dr hab. Paweł Ulman


 • Dyżur dydaktyczny:
  18.09 w godz. 10.30-11.30
  ul. Bernardyńska 3, p. 103
  W innych pilnych sprawach kontakt przez e-mail.

Curriculum Vitae:

 • 2013 – Przejście z Katedry Socjologi Rodziny (WNS UPJPII) do Katedry Polityki Społecznej (WNS UPJPII)
 • 2012 – Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • 2011 – Rozpoczęcie pracy w Katedrze Socjologii Rodziny na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII
 • 2000 – Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • 1996 – Ukończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Informatyka i Ekonometria)
 • 1995 – Rozpoczęcie pracy w Katedrze Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie na stanowisku asystenta
 • 1995 – Ukończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Ekonomika Budownictwa i Procesu Inwestycyjnego)

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Praca człowieka i godne jej wynagradzanie w świetle „Centesimus annus” [podczas konferencji:] 25 LAT ENCYKLIKI „CENTESIMUS ANNUS” ŚW. JANA PAWŁA II Inspiracje dla polityki społecznej, 9 czerwca 2016, .
 • Źródła zaspokojenia bieżacych potrzeb gospodarstw domowych o niskich dochodach [podczas konferencji:] II Konferencja naukowa z serii “Praca socjalna w teorii i działaniu” pt. “Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju”, 13 pazdziernika 2015, .
 • Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Rodzina ceniona i zagrożona”, 2 czerwca 2015, .
 • Zagrożenie ubóstwem w Polsce w ujęciu monetarnym i niemonetarnym [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z serii: “Praca socjalna w teorii i działaniu” pt. “Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”, 14 pazdziernika 2014, .
 • Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce [podczas konferencji:] Uniwersalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje, 30 maja 2014, .