ks. Andrzej Zając


 • Dyżur dydaktyczny:
  Poniedziałek: 11.30-13.00, ul. Prosta 35 A, s. 14

Curriculum Vitae:

 • 2013 - 2017 – Przewodniczący kapituły Medalu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych "Per musicam ad fidem"
 • 2011 - 2017 – Członek Rady Naukowej rocznika Naukowego Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et amore -"Studia Hildegardiana Sariensia"
 • 2011 - 2017 – Członek redakcji czasopisma Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II poświęconemu muzyce kościelnej PRO MUSICA SACRA
 • 2010 – Profesor zwyczajny Sztuk Muzycznych Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 - 2017 – Członek Komisji Muzycznej Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES
 • 2008 – Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej w Międzuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2007 - 2017 – Członek zarządu Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
 • 2006 - 2017 – Przewodniczący podkomisji do spraw chórów, schól, kantorów i psałterzystów Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
 • 2005 – Tytuł profesora sztuk muzycznych. Przewód profesorski przeprowadzony na Akademii Muzycznej w Poznaniu
 • 2005 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2004 - 2017 – Prezydent honorowy Polskiej Federacji PUERI CANTORES
 • 2004 - 2017 – Konsultant muzyczny Polskiej Federacji PUERI CANTORES
 • 2001 - 2008 – Kierownik specjalności na Muzyka kościelna na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2001 - 2008 – Kierownik specjalności muzyka kościelna na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2000 – Habilitacja z dyrygentury na Akademii Muzycznej w Poznaniu
 • 1995 – Doktorat z dyrygentury na Akademii Muzycznej w Poznaniu
 • 1992 – Założenie Polskiej Federacji PUERI CANTORES i kierowanie nią do 2004 roku
 • 1981 - 2003 – Prezydent Polskiej Federacji PUERI CANTORES
 • 1981 - 2008 – Dyrygent Chłopięcego Chóru Katedralnego "Pueri Cantores Tarnovienses" przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie
 • 1981 - 2008 – Założenie przy Katedrze w Tarnowie Chóru Chłopięcego \"Pueri Cantores Tarnovienses\" i prowadzenie go do 2008 roku.
 • 1978 - 2012 – Wykładowca muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym w Tarnowie
 • 1977 – Licencjat z teologii - Wydział Teologiczny KUL
 • 1977 - 2012 – Wykładowca muzyki kościelnej w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie
 • 1977 – Magisterium z muzykologii kościelnej KUL
 • 1977 - 1997 – Wykładowca muzyki kościelnej w Seminarium OO. Redemptorystów w Tuchowie
 • 1972 - 1977 – Studia w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL
 • 1969 – Magisterium z teologii w zakresie socjologii religii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1962 - 1969 – Studia teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

Publikacje:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jana Pawła II \"List do Artystów\" i jego recepcja w środowiskach twórców kultury w Polsce [w:] Edmund Juśko, Barbara Wolny, Andrzej Gretkowski, Paweł Juśko [red.], Jan Paweł Wielki. Dziedzictwo i pamięć, Tarnów: Studio Książki, Tarnów 2010, s. 99-123. [szukaj w bibliotece]
 • Muzyczny kształt liturgii Mszy św. sprawowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas wizyty w Tarnowie w dniu 10 czerwca 1987 roku [w:] Józef Stala, Janusz Królikowski [red.], Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10.VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS 2008, s. 37-60. [szukaj w bibliotece]
 • Muzyka w służbie chrześcijańskiej kerygmy [w:] Zofia Fabiańska, Alicja Jarzębska, Andrzej Sitarz [red.], Donum Natalicum. Studia Thaddeo Przybylski octogenario dedicata, Kraków: Musica Jagellonica 2007, s. 55-72. [szukaj w bibliotece]
 • Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII \"Musicae sacrae disciplina\" a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej [w:] Marcin Tadeusz Łukaszewski [red.], Musica Sacra Nova, Warszawa: Wydawnictwo \"Polihymnia\" 2007, s. 67-78. [szukaj w bibliotece]
 • Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego \"Listu do Artystów\" [w:] Marcin Tadeusz Łukaszewski [red.], Musica Sacra Nova, Warszawa: Wydawnictwo \"Polihymnia\" 2004, s. 79-86. [szukaj w bibliotece]
 • Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie. Historia i współczesność [w:] Stanisław Garnczarski [red.], Cantate Domino Canticum Novum, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS 2004, s. 253-292. [szukaj w bibliotece]
 • PUERI CANTORES w Polsce - tradycja i współczesność [w:] Stefan Koperek, Robert Tyrała [red.], Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2002, s. 715-728. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Historyczne, kulturowe i religijne uwarunkowania kształtowania się tradycji śpiewu liturgicznego w ciągu wieków trzech wyznań chrześcijańskich: katolicyzmu, prawosławia, protestancyzmu ()

  Wygłoszone Referaty:

  • Czy tylko śpiewanie? Proba kompleksowego spojrzenia na specyfikę kościlnych zespołów śpiewaczych [podczas konferencji:] Quo vadis musica sacra, 14 grudnia 2017, .
  • Czy tylko śpiewanie? Proba kompleksowego spojrzenia na specyfikę kościlnych zespołów śpiewaczych [podczas konferencji:] Quo vadis musica sacra, 14 grudnia 2017, .
  • Wykonawcy wokalnej muzyki liturgicznej (celebrans, kantor, psałterzysta, schola, chór, wierni) [podczas konferencji:] Quo vadis musica ecclesiastica, 28 listopada 2017, .
  • Wykonawcy wokalnej muzyki liturgicznej (celebrans, kantor, psałterzysta, schola, chór, wierni) [podczas konferencji:] Quo vadis musica ecclesiastica. Z problematyki współczesnej muzyki liturgicznej, 28 listopada 2017, .
  • Wiara, która staje się kulturą - wykład wprowadzający do koncertu TOTUS TUUS w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie [podczas konferencji:] Scribite et docete istud canticum. 100 lecie organistowskiej szkoły salezjańskiej. Konferencja zorganizowana w ramach XVIII Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, 20 wrzesnia 2017, .
  • Wybrane wątki teologii muzyki Josepha Ratzingera [podczas konferencji:] Koncerty z myślą Benedykta XVI, 17 stycznia 2016, .
  • Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie - 40 lat działaności (1965-2004) [podczas konferencji:] 50 lat działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie, 15 stycznia 2016, .
  • Historyczne, kulturowe i teologiczne aspekty idiomu chóru w liturgii Kościoła [podczas konferencji:] Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES, 29 sierpnia 2015, .
  • Organista - muzyk i członek wspólnoty parafialnej [podczas konferencji:] Konferencja Organistów Diecezji Tarnowskiej, 30 czerwca 2014, .
  • Jana Pawła II "List do Artystów" i jego recepcja w środowiskach tworców kultury w Polsce [podczas konferencji:] Konferencja "Jan Paweł Wielki. Dziedzictwo i pamięć" zorganizowana przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, 7 pazdziernika 2010, .
  • Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego "Listu do Artystów" [podczas konferencji:] Seminarium dla dyrygentów w ramach Międzynarodowego Festiwalu MKuzyki Sakralnej "Gaude Mater", 6 maja 2008, .
  • Ruch "Pueri Cantores" spadkobiercą i kontynuator kulturowej i liturgicznej tradychi Kościoła [podczas konferencji:] Seminarium dla dyrygentów w ramach Międzynarodowego Festiwalu MKuzyki Sakralnej "Gaude Mater", 3 maja 2008, .
  • Missa pulcherrima Bartłomieja Pękiela - historyczny, biograficzny i stylistyczny kontekst utworu [podczas konferencji:] Forma mszy w dawnej muzyce chóralnej, 23 lutego 2007, .
  • "Missa Pulcherrima" Bartłomieja Pękiela - historyczny, biograficzny i stylistczny kontekst utworu. [podczas konferencji:] Sesja w ramach V Ogólnopolskiego Kursu Interpretacji Muzyki Chóralnej, 23 lutego 2007, .
  • Chóralistyka kościelna w Polsce dzisiaj [podczas konferencji:] Sesja naukowa w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL, 24 pazdziernika 2006, .
  • Śpiew w liturgii i wychowanie - główne powinności chórów "Pueri Cantores" [podczas konferencji:] Konferencja dla dyrygentów Polskiej Federacji "Pueri Cantores", 1 pazdziernika 2006, .
  • Koncepcja muzycznego programu Międzynarodowego Kongresu PUERI CANTORES - Kraków 2007 [podczas konferencji:] Konferencja prezydentów Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES, 2 wrzesnia 2006, .
  • Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego "Listu do Artystów" [podczas konferencji:] Sesja naukowa organizowana przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, 19 czerwca 2006, .
  • Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII "Musicae sacrae disciplina" a soborowa koncecja muzyki liturgicznej [podczas konferencji:] Sesja naukowa w Katedrze Muzyki Kościelnej PAT, 21 listopada 2005, .
  • Chór kościelny środowiskiem edukacyjnym, wychowaczym i formacyjnym [podczas konferencji:] Sesja naukowa podczas zjazdu muzyków kościelnych diecezji opolskiej, 25 pazdziernika 2005, .
  • Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury [podczas konferencji:] Kongres muzyki liturgicznej w Tarnowie, 1 pazdziernika 2005, .
  • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z chórem chłopięcym [podczas konferencji:] Sesja naukowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Chórów "Legnica Cantat", 19 maja 2005, .
  • Czy muzyka może być \"kerygmatyczna\"? [podczas konferencji:] Sympozjum na temat: \"Słowo a muzyka\" zorganizowanej przez Zakąłd Muzyki Koscielnej na Akademii Muzycznej w Poznaniu, 10 marca 2005, .
  • 1. Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury; 2. Koncerty w kościołach - reflaksje na kanwie dokumentu Kongregacji Obrzędów [podczas konferencji:] Ogólnopolski Kongres Muzyki Liturgicznej, 18 wrzesnia 2004, .
  • Historyczne, prawne i kulturowe uwarunkowania koncertu w przestrzeni sakralnej - próby poszukiwania jego formy we współczesnej rzeczywistości koscielnej w Polsce [podczas konferencji:] Sesja naukowa p.t. "Koncerty w kościołach" w Siedlcach, 5 maja 2004, .
  • Koncert w przestrzeni sakralnej - historia, aktualne wskazania Kościoła, paktyka i propozycje na przyszłość [podczas konferencji:] Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES, 15 listopada 2002, .
  • Ruch \"Pueri Cantores\" jako spadkobierca i kontynuator kulturowej i liturgicznej tradychi Kościoła [podczas konferencji:] Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES, 8 marca 2002, .
  • Regionalne spotkania polskich chórów PUERI CANTORES - materiał do dyskusji [podczas konferencji:] Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES, 31 sierpnia 2001, .
  • Zespół śpiewaczy w kulturowej i liturgicznej tradycji Kościoła [podczas konferencji:] Studium podyplomowe dla dyrygentów chóralnych, 13 maja 2001, .
  • Schola i chór w liturgii. Wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce [podczas konferencji:] Konferencja CEDAM połączona z sesją naukową Sekcji Muzyki Kościelnej, 23 wrzesnia 1999, .
  • Edukacja, wychowanie, formacja - wyzwanie i zadanie dla dyrygenta [podczas konferencji:] Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES, 15 maja 1999, .
  • Możliwości wykonawcze chóru seminaryjnego [podczas konferencji:] Sesja naukowa podczas zjazdu sekcji polskich muzyków kościelnych, 23 wrzesnia 1997, .