s. prof. dr hab. Tereza Obolevich


 • Dyżur dydaktyczny:
  Piątek 16-17.00 ul. Bernardyńska 3, pokój 201.

Curriculum Vitae:

 • 2018 – Członek stowarzyszony Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk
 • 2018 – Profesor zwyczajny
 • 2016 – Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN
 • 2015 – Członek Międzynarodowego Centrum Badań filozofii rosyjskiej przy Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu
 • 2015 – Członek Rosyjskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • 2014 – Wykładowca w Instytucie Biblijno-Teologicznym św. Andrzeja, Moskwa
 • 2014 – Członek European Network on Science and Christian Tradition
 • 2014 – Przewodnicząca Rady Fundacji Centrum Kopernika
 • 2013 – Członek redakcji czasopisma "Logos i Ethos"
 • 2012 – Habilitacja z filozofii na Wydziale Filozoficznym UPJPII
 • 2012 – Kierownik studiów podyplomowych „Nauka i religia”
 • 2009 – sekretarz Senackiej Komisji wydawniczej
 • 2008 - 2012 – redaktor naczelna czasopisma „Logos i Ethos”
 • 2008 – członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (grupa „Wiara i nauka”)
 • 2008 – adiunkt, Wydział Filozoficzny PAT, Kraków
 • 2006 – asystent, Wydział Filozoficzny PAT, Kraków
 • 2005 – obrona pracy doktorskiej, Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [hasło] Степун Федор Августович [w:] В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов [red.], Новая Российская энциклопедия, Москва: Издательство Энциклопедия 2015, s. 299-300.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [hasło] Соловьев Владимир Сергеевич [w:] В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов [red.], Новая Российская энциклопедия, Москва: Издательство Энциклопедия 2015, s. 38-39.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Faith as the Locus Philosophicus of Russian Thought [w:] T. Obolevitch, P. Rojek [red.], Faith and Reason in Russian Thought, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 7-23.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Faith and Knowledge in the Thought of Georges Florovsky [w:] T. Obolevitch, P. Rojek [red.], Faith and Reason in Russian Thought, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 197-218.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Religion, Culture and Post-Secular Reason.The Contemporary Significance of Russian Thought [współatorstwo z:] 0 [w:] Religion and Culture in Russian Thought. Philosophical, Theological and Literary Perspectives, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 5-9.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Фома Парчевский – первый польский исследователь А.Ф. Лосева. Комментарий к переводу [w:] Е.А. Тахо-Годи [red.], „Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева»”, Москва: Водолей 2014, s. 110-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przedmowa [w:] I. Zogas-Osadnik [red.], Tako rzecze Złotousta, Głogów: Wydawnictwo Theos-Logos 2014, s. 5-7.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [hasło] Соловьев Сергей Михaйлович / Sołowjow Sergiusz Michajłowicz / Solov'ev Segei [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 422-427.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] 0, [tłum.] Фома Парчевский, А.Ф. Лосев. Философия имени. Москва, 1927. Стр. 253. Тираж за счет автора. А.Ф. Лосев. Античный космос и современная наука. Москва, 1927. Стр. 550. Тираж за счет автора [w:] „Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева»”, Москва: Водолей 2014, s. 112-113.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [hasło] Панентеизм / Panenteizm / Panentheism [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 317-323.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [hasło] Дарвин в России / Darwin w Rosji / Darwin in Russia [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 118-122.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [hasło] Екатерина II – философ на троне / Katarzyna II – filozof na tronie / Catherine II – a philosopher on the throne [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 126-133.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [hasło] Цельность (Целостность) / Integralność / Integrality [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 514-527.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [hasło] Лейбниц / Leibniz / Leibniz [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 182-187.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [hasło] Онтологизм / Ontologizm / Ontologism [w:] J. Dobieszewski [red.], Идеи в Pоссии. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź: Ibidem 2014, s. 312-317.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Онто-теологические основания эстетики: Плотин и Лосев [w:] А. Бодров, М. Толстолуженко [red.], Богословие красоты, Москва: Издательство ББИ 2013, s. 185-198.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Russia in Étienne Gilson [w:] T. Obolevitch, T. Homa, J. Bremer [red.], Russian Thought in Europe: Reception, Polemics and Development, Kraków: Wydawnictwo Ignatianum – Wydawnictwo WAM 2013, s. 451-465.
 • [szukaj w bibliotece]
 • The issue of knowledge and faith in the Russian academic milieu from the 19th to the 21st century [w:] M. Heller, B. Brożek, Ł. Kurek [red.], Between Philosophy and Science, Kraków: Copernicus Center Press 2013 2013, s. 239-255.
 • [szukaj w bibliotece]
 • А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: диалог о Непостижимом [w:] А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи [red.], Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции, Москва: Библиотека Дома Лосева 2013, s. 97-107.
 • [szukaj w bibliotece]
 • От Волги до Вислы. Рецепции русской философии в Польше [w:] В.П. Кузовлев et al. [red.], Собор. Альманах религиоведения, Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина 2012, s. 124-131.
 • [szukaj w bibliotece]
 • К вопросу о влиянии Платона и Аристотеля на формирование христианского богословия [w:] Е. Тахо-Годи, В. Троицкий [red.], Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева, Москва: Водолей Publishers 2012, s. 112-119.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Twórczość Aleksego Fiodorowicza Łosiewa w Polsce [w:] L. Kiejzik, J. Uglik [red.], Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 259-275.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Аспекты „умудренного неведения” в философии Семена Франка [w:] В. Порус [red.], Семен Людвигович Франк, Москва: РОССПЭН 2012, s. 232-242.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dostojewski jako metafizyk. Próba metarefleksji [w:] T. Obolevitch [red.], Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej. Метафизика и литература в русской культурe, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 167-182.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Związek natury, religii i historii w koncepcji filozoficzno-pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego [w:] S. Wilk et al. [red.], Drogowskazy wychowania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 327-338.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mikołaj Łosski: powrót do Polski [w:] L. Kiejzik, J. Uglik [red.], Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012, s. 247-257.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ontologizm i dowód ontologiczny w filozofii rosyjskiej [współatorstwo z:] Z. Sajdek [w:] Dowody ontologiczne. W 900. rocznicę śmierci św. Anzelma, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 169-185.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Judaic motifs in the life and works of Semyon Frank [w:] T. Obolevitch, J. Bremer [red.], The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM 2011, s. 163-171.
 • [szukaj w bibliotece]
 • К вопросу об особенностях русской философии [w:] [red.], Собор. Альманах религиоведения, Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина 2010, s. 54-60.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sergiusza Bułgakowa i Aleksego Łosiewa filozofia imienia [w:] L. Kiejzik [red.], Palamas – Bułgakow – Łosiew. Rozważania o religii, Imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, Warszawa: WN Scholar 2010, s. 77-87.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] , A. Łosiew, Dwanaście tez o kulturze antycznej [w:] Palamas – Bułgakow – Łosiew. Rozważania o religii, Imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, Warszawa: WN Scholar 2010, s. 196-210.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Recepcja teorii ewolucji w Rosji [w:] J. Mączka [red.], Wiara i nauka. Materiały z sesji naukowej i dyskusji panelowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 91-105.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Из истории психофизической проблемы [w:] В. И. Моисеев, Л. П. Киященко, С. А. Доманова [red.], Философские проблемы биологии и медицины. Выпуск 4. Фундаментальное и прикладное, Москва: Принтберри 2010, s. 76-80.
 • Homo deificans: koncepcja natury ludzkiej w perspektywie wschodniochrześcijańskiej [w:] P. Duchliński, G. Hołub [red.], Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – WAM 2010, s. 19-29.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Проблема Софии в творчестве А. Ф. Лосева [w:] В. Порус [red.], Cофиология, Москва: ББИ 2010, s. 30-40.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolizm patrystyczny i jego reperkusje w filozofii rosyjskiej [w:] K. Duda, T. Obolevitch [red.], Symbol w kulturze rosyjskiej, Kraków: Wydawnictwo „Ignatianum” – WAM 2010, s. 65-76.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Аспекты „умудренного неведения” в философии Семена Франка [w:] В. Порус [red.], Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной европейской культуры, Москва: ББИ 2009, s. 29-36.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wiara jako locus philosophicus myśli rosyjskiej [w:] T. Obolevitch, W. Kowalski [red.], Rosyjska metafizyka religijna, Tarnów: Biblos 2009, s. 45-56.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W trosce o Rosję i religię. Piotr Czaadajew [w:] D. Pater, R. Król [red.], Navigare necesse est. Księga Jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji 40. urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Mega-Plast 2009, s. 495-500.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] P. Florenski, Imiesławie jako zasada filozoficzna [w:] P. Florenski. Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma o Platonie, Warszawa: IFiS PAN 2009, s. 129-172.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Polskie badania nad filozofią Siemiona Franka [w:] L. Kiejzik, J. Uglik [red.], Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część pierwsza, Warszawa: Fundacja Aletheia 2009, s. 167-178.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] P. Florenski, Ogólnoludzkie korzenie idealizmu. Filozofia ludów [w:] P. Florenski. Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma o Platonie, Warszawa: IFiS PAN 2009, s. 101-128.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Obraz świata w perspektywie apofatyzmu: stałość czy zmienność? [w:] A. Latawiec, G. Bugajak [red.], Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008, s. 90-107.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Aleksego Łosiewa głos w sporze o onomatodoksję [w:] R. Janusz [red.], Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie. Prace 1950-2008, Kraków: Wydawnictwo Ignatianum – WAM 2008, s. 253-278.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Вокруг «дела Галилея». Заметки о методологии [w:] А. И. Калачев [red.], Социально-экономические системы: современное видение и подходы. Материалы Третьей международной научно-практической конференции, Омск: СИБИТ 2008, s. 413-418.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Animal symbolicum. Myśl E. Cassirera i A. F. Łosiewa [w:] G. Bugajak, J. Tomczyk [red.], W poszukiwaniu swoistości człowieka, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008, s. 141-157.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Расстройства личности: биомедицинский, онтологический и этический аспекты [w:] В. И. Моисеев, Л. П. Киященко [red.], Междисциплинарные аспекты биомедицины, Москва: Принтберри 2008, s. 182-185.
 • Проблема отношения науки и религии в творчестве Семена Людвиговича Франка [w:] Г. Аляєв et al. [red.], Колiзiї синтезу фiлософiї i релiгiї в iсторiї вiтчизняної фiлософiї (до 180-рiччя Памфiла Юркевича та 130- рiччя Семена Франка), Полтава: ACMI 2007, s. 88-94.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Gdy wiedza i wiara zbiegają się ze sobą [w:] S. Frank [red.], Dowód ontologiczny i inne pisma o wiedzy i wierze, Kraków: WN PAT 2007, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Benedykta Bornsteina interpretacja platońskiej filozofii matematyki [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Tarnów: Biblos 2007, s. 575-586.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Relacja filozofia – teologia i filozofia – nauka w ujęciu Bogumiła Jasinowskiego [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Tarnów: Biblos 2007, s. 597-612.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kilka uwag na temat relacji fizyki i metafizyki u Arystotelesa [współatorstwo z:] [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi – współpracownicy i uczniowie, Kraków: WAM 2006, s. 472-486.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Platonizm w teologii wschodniochrześcijańskiej [w:] W. Kowalski, T. Obolevitch [red.], Metafizyka i religia, Kraków: WN PAT 2006, s. 157-180.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Współczesne interpretacje religii ()
 • Współczesna interpretacja religii (501-10-020042)
 • Wiedza – wiara w myśli rosyjskiej XIX i XX wieku (120102)
 • Stan fenomenologii w stulecie wydania książki Rudolfa Otto Świętość (501-10-020055)
 • Rosyjska filozofia religijna i współczesne problemy filozofii religii (501-10-020032)
 • Problematyka symbolu w myśli greckich i bizantyjskich Ojców Kościoła (220105)
 • Problem zła w filozofii nowożytnej ()
 • Okcydentaliści i Słowianofile. Współczesne znaczenie myśli rosyjskiej (501-10-020054)
 • Logos i Ethos (121303)

Wygłoszone Referaty:

 • The Significance of Faith in the Concept of Integral Knowledge of Vladimir Soloviev [podczas konferencji:] 51 międzynarodowy kongres ASEEES (Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies), 24 listopada 2019, .
 • Myrrha Lot-Borodine – the First Female Orthodox Theologian [podczas konferencji:] The Unfading Light, 8 marca 2019, .
 • Новые архивные находки: материалы к творческой биографии С.Л. Франка и М.И. Лот-Бородиной [podczas konferencji:] Русско-европейский интеллектуальный диалог, 4 lutego 2019, .
 • Nauka i religia w Rosji: perspektywa historyczna i współczesna [podczas konferencji:] Dynamika współczesności. Zgoda i konflikt w przestrzeni społecznej, 4 grudnia 2018, .
 • Вера и наука в творчестве А.Ф. Лосеве [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa XVI „Лосевские чтения”: „Философ и его время, К 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева”, 17 pazdziernika 2018, .
 • История одной дружбы: С.Л. Франк и М.И. Лот-Бородина [podczas konferencji:] Л.Н. Толстой и русская религиозная философия, 15 pazdziernika 2018, .
 • Философия А.Ф. Лосева в контексте имяславских споров [podczas konferencji:] Wykład otwarty, 24 wrzesnia 2018, .
 • В тени евразийства. Лев Карсавин и Семен Франк [podczas konferencji:] Шестые международные чтения по истории русской философии «Наследие Льва Платоновича Карсавина в отечественной и зарубежной науке философии», 20 wrzesnia 2018, .
 • Alexei Losev: Aesthetics as a Way of Life [podczas konferencji:] 49 międzynarodowy kongres ASEEES (Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies), 10 listopada 2017, .
 • С.Л. Франк в Варшаве [podczas konferencji:] „Славянская идея в истории и современности: к 150-летию Славянского съезда”, 27 wrzesnia 2017, .
 • Наука и религия в творчестве В.С. Соловьёва и Ф.М. Достоевского [podczas konferencji:] Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В.С. Соловьева, 26 wrzesnia 2017, .
 • Иудейские мотивы в мысли С.Л. Франка [podczas konferencji:] „Русский Логос: Горизонты осмысления”, 26 wrzesnia 2017, .
 • Вера и наука в русской академической философии [podczas konferencji:] „Русский Логос: Горизонты осмысления”, 25 wrzesnia 2017, .
 • Alexei Losev – “The Last Russian Philosopher” of the Silver Age [podczas konferencji:] “Russian Religious Thought”, 16 lipca 2017, .
 • Siemion Frank: „Żyd, który przyjął chrześcijaństwo”… Nawrócenie i cierpienie [podczas konferencji:] „Żydowscy uczniowie Jezusa i rany pamięci”, 24 czerwca 2017, .
 • Вера и наука в мысли славянофилов (А. Хомяков, И. Киреевский) [podczas konferencji:] „Alexei Khomiakov: We Are Sobornost’. Integral Life in Slavophile Thought as an Answer to Modern Fragmentation. The Church, Empire and the Modern State”, 30 maja 2017, .
 • «Еврей, принявший христианство». Иудейская тема в творчестве С.Л. Франка [podczas konferencji:] «Я сознаю себя учеником...». К 140-летию со дня рождения С.Л. Франка, 22 maja 2017, .
 • «Франк очень ценил меня...». А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: пересечение су [podczas konferencji:] Seminarium „Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы”, 14 lutego 2017, .
 • Маркс вместо св. Фомы: Этьен Жильсон о советском атеизм [podczas konferencji:] okrągły stół „Революция и религия: разрывы и связи”, 14 lutego 2017, .
 • Философия религии С. Франка в свете новых материалов [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Эпистемология религиозного опыта”, 27 wrzesnia 2016, .
 • Восприятие творчества А.Ф. Лосева в Польше в XX и XXI веке в контексте его эстетической мысли [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa XV „Лосевские чтения”: „А.Ф. Лосев и культура Серебряного века: к столетию философско-музыкального дебюта”, 22 wrzesnia 2016, .
 • Единство духа. Восточно-христианский исихазм и японский буддизм Дзэн в творчестве Томаса Мертона и С.С. Хоружего [podczas konferencji:] Четвертые международные чтения по истории русской философии «Русско-японский философский диалог», 20 wrzesnia 2016, .
 • Вера и знание в творчестве В.С. Соловьева [podczas konferencji:] Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В.С. Соловьева, 19 wrzesnia 2016, .
 • К вопросу об отношении веры и знания в мысли П.Я. Чаадаева [podczas konferencji:] Peter Chaadaev: Between the Love of Fatherland and the Love of Truth, 8 czerwca 2016, .
 • Эстетика А.Ф. Лосева и некоторые западные эстетические концепции [podczas konferencji:] Богословие, культура, общество: мифы и реальность, 14 maja 2016, .
 • Русская религиозная философия между Востоком и Западом [podczas konferencji:] Оппозиция Запад-Восток в культурных традициях христианского мира, 13 maja 2016, .
 • Опыт синтетического изложения русской философии [podczas konferencji:] À l’épreuve de l’Europe. Regards croisés d’Europe occidentale et de Russie sur les réflexions normatives dans le domaine des sciences humanes et sociales, 3 grudnia 2015, .
 • Краковские исследования русской философии [podczas konferencji:] konferencja międzynarodowa «Судьба русской философии в ХXI cтолетии», 30 pazdziernika 2015, .
 • Творчество С.Л. Франка в свете архивных материалов [podczas konferencji:] [podczas posiedzenia] , Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В. С. Соловьева, 29 pazdziernika 2015, .
 • 61Teandryczny wymiar sztuki w tradycji wschodniochrześcijańskiej [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Piękno. Między Wschodem a Zachodem”, 24 pazdziernika 2015, .
 • Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego [podczas konferencji:] Wykład gościnny podczas Seminarium „Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, 23 pazdziernika 2015, .
 • Russian Theological Thought Today. The Neopatristic Synthesis and other Considerations [podczas konferencji:] lecture, 3 wrzesnia 2015, .
 • Философия культуры С.Л. Франка и ее значение для постсекулярного мира [podczas konferencji:] międzynarodowa konferencja naukowa „Russian Religious Philosophy and Postsecularism”, 13 czerwca 2015, .
 • Gieorgija Fłorowskiego krytyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego: próba oceny [podczas konferencji:] „Ex Oriente Lux. Relacje Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków”, 15 maja 2015, .
 • Галилей в русской мысли и восприятие теории эволюции в России [podczas konferencji:] „Космология и вера - ключ к межконфессиональному диалогу”, 24 stycznia 2015, .
 • Galileusz w Rosji [podczas konferencji:] Wykład w ramach wykładów otwartych „Granice nauki: dwie księgi”, 21 stycznia 2015, .
 • Filozofia modlitwy – Ojcowie Kościoła i Aleksy Łosiew o imieniu Bożym [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe „Filozofia Bożego imienia a odkrywanie tajemnicy bytu ludzkiego”, 18 grudnia 2014, .
 • udział w dyskusji (wraz z ks. prof. dr hab. Piotrem Mazurkiewiczem, UKSW i dr hab Szczepanem Zapotocznym, prof. UJ) [podczas konferencji:] Dyskusja panelowa "Myślę, więc (nie)wierzę", 7 grudnia 2014, .
 • The relationship between science and religion in Polish society and the academic milieu (1989-2014) [podczas konferencji:] „Science and Christian Faith in Post-cold War Europe: A Comparative Analysis”, 7 listopada 2014, .
 • The Metaphysical Foundations of the Ecumenical Project of Vladimir Solovyov [podczas konferencji:] „Theology of Communion”, 22 pazdziernika 2014, .
 • Участие русских философов во Втором польском философском конгрессе (1927) [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Polska – Rosja w sferze kultury i religii”, 10 pazdziernika 2014, .
 • Oсновы религиозной философии Семена Франка [podczas konferencji:] Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В. С. Соловьева, 17 wrzesnia 2014, .
 • Польские философы и Петербург: Фома Парчевский и другие [podczas konferencji:] Filozofia peterbsurska jako zjawisko historyczno-filozoficzne, 17 wrzesnia 2014, .
 • Вера и знание в мысли Георгия Флоровского [podczas konferencji:] „Religion and Culture in Russian Thought”, 29 maja 2014, .
 • Rosyjska idea według Georgija Fłorowskiego: od eurazjatyzmu do teologii prawosławnej [podczas konferencji:] „Liberałowie i rewolucjoniści. Idea rosyjska w filozofii i myśli społecznej”, 20 marca 2014, .
 • Онтология: между Востоком и Западом [podczas konferencji:] wykład wygłoszony podczas uroczystości patronalnej Instytutu św. Tomasza z Akwinu, 25 stycznia 2014, .
 • От имяславия к эстетике [podczas konferencji:] „Имяславие в контексте восточно- и западно-христианской традиции”, 26 listopada 2013, .
 • А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: диалог о Непостижимом [podczas konferencji:] XIV „Лосевские чтения”: „Twórczość A.F. Łosiewa w kontekście ojczyźnianej i europejskiej tradycji kulturowej”, 15 pazdziernika 2013, .
 • От неокантианства к онтологизму [podczas konferencji:] Siemion Ludwigowicz Frank: niemiecki kontekst filozofii rosyjskiej, 11 pazdziernika 2013, .
 • Интеллектуальные контакты Франции и России [podczas konferencji:] Problemy samoświadomości w Rosji, 9 pazdziernika 2013, .
 • Этьен Жильсон и Россия [podczas konferencji:] Рецепция русской мысли в Европе, 28 czerwca 2013, .
 • К проблеме отношения между наукой и религией: восточно- и западнохристианская перспективы [podczas konferencji:] Kościół w świecie współczesnej, 6 czerwca 2013, .
 • Проблема познания в творчестве С.Л. Франка [podczas konferencji:] wykład w Wydawnictwie Les Éditeurs Réunis, Paryż, 17 maja 2013, .
 • Влияние Платона и Аристотеля на формирование раннехристианской мысли [podczas konferencji:] [odczyt w:] Белгородская православная духовная семинария, 7 listopada 2012, .
 • О восприятии твочества В. С. Соловьева в Польше [podczas konferencji:] [odczyt na posiedzeniu] Санкт-Петербургское религиозно-философское общество им. В. С. Соловьева, 3 listopada 2012, .
 • Antropologia i sofiologia w twórczości Grzegorza Skoworody i Hildegardy z Bingen. Analiza porównawcza [podczas konferencji:] Antropologia rosyjska: inna wizja człowieka, 24 pazdziernika 2012, .
 • Wiara i rozum w nauczaniu Jana Pawła II [podczas konferencji:] Wykład inauguracyjny, Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny, 4 pazdziernika 2012, .
 • Człowiek jako mikrokosmos w ujęciu Hildegardy z Bingen [podczas konferencji:] Człowiek i Wszechświat. Wschód, Zachód, Południe, 22 czerwca 2012, .
 • W stronę ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „«Nowe ontologie». Tradycja postneokantyzmu w Niemczech i Rosji”, 11 stycznia 2012, .
 • Dostojewski jako metafizyk. Próba metarefleksji [podczas konferencji:] Метафизика и литература в русской культуре XIX-XX в., 1 grudnia 2011, .
 • Natura, religia, historia [podczas konferencji:] Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli, 19 listopada 2011, .
 • Onto-theological determinants of aesthetics: Plotinus and Losev [podczas konferencji:] Theology of Beauty, 20 pazdziernika 2011, .
 • Judaistyczne wątki w życiu i twórczości Siemiona Franka [podczas konferencji:] The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe, 3 czerwca 2011, .
 • udział w dyskusji (wraz z W. Grygielem, Z. Lianą i W. Skocznym) [podczas konferencji:] Dyskusja panelowa „Nauka i religia – przestrzeń dialogu”, 5 maja 2011, .
 • Siemiona Franka onto-teologia [podczas konferencji:] Zielonogórskie Konwersatorium Filozoficzne, 19 kwietnia 2011, .
 • Recepcja ewolucjonizmu w kulturze rosyjskiej [podczas konferencji:] w ramach cyklu wykładów „Nauka i religia”, 24 marca 2011, .
 • Категория символа у А.Ф. Лосева [podczas konferencji:] Seminarium Naukowe „Богословие. Культура. Образование”, 13 stycznia 2011, .
 • Рецепции русской философии в Польше [podczas konferencji:] XIII Wykłady Bożenarodzeniowe (Рождественские Чтения), 11 stycznia 2011, .
 • udział w dyskusji (wraz z M. Hellerem, Z. Lianą i W. Skocznym) [podczas konferencji:] Dyskusja panelowa "Rozum a wiara – konflikt czy współistnienie?", 15 grudnia 2010, .
 • Из истории психофизической проблемы [podczas konferencji:] Czwarta naukowo-praktyczna konferencja „Философские проблемы биологии и медицины: Междисциплинарные аспекты”, 27 pazdziernika 2010, .
 • Rozum a wiara w pierwszych wiekach chrześcijaństwa [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 13 pazdziernika 2010, .
 • Symbolizm patrystyczny i jego reperkusje w filozofii rosyjskiej [podczas konferencji:] Symbolizm w filozofii rosyjskiej, 13 maja 2010, .
 • Ontologizm i dowód ontologiczny w filozofii rosyjskiej [podczas konferencji:] Dowody ontologiczne, 5 grudnia 2009, .
 • Recepcja teorii ewolucji w Rosji [podczas konferencji:] Wiara i nauka (IV Dni Jana Pawła II w Krakowie), 4 listopada 2009, .
 • All-unity according to V. Soloviev and S. Frank. A comparative analysis [podczas konferencji:] All-unity and universalism, 24 pazdziernika 2009, .
 • Философия имени в творчестве А. Ф. Лосева в контексте имяславских споров [podczas konferencji:] Истина и диалог: христианские ценности в культуре, 27 maja 2009, .
 • Расстройства личности: биомедицинский, онтологический и этический аспекты [podczas konferencji:] Naukowo-praktyczna konferencja „Философские проблемы биологии и медицины: Междисциплинарные аспекты”, 23 pazdziernika 2008, .
 • Проблема софии в творчестве А. Ф. Лосева [podczas konferencji:] „Русская софиология в европейской культуре”, 3 pazdziernika 2008, .
 • Вокруг «дела Галилея». Заметки о методологии [podczas konferencji:] III Naukowo-praktyczna Konferencja Międzynarodowa „Cоциально-экономические системы: современные взгляды и подходы”, 8 lutego 2008, .
 • Wiedza i wiara w prawosławiu [podczas konferencji:] Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Wiara we współczesnym świecie”, 30 listopada 2007, .
 • Аспекты «умудренного неведения» в философии Семена Франка [podczas konferencji:] „Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной европейской культуры", 20 wrzesnia 2007, .
 • „Animal symbolicum”: Myśl E. Cassirera i A. F. Łosiewa [podczas konferencji:] „W poszukiwaniu swoistości człowieka”, 12 czerwca 2007, .
 • Rosyjski Kościół prawosławny a nauka. XX-wieczne debaty wokół teorii ewolucji [podczas konferencji:] posiedzenie Komisji „Fides et ratio”, 31 maja 2007, .
 • Мотив эволюции в творчестве В. С. Соловьева [podczas konferencji:] II Oczno-Zaoczna Konferencja Międzynarodowa „Философия и социальная динамика ХХI века: проблемы и перспективы”, 15 maja 2007, .
 • Aleksy Łosiew i spór o onomatodoksję [podczas konferencji:] posiedzenie Towarzystwa Filozoficznego „Ignatianum”, 26 marca 2007, .
 • Obraz świata w perspektywie apofatyzmu: stałość czy zmienność [podczas konferencji:] „Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata 10”, 8 listopada 2006, .