ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  Wtorek: 10.00-11.30, ul. Bobrzyńskiego 10, Archiwum UPJPII

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2010 – Redaktor naczelny „Folia Historica Cracoviensia”
 • 2008 – Członek Rady Naukowej „Roczników Historii Kościoła” (dawniej z. 4. "Roczników Teologiczno-Kanonicznych""
 • 2006 – Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – Oddział w Krakowie
 • 2004 – Członek założyciel Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
 • 2000 – opiekun Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie / Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2000 – Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Oddział w Krakowie
 • 1996 - 2000 – Kierownik Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
 • 1995 - 1998 – Przewodniczący Komisji Historycznej dotyczącej życia, cnót i kultu sługi Bożego Michała Giedroycia, zwanego błogosławionym
 • 1994 – Członek Komisji Historycznej o Życiu i Męczeńskiej Śmierci Anastazego Pankiewicza OFMObs.
 • 1992 – Członek Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

Publikacje:

Monografie:
 • Herb papieża Benedykta XVI. Symbolika i przesłanie., Kraków: [Unum] 2008. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Zdzisław Gogola OFMConv, "Umiłowany od wszytkiego miasta". W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237-2007)., Kraków: Unum 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich., Kraków: Unum 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Niewiasta obleczona w słońce - Matka Boża Paczółtowska. Rys historyczny kultu obrazu Matki Bożej w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paczółtowicach., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2000. [szukaj w bibliotece]
 • Działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego w zakresie wprowadzania uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce. 1581-1603., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1996. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ludwik i Anna Helclowie i ich na rakowicka fundacja „Bogu i Ludziom” [w:] ks. Stanisław Basista [red.], Dziedzictwo rodziny Helclów w Krakowie, Kraków: Universitas 2014, s. 61-89.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX w. [w:] Derwich Marek [red.], Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie., Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii 2014, s. 141-158.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Volk Ludwig SJ [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL 2014, s. 111-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Franciszkanie-reformaci w diecezji krakowskiej w okresie staropolskim [w:] W. M. Michalczyk, C. M. Paczkowski [red.], „Non cesso gratias agere Deo et hominibus”. Prace ofiarowane o. dr. Anzelmowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50- lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków - Warszawa: Drukarnia Styl 2013, s. 427-451.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tangl Michael [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL 2013, s. 479-480.
 • Uniwersytet Jagielloński [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL 2013, s. 1361-1363.
 • Paulini w krajobrazie staropolskiego Krakowa. [w:] Elżbieta Elena Wróbel, CSFN, Rafał Szczurowski ks. [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin., Kraków: WAM 2011, s. 59-68.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Średniowieczny męczennik – miles et athleta Christi. Męczeństwo w Polsce w okresie średniowiecza, jako wyraz tożsamości i wiarygodności Kościoła. [w:] ks. Jan Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 41-63.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Zakony do ścisłego zachowania reguły doprowadził”. Biskup Piotr Tylicki wobec zakonów w diecezji krakowskiej (1607-1616). [w:] Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz [red.], Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym., Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010, s. 121-142.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działalność synodalna biskupa Piotra Tylickiego w diecezji krakowskiej (1607-1616). [w:] ks. Piotr Majer, ks. Andrzej Wójcik [red.], Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana jego magnificencji księdzu profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 733-749.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sieniatycki Maciej. [w:] ks. Krzysztof Góźdź [red.], Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku., Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 334-338.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bractwo św. Zofii Krakowie na tle dziejów Kościoła krakowskiego w okresie staropolskim. Zarys problematyki. [w:] Magdalena Łużna, ks. Jan Machniak [red.], Bractwo św. Zofii. 600 lat istnienia., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 17-35.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Motywy roślinne w zdobnictwie średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych i książek drukowanych [w:] ks. Jan Bednarczyk [red.], Historia vita memoriae. Prace dedykowane księdzu profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi., Kraków: Unum 2009, s. 347-360.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Archiwa i źródła historyczne do zniesionego Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty. [w:] Jarosław Poraziński, Krzysztof Stryjkowski [red.], Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007 r., Warszawa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 2008, s. 213-226.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp. [w:] ks. Andrzej Bruździński, Zdzisław Gogola OFMConv [red.], "Umiłowany od wszytkiego miasta". W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237-2007, Kraków: Unum 2007, s. 5-8.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bonifrater w todze. Łobozek Marcin Maksymilian OH (1954-2006). [w:] ks. Jan Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura., Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 301-308.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ krakowskich franciszkanów konwentualnych na życie religijne miasta w okresie staropolskim. [w:] ks. Andrzej Bruździński, Zdzisław Gogola OFMConv [red.], „Umiłowany od wszytkiego miasta”. W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237-2007)., Kraków: Unum 2007, s. 27-52.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika herbu papieża Benedykta XVI. [w:] ks. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus SAC [red.], Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi., Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 87-102.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. [w:] ks. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus SAC [red.], Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi., Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 103-147.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola i znaczenie zakonów na terenie diecezji włocławskiej do roku 1818. [w:] ks. Jacek Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006, s. 763-843.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krakowski ośrodek kościelnych badań historycznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w latach 1773 – 1939. [w:] ks. Jan Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura., Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 13-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wkład zakonników w historiografię Polski w XVII i XVIII wieku. [w:] o. Marcin Łobozek OH [red.], Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku. Materiały z sesji naukowej Katedry Historii Zakonów zorganizowanej 27 października 2005 roku., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006, s. 75-104.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Abyśmy jednako po staremu Boga chwalili”– ks. Hieronim Powodowski. [w:] ks. Kazimierz Panuś [red.], Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek., Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 65-81.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Markowie [w:] Eugeniusz Ziemiann [red.], Encyklopedia katolicka., Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2006, s. 1409-1410.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dobre obyczaje w archiwach kościelnych. Szkic zasad etycznych misji archiwistów kościelnych. [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Zatroskani o ślady przeszłości. Archiwista kościelny we współczesnej rzeczywistości., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2005, s. 57-75.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bractwa pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Maria Immaculata. 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2004, s. 49-59.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kanonicy Regularni od Pokuty w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. [w:] ks. Zdzisław Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Marka., Kraków: Oficyna Wydawnicza Wydawnictwo Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej 2001, s. 14-50.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wojciech Nowopolczyk (1504-1559). [w:] ks. Stanisław Piech [red.], Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 219-224.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Antoni z Napachania (ok. 1491-1561). [w:] ks. Stanisław Piech [red.], Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 207-212.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jan z Kęt św. [w:] A. H. Stachowski [red.], Encyklopedia Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 333-334.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mateusz z Kościana (1500-1545). [w:] ks. Stanisław Piech [red.], Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 213-217.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duchowość Michała Giedroycia (ok. 1420-1485), zwanego błogosławionym, patrona Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Stefan Koperek CR [red.], Kanonizacje a nowa ewangelizacja. Sympozjum naukowe z okazji 30-lecia Instytutu Liturgicznego., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2000, s. 221-239.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Florian Filemon Kudrewicz (1766-1834). [w:] ks. Stanisław Piech [red.], Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 277-282.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ksiądz Jakub Sojecki z Przyrowa, zapomniany siedemnastowieczny święty. [w:] Maria Konopka, Michał Zięba [red.], Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Wacławie Szelińskiej., Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 1999, s. 445-456.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Michał Giedroyć zwany błogosławionym, na tle duchowości Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty. [w:] ks. Kazimierz Panuś, Krzysztof Rafał Prokop [red.], »Felix saeculum Cracoviae« – krakowscy święci XV wieku. Materiały sesji naukowej Kraków, 24 kwietnia 1997 roku., Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1998, s. 107-132.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? Wokół sporu o polityczne zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 3 (21) 2013, s. 39-62.
 • Stanisław Lubomirski (1583–1649) – fundator wiśnickiego klasztoru Karmelitów bosych [w:] "Folia Historica Cracoviensia", 19 2013, s. 91-117. [szukaj w bibliotece]
 • Bielany – ulubione miejsce Krakowa. Związki bielańskich kamedułów z Krakowem w okresie staropolskim [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 17: 2011, s. 31-78. [szukaj w bibliotece]
 • Historyczne tło konfliktu polskiego duchowieństwa i świeckich w wieku XVI. Na podstawie „Rozmów Dworzanina z Mnichem” Marcina Kromera. [w:] „Roczniki Historii Kościoła”, 1 (56): 2009, s. 101-128. [szukaj w bibliotece]
 • Błogosławiona Regina Protman, córka Warmii i założycielka sióstr katarzynek [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 15/16: 2009, s. 461-476. [szukaj w bibliotece]
 • Historyk liturgii. Ksiądz dr hab. Józef Andrzej (Wacław) Boguniowski SDS (1933-2007). [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 61: 2008, s. 233-240. [szukaj w bibliotece]
 • Pasterz sprawiedliwy i kraj miłujący. Biskup kujawsko-pomorski Piotr Tylicki (1604-1607). [w:] „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 22: 2007, s. 75-84. [szukaj w bibliotece]
 • Statut i regulamin archiwów kościelnych [w:] „Studia Włocławskie”, 10: 2007, s. 162-170. [szukaj w bibliotece]
 • Biskup krakowski Piotr Tylicki wobec zakonów w swojej diecezji (1607-1616). [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 10: 2004, s. 49-69. [szukaj w bibliotece]
 • Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Prezentacja polskich archiwów kościelnych [w:] „Archiva Ecclesiastica”, 1: 2004, s. 77-80. [szukaj w bibliotece]
 • Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w zastosowanie uchwał Soboru Trydenckiego w diecezji kujawsko-pomorskiej (1567-1581). [w:] „Studia Włocławskie”, 6: 2003, s. 439-451. [szukaj w bibliotece]
 • Rec.: Propozycje konsystorialne w XVI wieku. Omówienie. Teksty polskie. Wyd. H. Fokciński SI [i in.]. Rzym 1994, 228, XVIII s. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 127: 1996, s. 138-139. [szukaj w bibliotece]
 • Działalność duszpasterska prymasa Stanisława Karnkowskiego. [w:] „Filia Historica Cracoviensia”, 3: 1996, s. 91-111. [szukaj w bibliotece]
 • Bibliografia prac Prof. Dr Janiny Bieniarzówny za lata 1986-1993. [w:] „Filia Historica Cracoviensia”, 2: 1994, s. 143-145. [szukaj w bibliotece]
 • Rec.: Redemptoryści w Tuchowie, 1893-1993, red. S. Bafia, J. Chaim, S. Stańczyk. T. 1. Kraków 1993, ss. 378. [w:] „Homo Dei”, 1 1994, s. 98-101. [szukaj w bibliotece]
 • Ksiądz Piotr Skarga jako kaznodzieja. [w:] „Materiały Homiletyczne”, 136 1993, s. 3-9. [szukaj w bibliotece]
 • Rec.: „Folia Historica Cracoviensia”. Kraków T. 1: 1989. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 118: 1992, s. 538-540. [szukaj w bibliotece]
 • Rec.: W. Murawiec, S. Piech, Z dziejów formacji i kształcenia duchowieństwa katolickiego w Polsce. Kraków 1990. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 119: 1992, s. 181-184. [szukaj w bibliotece]
 • Rec.: „Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Rzym – Warszawa. T. 4: 1989. [w:] „Ateneum Kapłańskie”, T. 114: 1990, s. 161-164. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Kultura intelektualna w zakonach polskich (13070002)
 • Kanonikat zakonny w Polsce (130702)
 • Hierarchowie Kościoła końca XVI i pocz. XVII stulecia - elita umysłowa Rzeczypospolitej, jej kontakty europejskie i wpływ na rozwój ówczesnej kultury polskiej ()
 • Dzieje zakonu Franciszkanów Konwentualnych w II Rzeczypospolitej (130703)

Wygłoszone Referaty:

 • Działalność biskupa Franciszka Jopa w archidiecezji krakowskiej [podczas konferencji:] Biskup Franciszek Jop. W 40. rocznicę śmierci pasterza diecezji opolskiej (1976-2016), 26 pazdziernika 2016, .
 • Klasztor Bernardynów w Kole w okresie staropolskim [podczas konferencji:] Bernardyni kolscy 1466-2016. 550 lat dziedzictwa i posługi, 8 pazdziernika 2016, .
 • Historycy zakonów na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [podczas konferencji:] Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność. Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki, kultury i narodu, 17 listopada 2015, .
 • Wyposażenie liturgiczne kościoła klasztornego w Kraśniku w świetle staropolskich akt krakowskich wizytacji biskupich [podczas konferencji:] Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie, 13 czerwca 2015, .
 • Bernardyni w Przeworsku w okresie staropolskim [podczas konferencji:] Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015), 30 maja 2015, .
 • Pobożność bracka w nowożytnym Krakowie [podczas konferencji:] Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej, 28 maja 2015, .
 • Elity kościelne Krakowa w epoce wczesnonowożytnej. (Do połowy XVII wieku) [podczas konferencji:] Kraków, Norymberga, Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność, 16 pazdziernika 2014, .
 • Klasztor augustianów i karmelitów w Pilźnie [podczas konferencji:] Dzieje miasta Pilzna, 4 pazdziernika 2014, .
 • Dzieje kultu Matki Bożej w sanktuarium bernardynów w Rzeszowie w okresie staropolskim [podczas konferencji:] Pięćsetlecie objawień Maryi w Rzeszowie (1513-2013) oraz dwieściepięćdziesięciolecie koronacji Figury Matki Bożej (1763-2013), 25 listopada 2013, .
 • Helclowie i ich fundacja na Rakowicach [podczas konferencji:] Patrioci, ludzie nauki, fundatorzy – rodzina Helclów dla Krakowa i Ojczyzny. W 150. rocznicę poświęcenia kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 26 pazdziernika 2012, .
 • Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? Wokół sporu o polityczne zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI [podczas konferencji:] Piotr Skarga — w czterechsetlecie śmierci, 24 pazdziernika 2012, .
 • Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX wieku. [podczas konferencji:] „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie”, Międzynarodowa konferencja naukowa – Uniwersytet Wrocławski, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Fundacja Lubiąż, Wrocław 18-21 XI 2010, 19 listopada 2010, .
 • Średniowieczny męczennik – miles et athleta Christi – wierny Kościołowi. Męczeństwo w okresie średniowiecza, jako wyraz tożsamości i wiarygodności Kościoła [podczas konferencji:] Ogólnopolski Zjazd Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 8 kwietnia 2010, .
 • Bractwo św. Zofii Krakowie na tle dziejów Kościoła krakowskiego w okresie staropolskim. Zarys problematyki [podczas konferencji:] 600. rocznica erygowania Bractwa św. Zofii, 30 stycznia 2010, .
 • Stanisław Lubomirski – fundator Klasztoru Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu. [podczas konferencji:] Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem, 25 listopada 2009, .
 • Kameduli w krajobrazie religijnym Krakowa w okresie staropolskim [podczas konferencji:] Wkład kamedułów w kulturę Małopolski, 22 pazdziernika 2009, .
 • Historyczne tło konfliktu polskiego duchowieństwa i świeckich w „Rozmowach Dworzanina z Mnichem” Marcina Kromera [podczas konferencji:] Konwersatorium „Katolicka Nauka Społeczna” Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej w Uniwersytecie Łódzkim, 10 grudnia 2007, .
 • Archiwalia zniesionych zakonów na przykładzie Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty [podczas konferencji:] V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Archiwa polskie w nowoczesnym społeczeństwie, 7 wrzesnia 2007, .
 • Wpływ franciszkanów krakowskich na życie religijne Krakowa w okresie staropolskim [podczas konferencji:] W rocznicę 770-lecia przybycia Franciszkanów do Krakowa. 1237-2007., 22 maja 2007, .
 • Biskup krakowski Piotr Tylicki wobec zakonów w swojej diecezji (1607-1616) [podczas konferencji:] Klasztor w Kościele średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym, 19 pazdziernika 2006, .
 • „Abyśmy jednako po staremu Boga chwalili”– ks. Hieronim Powodowski. [podczas konferencji:] Wielcy kaznodzieje Krakowa, 12 pazdziernika 2006, .
 • Dobre obyczaje w archiwach. Szkic zasad etycznych misji archiwistów kościelnych [podczas konferencji:] Sentire cum homine et Ecclesia, 12 stycznia 2006, .
 • Wkład zakonników w historiografię polską w XVII i XVIII wieku [podczas konferencji:] Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, 27 pazdziernika 2005, .
 • Krakowski ośrodek kościelnych badań historycznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w latach 1773 – 1939 [podczas konferencji:] Ogólnopolski Zjazd Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego - Kościelne ośrodki badań historycznych w Polsce do roku 1939, 31 marca 2005, .
 • Realizacja uchwał Soboru Trydenckiego w diecezji kujawsko-pomorskiej przez biskupa Stanisława Karnkowskiego (1567-1581) [podczas konferencji:] Ogólnopolski Zjazd Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 8 kwietnia 1999, .