Zagadnienia Filozoficzne w NauceAktualna strona czasopisma: zfn.edu.pl

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – najstarsze polskie czasopismo poświęcone filozofii w nauce, wydawane jako półrocznik (wersja online w dostępie Open Access).
Specyfiką ZFN jest odwoływanie się do badań interdyscyplinarnych; interesują nas zagadnienia związane z filozofią przyrody, filozofią i historią nauki a także relacje nauki i wiary.
ZFN wyrasta z długiej tradycji krakowskiej filozofii przyrody sięgającej II poł. XIX wieku (zob. historia ZFN). Kontynuujemy ten klimat wzajemnych dyskusji filozofów z przedstawicielami innych nauk.
Czasopismo publikuje przede wszystkim oryginalne, niepublikowane wcześniej prace badawcze z zakresu pogranicza filozofii oraz nauk. Na łamach ZFN publikowane są również recenzje nowych książek związanych ze wspomnianym typem refleksji. Dodatkowo publikowane są historyczne prace źródłowe, reedycje dawnych prac ważnych z punktu widzenia poruszanej tu tematyki oraz tłumaczenia najważniejszych prac związanych z filozofią w nauce.

Pełne teksty artykułów (Open Access): zfn.edu.pl/index.php/zfn/issue/archive
Bliższe informacje na temat czasopisma: zfn.edu.pl/index.php/zfn/about/editorialPolicies
Informacje dla autorów: zfn.edu.pl/index.php/zfn/information/authors

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
Wydział Filozoficzny UPJPII
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków