Robert Zych  Curriculum Vitae:

  • 2015 – otwarcie przewodu doktorskiego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł pracy: Linusa Boppa koncepcja wychowania jako harmonizowania człowieka
  • 2014 – stypendium naukowe w Niemczech, kurs językowy w Niemczech (Freiburg im Breisgau), gromadzenie literatury do doktoratu
  • 2011 – rozpoczęcie studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 2011 – obrona pracy magisterskiej z pedagogiki pod tytułem Wolność i odpowiedzialność w świadomości licealistów na tle filozofii Józefa Tischnera, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Mirosława J. Szymańskiego
  • 2009 – rozpoczęcie studiów uzupełniających magisterskich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego na specjalności pedagogika szkolna
  • 2007 – obrona pracy magisterskiej z teologii pod tytułem Relacja nadziei do eschatologii paschalnej w refleksji teologicznej ks. Wacława Hryniewicza, napisanej na seminarium naukowym z teologii dogmatycznej pod kierunkiem dr hab. Szymona Drzyżdżyka
  • 2001 – rozpoczęcie studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  • 2001 – ukończenie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce i zdanie matury (tzw. stara matura)

  Publikacje:

  Więcej Publikacji:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Sumienie jako kategoria pedagogiczna [podczas konferencji:] Na skrzyżowaniu, 0  0000, .