ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek 13.00 - 14.00, ul. Kanonicza 20

Pełnione funkcje

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] , Epifaniusz z Salaminy, Panarion, herezje 1-33, tekst grecki i polski, Kraków: WN UPJP2 2015. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] , Acta synodalia ab anno 506 ad annum 553, Kraków: WAM 2014. [szukaj w bibliotece]
 • Świętość a ideały człowieka (Ojcowie Apostolscy, Klemens Aleksandryjski, Orygenes). Studium teologiczne na tle modeli filozoficzno-religijnych, Kraków: WAM 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Świętość a ideały człowieka (Ojcowie Apostolscy, Klemens Aleksandryjski, Orygenes). Studium teologiczne na tle modeli filozoficzno-religijnych, Kraków: WAM 2013. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Henrykiem Pietrasem, Libri poenitentiales, Kraków: WAM 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Henrykiem Pietrasem, Acta synodalia ab anno 431 ad annum 504, Kraków: WAM 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Henrykiem Pietrasem, Acta synodalia ab anno 381 ad annum 431, Kraków: WAM 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Henrykiem Pietrasem, Canones Patrum Graecorum (graeca et polonica) Athanasii et Hippolyti (arabica et polonica), Kraków: WAM 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] , Acta synodalia ab anno 50 ad annum 381, Kraków: WAM 2006. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Repertorium języka łacińskiego, Kraków: Homini 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja. Analiza anonimowego komentarza do «Parmenidesa» Platona na tle myśli plotyńsko-porfiriańskiej, Kraków: WAM 2005. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Neoplatonizm a chrześcijaństwo w pierwszych wiekach [w:] Ireneusz Ledwoń OFM, ks. Mariusz Szram [red.], Wczesne chrześcijaństwo a religie, Lublin: 2012, s. 425-454.
 • Chrześcijaństwo [współatorstwo z:] [w:] Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2008, s. 447-521.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krytyka homojuzji Bazylego z Ancyry przez Mariusza Wiktoryna [w:] E-Patrologus, 1/1 2015, s. 35-54.
 • Cultura animi w myśli greckiej (platonizm, arystotelizm, epikureizm, stoicyzm, medio- i neoplatonizm) [w:] Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU, 46 2015, s. 95-129. [szukaj w bibliotece]
 • Candidus, Marius Victorinus’ fictitious friend, and his doctrine of the „Logos”, [w:] Theological Research, 1 2013, s. 77-91. [szukaj w bibliotece]
 • Tadeusz Sinko jako tłumacz homilii św. Jana Chryzostoma na listy Pawłowe [w:] Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki PAU, Monografie, 18 2013, s. 65-75.
 • Magia i czary w Konstytucjach apostolskich, [w:] Opolska BibliotekaTeologiczna, 105 2013, s. 1-20.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Sympozjum – warsztaty „Koinonia – communio – wspólnota” (23-04.2010) ()
 • Sesja naukowa związana z tematyką dzieł wydawanych w ramach serii Synodów i Kolekcji Praw (maj lub listopad 2012) (11090001)
 • Rozwój dogmatu trynitarnego w perspektywie teologicznej, ekumenicznej i społecznej. Aspekt historyczny i współczesny (501-010004)
 • Przekład i opracowanie homilii św. Jana Chryzostoma na Dzieje Apostolskie (210901)
 • Homilie św. Jana Chryzostoma "De laudibus sancti Pauli" (501-10-010070)
 • Czterotomowy projekt badawczy (Acta synodalia 381-451; Kanony Ojców Greckich…) (110901)
 • brak tematu ()

Wygłoszone Referaty:

 • Miłosierdzie w homiliach św. Jana Chryzostoma na Ewangelię według św. Mateusza [podczas konferencji:] Miłosierni jak Ojciec (Łk 6, 36). Miłosierdzie w nauczaniu i praktyce kościelnej, 28 kwietnia 2016, .
 • The Berlin Wall in the perspective of Ancient Greek Models of Human Beeing [podczas konferencji:] 25 lat po upadku muru Berlińskiego (Faculty of Theology UPJPII and Seminary of St. John in Bois-le-Duc (Holandia), 23 listopada 2015, .
 • Miłosierdzie miarą świętości życia. Refleksja teologiczna z okazji Roku Życia Konsekrowanego [podczas konferencji:] IX Międzynarodowe saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Jeden duch i jedno serce (Dz 4, 4, 32). Życie konsekrowane, 8 pazdziernika 2015, .
 • Głoszenie Chrystusa i jego recepcja w starożytności chrześcijańskiej w aspekcie treści przepowiadania [podczas konferencji:] Głosimy pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, 28 wrzesnia 2015, .
 • Ordination in the Ancient Church (II-IV centuries) [podczas konferencji:] The challenges for the Priestly Formation in the Ancient Christianity and Nowadays (Faculty of Theology UPJPII and Seminary of St. John in Bois-le-Duc (Holandia), 23 marca 2015, .
 • Realia duszpastersko-teologiczne Soboru Trydenckiego (1545-1563) [podczas konferencji:] Sesja poświęcona św. Karolowi Boromeuszowi w Muzeum Niepołomickim, 11 wrzesnia 2014, .
 • Krytyka koncepcji homojuzji Bazylego z Ancyry przez Mariusza Wiktoryna [podczas konferencji:] Chrystus jako Syn Boży w sporach IV wieku. Dogmat z perspektywy Bazylego z Ancyry, 14 maja 2014, .
 • Cultura animi w myśli greckiej (platonizm, arystotelizm, epikureizm, stoicyzm, medio- i neoplatonizm) [podczas konferencji:] Nauki o antyku a problemy kultury, 28 listopada 2013, .