Annales CanoniciWydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie został erygowany przez Stolicę Apostolską w 1999 r.

W ramach prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej publikuje periodyk naukowy "Annales Canonici".

Wydział Prawa Kanonicznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
+48 12 428 44 55, +48 12 370 86 13
annales@upjp2.edu.pl

Osoba do kontaktu

ks. dr hab. Piotr Kroczek
Zastępca redaktora naczelnego • Vice-Editor-in-Chief
Email: piotr.kroczek@upjp2.edu.pl