ks. dr Wacław Umiński CM


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur pracowniczy w czasie sesji letniej
  Poniedziałek 24 czerwca 2019
  godz.11.00 - 12.30
  Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy
  ul. Stradomska 4

Curriculum Vitae:

 • 2016 – skarbnik Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 2013 - 2016 – skarbnik Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 2012 – Redaktor Naczelny Czasopisma Nasza Przeszłość
 • 2007 – sekretarz Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 2006 – członkowstwo w Polskim Stowarzyszeniu Sztuka Orientu
 • 2004 – członkowstwo w Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych
 • 2004 – zastępca Przewodnicącego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 2003 – Zatrudnienie na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 2002 – doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1998 – kustosz Muzeum Historyczno-Misyjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie
 • 1998 – Dyrektor Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie
 • 1998 – członkowstwo w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 1998 - 2011 – dyrektor Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie
 • 1997 – licencjat (kanoniczny) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1993 – magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1918-1939, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] , Kościół francuski na przestrzeni dziejów. Materiały z konferencji zorganizowanej 13 III 2009 przez Koło Naukowe Historyków Studentów PAT z objazdu naukowego po Francji, Kraków: AT Group 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Zbiory chińskie w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie [red.], Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005.
 • [współredakcja z:] , Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2001. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] , Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2001. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Epitafium Jana Sacrana (1443-1527) [w:] A. Biedrzycka [red.], Polska. Skarby i kolekcje artystyczne, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2011, s. 70-72.
 • Zgromadzenie Zakonne Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo [w:] W. Mazurowski, W. Więckowski [red.], Zginęli za wiarę, Pelplin: Bernardinum 2011, s. 149-180.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Epitafium Melchiora Sobka (zm. 1542) [w:] A. Biedrzycka [red.], Polska. Skarby i kolekcje artystyczne, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2011, s. 72-73.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tkaniny orientalne w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] Beata Biedrońska-Słotowa [red.], Tkaniny orientalne w Polsce - gust czy tradycja?, Warszawa: DIG 2011, s. 139-146.
 • Petrzyk Jan [w:] S. Wilk [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2011, s. 404-405.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pawellek Pius [w:] S. Wilk [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2011, s. 100-101.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Godła Rodziny Wincentyńskiej [w:] J. Marecki; L. Rotter [red.], Symbol -znak-przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: UNUM 2010, s. 19-27.
 • Portret Stefana Batorego [w:] P. Mrozowski i A. Rottermund [red.], Uroda portretu. Od Kobera do Witkacego katalog wystawy, Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego 2010, s. 68-68.
 • Droga do kapłaństwa i działalność ks. Jana Lorka jako wychowawcy [w:] B. Stanaszek [red.], Biskup Jan Lorek (1886-1967). Życie i dzieło., Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2009, s. 11-26.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sytuacja społeczno-polityczna Kościoła w drugiej połowie XIX w. na Pomorzu [w:] J. Wątroba [red.], Mistyka służby. Sympozjum o słudze Bożej siostrze Marcie Wieckiej SM, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2008, s. 19-34.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ogrody klasztorne [w:] J. Marecki; L. Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007, s. 181-194.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wiara, nadzieja, miłość w nauczaniu św. Wincentego a Paulo [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2007, s. 49-56.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Archiwa kościelne i ich funkcjonowanie w obecnym prawodawstwie Kościoła katolickiego [w:] J. Marecki [red.], Lex et praxis. Prawodawstwo archiwalne, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2007, s. 67-82.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Formacja zakonna w zakonach polskich w XVII i XVIII w. [w:] M. Łobozek [red.], Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006, s. 135-150.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Aktywność wydawnicza Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w okresie międzywojennym [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: KUL 2004, s. 169-197.
 • Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i jego kolejne rocznice w polskiej prasie religijnej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Maria Immaculata. 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2004, s. 83-88.
 • Teodorowski Paweł [w:] J. Myszor [red.], Leksykon duchowieństwa represjowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani-więzieni, Warszawa: 2002, s. 288-289.
 • Łada Józef [w:] J. Myszor [red.], Leksykon duchowieństwa represjowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani-więzieni, Warszawa: 2002, s. 156-156.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działalność Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie w roku 2009 [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (28-29) 2009, s. 92-95. [szukaj w bibliotece]
 • Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu - przeszłość i teraźniejszość [w:] Bibliotheca Nostra, 2 (18) 2009, s. 35-49.
 • Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Misjonarskiej w Krakowie na Stradomiu w roku 2008 [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (26-27) 2008, s. 22-27. [szukaj w bibliotece]
 • Na ratunek książce - cykl wystaw pokonserwacyjnych w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (24-25) 2007, s. 57-65. [szukaj w bibliotece]
 • Zakład Wychowawczy im. ks. Siemaszki w okresie międzywojennym [w:] Nasza Przeszłość, 105 2006, s. 295-303.
 • Czasopisma wydawane przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego w XIX i XX w. [w:] Folia Historica Cracoviensia, 12 2006, s. 119-129. [szukaj w bibliotece]
 • Współpraca biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy z Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim [w:] Informator Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 24 2004, s. 36-39. [szukaj w bibliotece]
 • Praktyka udostępniania zasobów w archiwach zakonów męskich [w:] ABMK, 81 2004, s. 73-75.
 • Prezentacja zbiorów bibliotecznych w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (18-19) 2004, s. 100-106. [szukaj w bibliotece]
 • Z działalności biblioteki stradomskiej. Biblioteka dawniej i dziś [w:] Informator Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 24 2004, s. 33-36.
 • Śp. Ks. Henryk Krzysteczko CM (1930-2003) [red.][w:] Roczniki Wincentyńskie, 1 2003, s. 138-139.
 • Śp. Ks. Jan Bogusław Tkaczyk (1931-2003) [red.][w:] Roczniki Wincentyńskie, 1 2003, s. 136-137.
 • Organizacja i rozwój Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1918-1939 [w:] ABMK, 80 2003, s. 311-394.
 • Jubileusz 60, 50 i 25-lecia kapłaństwa [red.][w:] Roczniki Wincentyńskie, 2 2003, s. 37-59.
 • Małe Seminaria prowadzone przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1918-1939 [w:] FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (12-13) 2001, s. 96-141. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • 44. Reakcje duchowieństwa i wiernych na I pielgrzymkę Jana Pawła II do Krakowa [podczas konferencji:] I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 31 maja 2019, .
 • Materiały do dziejów zakładów Jadwigi Generałowej Zamoyskiej w zasobach Archiwum Instytutu Wydawniczego „Nasza Przeszłość” [podczas konferencji:] Ukryte perły archiwistyki, 24 maja 2019, .
 • Produkcja wydawnicza warszawskiej drukarni misjonarzy. Próba charakterystyki [podczas konferencji:] Metodologie badań nad drukarniami XV-XVIII w. oraz ich produkcją wydawniczą, 14 marca 2019, .
 • Działania wojenne w latach 1918-1920 w świetle pamiętnika kapelana ks. Andrzeja Masnego CM [podczas konferencji:] Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych, 24 maja 2018, .
 • Historique, patrimoine actuel et activité de la bibliothèque Congrégation de la Mission à Cracovie [podczas konferencji:] Premiere rencontre CIF de bibliothécaires et d`archivistes de la Famille Vincentienne, 16 listopada 2017, .
 • Zbiory misyjne w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie [podczas konferencji:] Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, 19 pazdziernika 2017, .
 • Oddziaływanie konwiktu teologicznego w Warszawie w latach 1918-1939 na polu formacyjnym i edukacyjnym [podczas konferencji:] Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, 7 pazdziernika 2017, .
 • Wkład Misjonarzy w formację duchowieństwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Konwiktu Teologicznego w Warszawie (1919-1939) [podczas konferencji:] Sympozjum z okazji jubileuszu 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego, 21 stycznia 2017, .
 • Troska o źródła na łamach czasopism „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” oraz „Nasza Przeszłość” [podczas konferencji:] 60-lecia Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dorobek i perspektywy, 14 listopada 2016, .
 • Czasopismo „Nasza Przeszłość jako źródło do historii zakonów i zgromadzeń w Polsce [podczas konferencji:] Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat „Naszej Przeszłości” (1946-2016), 22 pazdziernika 2016, .
 • Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie [podczas konferencji:] Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy, 1 pazdziernika 2016, .
 • Duszpasterstwo akademickie przy kościele pw. Matki Bożej z Lourdes w Krakowie [podczas konferencji:] Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945-1989, 1 czerwca 2016, .
 • Misje zagraniczne w świetle zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy w Krakowie [podczas konferencji:] Ukryte za klasztorną furtą. Skarby archiwów zakonnych, 5 grudnia 2015, .
 • Gronadzenie i charakterystyka zbiorów w Archiwum "Naszej Przeszłości" [podczas konferencji:] Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych, 20 pazdziernika 2015, .
 • Działalność charytatywna w Krakowie za czasów autonomii galicyjskiej [podczas konferencji:] Dobroczynność w aspekcie historycznym, aktualnie i przyszłościowym, 9 pazdziernika 2015, .
 • Zasób Archiwum Naszej Przeszłości materiałem dla badaczy historii Kościoła w Polsce [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach, 5 grudnia 2014, .
 • Zaangażowanie zakonów męskich na rzecz powstania styczniowego [podczas konferencji:] Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego, 22 kwietnia 2013, .
 • Działalność dobroczynna ziemian na przykładzie Towarzystwa św. Wincentego a Paulo [podczas konferencji:] Ziemiaństwo polskie na rzecz Ojczyzny i Kościoła, 23 listopada 2012, .
 • Współczesne pomoce ewidencyjne w archiwach zakonnych [podczas konferencji:] VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, 6 wrzesnia 2012, .
 • Zwierzęta i ich symbolika w Biblii [podczas konferencji:] Symbolika Biblii i mitologii świata, 21 kwietnia 2012, .
 • Zasady udostępniania materiałów archiwalnych na przykładzie archiwów Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo [podczas konferencji:] VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, 14 marca 2012, .
 • Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy w formację duchowieństwa diecezjalnego w Polsce w latach 1675-1864 [podczas konferencji:] Spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła, 27 kwietnia 2011, .
 • Działalność misyjna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Chinach w okresie międzywojennym [podczas konferencji:] Sztuka i rzemiosło Chin, 23 marca 2010, .
 • Księgozbiór Biblioteki Księży Misjonarzy na Stradomiu w świetle XVIII i XIX wiecznych inwentarzy [podczas konferencji:] Biblioteki zakonne wczoraj i dziś. Co kryją klasztorne księgozbiory, 24 listopada 2009, .
 • Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Konserwacja zapobiegawczai pełna zbiorów [podczas konferencji:] Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury, 15 stycznia 2009, .
 • Godła zakonne zgromadzeń wincentyńskich [podczas konferencji:] Heraldyka zakonna, 13 marca 2008, .
 • Kolekcja chińska w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie [podczas konferencji:] Sztuka Chin, 13 stycznia 2008, .
 • Prezentacja i omówienie dostępnych katalogów archiwów zakonnych [podczas konferencji:] Archiwa klasztorne. Opracowanie i udostępnianie zasobów, 12 stycznia 2008, .
 • Wiara, nadzieja i miłość w nauczaniu św. Wincentego [podczas konferencji:] Cnoty i wady społeczeństwa baroku po obu stronach Karpat, 19 maja 2007, .
 • Cnoty i wady ukryte pod postaciami zwierząt [podczas konferencji:] Symbolika zwierząt, 12 maja 2007, .
 • Cnoty i wady ukryte pod postaciami zwierząt [podczas konferencji:] Symbolika zwierząt, 12 maja 2007, .
 • Ogrody klasztorne [podczas konferencji:] Symbolika roślin, 12 maja 2007, .
 • Sytuacja społeczno-polityczna w II połowie XIX w. na Pomorzu [podczas konferencji:] Mistyka służby - O słudze Bożej Marcie Wieckiej SM, 25 kwietnia 2007, .
 • Prawodawstwo w konkordatach [podczas konferencji:] Prawodawstwo archiwalne, 24 marca 2007, .
 • Droga do kapłaństwa i działalność ks. Jana Lorka jako wychowawcy [podczas konferencji:] 120 rocznica urodzin i 70 rocznica święceń bpa Jana Kantego Lorka, 21 pazdziernika 2006, .
 • Księgozbiór Biblioteki Zgromadzenia Księży - przeszłość i teraźniejszość [podczas konferencji:] Kultura umysłowa zakonów Europy środkowowschodniej X-XXI wiek - Historyczne księgozbiory klasztorne. Stan i perspektywy badań, 31 maja 2006, .
 • Czasopisma wydawane przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w XIX i XX w. [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków - Lwów, Książki, Czasopisma, Biblioteki XIX i XX wieku, 18 listopada 2005, .
 • Formacja zakonna w XVII i XVIII wieku [podczas konferencji:] Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, 27 pazdziernika 2005, .
 • Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP i jej kolejne rocznice w polskiej prasie religijnej [podczas konferencji:] Maria Immaculata 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, 11 grudnia 2004, .
 • Działalność Zakładu Wychowawczego imienia ks. Siemaszki w latach 1914-1939 [podczas konferencji:] 100-lecie śmierci ks. Kazimierza Siemaszko, 22 maja 2004, .
 • Biblioteka Księży Misjonarzy i jej księgozbiór na przestrzeni wieków [podczas konferencji:] W Maryjnym Janowie Gratianum, 20 maja 2004, .
 • Praktyka udostępniania zasobów w archiwach zakonnych [podczas konferencji:] Informacja i udostepnianie zasobów w archiwach Kościoła katolickiego w Polsce, 25 wrzesnia 2003, .
 • Działalność wydawnicza Zgromadzenia Księży Misjonarzy w okresie międzywojennym [podczas konferencji:] Spotkanie Księży Profesorów i wykładowców historii Kościoła, 25 kwietnia 2003, .