dr Natalia Krupa


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa 14.15-15.00
  Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych, Ul. Bernardyńska 3, UPJPII

Curriculum Vitae:

 • 2014 – odznaczenie brązowym medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej
 • 2012 – asystent w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • 2012 – stanowisko kierownika Pracowni Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych UPJPII
 • 2011 – ukończone studia podyplomowe Analiza i dokumentacja zabytków tekstylnych, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka
 • 2011 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku ze zbiorów Skarbca Katedralnego na Wawelu. Pochodzenie, styl i warsztat technologiczny napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Andrzeja Witko.
 • 2010 - 2011 – wykłady zlecone w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • 2009 – ukończone studia podyplomowe Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych Wydział Chemii UJ
 • 2007 – Pracownia Konserwacji Tkanin przy Katedrze na Wawelu. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na stanowisku konserwator tkanin zabytkowych.
 • 2007 – nagroda Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej za pracę magisterską napisaną na Wydziale Historii (ob. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego)
 • 2007 – staż organizowany przez Departament of Archaeology, University of Cambridge, Cisterna Grande, Crustumerium.
 • 2005 - 2007 – ukończone studium pedagogiczne w zakresie sztuk plastycznych, PAT
 • 2005 - 2007 – studia magisterskie na kierunku: sztuka sakralna, specjalność: konserwacja tkanin zabytkowych PAT.
 • 2002 - 2005 – studia licencjackie na kierunku: sztuka sakralna, specjalność: konserwacja tkanin zabytkowych PAT.
 • 2002 - 2007 – cykliczne praktyki studenckie w Pracowni Konserwacji Tkanin MNK, w tym konserwacje-prace zlecone przez Fundację Książąt Czartoryskich wykonywane pod nadzorem kierownika Pracowni Konserwacji Tkanin MNK
 • 2001 - 2004 – studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo-mediteraneistyka, Wydział Historii UJ

Publikacje:

Monografie:
 • Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku w zabytkowych tekstyliach ze zbiorów skarbca katedry na Wawelu. Pochodzenie, styl i warsztat technologiczny, Kraków: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2013. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tkaniny koptyjskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Analiza konserwatorsko – techniczna źródłem informacji o dokumencie przeszłości [w:] C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: UNUM 2010, s. 114-129. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Nowoczesne techniki analityczne źródłem informacji o dokumencie przeszłości na przykładzie analizy metalowych nici z piętnasto – i szesnastowiecznych aksamitów ze zbiorów skarbca katedralnego na Wawelu [w:] Folia Historica Cracoviensia, XIV 2008, s. 133-150. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Interdyscyplinarne badania naukowe w ocenie datowania i stanu zachowania zabytkowych tekstyliów z zasobów wybranych kościołów i klasztorów krakowskich [podczas konferencji:] Blask i splendor, 23 czerwca 2016, .
 • Działalność i perspektywy badawcze Pracowni Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych UPJPII [podczas konferencji:] Muzealia w konserwacji, 14 czerwca 2016, .
 • Ocena stanu zachowania tkanin z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów, 23 maja 2016, .
 • Jedwabne tkaniny z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów z okresu od XV do końca XVII wieku-wprowadzenie do tematyki projektu [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów, 23 maja 2016, .
 • Charakterystyka stylowa wybranych tkanin z XV i XVI wieku [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów, 23 maja 2016, .
 • Wykorzystanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej w badaniach nad datowaniem i analizą stanu zachowania zabytkowych tekstyliów [podczas konferencji:] "Nauki ścisłe i zabytki", 25 wrzesnia 2015, .
 • Włoskie tkaniny aksamitne XV i XVI w. w zabytkowych tekstyliach ze Skarbca Katedry na Wawelu [podczas konferencji:] Cracovia Sacra, 14 sierpnia 2013, .
 • Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku w zabytkowych tekstyliach ze skarbca katedry na Wawelu – interdyscyplinarny charakter badań drogą do ustalenia chronologii zabytku [podczas konferencji:] Muzealia w konserwacji, 22 maja 2012, .
 • Nowoczesne techniki badawcze w konserwacji i analizie tkanin zabytkowych [podczas konferencji:] Muzealia w konserwacji, 20 listopada 2010, .
 • Monochromatyczne tkaniny koptyjskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Analiza techniczna i ikonograficzna wybranych przykładów w świetle wpływów kulturowych typowych dla okresu przejściowego IV – V wieku [podczas konferencji:] Studencka Konferencja Naukowa „Pogranicza Chrześcijaństwa”, 14 maja 2009, .
 • Monochromatyczne tkaniny koptyjskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Analiz techniczna i ikonograficzna wybranych przykładów w świetle wpływów kulturowych typowych dla okresu przejściowego IV – V wieku [podczas konferencji:] Studencka Konferencja Naukowa „Pogranicza Chrześcijaństwa”, 14 maja 2009, .
 • Tkaniny koptyjskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Analiza techniczna i ikonograficzna [podczas konferencji:] Przegląd Studenckiej Działalności Naukowej i Artystycznej w Krakowie, 1 czerwca 2005, .