ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur w II semestrze r.a. 2018/19:czwartek, godz. 14.00 - 14.45, Bern.3, sala 114 (po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym).

Curriculum Vitae:

 • 2018 – Wykład gościnny na Katolickim Uniwersytecie w Seulu: "Freedom, Solidarity and Responsibility (13.09.2018)”
 • 2018 – Wykład gościnny na Uniwersytecie w Tokyo: Human Education and Values, 03.10.2018
 • 2017 – Visiting professor: Instytut Filozofii „Edyty Stein” w Granadzie oraz Centrum Kultury „Nuevo Inicio” (10.04 – 15.05.2017). Wykłady z personalizmu i hermeneutyki francuskiej
 • 2015 - 2016 – Visiting professor: Uniwersytet "La Sabana", Bogota; (semestr letni 2015/16)Wykłady semestralne: (1) Personalizm i francuska filozofia ducha (2) Metafizyka/Teodycea.
 • 2015 – Guest professor: Notre Dame University, USA; (kwiecień/maj)
 • 2013 – tytuł naukowy profesora
 • 2013 – Wiceprzewodniczący FUCE (Fédération des Universités Catholiques Européennes)
 • 2010 – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej
 • 2004 - 2008 – przewodniczący sekcji europejskiej COMIUCAP-u (Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie)
 • 2003 – profesor nadzwyczajny PAT w Krakowie; katedra Etyki
 • 2000 - 2006 – Dziekan Wydziału Filozoficznego PAT
 • 1999 – Habilitacja, Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie
 • 1993 – stypendium naukowe na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie (I-IX)
 • 1991 – stypendium naukowe na Uniwersytecie Katolickim S. Cuore w Mediolanie (VI-VIII)
 • 1990 – doktorat z filozofii, Wyższy Instytut Filozoficzny w Katolickim Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve
 • 1986 – licencjat „komplementarny” z filozofii, Wyższy Instytut Filozoficzny w Katolickim Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve
 • 1982 – licencjat z teologii (w rozumieniu prawa kanonicznego), Wydział Teologiczny PAT w Krakowie
 • 1977 – magisterium z teologii, Papieski Fakultet Teologiczny w Krakowie

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Społeczne perspektywy etyki, Kraków: WN PAT 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Wokół tożsamości człowieka [red.], Kraków: WN PAT 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] J.Jagiełło, Człowiek wobec wartości, Kraków: Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] J. Jagiełło, Bądź wolność Twoja. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2005. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] M. Urban, Człowiek wobec rozpaczy w filozofii Sorena Kierkegaarda, Kraków: WN PAT 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera [red.], Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2001. [szukaj w bibliotece]
 • Idea solidarności dzisiaj [red.], Kraków: WN PAT 2001. [szukaj w bibliotece]
 • Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej Georgesa Bastide'a i Jeana Naberta, Kraków: WN PAT 1998. [szukaj w bibliotece]
 • L'agir humain et ses fondements métaphysiques chez Jacques Maritain, Kraków: WN PAT 1994. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jan Paweł II wobec wielkich etycznych wyzwań współczesnego świata [w:] Władysław Zuziak, Marko Jačov, Franciszek Ziejka [red.], Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek, Kraków: WN UPJPII 2014, s. 151-166.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O powinnościach uniwersytetu [w:] P. Sztompka, K. Matuszek [red.], Idea Uniwersytetu. Reaktywacja, Kraków: 2014, s. 55-66.
 • Podstawy antropologiczne zaufania. Czy jeszcze sobie ufamy? [w:] Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska [red.], Zaufanie w życiu publicznym, Kraków: WN UPJPII 2014, s. 13-24.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O konieczności wzbogacenia aksjologii tomistycznej Tadeusza Ślipki [w:] P. Duchliński D. Dankowski [red.], W kręgu etyki klasycznej. Inspiracje i kontynuacje, Kraków: 2014, s. 127-145.
 • Политика с аксиологической перспективы [w:] Bogdan Szlachta, Anna Jach [red.], Ценности в политике опыта Польши и России, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, s. 141-158.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Giovanni Paolo II di fronte alle sfide etiche del mondo moderno [w:] Marko Jacov, Franciszek Ziejka [red.], Sfida di Giovanni Paolo II per L'uomo del XXI secolo, Kraków: wyd. PAU 2013, s. 63-77.
 • L'uomo nel mondo postmoderno. Un approccio assiologico alla dinamica della natura umana [w:] Juan Jose Perez-Soba; Paweł Gałuszka [red.], Persona e natura nell'agire morale, Siena: Edizion Cantagalli 2013, s. 131-146.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etyka a myślenie o polityce [w:] Justyna Miklaszewska, Jakub Szczepański [red.], Filozofia Polityczna po roku 1989, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 13-26.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Samotność i możliwość jej przezwyciężenia [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua Veritas, Kraków: WN UPJP2 2010, s. 713-724.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dojrzewanie człowieka do godności [w:] S. Koperek [red.], Testi Ioannis Pauli II, Kraków: WN PAT 2009, s. 169-182.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Katolicyzm i liberalizm – czy naprawdę trudna koegzystencja? [w:] S. Koperek [red.], Introibo ad altare Dei, Kraków: WN PAT 2008, s. 1029-1041.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawo a wartości etyczne [w:] Filek J., Sosenko K. [red.], Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 231-240.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jak przywrócić sumienie w życiu indywidualnym i społecznym [w:] Zuziak W., Jagiełło J [red.], Sumienie w świecie wolności, Kraków: Wydział Filozoficzny PAT, Znak 2007, s. 273-289.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Antynomie wolności i równości. Wyzysk w społeczeństwie demokratycznym [w:] Sosenko K. [red.], Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków: Akademia Ekonomiczna 2007, s. 103-123.
 • Scientific authority and moral authority [w:] Ph. Capelle [red.], Le filosofia como mediacion, Mexico: Universidad Iberoamericana 2007, s. 295-308.
 • Ravaisson – Mollien Jean Gaspard – Félix (Félix Ravaisson) [w:] [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 654-656.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Saisset Émile Edmond [w:] [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 895-897.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kształtowanie się osoby w wymiarze moralnym [w:] W. Zuziak [red.], Wokół tożsamości człowieka, Kraków: WN PAT 2006, s. 91-109.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W jaki sposób indywidualizm redukuje człowieka [w:] Cz. Piecuch [red.], Kondycja człowieka współczesnego, Kraków: Universitas 2006, s. 27-44.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne [w:] E. Dymowski OFM [red.], Zakon Braci Mniejszych wobec wyzwań współczesnej kultury, Kraków: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów 2005, s. 77-97.
 • Obywatel – bliźni [w:] Jagiełło J., Zuziak W. [red.], „Bądź wolność Twoja”. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2005, s. 103-116.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etyka społeczna ks. Tadeusza Ślipki SJ wobec współczesnej myśli filozoficznej [w:] S. Ziemiański [red.], Philosophia vitam alere. Prace dedykowane prof. Romanowi Darowskiemu SJ, Kraków: Wydawnictwo “Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2005, s. 755-762.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Europa wspólnotą wartości [w:] P. Kawa [red.], Szkice o przyszłości Unii Europejskiej, Kraków: Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych 2005, s. 47-53.
 • Sprawiedliwość i interesy – o ustroju doskonałym i o ustroju najlepszym z możliwych [w:] A. Węgrzecki [red.], Konflikt interesów – konflikt wartości, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005, s. 125-139.
 • Two ways of maturing to catholicism [w:] Bremer J, Janusz R [red.], Philosophia rationis magistra vitae, Kraków: Ignatianum, WAM 2005, s. 412-436.
 • Ja-Ty-On: dojrzewanie do Boga poprzez dialog [w:] J. Jagiełło, W. Zuziak [red.], Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2004, s. 113-128.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nauka i religia – w poszukiwaniu jedności [w:] [red.], Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiąclecia, Kraków: 2004, s. 445-451.
 • Si la philosophie orthodoxe peut nous inspirer? [w:] [red.], Raison philosophique et christianisme à l’aube du 3 éme troisième millénaire, Paris: Editions du Cerf 2004, s. 211-216.
 • Wiara rozpaczy i wiara nadziei [w:] M. Urban, W. Zuziak [red.], Człowiek wobec rozpaczy w filozofii Sorena Kierkegaarda, Kraków: WN PAT 2004, s. 211-238.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dlaczego trzeba zainteresować się autorytetami? [w:] [red.], Lex Tua in Corde Meo, Kraków: 2004, s. 729-744.
 • Chancen und Herausforderungen des Katholizismus während der politischen Umgestaltung in Polen [w:] [red.], Świadek Chrystusowych cierpień (1P 5, 1). Prace dedykowane Profesorowi Adamowi Kubisiowi, Kraków: WN PAT 2004, s. 273-291.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Conformity and the Responsibility of Science [w:] Ulf Görman, Willem B. Drees, Hubert Meisinger [red.], Studies in Science and Theology. Creating Techno S@piens? Values and Ethical Issues in Theology, Science and Technology, Lund: Lunds Universitet 2003, s. 95-104.
 • Etyka chrześcijańska wobec rozwarstwienia materialnego [w:] Węgrzecki A. [red.], Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003, s. 67-78.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy demokracja może przetrwać bez wartości [w:] S. Koperek [red.], Servo Veritatis. Materiały międzynarodowej konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Kraków: WN PAT 2003, s. 93-107.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Życie społeczno-gospodarcze w perspektywie dialogu (501-10-020079)
 • Wartości jako fundament życia publicznego (501-10-020037)
 • Upowszechnianie polskiej etyki personalistycznej (501-10-020041)
 • Podstawy aksjologiczne etyki (120901)
 • Odpowiedź na kryzys moralności inspirowana myślą chrześcijańską (501-10-020053)
 • Kryzys wartości i możliwości jego przezwyciężenia (120900002)
 • Kryzys wartości i możliwości jego przezwyciężenia (501-10-020015)
 • Konsekwencje różnych koncepcji człowieka dla etyki (501-10-020069)
 • Filozofia wartości w ujęciu L. Lavelle’a (220901)
 • Filozofia państwa, prawa i społeczeństwa (501-10-020016)

Wygłoszone Referaty:

 • Reconciliation and forgiveness in Polish perspective [podczas konferencji:] III Forum for Peace-Sharing, centred on Human Dignity and Peace w Seulu, 1 wrzesnia 2018, .
 • Between alienation and participation. Sartre and Lavelle – two existential conceptions of humanism and their consequences for social development [podczas konferencji:] XXIV Światowy Kongres Filozoficzny w Pekinie "Learn to be human", 18 sierpnia 2018, .
 • Wokół filozofii spotkania [podczas konferencji:] W kręgu myśli Profesora Adama Węgrzeckiego (1937-2018), 19 kwietnia 2018, .
 • Scientific authority and moral authority [podczas konferencji:] wykład gościnny, 10 kwietnia 2018, .
 • Immigration crisis – destruction or a chance? [podczas konferencji:] Identity of Europe – identity of immigrants, 5 kwietnia 2018, .
 • Etyka w kontekście ubezpieczeń społecznych [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Minimalizacja ryzyka czy ryzyko minimalizacji – jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych”, 7 marca 2018, .
 • Cielesność w świecie pozbawionym metafizycznego sensu [podczas konferencji:] Ciało w filozofii, kulturze i sztuce współczesnej, 1 grudnia 2017, .
 • Metanarracja buchalterów – o trudnościach prowadzenia dialogu z nową religią świata ponowoczesnego [podczas konferencji:] Dialog jako podstawa społeczno-gospodarczych odniesień, 23 listopada 2017, .
 • Prawo a wartości etyczne [podczas konferencji:] Prawo i moralność w życiu publiczym, 24 pazdziernika 2017, .
 • Tożsamość i wolność osoby [podczas konferencji:] Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 13 marca 2017, .
 • Uczciwość a ideały społeczne. W poszukiwaniu nowego wzorca [podczas konferencji:] Uczciwość i rzetelność w życiu publicznym, 25 pazdziernika 2016, .
 • Los Valores Morales en Economia [podczas konferencji:] Wykład dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Boliwijskiego Uniwersytetu Katolickiego “San Pablo”, 11 lutego 2016, .
 • El Personalismo y la educación [podczas konferencji:] Wykład dla Wydziału Teologicznym Boliwijskiego Uniwersytetu Katolickiego “San Pablo” (w Seminarium oo. Franciszkanów), 8 lutego 2016, .
 • Desafíos Éticos en el Siglo XXI [podczas konferencji:] Wykład dla Universidad Marcelino Champagnat, 27 stycznia 2016, .
 • La solidaridad, según Józef Tischner: una opción para construir la paz [podczas konferencji:] Wykład dla Uniwersytetu “La Sabana”, 3 grudnia 2015, .
 • Los valores en la education [podczas konferencji:] Wykłady dla profesorów Universytetu De Los Hemisferios, 13 listopada 2015, .
 • El Hombre en la postmodernidad [podczas konferencji:] Wykłady dla profesorów Universytetu De Los Hemisferios, 12 listopada 2015, .
 • Los valores christianos en la vida publica [podczas konferencji:] Wykłady dla studentów Universytetu De Los Hemisferios, 10 listopada 2015, .
 • "Libertad, solidaridad y violencia: de la filosofia moral de Jozef Tischner" [podczas konferencji:] Obrady Kolumbijskiej Akademii Nauk (Sekcja językowa), 26 pazdziernika 2015, .
 • Values as a Basis for Human Education; Personalistic Approach [podczas konferencji:] Civil Society and Human Formation: Philosophy's Role in a Renewed Understanding of the Meaning of Education, 22 lipca 2015, .
 • Social responsibility of the Catholic Universities [podczas konferencji:] XI International Symposium of University Professors "The Idea of University": The future of training and the new international challenges, 2 pazdziernika 2014, .
 • Values as a basis for human's education, [podczas konferencji:] The Thenth International Spring Matyrdom Conference, 4 czerwca 2014, .
 • Ecological Challenges for Ethics [podczas konferencji:] The Bounds of Ethics, 7 stycznia 2014, .
 • Podstawy antropologiczne zaufania [podczas konferencji:] Zaufanie a życie publiczne, 29 pazdziernika 2013, .
 • ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЕРАРХИИ ЦЕННОСТЕЙ [podczas konferencji:] Kultura polityczna w Polsce i w Rosji, 27 wrzesnia 2013, .
 • Irrwege der postmodernen Kultur und Chancen der Kirche [podczas konferencji:] Jubiläum: 30 Jahre Partnerschaft, 13 czerwca 2013, .
 • Szanse i zagrożenia nauki w kontekście procesu integracji europejskiej [podczas konferencji:] delegacja w Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki, 15 maja 2013, .
 • Sur la puissance de l'esprit humain et la perspective de l'infini [podczas konferencji:] Wykłady dla kapelanów lotniczych, 16 kwietnia 2013, .
 • Wartości u podstaw wychowania salezjańskiego [podczas konferencji:] Dialogi o wychowaniu, 13 kwietnia 2013, .
 • La persona Nel mondo post-secolare. Un approccio assiologico alla natura dinamica della persona [podczas konferencji:] Persona e Natura Nell’agire morale, 16 listopada 2012, .
 • O potrzebie wiary w świecie ponowoczesnym [podczas konferencji:] Akt wiary we wspólnocie kościoła, 19 pazdziernika 2012, .
 • Polityka w perspektywie aksjologicznej [podczas konferencji:] Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji, 24 wrzesnia 2012, .
 • Czy aksjologia może przezwyciężyć ponowoczesny kryzys wartości [podczas konferencji:] IX Polski Zjazd Filozoficzny, 18 wrzesnia 2012, .
 • Giovanni Paolo II di fronte alle grandi sfide etiche del mondo moderno [podczas konferencji:] Sfida di Giovanni Paolo II per l’umo del XXI Secolo, 16 listopada 2011, .
 • Człowiek i jego wolności [podczas konferencji:] Dni Jana Pawła II 2010 "Wolność", 5 listopada 2010, .
 • Etyka a myślenie o polityce [podczas konferencji:] Filozofia polityczna po roku 1989 - w Polsce i na świecie, 23 wrzesnia 2010, .
 • The Maturing of Conciousness toward Transcendence in the Philosophy of Jean Nabert [podczas konferencji:] 3rd World Congress COMIUCAP Philosophy, Religions, and Transcendence, 13 wrzesnia 2008, .
 • Prawo a wartości etyczne [podczas konferencji:] Uroczystość wręczenia Nagrody „Zacnego Uczynku” b. prezydentowi Niemiec R. von Weizsäckerowi, 8 grudnia 2006, .
 • Etyka w nauce i technice [podczas konferencji:] Energia – Ekologia – Etyka, 17 maja 2006, .
 • Samotność i kryzys tożsamości człowieka [podczas konferencji:] Natura – Człowiek – Kultura, 8 maja 2006, .
 • From coexistence to responsibility [podczas konferencji:] The Eleventh European Conference on Science and Theology “Sustaining Diversity. Science, Theology and the Future of Creation”, 5 kwietnia 2006, .
 • W jaki sposób indywidualizm redukuje człowieka [podczas konferencji:] Kondycja człowieka współczesnego: diagnozy i perspektywy, 23 listopada 2005, .
 • Antynomia wolności i równości. Wyzysk w społeczeństwie demokratycznym [podczas konferencji:] Wyzysk ekonomiczny – współcześnie, 18 listopada 2005, .
 • Płacić podatki, czy nie płacić...? [podczas konferencji:] I Małopolski zjazd podatników Alwernia 2004 pt. „Podatniku, czy znasz swoje prawa?”, 16 pazdziernika 2004, .
 • Scientific authority and moral authority [podczas konferencji:] sympozjum COMIUCAP, 13 wrzesnia 2004, .
 • In search of lost unity [podczas konferencji:] Ciencias y Teologia en la dinámica de las Culturas. Corrientes de Sabiduria?, 1 kwietnia 2004, .
 • Sprawiedliwość i interesy – o ustroju doskonałym i o ustroju najlepszym z możliwych [podczas konferencji:] Konflikt interesów – konflikt wartości, 24 pazdziernika 2003, .
 • Czy demokracja może przetrwać bez wartości? [podczas konferencji:] Servo Veritatis z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, 9 pazdziernika 2003, .
 • Substancjonalność i duchowość duszy ludzkiej w ujęciu ks. K. Kłósaka [podczas konferencji:] feratu: podczas konferencji naukowej: Filozofia przyrody Ks. prof. Kazimierza Kłósaka, 28 listopada 2002, .
 • Czy globalizacja jest początkiem uniwersalnej tradycji? [podczas konferencji:] Mondializations et diversités culturelles, 28 listopada 2002, .
 • Odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe: Zakon Braci Mniejszych wobec wyzwań współczesnej kultury, 22 listopada 2002, .
 • Granice wolności we współczesnej demokracji [podczas konferencji:] Nasza teologia w Europie, 10 maja 2002, .
 • Conformity or Responsibility and the Scientist [podczas konferencji:] Creating Techno S@piens? Values and Ethical Issues in Theology, Science, and Technology, 22 marca 2002, .
 • Między Bogiem a złem [podczas konferencji:] Sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu, 6 marca 2002, .
 • Etyka chrześcijańska wobec rozwarstwienia materialnego [podczas konferencji:] Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa, 23 listopada 2001, .
 • Znaczenie myśli J. Tischnera w rozwoju idei solidarności [podczas konferencji:] Idea solidarności dzisiaj, 14 listopada 2000, .
 • Two ways of maturing to Catholicism [podczas konferencji:] Catholic Intellectual Traditions in the Humanities and the Social Sciences, 10 listopada 2000, .
 • O potrzebie etyki w nauce [podczas konferencji:] Jubileusz 250. rocznicy urodzin Hugona Kołłątaja i 110-lecie akademickich studiów rolniczych w Krakowie, 13 pazdziernika 2000, .
 • Praca a twórczość [podczas konferencji:] Rozważania wokół pracy, 23 wrzesnia 2000, .
 • E’ possibile il bene senza l’ordine? [podczas konferencji:] Międzynarodowy zjazd profesorów z okazji Roku Jubileuszowego w Rzymie, 7 wrzesnia 2000, .
 • Est-ce que la pensée orthodoxe peut nous inspirer? [podczas konferencji:] Raison philosophique et christianisme à l’aube du troisième millénaire, 25 marca 2000, .
 • The consequences of the confrontation of Catholicism and liberalism in Poland post 1989 [podczas konferencji:] Sesja Rektorów FUCE, 15 stycznia 2000, .
 • Rola Kościoła Katolickiego w kształtowaniu podstaw etycznych gospodarowania [podczas konferencji:] Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, 25 pazdziernika 1999, .
 • Le pluralisme religieux - un défi lancé aux écoles supérieures catholipues [podczas konferencji:] The Impact of an Ever Increasing Diversity of Religions and Religious Phenomena Including the Growth of a Committed Indifference, 6 sierpnia 1999, .