ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  Wtorek: 11.30 - 13.30, Dziekanat WF UPJPII, ul. Kanonicza 9, I piętro

Pełnione funkcje

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [współautorstwo z:] Stanisław Czerwik, Józef Kudasiewicz, Jan Nowak, Henryk Sławiński, Przez krzyż do chwały, Kielce: Jedność 2000. [szukaj w bibliotece]
 • Vom ethischen Idealismus zum kritischen Sprachdenken. Ferdinand Ebners Erneuerung des Seinsverständnisses, München: Don Bosco Verlag 1997. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • O idei uniwersytetu katolickiego [w:] Przemysław Kantyka, Jarosław Czerkawski, Tomasz Siemieniec [red.], Kościól - komunia i dialog, Kielce: Jedność 2014, s. 197-211.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Świat i wiara w godzinie przełomu. Wprowadzenie. [w:] Jarosław Jagiełło [red.], Świat i wiara w godzinie przełomu, Kraków: Znak 2011, s. 9-28.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kryzys autorytetu - kryzys myślenia [w:] J. Jagiełło [red.], O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, Kraków: Znak 2008, s. 7-16.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bóg jako jedyne Ty mojego Ja. Problematyka Boga w kontekście dialogicznego doświadczenia bycia [w:] J. Barcik, G. Chrzanowski OP [red.], Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 77-97.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O powstaniu książki słów kilka (Wprowadzenie) [w:] J. Jagiełło/W. Zuziak [red.], Sumienie w świecie wolności, Kraków: Znak 2007, s. 7-11.
 • Logos i wiara: czyli o Bogu, który pojawia się w myśleniu z głębi mowy [w:] J. \Barcik, G. Chrzanowski OP [red.], Jeśli Bóg jest..., Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 63-75.
 • Martin Heidegger - dramaturgia pewnego spotkania [w:] A. Skreczko [red.], Będziesz miłował, Białystok: 2006, s. 460-472.
 • Tischner wobec wartości [w:] J. Jagiełło/W. Zuziak [red.], Człowiek wobec wartości, Kraków: Znak 2006, s. 9-25.
 • Problem przezwyciężenia metafizyki [w:] R. Darowski [red.], Philosophiae & Musicae, Kraków: Ignatianum - WAM 2006, s. 345-364.
 • Bądź wolność twoja. Wprowadzenie [w:] J. Jagiełło/W. Zuziak [red.], „Bądź wolność twoja”. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, Kraków: Znak 2005, s. 9-18.
 • Martina Heideggera ontologia fundamentalna jako próba stworzenia filozofii pierwszej [w:] A. Maryniarczyk, K. Stępień [red.], Metafizyka w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, s. 295-321.
 • Stosunek Kościoła do demokracji w czasach współczesnych [w:] J. Łukomski [red.], Kultura chrześcijańska, Kielce: Jedność 2004, s. 255-271.
 • Das philosophisch-religiöse Denken von Josef Tischner. Ausführliche Besprechung der gehaltenen Referate [w:] Jarosław Jagiełło/Władysław Zuziak [red.], Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Znak 2004, s. 231-268.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Między potępieniem a zbawieniem. Wprowadzenie [w:] J. Jagiełło/W. Zuziak [red.], Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Znak 2004, s. 7-16.
 • Dialogiczny charakter pracy - wymiar kryzysu [w:] J. Rąb, J. Brad, A. Musiał [red.], Rozważania wokół pracy, Katowice: Stowarzyszenie na rzecz nauki polskiej 2001, s. 121-144.
 • Wolność (hasło encyklopedyczne) [w:] H. Witczyk i inni [red.], Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Kielce: Jedność 2000, s. 771-773.
 • Między przeszłością a przyszłością człowieka [w:] K. Gurda, T. Gacia [red.], Powołanie i służba. Księga jubileuszowa ku czci Biskupa Mieczysława Jaworskiego w 70 rocznicę urodzin, Kielce: Jedność 2000, s. 353-368.
 • [tłum.] , Filozoficzne źródła idei solidarności [w:] Idea solidarności dzisiaj, Kraków: 2000, s. 1-15.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Spojrzenie w przyszłość. Ks. Józefa Tischnera myslenie o pracy [w:] Verbum Vitae, 25 2014, s. 227-258. [szukaj w bibliotece]
 • "Być przed Bogiem". SörenowiAabye Kierkegaardowi na 200. urodziny [w:] Logos i ethos, 1/36 2014, s. 237-247. [szukaj w bibliotece]
 • Aktualność Sörena Kierkegaarda w filozofii, teologii, literaturze [w:] Gdański Rocznik Ewangelicki, VII/2013 2013, s. 339-344. [szukaj w bibliotece]
 • Ks. prof. Stanisław Czerwik - człowiek epoki Soboru [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 6/89 2013, s. 386-399.
 • Logos und Glaube im „secular age“. Zur religionsphilosophischen Aktualität des Ebner´schen Denkens [w:] Forum Philosophicum. International Journal For Philosophy, Volumen 16/Number2/ 2011, s. 17-38.
 • Dialog der Kulturen [w:] Amtsblatt der Gemeinde Fluorn-Winzeln, 37 2010, s. 2-3.
 • Das religiöse Denken von Josef Tischner [w:] Artykuły Instytutu Mysli Józefa Tischnera, http://www.tischner.org.pl/d/artykulym.php?aid=6 2009, s. 1-18.
 • Problematyka nadziei we współczesnej filozofii człowieka [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 3 2004, s. 49-69.
 • Filozofia i Biblia, czyli o „Filozofii Filozofów“ słów kilka [w:] OBECNI, nr 3(8) 2003, s. 79-90.
 • Heidegger i czasy nowożytne [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, nr 1, cz. 2 2002, s. 187-201.
 • Rozmiłować się w myśleniu... czyli o studiowaniu filozofii [w:] OBECNI, nr 3(5) 2002, s. 26-32.
 • Heidegger i czasy nowożytne [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 1 2002, s. 187-201.
 • Ksiądz Profesor Józef Tischner (1931-2000). Filozof i duszpasterz – daty, fakty [w:] Logos i Ethos, nr 1(10) 2001, s. 4-13.
 • W stronę prawdy o człowieku. Zamyślenia nad encykliką Papieża Jana Pawła II „Fides et ratio” [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, nr 4 (LXXV) 1999, s. 396-412.
 • Dialogiczna przestrzeń wolności [w:] Logos i ethos, 1(7) 1999, s. 79-89.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Współczesny spór o rozumienie ludzkiej natury ()
 • Przygotowanie monografii „Sens słowa" (12080002)
 • Przygotowanie monografii „Sens słowa" (501-10-020002)
 • Problematyka właściwego ugruntowania antropologii filozoficznej (220801)
 • Fundamentalne kategorie antropologiczne w Michaela Landamanna koncepcji człowieka (501-10-020056)
 • Dyskusja wokół argumentu "z ukrycia Boga" we współczesnej filozofii analitycznej (501-10-020070)
 • Człowiek jako podmiot dramatu – dialogiczny nurt filozofii człowieka. (501-10-020020)
 • Człowiek jako podmiot dramatu - perspektywa aksjologiczna i ontologiczna (12080001)
 • 40-lecie Wydziału Filozoficznego UPJPII. Konferencja i publikacja (501-10-020063)

Wygłoszone Referaty:

 • Joseph Tischners Streit um die Existenz des Menschen [podczas konferencji:] Studientag der Johannes Paul II Krakau und der Kath.-Theol. Fakultät der Ruhr-Universitätm Bochum - Schwerpunkt: Moderne Anthroplogie, 23 maja 2019, .
 • Jak należy rozumieć metafizykę rozwijaną przez ks. Józefa Tischnera? [podczas konferencji:] Spór o metafizykę. W 10 rocznicę śmierci Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca, 11 grudnia 2018, .
 • Ks. Józef Tischner: metafizyka człowieka [podczas konferencji:] 100-lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce, 23 pazdziernika 2018, .
 • Józef Tischner: klucz do kwestii społecznej [podczas konferencji:] Drogi i bezdroża zaangażowania publicznego. Ks. Józef Tischner - etyk w świecie polityki, 18 pazdziernika 2018, .
 • Wiara i rozum w życiu i myśli Martina Heideggera [podczas konferencji:] Heidegger w Polsce, 28 wrzesnia 2018, .
 • Herbert Marcuse - Projekt nowej antropologii [podczas konferencji:] Rok 1968 - 50 lat od rewolucji antropologicznej, 4 czerwca 2018, .
 • Szlachetność jako bogobojność - aspekty filozoficzno-teologiczne [podczas konferencji:] Sebastian Pertycy z Pilzna - 400 lat od polskiego wydania, 9 maja 2018, .
 • Filozofia wobec ułomności człowieka [podczas konferencji:] Ulepszanie człowieka - perspektywa filozoficzna, 25 kwietnia 2018, .
 • W drodze do życia filozofa [podczas konferencji:] Wszyscy jesteśmy filozofami, 13 grudnia 2017, .
 • Christianity and Democracy. The Relation between Truth and Freedom [podczas konferencji:] Beyond Secular Faith. Politics as Theology, 27 czerwca 2017, .
 • "Poszukiwanie prawdy było moja jedyną modlitwą" - droga Edyty Stein do Aufschwitz-Birkenau [podczas konferencji:] Godność osoby ludzkiej - dar i zobowiazanie, 19 czerwca 2017, .
 • Józefa Tischnera myslenie o wierze [podczas konferencji:] 11 Starosądeckie Dni Tischnerowskie, 8 marca 2017, .
 • Józef Tischner jako filozof nadziei [podczas konferencji:] Filozofia dialogu - od Ebnera do Tischnera, 10 listopada 2016, .
 • Grecka i judeo-chrześcijańska tradycja myślenia o ludzkim ciele [podczas konferencji:] Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 4 kwietnia 2016, .
 • Świat wartości w filozofii człowieka Józefa Tischnera [podczas konferencji:] Co powiedziałby nam dzisiaj ks. prof. Józef Tischner? Wspomnienie w 85 rocznicę urodzin, 23 marca 2016, .
 • Józefa Tischnera analiza współczesnej pracy [podczas konferencji:] Poniedziałki z Tischnerem, Instytut Myśli Józefa Toschnera, 16 listopada 2015, .
 • Zmiana paradygmatu w antropologii filozoficznej (Dilthey-Heidegger) [podczas konferencji:] Spór o człowieka - co sie stało z natura ludzką?, 23 kwietnia 2015, .
 • Problematyka odpowiedzialności w filozofii R. Ingardena i J. Tischnera [podczas konferencji:] IMJT, Poniedziałki z Tischnerem, 17 listopada 2014, .
 • Aksjologia Józefa Tischnera [podczas konferencji:] Wykłady w UTW UPJPII, 20 pazdziernika 2014, .
 • "Athen und Jerusalem" als Quellen Europas [podczas konferencji:] Europa zwischen Mythos und Logos, 24 maja 2014, .
 • Ingarden-Tischner. Od ontologii do agatologii odpowiedzialności. [podczas konferencji:] Dziedzictwo etyki współczesnej. Aksjologia i etyka Roaman Ingardena i jego uczniów, 20 maja 2014, .
 • Filozofia a neurofizjologia [podczas konferencji:] Seminarium Wykładowców WT KUL, 6 marca 2014, .
 • Ciało człowieka. Tradycja grecka i judeo-chrześcijańska. Cz. II [podczas konferencji:] Wykłady w UTW UPJP II, 28 stycznia 2013, .
 • Ciało człowieka. Tradycja grecka i judeo-chrześcijańska, Cz. I [podczas konferencji:] Wykłady w UTW UPJPII, 21 stycznia 2013, .
 • Józefa Tischnera filozofia nadziei [podczas konferencji:] Wykład podczas uroczystej sesji Fundacji "Wiatr w żagle", 6 stycznia 2012, .
 • Spór o rozumienie człowieka, cz. II. [podczas konferencji:] Wykłady na UTW w UPJPII, 19 grudnia 2011, .
 • Spór o rozumienie człowieka, cz. I. [podczas konferencji:] Wykłady na UTW w UPJPII, 12 grudnia 2011, .
 • Edyta Stein: "Poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą" [podczas konferencji:] Oblicza świętości, 10 kwietnia 2011, .
 • Dialog der Kulturen [podczas konferencji:] Światowy Zjazd Żydów Chmielnickich, 20 czerwca 2010, .
 • Świat i wiara w godzinie przełomu. Wprowadzenie [podczas konferencji:] Świat i wiara w godzinie przełomu, 22 kwietnia 2010, .
 • Józef Tischner - aksjologiczny obraz człowieka [podczas konferencji:] Spotkania z Tischnerem, 22 marca 2010, .
 • Logos und Glaube im secular age [podczas konferencji:] Wykłady goscinne w Internationale-Ferdinand-Ebner-Gesellschaft, Brenner Archiv, Universität Innsbruck, 25 czerwca 2009, .
 • Etyka a historia. Wyklady Mistrza. [podczas konferencji:] Radiowe Spotkania z Tischnerem, 22 maja 2009, .
 • Nowy paradygmat w filozofii europejskiej? [podczas konferencji:] Wykłady dla wspólnot zakonnych, 12 maja 2007, .
 • Ferdynand Ebner - dialogiczne doświadczenie Boga [podczas konferencji:] (Konferencja) Niemiecka filozofia religii, 22 marca 2007, .
 • Aksjologiczne aspekty filozofii człowieka Józefa Tischnera [podczas konferencji:] Wykłady dla inteligencji. Sesja UTW w Kielcach, 27 pazdziernika 2006, .
 • Metafizyka Martina Heideggera [podczas konferencji:] Metafizyka w filozofii, 16 listopada 2003, .
 • Dialogiczna perspektywa rozumienia pracy. Wymiar kryzysu [podczas konferencji:] Praca w centrum epistemicznego pola nauk humanistycznych, 12 wrzesnia 2000, .
 • Personalistyczne rozumienie człowieka jako klucz do interpretacji Encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" [podczas konferencji:] Recepcja Encykliki "Fides et ratio" u progu nowego tysiąclecia, 17 marca 1999, .