ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  Czwartek: 13.30-15.00, s. 302

Curriculum Vitae:

 • 2017 – Nagroda Rektora UPJPII za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe
 • 2015 - 2021 – Uczestnik programu Federacji Katolickich Uniwersytetów Europy (FUCE): "European Humanism in the Making"
 • 2015 – Profesor nadzwyczajny UPJPII
 • 2012 – Redaktor "Logos i Ethos"
 • 2011 – Kolokwium habilitacyjne
 • 2008 – Stypendium badawcze na Uniwersytecie Notre Dame w USA
 • 2007 – adiunkt na WF PAT
 • 2005 – asystent na WF PAT
 • 2004 – Obrona doktoratu, pt. 'Hugo Tristrama Engelhardta koncepcja bioetyki'
 • 2004 – Początek pracy na Wydziale Filozoficznym PAT

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [współredakcja z:] Piotr Duchliński, Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ocena moralna GMO. Postulaty etyki środowiskowej [w:] A. Bobko, K. Cynk [red.], Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 67-76.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej? [w:] A. Maryniarczyk, K. Stepień, A. Gudaniec [red.], Spór o naturę ludzką, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2014, s. 497-511.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dyskusje wokół potencjalości osoby w naturalizmie [w:] P. S. Mazur [red.], Dynamizm – dynamizm ludzki – dynamizm osoby, Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnicwto WAM 2014, s. 109-121.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Co skrywa zasada autonomii? [w:] G. Hołub, P. Duchliński, T. Biesaga [red.], Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, Kraków: Św. Stanisława BM 2013, s. 141-168.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Naturalizm a początek życia osoby [w:] P. S. Mazur [red.], Wokół genezy człowieka, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013, s. 91-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Od antropologii do etyki postmodernistycznej: w stronę autentyczności czy dowolności? [w:] B. Stańkowski, M. Szpringer [red.], W labiryncie wychowania. Wyzwania edukacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, Kraków: Wyd. Ignatianum/WAM 2013, s. 29-44.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Godność osobowa dziecka nienarodzonego [w:] J. Dziedzic, P. Guzdek [red.], Od bólu po stracie do nadziei życia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 11-22.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Osoba ludzka: pomiędzy paradoksem a wieloaspektowością istnienia [w:] P. S. Mazur [red.], Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM 2012, s. 185-205.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etyka prawa naturalnego i etyka medyczna a kategoryczność nakazu moralnego [w:] P. Duchliński, G. Hołub [red.], Oblicza natury ludzkiej, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010, s. 435-452.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pacjent jako osoba [w:] W. Chańska, J. Hartman [red.], Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010, s. 39-48.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Głęboka ekologia a idea jedności człowieka z przyrodą [w:] Peter Tirpak, Gabriel Pala [red.], Sacrum a priroda, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009, s. 131-144.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy rozwój nauk biomedycznych wymaga nowej etyki? [w:] Jerzy Brusiło [red.], Historia i przyszłość bioetyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009, s. 153-166.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Godność człowieka a biotechnologia [w:] G. Hołub, P. Duchliński [red.], Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 299-321.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ku rozumieniu godności człowieka. Patrząc na całość [w:] G. Hołub, P. Duchliński [red.], Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 5-10.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problem heteronomicznych celów hodowanych organów [w:] A. Maryniarczyk, K. Stepień, P. Gondek [red.], Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008, s. 283-300.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Warnock Mary Helen [w:] A. Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2008, s. 701-702.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Wybrane zagadnienia etyki środowiskowej ()
 • Wobec projektu ulepszania człowieka (501-10-020078)

Wygłoszone Referaty:

 • Homo naturalis. Współczesny materializm antropologiczny i jego ograniczenia [podczas konferencji:] Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne, 5 grudnia 2019, .
 • Dlaczego człowiek a nie postczłowiek? Przeciw radykalnemu ulepszaniu [podczas konferencji:] XXIV Colloquia Torunensia. Homo novus - w poszukiwaniu nowego człowieka, 9 listopada 2019, .
 • Wojtyłowska koncepcja świadomości a "ja" aksjologiczne [podczas konferencji:] 50 lat od ukazania się pierwszego polskiego wydania "Osoby i czynu", 23 pazdziernika 2019, .
 • Is Transhumanism a New Face of Bioethics? [podczas konferencji:] Bioethics 4.0 - The New Generation, 4 pazdziernika 2019, .
 • Czy jest możliwy personalizm post-ludzki? [podczas konferencji:] XI Polski Zjazd Filozoficzny, 12 wrzesnia 2019, .
 • Ulepszanie człowieka a ulepszanie poznawcze [podczas konferencji:] Blaski i cienie ulepszania poznawczego. Perspektywa filozoficzna, 12 czerwca 2019, .
 • Od filozofii człowieka do filozofii osoby ludzkiej w myśli Karola Wojtyły [podczas konferencji:] Człowiek w relacji do..., 30 maja 2019, .
 • Transhumanizm a początek i koniec ludzkiego życia [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Wpływ technologii na psychofizyczną kondycję człowieka, 21 listopada 2018, .
 • Doskonalenie moralne a koncepcja godności osoby [podczas konferencji:] Ulepszanie moralne - perspektywa filozoficzna, 25 pazdziernika 2018, .
 • „Human Enhancement and Religion“ [podczas konferencji:] „Fides et ratio“ Phenomenology and Philosophy of Religion, 25 wrzesnia 2018, .
 • Dlaczego człowiek a nie post-człowiek? Przeciw radykalnemu ulepszaniu [podczas konferencji:] Ulepszanie człowieka - perspektywa filozoficzna, 26 kwietnia 2018, .
 • Some Critical Remarks on the Person as an Emergent Reality [podczas konferencji:] 14th International Conference on Persons, 26 maja 2017, .
 • The Human Being and the Environment. Christian and Secular Perspectives [podczas konferencji:] European Humanism in the Making, 20 lutego 2017, .
 • Jak informować chorego o niepomyślnym rokowaniu? [podczas konferencji:] 4. Kongres Onkologii Polskiej, 14 pazdziernika 2016, .
 • D. Larrivee, M. Farisco, M. Stickelbroek, G. Holub, Brain Failure and Somatic Integration. The Body Image and the Shifting Neural Paradigm [podczas konferencji:] Representations of the Body: Exploring the Intersections of Race, Gender, and Disability, 8 kwietnia 2016, .
 • Bioetyka religijna a bioetyka świecka [podczas konferencji:] Nauka - Wiara/ Towarzystwo Naukowe Ignatianum, 9 marca 2016, .
 • Kobiecość i męskość w spełnieniu się osoby w ujęciu Karola Wojtyły [podczas konferencji:] Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły, 10 grudnia 2015, .
 • O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką [podczas konferencji:] W kręgu pytań o człowieka, 2 grudnia 2015, .
 • Śmieć człowieka a śmierć osoby [podczas konferencji:] Oblicza śmieci mózgowej, 6 pazdziernika 2015, .
 • Ulepszanie człowieka a post-ludzka osoba. Refleksje antropologiczno-etyczne [podczas konferencji:] Polski Zjazd Filozoficzny, 17 wrzesnia 2015, .
 • Apprehending the Person: Two Approaches [podczas konferencji:] International Conference on Persons, 3 sierpnia 2015, .
 • Filozoficzno-teologiczne osadzenie klauzuli sumienia [podczas konferencji:] Polska, Europa: o miejsce dla klauzuli sumienia, 22 maja 2015, .
 • Etyka chrześcijańska a bioetyka chrześcijańska [podczas konferencji:] Styczeń-Ślipko-Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, 21 kwietnia 2015, .
 • In vitro i eutanazja. Nowy paradygmat początku i końca życia? [podczas konferencji:] Spór o początek i koniec życia ludzkiego, 11 grudnia 2014, .
 • Świadomość i emocje w ujęciu Karola Wojtyły [podczas konferencji:] Jan Paweł II. Posługa myślenia, 20 listopada 2014, .
 • Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej? [podczas konferencji:] Spór o naturę ludzką, 12 grudnia 2013, .
 • Ocena moralna GMO. Postulaty etyki środowiskowej [podczas konferencji:] Ocena moralna GMO, 7 czerwca 2013, .
 • Dyskusje wokół potencjalności osoby w naturalizmie [podczas konferencji:] W kręgu pytań o człowieka. Spór o dynamizm bytu ludziego, 17 kwietnia 2013, .
 • Godność osobowa dziecka nienarodzonego [podczas konferencji:] Umarłych grzebać... Pogrzeb dziecka poronionego źródłem chrześcijańskiej nadziei, 26 listopada 2012, .
 • Naturalizm a początek życia osoby [podczas konferencji:] W kręgu pytań o człowieka. Spór o genezę bytu ludzkiego, 19 kwietnia 2012, .
 • Co skrywa zasada autonomii? [podczas konferencji:] Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, 18 pazdziernika 2011, .
 • Some Ethical Reflections on In Vitro Fertilization [podczas konferencji:] Bioethics and Pastoral Care of the Sick, 10 maja 2010, .
 • Człowiek i świat naturalny [podczas konferencji:] Akademia Ochrony Przyrody, PAN, 18 listopada 2009, .
 • Głęboka ekologia a idea jedności człowieka z przyrodą [podczas konferencji:] Sacrum a príroda, 25 wrzesnia 2009, .
 • Status antropologiczny życia prenatalnego w bioetyce naturalistycznej [podczas konferencji:] Problem człowieczeństwa ludzkiego zarodka a nowoczesne techniki zapłodnienia i selekcji embrionów, 22 stycznia 2009, .
 • Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu [podczas konferencji:] Dziecko jako pacjent przed i po urodzeniu, 19 pazdziernika 2008, .
 • Pacjent jako osoba [podczas konferencji:] Bioetyka w zawodzie lekarza, 3 pazdziernika 2008, .