dr Maciej Zakrzewski


 • Dyżur dydaktyczny:
  wtorek: 9.30 - 10.15 Franciszkańska 1, pokój profesorski

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Las disputas polacas después de 1989 [współatorstwo z:] 17 [w:] Del autoritarismo a la democracia: la experiencia polaca, Buenos Aires, Warszawa: Cadal Fundation, Fundacja Lecha Wałęsy 2014, s. 71-91.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ontologia bezpieki. Organa bezpieczeństwa publicznego w perspektywie leninowskiej teorii politycznej. Zarys zagadnienia [w:] J. Syrnyk i in. [red.], W stronę antropologii bezpieki, Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej 2014, s. 75-85.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sowieckie nie dla planu Marshalla [w:] F. Musiał, J. Szarek [red.], PRL - \"normalny\" kraj, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Instytut Pamięci Narodowej 2012, s. 43-47.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Antykomunista. Słowo o Józefie Mackiewiczu [w:] J. Szarek, F. Musiał [red.], Pokolenia Wolnej Polski, Kraków: Ośrodek Myśłi Politycznej - Instytut Pamięci Narodowej 2012, s. 147-150.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przede wszystkim niepodległość [w:] J. Szarek, F. Musiał [red.], Pokolenia Wolnej Polski, Kraków: Ośrodek Myśłi Politycznej - Instytu Pamięci Narodwej 2012, s. 117-122.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Strategia niepodległości. Zarys myśli politycznej Leszka Moczulskiego w latach 1979–1989 [w:] M. Wenklar [red.], Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, Kraków: IPN 2011, s. 52-65.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Droga do Libourne. Stanisław Cat Mackiewicz a polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej [w:] Jacek Kloczkowski [red.], Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Kraków Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej 2010, s. 75-104.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Scholia w obliczu końca. Krytyka bolszewizmu i demorkacji w świetle pism Mariana Zdzichowskiego i Nicolasa Gomeza Davili [w:] K. Urbanek [red.], Oczyszczanie inteligencji. Nicolas Gomez Davila - myśliciel współczesny?, Warszawa: Furta Sacra 2010, s. 65-79.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Anna Koźmińska- jedna z wielu zapomnianych Sprawiedliwych [w:] A. Namysło [red.], Kto w takich czasach zydów przechowuje. Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemeckiej, Warszawa: IPN 2009, s. 177-187.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Polityczne (roz)grzeszenie Cata [w:] J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński [red.], Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2008, s. 165-176.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problem badania konstytcyjności ustaw w polskiej literaturze prawniczej i politycznej dwudziestolecia miedzywojennego [współatorstwo z:] B. Szlachta, T. Wieciech [w:] O praworzadność i zdrowy ustrój państwowy, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Księgarnia Akademicka 2006, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kazimierz Władysław Kumaniecki - prawnik konserwatywny czy liberlany? [współatorstwo z:] B. Szlachta [w:] W poszukiwaniu suwerena, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Księgarnia Akademicka 2006, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Od Mochnackiego do Piłsudskiego. Zarys ideologii niepodległościowej [podczas konferencji:] III Konferencja Polsko-Litewska: Unia, federacja, niepodległość., 18 pazdziernika 2018, .
 • Myśl polityczna Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość [podczas konferencji:] VIII Konferencja świętokrzyska, 26 maja 2018, .
 • Idea wolności w procesie budowy państwa: przypadek II RP [podczas konferencji:] Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze Idee i praktyka polityczna, 20 pazdziernika 2017, .
 • Samobójstwo ze strachu przed śmiercią. Ankieta dotycząca stalinizmu na łamach pisma „Zdanie” w latach 1988–1989 [podczas konferencji:] Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (cz. II), 7 czerwca 2017, .
 • Myśl polityczna Leszka Moczulskiego a tradycja niepodległościowa [podczas konferencji:] IV Konferencja Świętokrzyska Instytutu Historycznego im. A. Ostoi - Owisanego, 26 maja 2017, .
 • Droga wiodła przez Narvik do ? Ksawery Pruszyński i jego koncepcja rewolucji narodowej [podczas konferencji:] Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje - Pamięć - Projekty, 8 grudnia 2016, .
 • Inteligencja w partii. Środowisko pisma "Zdanie" wobec kryzysu Polski Ludowej [podczas konferencji:] Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo, 16 pazdziernika 2015, .
 • Wspólnota atomów. Kolektywizacja jednostki w perspektywie totalitarnej [podczas konferencji:] Delatorzy, donosiciele, informatorzy, osobowe źródła informacji – ludzie, zjawisko, 27 listopada 2014, .
 • Przeciwko rewolucji socjalistycznej. Niekomunistyczna krytyka "Solidarności" [podczas konferencji:] W poszukiwaniu programu. Myśl polityczna środowisk opozycyjnych w PRL w latach 1976-1989, 29 pazdziernika 2014, .
 • Strategia i intuicja niepodległości. KPN, idea niepodległości i młodzież końca PRL [podczas konferencji:] Bunt pokolenia 1988-1989. Studenci i młodzież przeciwko systemowi komunistycznemu u schyłku PRL, 5 czerwca 2014, .
 • Wracać czy nie wracać? Pragmatyczna pułapka konserwatyzmu w obliczu komunizmu [podczas konferencji:] Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r., 11 marca 2014, .
 • Antypolityczność państwa snu Alfreda Kubina [podczas konferencji:] Tekst polityczny w historii Europy Środkowej i Wschodniej, 15 listopada 2013, .
 • Areszty i więzienia WUBP/WUdsBP w Krakowie [podczas konferencji:] Wojewódzki aparat bezpieczeństwa w Krakowie w latach 1945–1956, 24 pazdziernika 2013, .
 • Program polityczny pentarchii petersburskiej [podczas konferencji:] Między realizmem a apostazją narodową, 18 kwietnia 2013, .
 • Ontologia bezpieki - organa bezpieczeństwa w perspektywie leninowskiej teorii państwa [podczas konferencji:] Antropologia bezpieki, 23 listopada 2012, .
 • I kto tu jest realistą? Przypadek Stanisława i Józefa Mackiewiczów [podczas konferencji:] Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce ludowej, 11 czerwca 2012, .
 • Przezwyciężenie „dziecięcej choroby lewicowości” na łonie KPRP. Wokół II Zjazdu KPRP w 1923 r. [podczas konferencji:] Komuniści, kryptokomuniści, sowieccy poputczycy w II RP, 30 wrzesnia 2011, .
 • Antkomunizm J. Mackiewicza i M. Zdziechowskiego [podczas konferencji:] Józef Mackiewicz: antykomunista, kontrrewolucjonista, pisarz, 6 kwietnia 2011, .
 • Scholia w obliczu końca. Krytyka bolszewizmu i demokracji w świetle pism Mariana Zdziechowskiego i Nicolása Gómeza Dávili [podczas konferencji:] Nicolas Gomez Davila - myśłiciel współczesny?, 21 pazdziernika 2009, .
 • Strategia niepodległości. Zarys myśłi politycznej Leszka Moczulskiego w latach 1979-1989 [podczas konferencji:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do niepodległości, 10 wrzesnia 2009, .
 • Komunizm jako wyzwanie rzucone Bogu [podczas konferencji:] Mariana Zdziechowskiego widzenie totalitaryzmów, 3 pazdziernika 2008, .