dr Bożena Gulla


  • Dyżur dydaktyczny:
    Dyżury:
    Sesja: 30.01, 10.30 - 11.15 p. 113
    Sesja popr.: 21.02, 10.30-11.15 p. 113.

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

  • Psychoprofilaktyka rodzinna (140301)
  • Kategoria „sumienia” w naukach społecznych (240301)

Wygłoszone Referaty:

  • Psychologiczne koncepcje sumienia [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie, 14 maja 2015, .