Maria Ligęza


  • Dyżur dydaktyczny:
    Dyżur w sesji poprawkowej -
    11.09.2019 godz. 9.00 - 10.30

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

Wygłoszone Referaty: