ks. dr Wojciech Paluchowski CM


 • Dyżur dydaktyczny:
  Czwartek: 13.30 - 15.15
  Miejsce: MWIK, ul. Starowiślna 9

Curriculum Vitae:

 • 1981 - 1986 – Rok 1986: doktorat na podstawie rozprawy: Etyka formalna i materialna. Polemika M. Schelera z poglądami I. Kanta (Papieska Akademia Teologiczna, WF)
 • 1981 - 1986 – Rok 1981: licencjat na podstawie pracy: Max Scheler o pracy i możliwościach poznawczych związanych z procesem pracy (Papieski Wydział Teologiczny)
 • 1979 - 1986 – Rok 1979: magisterium na podstawie pracy: Introcepcja wartości u Williama Sterna (Papieski Wydział Teologiczny)

Publikacje:

Monografie:
 • [współautorstwo z:] Tomasz Pawlikowski, Filozofia teoretyczna Księdza Aleksandra Usowicza CM (Przedmowa), Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Aleksander Usowicz, Zbieracze złotych kłosów, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] , "Ratio studiorum" - przesłanie filozofów na 100-lecie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] Wraz z Zofią Dunian, Alice von Hildebrand Przywilej bycia kobietą, Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha 2008. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] Wraz z Zofią Dunian, Dale Ahlquist Apostoł Zdrowego rozsądku. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), Warszawa-Ząbki: Stowarzyszenie Kulturalne FRONDA 2008. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] Wraz z Zofią Dunian Biesiada (Traktat trzeci), Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 2005. [szukaj w bibliotece]
 • Dante jako polityk, filozof i moralista, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 2005. [szukaj w bibliotece]
 • Filozofia człowieka u Dantego. Próba rekonstrukcji na podstawie pism Konstantego Michalskiego, Kraków: PAT 2000. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Max Scheler o motywie pragmatycznym w poznaniu [w:] Logos i Ethos, I 1992, s. 23-38.
 • Idee franciszkańskie w rozprawach o Dantem Konstantego Michalskiego [w:] Studia Mediewistyczne, XXVII, 1 1990, s. 63-72.

Więcej Publikacji:

Artykuły w Czasopismach:
 • Złota legenda i rzeczywistość. W pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Księdza Profesora Aleksandra Usowicza [w:] Analecta Cracoviensia, XIX 1987, s. 364-398.
 • Williama Sterna introcepcja wartości [w:] Analecta Cracoviensia, XIX 1987, s. 71-95.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Istota miłości w myśli D. von Hildebranda. Zagadnienie „Eigenleben” i „Transzendenz” (220802)