dr Zdzisław Szczepanik    Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15: