dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII  Pełnione funkcje

  Publikacje:

  Monografie:
  Artykuły Książkowe:

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Jan Zembocki herbu Radwan, penitencjarz apostolski, kanonik poznański, płocki i przemyski. Kariera i krąg rodzinny [w:] Grażyna Rutkowska i Antoni Gąsiorowski [red.], Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, Warszawa-Poznań: IH PAN 2015, s. 712-727.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dzieje Pruchnika i okolic do końca XVI w. [w:] M. Wolski [red.], Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" 2014, s. 51-115.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Inwentarz biblioteki Bartosza Paprockiego z 1585 roku. Przyczynek do biografii oraz poznania warsztatu naukowego pisarza [w:] Waldemar Bukowski i Tomasz Jurek [red.], Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, Kraków: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" 2012, s. 1225-1235.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Myczkowski Stefan [w:] Tadeusz Epsztein et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 9, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 134-137.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Myczkowski Stefan [w:] Tadeusz Epsztein et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 9, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 130-134.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lisowiecki Marian [w:] Tadeusz Epsztein et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 9, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 105-109.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Potocki Andrzej [w:] Tadeusz Epsztein et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 9, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 140-143.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Potocki Jerzy [w:] Tadeusz Epsztein et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 9, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 143-147.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Miłkowa [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 0-0.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Miroszów [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 0-0.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Męcina rzeka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 275-275.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Męcina pow. sądecki [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 272-275.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Męcina pow. biecki [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 271-272.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Michalczowa [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 291-294.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Mikluszowice pow. śląski [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 0-0.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Milówka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 0-0.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Mierzeń [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 437-439.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Mietniów [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 0-0.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Mikluszowice [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 0-0.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Mikluszowice seu Gorka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2009, s. 0-0.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Posłowie [w:] Jan Trzecieski [red.], Pamiątki i wspomnienia z sanockiej ziemi, Krosno: Wydawnictwo "Ruthenus" 2008, s. 3-10.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dwór w Hawłowicach Górnych i jego właściciele. XV-XXI wiek [w:] M. Wolski [red.], Renesansowy dwór w Hawłowicach Górnych. Historia, aspekty artystyczne i konserwatorskie, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" 2008, s. 9-42.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dworski Aleksander Henryk [w:] Stanisława Ciepłowska et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 8, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007, s. 19-22.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Reformacyjny epizod w historii Pruchnika [w:] Tomasz Jurek i Izabela Skierska [red.], Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, Poznań: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2007, s. 245-282.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Trzecieski Zbigniew [w:] Stanisława Ciepłowska et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 8, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007, s. 172-174.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Trzecieski Tytus [w:] Stanisława Ciepłowska et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 8, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007, s. 177-181.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Trzecieski Stefan [w:] Stanisława Ciepłowska et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 8, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007, s. 174-176.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Marcyporęba [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 123-125.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Malinowice [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 56-57.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dzieje miasta od lokacji do końca XVI wieku [w:] Feliks Kiryk i Jan Lach [red.], Brzesko. Dzieje miasta i regionu, Brzesko: Urząd Miejski 2006, s. 151-198.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Marcinkowice par. własna [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 99-101.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Marcinkowice par. Chomranice [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 101-103.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Marcinkowice par. Uniejów [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 103-116.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Straszewski Henryk Norbert (1820-1889) [w:] Władysław Konopczyński [red.], Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków: IH PAN : FNP 2006, s. 243-244.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Marcinowice [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2006, s. 116-122.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Antoni hr. Potocki [w:] Stanisława Cieplowska et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa: Wydaw. DiG 2004, s. 100-105.
  • [szukaj w bibliotece]
  • "Zamek, którego i gruzów już nie ma"? Zamek w Pruchniku. Lokalizacja i zmiany własnościowe do pocz. XVII wieku [w:] A. Jureczko, F. Lesniak, Z. Noga [red.], Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica III, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2004, s. 485-491.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łętownia rzeka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 943-943.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łętkowice [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 943-943.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łęki par. Kobylany [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 921-922.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łęki par. Tropie [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 926-931.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łaszów [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 849-853.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łęki par. Szczepanów [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 924-926.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łęki par. Bielany [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 922-924.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łętkowice [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 934-943.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łapszów [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 839-848.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łaniany [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 809-809.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stanisław z Jeżowa, h. Strzemię [w:] Andrzej Romanowski [red.], Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków: IH PAN : FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2003, s. 37-38.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łętownia [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 944-946.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łężyny [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 948-949.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łysokanie [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 1070-1079.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łękawa Nagórzany [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 918-919.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łękawa Nadolany [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 911-918.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łętownia rzeka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 943-944.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łęka par. Sławków [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 891-893.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łęki par. Trzemeśnia [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 931-932.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łęka par. Mogilno [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 893-894.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łaszówka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 853-853.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łękawa [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 894-896.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łękawa Marcinkowice [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 901-910.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Łękawa Dalechowice [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków: Towarzystywo Naukowe "Societas Vistulana" 2003, s. 896-901.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stadnicki Andrzej h. Drużyna [w:] Henryk Markiewicz et al. [red.], Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków: IH PAN : FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2002, s. 370-372.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Trzecieski Jan Wojciech [w:] Antoni Arkuszewski et al. [red.], Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa: Wydaw. DiG 2002, s. 0-0.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stadnicki Stanisław h. Drużyna [w:] Henryk Markiewicz et al. [red.], Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków: IH PAN : FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2002, s. 420-421.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kościół parafialny w Mołczanach i jego fundator [w:] Józef Wołczański [red.], Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu, ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków ; Kamieniec Podolski: Wydaw. Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac. 2001, s. 357-365.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipnica Dolna [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 640-640.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipnica Górna [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 640-645.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipnica Dolna [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 637-640.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipnica Górna [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 645-645.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Liciąż [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 621-621.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Liciąża [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 621-621.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lichwin [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 617-621.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Leśniówka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 560-561.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stanisław Sobniowski [w:] Henryk Markiewicz et al. [red.], Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków: IH PAN : FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2000, s. 537-540.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipie [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 621-628.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipinki [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 628-633.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipnica Wielka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 657-659.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Liplas [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 634-636.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipka karczma [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 633-634.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipka staw [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 633-633.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Eustachy Wolski [w:] L. Leskiewiczowa [red.], Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2000, s. 2-2.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipnica rzeka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 636-636.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 633-633.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipnica Murowana [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 645-656.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipniczka [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 659-661.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipnica Murowana – tenuta [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 656-657.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Szlachta [w:] Antoni Henryk Stachowski [red.], Encyklopedia Krakowa, Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN 2000, s. 955-956.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipnica potok [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 636-636.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lipnica potok [w:] Jerzy Wiśniewski [red.], Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2000, s. 636-636.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Jemielnica [współatorstwo z:] [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, Poznań: Wydaw. Poznańskie 1999, s. 79-89.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kilka uwag o herbie Ogniwo i rodzie „Lubowlitów” [w:] Andrzej Radzimiński, Anna Supruniuk, Jan Wroniszewski [red.], Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1997, s. 389-399.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ławszowici i Zaroszyce. Z zagadnień genealogiczności rodów rycerskich [w:] Tomasz Jasiński, Tomasz Jurek, Jan M. Piskorski [red.], Homines et societas. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań: Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1997, s. 147-158.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Indeksy [w:] Danuta Turkowska [red.], Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe 1997, s. 301-351.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Tablice genealogiczne rodziny Trzecieskich [w:] L. Grzebień [red.], Tułkowice, Kraków: 1989, s. 0-0.
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • „Jeden Rewera stanie za dziesięciu Żyrosławów mitycznych” – kilka uwag o rodzinie Potockich na marginesie artykułu Marty Kupczewskiej [w:] Przegląd Historyczny, T. CV, z. 1 2014, s. 87-97. [szukaj w bibliotece]
  • „Więcej się o pokrewieństwie swojem przez skromność zakonną nie rozszerzając”. Rzecz o pochodzeniu Szymona Okolskiego [w:] Roczniki Historyczne, R. LXXIX 2013, s. 109-118. [szukaj w bibliotece]
  • Założenie dworsko-parkowe w Słupi w powiecie limanowskim. Przykład destrukcji pierwotnego układu kompozycyjnego [w:] Teki Krakowskie, T. XVI 2009, s. 18-27. [szukaj w bibliotece]
  • Teofil Tytus Tomasz Trzecieski [w:] Wiek Nafty, R. 19, nr 3 2009, s. 39-45. [szukaj w bibliotece]
  • Nieznane źródła z archiwów krakowskich do biografii Andrzeja Trzecieskiego Młodszego i jego związków z Krakowem [w:] Rocznik Krakowski, T. LXXI 2005, s. 14-14. [szukaj w bibliotece]
  • „Zamek, którego i gruzów już nie ma”? Zamek w Pruchniku lokalizacja i właściciele do XVII w. [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, III 2004, s. 485-491. [szukaj w bibliotece]
  • Zmiany heraldyczne u szlachty polskiej w kontekście jej migracji na Podole [w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, T. I 2000, s. 271-277.
  • Archiwum Olszańskie Potockich z Monasterzysk i Rymanowa [w:] Miscellanea Historico-Archivistica, T. VIII 1999, s. 177-180. [szukaj w bibliotece]
  • Rozpad dóbr dębickich Gryfów w XV i początkach XVI wieku [w:] Teki Krakowskie, T. V 1997, s. 187-200.
  • „Pan Andrzej Trzecieski stary umarł przecie” [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, T. XL 1996, s. 93-96.
  • Nie istniejący kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego na Kazimierzu [w:] Rocznik Krakowski, T. LXI 1995, s. 11-25. [szukaj w bibliotece]
  • Przyczynek do biografii Andrzeja Trzecieskiego Starszego [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, T. XXXV 1990, s. 151-156.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Materiały do badań genealogicznych w archiwach państwowych Ukrainy [podczas konferencji:] 10-lecie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, 10 pazdziernika 2015, .
  • Rózne oblicza kariery w czasach staropolskich [podczas konferencji:] Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci, 8 pazdziernika 2015, .
  • Drogi i bezdroża średniozamożnej szlachty do stanu magnackiego. Wewnątrzrodzinne uwarunkowania awansu [podczas konferencji:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, 10 wrzesnia 2015, .