prof. dr hab. Adam Małkiewicz  Curriculum Vitae:

  • 2009 – Podjęcie pracy w Instytucie Historii Sztuki i Kultury PAT (obecnie UPJPII)
  • 2006 – Członek honorowy Stowarzyszenia Historyków Sztuki
  • 2006 – Członek korespondent PAU
  • 2001 – Tytuł profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie HS UJ
  • 2000 - 2012 – Redaktor "Folia Historiae Artium"
  • 1999 – Dyrektor Instytutu HS UJ
  • 1997 - 1998 – Profesor nadzwyczajny w ASP w Krakowie
  • 1992 - 1996 – Wicedyrektor d.s. naukowych i oświatowych i redaktor wydawnictw Muzeum Narodowego w Krakowie
  • 1991 - 1992 – Dyrektor Instytutu HS UJ
  • 1989 - 2007 – Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej
  • 1979 - 1984 – Dyrektor Instytutu HS UJ
  • 1978 - 1979 – Wicedyrektor Instytutu HS UJ
  • 1977 – Nagroda III st. Ministra Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną
  • 1976 – Habilitacja
  • 1969 – Adiunkt w Instytucie HS UJ
  • 1968 – I nagroda w konkursie SHS na pracę naukową młodych badaczy
  • 1968 – Nagroda III st. Ministra Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską
  • 1967 – Stopień doktora nauk humanistycznych na UJ
  • 1964 - 1981 – Sekretarz redakcji "Prac z Historii Sztuki" (Zeszyty Naukowe UJ)
  • 1962 - 2007 – Praca w Instytucie Historii Sztuki UJ
  • 1958 - 1961 – Młodszy asystent w Dziale Polskiej Sztuki Cechowej i Sztuki Cerkiewnej Muzeum Narodowego w Krakowie
  • 1953 - 1958 – Studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim

  Publikacje:

  Monografie:
  • Z dziejów polskiej historii sztuki. Studia i szkice, Kraków: Universitas 2005.
  • Theoria et praxis. Studia z dziejów sztuki nowożytnej i jej teorii, Kraków: Universitas 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1976.
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • 8. Między tradycją a nowatorstwem: wczesna architektura jezuitów [w:] [red.], Amicissima. Studia Magdalenae Piwocka oblata, Kraków: 2010, s. 673-684.
  • Kunstgeschichte an der Jagiellonen-Universität [w:] [red.], 7. Die Etablierung und Entwicklung des Faches Kunstgeschichte in Deutschland, Polen und Mitteleuropa (anlässlich des 125-jährigen Gründungsjubiläums des ersten Lehrstuhls für Kunstgeschichte in Polen) / Kształtowanie się i rozwój historii sztuki w Niemcze, Warszawa: 2010, s. 21-38.
  • Adam Bochnak. Uczony i nauczyciel/Adam Bochnak - scientist and teacher [w:] [red.], Adam Bochnak. Naświetlanie rzeźby lwowskiej. Wystawa fotografii ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2008, s. 21-49.
  Artykuły w Czasopismach:

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
   Artykuły w Czasopismach:
   • Leona Wyczółkowskiego portrety Mariana Sokołowskiego [w:] Zeszyty Naukowe UJ. Opuscula Musealia, 17 2009, s. 77-81.
   • Niezrealizowany projekt krakowskiego kościoła misjonarzy i jego domniemany autor. Przyczynek do działalności architektów-dyletantów w epoce baroku [w:] Rocznik Krakowski, 75 2009, s. 71-82.