego Miłosierdzia [podczas konferencji:] Zjazd Misyjny Redemptorystów, Nowa Ewangelizacja Wiosną Kościoła, 26 stycznia 2012, .
 • Fundamenty i formy przesłania Bożego Miłosierdzia [podczas konferencji:] Zjazd Misyjny Redemptorystów, Nowa Ewangelizacja Wiosną Kościoła, 26 stycznia 2012, .
 • Das Bild der Göttlichen Barmherzigkeit nach der Hl. Schwester Faustina [podczas konferencji:] II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia WACOM, 2 pazdziernika 2011, .
 • Między tradycją a innowacją. Sewilskie malarstwo 1. tercji XVII wieku [podczas konferencji:] Rola tradycji i innowacji w sztuce nowożytnej, 27 czerwca 2011, .
 • Fenomeny mistyczne w andaluzyjskim malarstwie XVII wieku [podczas konferencji:] Fides ex visu. Okiem mistyka, 11 czerwca 2011, .
 • Apokalipsa św. Jana w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku [podczas konferencji:] Czas Apokalipsy. Wizje końca dziejów sztuce i kulturze europejskiej, 14 stycznia 2011, .
 • Biblia pauperum. Duchowe przesłanie dzieł sztuki w krakowskiej bazylice franciszkanów [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja: Klasztor Franciszkanów w Krakowie, 4 grudnia 2010, .
 • Don Miguel Mañara y Juan Pablo II: dos Siervos de Dios al servicio de la Divina Misericordia [podczas konferencji:] Jornadas de estudios sobre Miguel Mañara. Su figura y su época. Santidad, historia y arte, 12 maja 2010, .
 • Hieroglify śmierci z sewilskiego Szpitala Miłosierdzia [podczas konferencji:] Prawda o życiu i przemijaniu, tematyka śmierci w sztukach plastycznych i muzyce w odniesieniu do liturgii Kościoła katolickiego, 23 listopada 2009, .
 • Symbol and Allegory in the Middle Age [podczas konferencji:] Between Allegory and Symbol in the Mediewal Art, 23 pazdziernika 2009, .
 • Doświadczenie mistyczne w hiszpańskim malarstwie „Złotego Wieku” [podczas konferencji:] Wokół mistycyzmu w sztuce, 12 pazdziernika 2009, .
 • La pintura como imagen de “Vanitas”: Murillo – Valdés Leal – Mañara. Sobre las relaciones entre arte y literatura en la Sevilla del siglo XVII [podczas konferencji:] Congreso internacional: La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto europeo, 21 wrzesnia 2009, .
 • Co Velázquez zawdzięcza Rubensowi [podczas konferencji:] Polska i Europa w dobie nowożytnej, 17 grudnia 2008, .
 • Йоан Павел II - папа на Божието Милосърдие [podczas konferencji:] Cмили се над нас и над целия свят, 2 kwietnia 2008, .
 • Iconografía de Jesús Cautivo y Rescatado [podczas konferencji:] La alegría cristiana, 6 marca 2008, .
 • Anna Jantar [podczas konferencji:] Koncert i program telewizyjny Pejzaż bez ciebie, 28 pazdziernika 2007, .
 • Necropolis of the Kings at the Wawel Cathedral [podczas konferencji:] Premier Colloque International: De la mort au tombeau. Les pratiques céremonielles, 14 pazdziernika 2007, .
 • Jesús Nazareno Rescatado y La Orden Trinitaria [podczas konferencji:] VII Congreso Nacional de Cofradías de Jesús Cautivo y Rescatado de Medinaceli, 28 kwietnia 2007, .
 • Velázquez i jego tajemnice [podczas konferencji:] Sympozjum: Hiszpania epoki Velázqueza, 12 marca 2007, .
 • „Las Hilanderas” (Prządki) Velázqueza w świetle interpretacji [podczas konferencji:] Sesja: Wielkie dzieła wielkie interpretacje, 17 listopada 2006, .
 • Nadzwyczajne zjawiska mistyczne w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku [podczas konferencji:] Sesja: Barok i barokizacja, 3 grudnia 2004, .
 • Matka Boska Ostrobramska w polskiej tradycji [podczas konferencji:] Sesja: Więzy tradycji, 20 kwietnia 2004, .
 • Orędzie o miłosierdziu przekazane przez świętą Faustynę [podczas konferencji:] Sympozjum Bóg niestrudzony w swej miłości do człowieka, 8 maja 2003, .