dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżury odbywają się w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9, w czwartki godz. 9:30-10:15.

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2018 – kierownik Katedry Historii i Filozofii Nauki
 • 2016 – zatrudnienie na stanowisku prof. UPJPII
 • 2015 – redaktor naczelny czasopisma "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce"
 • 2015 – sekretarz Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2015 – członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2013 – habilitacja na Wydziale Filozoficznym UPJPII
 • 2013 – ekspert w Narodowym Programie Leśnym (IBL na zlecenie Ministerstwa Środowiska)
 • 2013 – Nagroda im. J. Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki (I edycja) - monografia "Byłem Pana przeciwnikiem..."
 • 2012 – kierownik grupy "Filozofia w informatyce" Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • 2008 – członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (grupa: Polska filozofia przyrody w I poł. XX w.)
 • 2006 – adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody WF PAT
 • 2006 – redakcja czasopisma Semina Scientiarum - opiekun naukowy
 • 2005 - 2015 – członek redakcji Zagadnień Filozoficznych w Nauce
 • 2004 – obrona pracy doktorskiej „Filozoficzne aspekty modelowania rozwoju nauki przy pomocy układów dynamicznych”
 • 2004 - 2006 – asystent w Katedrze Filozofii Przyrody WF PAT
 • 2004 – członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych
 • 2002 - 2005 – założenie i redakcja czasopisma Semina Scientiarum
 • 2001 – stypendium naukowe w INT Evry (Francja)
 • 2001 - 2004 – studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym PAT
 • 1996 - 2001 – studia z telekomunikacji (AGH, Kraków)

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [współredakcja z:] M. Heller, J. Mączka, M. Szczerbińska-Polak, Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] M. Heller, J. Mączka, M. Szczerbińska-Polak, Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Dynamika nauki. Filozoficzne aspekty modelowania rozwoju nauki przy pomocy układów dynamicznych, Kraków-Tarnów: Biblos 2004. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia nauki w perspektywie metodologicznej [w:] Janusz Mączka, Piotr Urbańczyk [red.], Teologia nauki, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 23-54.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kult czy ochrona przyrody? [w:] P. Gołos, A. Kaliszewski, K. Rykowski [red.], Wartość. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji, Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa 2014, s. 75-90.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola wpływów filozofii europejskiej w procesie recepcji teorii względności w Krakowie i we Lwowie w latach 1905-1925 [w:] M. Woźniczka [red.], Filozofia polska na tle filozofii europejskiej XX wieku, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza 2014, s. 47-64.
 • [szukaj w bibliotece]
 • «Ruch Filozoficzny» Kazimierza Twardowskiego, czyli o możliwości kompetentnego uprawiania filozofii w obliczu natłoku informacji [w:] В.Л. Петрушенко [red.], «Зміни в людському самоосмисленні за умов сучасних інформаційних процесів» (Тези Міжнароднoï науковoï конференціï «XXVІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського»), Lwów: Новий Світ - 2000 2014, s. 39-40.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bronisław Biegeleisen - zapomniany lwowski inżynier i filozof [w:] Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło [red.], Znani i nieznanie dziewiętnastowiecznego Lwowa, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2013, s. 123-131.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mity ewolucjonizmu - między popularyzacją nauki a filozofią (druga połowa XIX - pierwsza połowa XX wieku) [w:] Jan Skoczyński [red.], Mit - historia - kultura, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012, s. 153-161.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Spira Zygmint [w:] A. Maryniarczyk i in. [red.], Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2011, s. 592-593.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Naukometryczne uwarunkowania pseudonauki [w:] K. Korab [red.], Pseudonauka. Choroba, magia czy biznes?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011, s. 82-90.
 • [szukaj w bibliotece]
 • 19th Century Beginnings of the Kraków Philosophy of Nature [w:] B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel [red.], Philosophy in Science. Methods and Applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 325-333.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Odniesienia światopoglądowe neoscholastycznej recepcji ewolucjonizmu w latach 1900-1914 na przykładzie poglądów F. Gabryla i F. Hortyńskiego [w:] S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek [red.], Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 291-302.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona przyrody i filozofia. Studium wzajemnych relacji na wybranych przykładach [w:] A. Sawicki, G. Szujecka [red.], Problemy ochrony przyrody w lasach, Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa 2010, s. 337-346.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Komputery, wyobraźnia i współczesna filozofia przyrody [w:] Mariola Kuszyk-Bytniewska, Andrzej Łukasik [red.], Filozofia przyrody współcześnie, Kraków: Universitas 2010, s. 305-318.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji [w:] Józef Zon [red.], Pogranicza nauki. Protonauka-paranauka-pseudonauka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 37-49.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji [w:] J. Zon [red.], Pogranicza nauki. Protonauka-paranauka-pseudonauka, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2009, s. 37-49.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zygmunta Zawirskiego refleksje filozoficzne nad teorią względności [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007, s. 305-320.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zygmunta Spiry uwagi o metodologii K.R. Poppera [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007, s. 613-634.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Koncepcja przypadku w pismach Mariana Smoluchowskiego [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007, s. 443-460.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przyroda — pojęcie oczywiste? [w:] M. Grzegorczyk [red.], Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 395-400.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona przyrody z punktu widzenia filozofii [w:] M. Grzegorczyk [red.], Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 383-394.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Między ewolucją a stworzeniem [w:] M. Grzegorczyk [red.], Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 415-420.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dlaczego niekiedy trudno zrozumieć przyrodę? [w:] M. Grzegorczyk [red.], Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 401-407.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zmienność przyrody a ochrona przyrody [w:] M. Grzegorczyk [red.], Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 409-414.
 • Zmienność przyrody a ochrona przyrody [w:] M. Grzegorczyk [red.], Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 104-113.
 • Skąd wziął się krakowski styl uprawiania filozofii przyrody? [w:] S. Wszołek, R. Janusz [red.], Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: OBI–WAM 2006, s. 439-449.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ewolucja i stworzenie [w:] M. Grzegorczyk [red.], Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 75-82.
 • O dwóch mechanizmach, które sprawiają, że trudno zrozumieć przyrodę [w:] M. Grzegorczyk [red.], Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 95-104.
 • Ochrona przyrody a ekologia z metodologicznego punktu widzenia [w:] M. Grzegorczyk [red.], Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 17-24.
 • Przyroda - pojęcie oczywiste? [w:] M. Grzegorczyk [red.], Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 41-48.
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Nauka a filozofia - badania historyczno-metodologiczne (501-10-020052)
 • Kulturowe znaczenie nauki w perspektywie historyczno-metodologicznej (501-10-020076)
 • Filozoficzne i historyczne badania związków filozofii z nauką (501-10-020022)

Wygłoszone Referaty:

 • Teoria względności w filozofii Augustyna Jakubisiaka [podczas konferencji:] Augustyn Jakubisiak a filozofia polska: znaczenie i konteksty, 25 pazdziernika 2019, .
 • Technika jako narzędzie filozofowania? Fronetyczna etyka robotów jako filozofia in silico. [podczas konferencji:] XI Polski Zjazd Filozoficzny, 11 wrzesnia 2019, .
 • Filozofia w kręgu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Józefa Kremera utopia filozofii przyrody [podczas konferencji:] XI Polski Zjazd Filozoficzny, 10 wrzesnia 2019, .
 • Modeling Ethical Phronetic Knowledge Bases in A-Robotics [podczas konferencji:] Computational Modelling, 14 maja 2019, .
 • Phronetic Robotics [podczas konferencji:] Człowiek a/i/lub maszyna: Cielesność wirtualna, 25 kwietnia 2019, .
 • Wino w elitarnej kulturze polskiego humanizmu [podczas konferencji:] Wino i historia, 11 stycznia 2019, .
 • Phronetic Robotics [podczas konferencji:] Filozofia w informatyce IV, 24 listopada 2018, .
 • Główne nurty dyskusji wokół teorii ewolucji w pracach polskich neoscholastyków przed II wojną światową [podczas konferencji:] 100-lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce, 24 pazdziernika 2018, .
 • Człowiek wobec technik informatycznych – wprowadzenie w zagadnienia filozoficzne [podczas konferencji:] Zjazd naukowy wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. Wirtualna rzeczywistość – realne dylematy. Uprzedmiotowiony człowiek w świecie upodmiotowionych rzeczy?, 19 czerwca 2018, .
 • Sebastian Petrycy – filozof i uczony [podczas konferencji:] Sebastian Petrycy z Pilzna – 400 lat od polskiego wydania „Etyki nikomachejskiej”, 9 maja 2018, .
 • Filozofia przyrody w Szkole Lwowsko-Warszawskiej: problem pograniczy [podczas konferencji:] Granice Nauki 2018: Szkoła Lwowsko-Warszawska – historia i kontynuacja tradycji, 19 kwietnia 2018, .
 • Wino i jego obraz w twórczości polskich filozofów [podczas konferencji:] „Wino i jego konkurenci”, 12 stycznia 2018, .
 • Czym jest komputer? Perspektywa matematycznej przyrody [podczas konferencji:] Filozofia w informatyce III, 14 grudnia 2017, .
 • Między Wiedniem, Krakowem i Lwowem - konteksty rozwoju polskiej filozofii przyrody (1895-1925) [podczas konferencji:] IX Smianrium Filozofii Polskiej: Konteksty lokalne i uniwersalne, 22 wrzesnia 2017, .
 • Mathematics and metaphysics: some remarks about Polish philosophy of mathematics in the second half of 19th and the beginning of 20th century [invited lecture] [podczas konferencji:] Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century, 14 wrzesnia 2017, .
 • Rękopisy odczytów Mariana Smoluchowskiego – ważne źródło do studiów nad filozofią w nauce [podczas konferencji:] Marian Smoluchowski (1872-1917): Fizyk wobec wyzwań filozoficznych, 19 czerwca 2017, .
 • Informatyka a zagadnienie fundamentalności [podczas konferencji:] Filozofia w informatyce II: "Informatyczny świat a filozofia", 17 listopada 2016, .
 • Krakowska filozofia przyrody - między XIX a XXI wiekiem [podczas konferencji:] Współczesna filozofia polska - konteksty, dyskusje, polemiki, 21 wrzesnia 2016, .
 • Stefan Zachariasz Pawlicki (1839-1916) prekursorem krakowskiej filozofii przyrody? [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna, 30 maja 2016, .
 • Tatrzańskie inspiracje filozofii ochrony przyrody w Polsce [podczas konferencji:] Filozofia w górach 2, 22 kwietnia 2016, .
 • „Wszystko liczy” – uwagi o roli koncepcji obliczeń naturalnych dla współczesnej filozofii [podczas konferencji:] Technologiczno-połeczne oblicza XXI wieku, 4 marca 2016, .
 • Nie tylko Fukierowie – pozytywistyczny sukces Tadeusza Cieślińskiego [podczas konferencji:] Ogólnopolska sesja naukowa Fukierowie: wino – historia – sztuka, 18 stycznia 2016, .
 • Między metafizyką światła a Perspektywą – uwagi o początkach kultury filozoficznej na ziemiach polskich [podczas konferencji:] Światło w dziejach człowieka, sztuce religii, nauce i technice, 27 listopada 2015, .
 • Kultura wina w Polsce – odzyskiwane dziedzictwo [podczas konferencji:] Produkcja i spożycie wina i cydrów w Polsce – historia kulturowa i perspektywy rozwoju, 19 listopada 2015, .
 • Lwowska filozofia w nauce przed II wojną światową (filozofia poza kręgiem uczniów K. Twardowskiego) [podczas konferencji:] PRZEDWOJENNY LWÓW I JEGO UCZENI. SYLWETKI – DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA – OSIĄGNIĘCIA, 28 wrzesnia 2015, .
 • Rola przedstawicieli lwowskiej inteligencji w rozwoju filozofii na początku XX w. - studium przypadku Juliana Edwina Zachariewicza [podczas konferencji:] X Polski Zjazd Filozoficzny, 17 wrzesnia 2015, .
 •  Philosophy in science – a case of reception of Special and General Theory of Relativity in Kraków and Lwów before 1925 [podczas konferencji:] Exact Sciences And Mathematics in Central-Eastern Europe from the Mid-XIX Century till WWII, 12 czerwca 2015, .
 • Filozoficzna recepcja ogólnej teorii względności w Polsce przed II wojną światową [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna „100 lat ogólnej teorii względności”, 26 maja 2015, .
 • Nieporozumienia wokół pojęcia względności w lwowskiej polemice wokół teorii Alberta Einsteina [podczas konferencji:] Granice Nauki 2015: Albert Einstein i Rewolucja Relatywistyczna, 23 kwietnia 2015, .
 • Zanurzenie w informatycznej rzeczywistości: W poszukiwaniu technologii definiującej [podczas konferencji:] Homo informaticus 2.0, 29 grudnia 2014, .
 • Polscy myśliciele wobec teorii względności w latach 1905-1925 [podczas konferencji:] Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w., 24 pazdziernika 2013, .
 • Kult czy ochrona przyrody [podczas konferencji:] Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów, 15 pazdziernika 2013, .
 • Stan badań nad polską filozofią uprawianą w kontekście nauk przyrodniczych we Lwowie do roku 1939 [podczas konferencji:] „Stan badań nad filozofią polską” - dla uczczenia 50-tej rocznicy śmierci Profesora Wiktora Wąsika, 16 maja 2013, .
 • Zagadnienie czasu w kontekście rozwoju polskiej filozofii przyrody w latach 1900-1939 (The issue of time in the context of development of polish philosophy of science in 1900-1939) [podczas konferencji:] IX Polski Zjazd Filozoficzny, 18 wrzesnia 2012, .
 • Nasze problemy z czasem z perspektywy filozofii w nauce [podczas konferencji:] Odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Dyskusja interdyscyplinarna, 11 maja 2012, .
 • Mity ewolucjonizmu – między popularyzacją nauki a filozofią (II poł. XIX w. – I poł XX w.) [podczas konferencji:] 5 Seminrium Historyków Filozofii Polskiej "Mit-historia-kultura", 22 wrzesnia 2011, .
 • Dyskusja panelowa „Czego nie potrafią (jeszcze) komputery?” (prowadzący) [podczas konferencji:] Dyskusja panelowa „Czego nie potrafią (jeszcze) komputery?”, 18 maja 2011, .
 • Neoscholastycy polscy wobec ewolucji darwinowskiej (1900-1914) – nieusuwalność odniesień światopoglądowych [podczas konferencji:] IV Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, 17 wrzesnia 2010, .
 • Ochrona przyrody a filozofia [podczas konferencji:] Zimowa Szkoła Leśna, sesja II, 18 marca 2010, .
 • Perspektywy badań nad historią polskiej filozofii przyrody [podczas konferencji:] Copernicus Center Coloquim #2, 16 stycznia 2010, .
 • Dyskusja panelowa "Racjonalność czasu" (prowadzący) [podczas konferencji:] Wymiary czasu, 11 grudnia 2009, .
 • W obronie tradycji filozofii przyrody – lwowska polemika wokół teorii względności [podczas konferencji:] III Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, 18 wrzesnia 2009, .
 • Wewnętrzne mechanizmy nauki prowadzące do pseudonauki w świetle wyników badań z zakresu naukometrii. Problematyczność epistemicznych kryteriów demarkacji [podczas konferencji:] Pseudonauka jako zagrożenie dla rozumu, nauki i cywilizacji, 22 maja 2009, .
 • Watykan i ewolucja (wraz z ks. prof. M. Hellerem) [podczas konferencji:] XIII Krakowska Konferencja Metodologiczna "Ewolucja Wszechświata i ewolucja życia", 19 maja 2009, .
 • O pojęciu ochrony przyrody [podczas konferencji:] Akademia Ochrony Przyrody 2009, 24 marca 2009, .
 • Ewolucja a stworzenie [podczas konferencji:] Akademia Ochrony Przyrody 2009, 4 marca 2009, .
 • prow. sesji: Czy nauka zastąpi religię? [podczas konferencji:] Czy nauka zastąpi religię?, 3 pazdziernika 2008, .
 • Jaką wizję teorii ewolucji odrzucali neotomiści w I poł. XX wieku? [podczas konferencji:] Fides et Ratio, 15 maja 2008, .
 • Komputery, wyobraźnia i współczesna filozofia przyrody [podczas konferencji:] Filozofia przyrody współcześnie, 17 kwietnia 2008, .
 • Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w Polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka–wiara [podczas konferencji:] Fides et Ratio, 13 grudnia 2007, .
 • Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji [podczas konferencji:] Pogranicza nauki. Protonauka–Paranauka–Pseudonauka, 15 listopada 2007, .
 • Popularyzacja kosmologii w dwudziestoleciu międzywojennym [podczas konferencji:] Sympozjum w Pasierbcu, 13 maja 2006, .
 • Dlaczego stosować zintegrowaną wizję ochrony przyrody? [podczas konferencji:] Seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, 20 marca 2006, .
 • Dyskusja panelowa: Zło a prawa przyrody [podczas konferencji:] Festiwal Nauki 2005, 18 maja 2005, .
 • Dynamiczne modele rozwoju nauki a filozofia [podczas konferencji:] Seminarium Zakładu Układów Złożonych UJ, 29 kwietnia 2004, .
 • Początki nauki o nauce [podczas konferencji:] Sympozjum w Pasierbcu 2003, 16 maja 2003, .
 • Rozwój pojęcia nieskończoności [podczas konferencji:] Sympozjum w Pasierbcu 2002, 19 kwietnia 2002, .