dr Joanna Barcik


 • Dyżur dydaktyczny:
  po indywidualnym umówieniu się mailowym na adres: joanna.barcik@gmail.com lub joanna.barcik@upjp2.edu.pl

Publikacje:

Monografie:
 • [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Grzegorz Chrzanowski, Demitologizacja, dialog, świadectwo. Niemiecka filozofia religii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Grzegorz Chrzanowski, Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Nienazywalne ma wiele imion. Filozofia religii Henry Duméry’ego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Grzegorz Chrzanowski, Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Religia między niebem a ziemią. Jana Andrzeja Kłoczowskiego filozofowanie o religii [współatorstwo z:] Grzegorz Chrzanowski OP [w:] Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2014, s. 415-430.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Liber sum, Deus est. Henry’ego Duméry’ego dyskusja z Jeanem Paulem Sartre’em [w:] Danuta Ślęczek-Czakon, Mariusz Wojewoda [red.], Wartości — tradycja i współczesność, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009, s. 74-90.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Człowiek w doświadczeniu religijnym: bierny czy aktywny? [w:] Józef Baniak [red.], Doświadczenie religijne jako problem filozofii religii i teologii. Filozofia religii, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny 2008, s. 37-38.
 • [szukaj w bibliotece]
 • The Demanding Presence of God [w:] Manfred Deselaers, Leszek Łysień [red.], God and Auschwitz, Kraków: Unum 2008, s. 125-132.
 • „Na obraz i podobieństwo”. Godność człowieka w chrześcijańskim doświadczeniu wiary [w:] Grzegorz Hołub SDB, Piotr Duchliński [red.], Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 225-247.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wymagająca obecność Boga [w:] Manfred Deselaers, Leszek Łysień [red.], Bóg i Auschwitz, Kraków: Unum 2007, s. 127-135.
 • Plotyńskie Jedno czy Bóg dialogu? Filozofia religii Henry Duméry’ego [w:] Joanna Barcik [red.], Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 127-143.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Ewangelie – objawienie przemocy [w:] Logos i Ethos, 2 (21) 2006, s. 196-202.
 • Przedmiot i metoda filozofii religii. Zapomniana propozycja Henry Duméry’ego [w:] Przegląd Religioznawczy, 2/212 2004, s. 67-79.
 • Teolog negatywny broni pozytywności wiary (Henry Duméry) [w:] Logos i Ethos, 1 (16) 2004, s. 40-50.
 • „Nie miłujcie świata” [w:] Logos i Ethos, 2 (11) 2001, s. 179-186.
 • Na początku był mistyk.... [w:] Logos i Ethos, 1 (8) 2000, s. 161-193.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Nazywanie i obrazowanie Boga: konieczność czy idolatria? (220203)

Wygłoszone Referaty:

 • "A my mamy Kolbego". Polskie myślenie religijne wobec Auschwitz [podczas konferencji:] 100-lecie Niepodległości. Wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce, 23 pazdziernika 2018, .
 • Unde malum faciamus? (Nie)aktualność myśli św. Augustyna w kontekście biografii Rudolfa Hoessa [podczas konferencji:] JAK RODZI SIĘ ZŁO? IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AUSCHWITZ I HOLOKAUST NA TLE ZBRODNI LUDOBÓJSTWA W XX WIEKU, 16 czerwca 2018, .
 • „Drugi ma nie tylko uszy, ale także usta”. O słuchaniu jako warunku dialogu [podczas konferencji:] Wdowa? Sierota? Obcokrajowiec? Aktualność myśli E. Levinasa i F. Rosenzweiga po 20 latach od polskiego przekładu Całości i nieskończoności oraz Gwiazdy Zbawienia, 8 czerwca 2018, .
 • Teologia niemiecka i polska po Auschwitz [podczas konferencji:] Perspektywy teologii po Auschwitz, 3 marca 2018, .
 • Rola kobiet w Kościele: "równouprawnione" czy tylko służebnice? Punkty zapalne i perspektywy zmian [podczas konferencji:] Podwawelskie spory o kształt wiary. Wybrane kontrowersje w teologii współczesnej, 16 listopada 2017, .
 • Nadzieja po Auschwitz [podczas konferencji:] Transgresja i transcendencja - dwie nadzieje (Kryzys człowieczeństwa), 25 maja 2017, .
 • Zwycięstwo człowieka w nieludzkim miejscu: o. Maksymilian Maria Kolbe. Perspektywa filozoficzna [podczas konferencji:] Ekumenia męczenników, 8 kwietnia 2017, .
 • Teologia feministyczna jako radykalna hermeneutyka podejrzeń [podczas konferencji:] Archiwum Kobiet - grupa robocza, 22 grudnia 2016, .
 • Religie razem przeciwko przemocy [podczas konferencji:] Między dialogiem a fundamentalizmem, 14 pazdziernika 2016, .
 • Bóg wobec zła Auschwitz - perspektywa żydowska i chrześcijańska [podczas konferencji:] Problem zła w najnowszej filozofii religii, 30 wrzesnia 2016, .
 • Koniec scholastyki? Filozofia Boga Stefana Pawlickiego CR [podczas konferencji:] Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej, 17 lutego 2016, .
 • O konstytucji przedmiotu religijnego w doświadczeniu mistycznym [podczas konferencji:] Bóg i mistyka - w kręgu fenomenologii, 17 grudnia 2015, .
 • Teologia feministyczna: łagodna czy radykalna hermeneutyka podejrzeń? [podczas konferencji:] Mistrzowie podejrzeń: negacja, kontynuacja czy przezwyciężenie?, 20 grudnia 2013, .
 • Inkluzywna mowa o Bogu – świadectwem myślenia Jego transcendencji czy immanencji? [podczas konferencji:] Transcendencja i Immanencja w filozofii Boga i religii, 17 kwietnia 2012, .
 • W poszukiwaniu intencjonalności, która nie uprzedmiatawia. [podczas konferencji:] Intencjonalność : drogi fenomenologii francuskiej, 14 pazdziernika 2009, .
 • Człowiek w doświadczeniu religijnym: bierny czy aktywny? [podczas konferencji:] Doświadczenie religijne jako problem filozofii religii i teologii, 20 lutego 2008, .
 • Narodziny filozofii religii z rozdziału wiary i rozumu [podczas konferencji:] IV Tyskie Dni Filozofii, 8 grudnia 2007, .
 • Czy gnostyk wierzy? [podczas konferencji:] Wiara we współczesnym świecie, 30 listopada 2007, .
 • Kresťanstvo je mýtom alebo len história? [podczas konferencji:] M. ELIADE - 100. rokov od narodenia, 24 kwietnia 2007, .
 • Czy teologia feministyczna to powrót do korzeni? [podczas konferencji:] otwarte seminarium "Nie tylko znak wielki", 0  0000, .
 • Wyzywające milczenie Boga [podczas konferencji:] Obecność Boga w mrokach dziejów, 0  0000, .
 • Plotyńskie Jedno czy Bóg dialogu? Filozofia religii Henry Duméry’ego. [podczas konferencji:] Współczesna filozofia religii – myśl francuska, 0  0000, .
 • Przedmiot i metoda filozofii religii. Zapomniana propozycja Henry Duméry’ego [podczas konferencji:] VII Polski Zjazd Filozoficzny w Szczecinie - sekcja filozofii religii, 0  0000, .
 • Teolog negatywny broni pozytywności wiary (Henry Duméry) [podczas konferencji:] Teologia negatywna – między dialektyką a doświadczeniem religijnym, 0  0000, .