dr Natasza Styrna


 • Dyżur dydaktyczny:
  dyżur w sesji:
  2 lipca, g. 11.00-12.00
  3 lipca, g. 11.00-12.00

Publikacje:

Monografie:
 • Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy 1931-1939, Warszawa: Neriton 2009.
 • Artyści żydowscy w Krakowie 1873–1939 = Jewish Artists in Krakow 1873–1939, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2008.
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ozjasz Thon and Jewish Artists in Krakow [w:] M. Galas, S. Ronen [red.], A Romantic Polish Jew. Rabbi Ozjasz Thon from Various Perspectives, Kraków: Wydawnictwo UJ 2015, s. 169-177. [szukaj w bibliotece]
 • Losy polskich środowisk artystycznych w czasie drugiej wojny światowej = Schicksale polnischer Künstler während des Zweiten Weltkriges [w:] [red.], Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy = Jagt auf die Moderne. Verbotene Künste im Dritten Reich, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Landschaftsverband Rheinland 2011, s. 172-187.
 • The Influence of the Zionist Ideology on the Jewish Artistic Milieu in Cracow 1904 – 1939 [w:] J. Malinowski, R. Piątkowska, T. Sztyma-Knasiecka [red.], Jewish Artists and Central-Eastern Europe, 19th Century to WWII, Warszawa: 2010, s. 223-229.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Krytyka artystyczna na łamach wydawanego w Krakowie syjonistycznego „Nowego Dziennika” [w:] M. Geron, J. Malinowski [red.], Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, Warszawa: 2009, s. 345-356.
 • Sasza Blonder et le Premier Groupe de Cracovie [w:] [red.], Sasza Blonder/Andre Blondel, Sète: Paul Veléry Musée 2009, s. 21-37.
 • Żydowscy studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych [w:] M. Poprzęcka [red.], Polskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje, teoria, praktyka, Warszawa: 2005, s. 133-144.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jewish Artists in Interwar Krakow [w:] „Polin. Studies in Polish Jewry”, 23 2011, s. 321-333.
 • Maurycy Gottlieb z nieco innej perspektywy [w:] „Modus. Prace z Historii Sztuki”, 5 2004, s. 182-193.
 • Újító vagy epigon [w:] „Múlt és Jövő”, 4 2003, s. 97-106.
 • Wystawa „Przyjaciół” w Zachęcie [w:] „Roczniki Humanistyczne”, 4 2000, s. 373-378.
 • Znany – nieznany. Maurycy Gottlieb [w:] „Gazeta Antykwaryczna”, 3 2000, s. 8-12.
 • Znany – nieznany. Maurycy Gottlieb [w:] „Gazeta Antykwaryczna”, 4 2000, s. 4-10.
 • Słońce i inne gwiazdy [w:] „Gazeta Antykwaryczna”, 5 2000, s. 50-51.
 • Stasys 50 [w:] „Exit”, 4 1999, s. 2062-2063.
 • Trzy dekady twórczości Stasysa Eidrigeviciusa [w:] „Gazeta Antykwaryczna”, 12 1999, s. 22-25.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Sztuka nowoczesna XIX i XX wieku (501-10-030012)
 • Artyści żydowscy w międzywojennej Polsce (501-10-030033)
 • Artyści żydowscy w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce ()

Wygłoszone Referaty:

 • SaszaBlonder and Ha-szomer ha-Cair: Early Yearsof an Avant-garde Artist in the Podolian Town of Czortków (Chortkiv) [podczas konferencji:] The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies, 16 lipca 2018, .
 • Torn Between Two Worlds. Photographs published in Lviv Zionist "Chwila" daily (1930-1935) [podczas konferencji:] Shaping Identities / Challenging Borders. Photographic Histories in Central and Eastern Europe, 9 maja 2017, .
 • Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera [podczas konferencji:] WĘDROWANIE SZTUKI, 17 marca 2017, .
 • Emil Schinagel – lekarz, artysta, społecznik [podczas konferencji:] Znani, nieznani. Krakowscy Żydzi na przestrzeni wieków, 7 grudnia 2016, .
 • Helena Grabschrift-Taffet, atystka z Tuchowa [podczas konferencji:] Żydzi tychowscy - w 120 rocznicę urodzin Mordechaja Ardona (1896-1992), 16 czerwca 2016, .
 • Photographs of Palestine in major Polish-language Jewish dailies in the interwar period [podczas konferencji:] Discovering “Peripheries”: Photographic Histories in Central and Eastern Europe, 1 czerwca 2016, .
 • Jews and the Crakow’s avant-garde in the thirties [podczas konferencji:] 16th World Congress of Jewish Studies, 29 lipca 2013, .
 • Ozjasz Thon and Jewish Artists [podczas konferencji:] Jehoshua Ozjasz Thon (1870-1936) His Life, Thought add Activities, 4 pazdziernika 2012, .
 • The Influence of the Zionist Ideology on the Jewish Artistic Milieu in Cracow [podczas konferencji:] The First Congress of Jewish Art in Poland, 29 pazdziernika 2008, .
 • Sztuka na łamach wydawanego w Krakowie syjonistycznego „Nowego Dziennika” [podczas konferencji:] Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, 14 czerwca 2007, .
 • Jewish Artists in Interwar Krakow [podczas konferencji:] Insiders, Outsiders and Modern East European Jewry”, Hebrew University, 4 stycznia 2006, .
 • Żydowscy studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych [podczas konferencji:] Szkolnictwo artystyczne w Polsce, 15 pazdziernika 2005, .