dr Andrzej Siwek


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałki od 16.15
  do 17.15.

Curriculum Vitae:

 • 2014 – 2014 - uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie urbanistyka i architektura, specjalność architektura krajobrazu, na podstawie rozprawy „Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w świetle pragmatyki konserwatorskiej i w architekturze krajobrazu” napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego prof. PK, obronionej z wyróżnieniem na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • 2011 - 2013 – udział w opracowniu wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO drewnianych cerkwi regionu Karpat z Polski i Ukrainy. Prace pod kierunkiem Mariusza Czuby, Zastępcy Dyrektora Narodwoego Instytutu Dziedzictwa. Wpis 2013.
 • 2011 - 2014 – 2011 - 2014 - członek Redakcji "Ochrony Zabytków".
 • 2010 - 2013 – udział w opracowniu wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO "Wieliczki i Bochni Królewskich Kopalni Soli" (poszerzenie nominacji Wieliczki z 1978), koordynator projektu. Wpis 2013.
 • 2008 - 2014 – od 2008 udział we współpracy z Państwowym Białoruskim Uniwersytetem Kultury i Sztuki w Mińsku, w programie polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska”, wykłady adresowane do specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego z Białorusi, Ukrainy i Litwy.
 • 2006 – od 2006 kieruje pracami Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie (od 2011 Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Krakowie).
 • 2001 - 2003 – udział w opracowaniu wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO małopolskich kościołów drewnianych, prace pod kierunkiem dr Mariana Korneckiego i dr inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego. Wpis w 2003.
 • 1993 - 2003 – 1993 - 2003 - związany w wymiarze części etatu z Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie (potem Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie).
 • 1992 - 2006 – 1992 - 2006 - pracownik Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Krakowie, (od 2003 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie), w tym, w latach 1997-2006 pełnił funkcję Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • 1991 – 1991 - UJ Kraków, magister historii sztuki, na podstawie pracy pt.: „Fundacje Franciszka Szwarcenberga – Czernego”, pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Ostrowskiego.
 • 1987 – 1987 - UJ Kraków, magister historii, specjalność archiwistyka. Praca magisterska pt.: „Spory o jezuitów w historiografii polskiej 1795 – 1918”, pod kierunkiem prof. dra hab. Juliana Dybca.

Publikacje:

Monografie:
 • Kościół pod wezwaniem św. Klemensa w Zawoi, Kraków - Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 2002. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, czyli zabytkowy krajobraz zadbany [w:] Iwona Liżewska [red.], Zabytek zadbany. Co to znaczy?, Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2015, s. 165-176. [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Architektura sakralna [w:] Katarzyna Ceklarz, Urszula Janicka - Krzywda [red.], Kultura ludowa górali pienińskich, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2014, s. 247-278. [szukaj w bibliotece]
 • Krakowska architektura dwudziestolecia międzywojennego jako przedmiot ochrony konserwatorskiej [w:] Katarzyna Daraż – Duda, Jarosław Klaś [red.], Międzywojenny Kraków. Architektura, kultura, nauka., Kraków: WYDAWNICTWO EPISTEME 2013, s. 233-260. [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona konserwatorska dziedzictwa architektonicznego drugiej połowy XX wieku - trudne poczatki [w:] Andrzej Laskowski [red.], Biprostal i jego mozaika. Historia i współczesność., Kraków: BIPROSTAL SA. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa. 2012, s. 61-70. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Kraków - historyczny zespół urbanistyczny. Ku nowej deklaracji wyjątkowej uniwersalnej wartości miejsca światowego dziedzictwa i monitorowaniu zachowania atrybutów wartości. [w:] Bogusław Szmygin [red.], Wyjątkowa uniwersalna wartośc, a monitoring dóbr Światowego Dziedzictwa, Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Narodowy Instytut Dziedzictwa 2011, s. 84-115.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kraków. Historic Urban Ensemble Towards the New Statement of Oustending Uniwersal Value and the Monitoring Principles [w:] Bogusław Szmygin [red.], Oustending Universal Value and Monitoring of World Heritage Properties, Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Narodowy Instytut Dziedzictwa 2011, s. 84-115.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przygodni święci. Typologia i ikonografia kamiennych kapliczek słupowych z okolic Raciechowic. [współatorstwo z:] Agnieszka Widacka [w:] Historia bliższa ludziom.Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin., Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 399-417.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kalwaria Zebrzydowska. zabytek w krajobrazie, czyli o potrzebie współdziałania. [w:] Bogusław Szmygin [red.], Rola samorządowych służb konserwatorkich w systemie ochrony zabytków w Polsce, Lublin-Warszawa: Urząd Miasta Lublin; Narodowy Instytut Dziedzictwa. 2011, s. 164-188.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kraków odwieczny, czy zmienny? Subiektywna gawęda konserwatorska. [w:] Józef Partyka [red.], Mijające krajobrazy Małopolski, Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2011, s. 97-114.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Rola Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ochronie dziedzictwa [podczas konferencji:] Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w Polsce, 15 stycznia 2016, .
 • Monitoring w planach zarządzania zespołami zabytkowymi [podczas konferencji:] Wybrane problemy zarządzania dobrami dziedzictwa o największej wartości, 23 pazdziernika 2015, .
 • Park kulturowy jako forma zarządzania dobra - doświadczenia Krakowa i Jarosławia [podczas konferencji:] Wybrane problemy zarządzania dobrami dziedzictwa o największej wartości, 22 pazdziernika 2015, .
 • Ochrona krajobrazu kulturowego. Fikcja czy rzeczywistość? [podczas konferencji:] Rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku. Konferencja dedykowana pamięci Jerzego Tura i Barbary Tondos., 26 wrzesnia 2014, .