ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek, 14.15-15.00 (doktoranci - Dziekanat WT),
  czwartek, 10.45-11.30 (studenci - Bern. 3, pok. 110)

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2006 - 2012 – Dziekan Wydziału Teologicznego
 • 2003 - 2006 – Prodziekan Wydziału Teologicznego UPJPII
 • 2000 – Habilitacja. Monografia "Bóg Ojciec w źródłach teologii"
 • 1989 – Doktorat na Wydziale Teologicznym Papieskiego uniwersytetu Gregoriańskiego: La cristologia nella prospettiva sacerdotale secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II, promotor: o. prof. Jean Galot SI
 • 1981 – Magisterium z teologii i święcenia kapłańskie
 • 1974 – Matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • The Rationality of Theology [w:] Bartosz Brożek, Adam Olszewski, Mateusz Hohol [red.], Logic in Theology, Kraków 2013: Copernicus Center Press 2013, s. 261-276.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Stosowność czy niezbywalność celibatu kapłańskiego? Nowe perspektywy zagadnienia [w:] Henryk Sławiński [red.], Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 105-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jurydyczny wymiar dogmatu [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 307-314.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Różycki Ignacy [w:] Krzysztof Góźdź [red.], Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 319-323.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kapłaństwo Jana Pawła II zakorzenione w nauczaniu «Vaticanum II» [w:] Jan Machniak [red.], Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum z okazji 90-lecia urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 13-27.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Hoła Kazimierz [w:] Krzysztof Góźdź [red.], Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 125-127.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nowe wyzwania dla teologii w czasach Jana Pawła II [w:] S. Koperek [red.], Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego i wielkiego kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2009, s. 119-127.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przyczynek do personalistycznego ujęcia rzeczywistości [w:] Krzysztof Góźdź [red.], In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława Bartnika, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 405-409.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Maryja obrazem Boga [w:] Szymon Drzyżdżyk [red.], Szczyrkowska Wspomożycielka i Królowa. Wiara, teologia, duszpasterstwo, Kraków-Szczyrk: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 163-174.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Die Verehrung des Vaters und ihre theologisch-anthropologische Bedeutung [w:] Jan Dziedzic [red.], Religion im gegenwärtigen Europa, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 304-329.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbol wiary. Historia i znaczenie dla duchowego życia chrześcijan [w:] Dobry Pasterz. Materiały dla ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów kapłańskich, 38 2013, s. 63-78. [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Beatification of the University Founder. 614th Year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow [w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 403-430. [szukaj w bibliotece]
 • Moving to the Campus 613th academic year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow [w:] Analecta Cracoviensia, 42 2010, s. 431-460. [szukaj w bibliotece]
 • A New Chapter in the History of the Pontifical Academy of Theology in Krakow. The 612th Academic Year [w:] Analecta Cracoviensia, 41 2009, s. 517-535. [szukaj w bibliotece]
 • The silver Jubilee and waiting for a change in status. The 610th and 611th academic years at the Pontifical academy of Theology [w:] Analecta Cracoviensia, 40 2008, s. 467-486. [szukaj w bibliotece]
 • Teologia come scienza e il suo significato per la società [w:] Analecta Cracoviensia, 40 2008, s. 309-319. [szukaj w bibliotece]
 • Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [współatorstwo][w:] Studia Nauk Teologicznych PAN, 3 2008, s. 181-192. [szukaj w bibliotece]
 • Pojęcie miłości w «Credo» H. U. von Balthasara [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 339-363. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Wybrane zagadnienia teologii współczesnej (110006)
 • Współczesna refleksja na temat małżeństwa (501-10-010140)
 • Trynitarny wymiar kapłaństwa ()
 • Teoria reformacji Stanisława Hozjusza na podstawie jego „Cenzury” (311011)
 • Teologia kapłaństwa (501-10-010013)
 • Teologia Kapłańska (11100001)
 • Tajemnica ojcostwa Bożego w perspektywie trynitarnej (501-10-010086)
 • Sensus fidei w poznaniu i interpretacji Bożego Objawienia (211002)
 • Przygotowanie monografii nt. "Teologia kapłaństwa w ujęciu integracyjnym" (501-10-010162)
 • Pojęcie miłości w teologii trynitarnej (111001)
 • Opracowanie wybranych haseł do leksykonu teologii dogmatycznej (501-10-010122)
 • Od piekła do nadziei zbawienia. Rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna doniosłość (311012)
 • Bóg Trójjedyny w relacji do świata ()

Wygłoszone Referaty:

 • Theology, Religious Studies and Religious Sciences in Poland (and other post-Communist countries) after the collapse of Marxism. The state of affairs [podczas konferencji:] Doing Theology in the Context of Religious, Cultural and Ideological Pluralism, 3 listopada 2011, .
 • Stosowność czy niezbywalność celibatu kapłańskiego? Perspektywy rozwoju kwestii [podczas konferencji:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, 2 czerwca 2011, .