ks. dr Wiesław Alicki


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałek 12.15 - 13.00, ul. Bernardyńska 3, sala 117
  kontakt e-mailowy: wieslaw.alicki@upjp2.edu.pl

Publikacje:

Monografie:
 • [współautorstwo z:] Janusz Jabłoński, Anna i Marek Łosiowie, "Nikt z nas nie żyje dla siebie..." Z o. Augustynem Jankowskim OSB rozmawiają ks. Wiesław Alicki, Janusz Jabłoński, Anna i Marek Łosiowie, Kraków: Małe Wydawnictwo 2005. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
 • "Duch Chrystusa" (1P 1, 11). Pneumatologia chrystocentryczna w Pierwszym Liście św. Piotra, Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów 2003. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Chrystus jako Pan Chwały w Nowym Testamencie [w:] Tomasz Maria Dąbek OSB [red.], "Jawicie się jako źródła światła w świecie" (Flp 2, 15), Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów 2010, s. 229-242. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Ποταμοφόρητος (Rev 12:15) – from Etymology to Theologoumenon [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 66 2013, s. 223-257. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: D.F. Watson, A.J. Hauser, Rhetorical Criticism of the Bible. A Comprehensive Bibliography with Notes on History and Method, Biblical Interpretation Series, 4, E.J. Brill, Leiden-New York-Köln 1994, ss. XX, 206 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 51 1998, s. 75-76. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: K. Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums. Theologie des Neuen Testaments, Francke Verlag, Tubingen-Basel 2 1995, ss. 808 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 51 1998, s. 319-320. [szukaj w bibliotece]
 • Internet dla biblisty [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 51 1998, s. 50-57. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Aspekty formacji chrześcijańskiej w Drugim Liście do Tesaloniczan (501-10-010031)
 • Aspekty formacji chrześcijańskiej w Drugim Liście do Tesaloniczan (11040002)