ks. dr hab. Piotr Andryszczak


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałek: 8.45 - 9.30, ul. Bernardyńska 3, s. 116

Curriculum Vitae:

 • 2016 – habilitacja z filozofii, Wydział Filozoficzny UPJPII
 • 2003 - 2004 – wykłady w College of Liberal Arts w Detroit, USA
 • 1998 – doktorat z filozofii, Wydział Filozoficzny Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża (Santa Croce) w Rzymie
 • 1990 – magisterium z teologii, Wydział Teologiczny PAT

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Encyklika "Veritatis splendor" [w:] M. Cholewa, Sz. Drzyżdżyk, M. Gilski [red.], Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków: Scriptum 2014, s. 157-169. [szukaj w bibliotece]
 • Zaufanie do człowieka czy zaufanie do państwa? [w:] W. Zuziak, J. Mysona Byrska [red.], Zaufanie w życiu publicznym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2014, s. 191-204. [szukaj w bibliotece]
 • Wiara jako podstawowe odniesienie do Boga [w:] A. Sielepin [red.], Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2012, s. 15-21. [szukaj w bibliotece]
 • Społeczeństwo bez religii i filozofii? [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua veritas, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 657-666. [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie wiary w ujęciu Wincentego Lutosławskiego [w:] R. Majkowska, E. Fiałek [red.], W Służbie Nauki. Nr 16: Wincenty Lutosławski 1863-1954. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2004r., Kraków: PAU 2010, s. 53-58. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Rozumienie człowieka a życie społeczne. K. Wojtyła wobec antropologii liberalizmu [w:] R. Komurka, J. D. Szczurek [red.], Człowiek żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, Kraków: WN PAT 2008, s. 227-237.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prądy filozoficzne zaprzeczające miłosierdziu [w:] F. Ślusarczyk [red.], Szkoła miłosierdzia świętej Faustyny i Jana Pawła II, Kraków: Misericordia 2008, s. 215-235.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teoria porządku spontanicznego Friedricha A. von Hayeka [w:] Świat i Słowo, 1 (20) 2013, s. 187-203. [szukaj w bibliotece]
 • The Political Meaning of the Right and the Privatization of the Good [w:] E-Theologos, Vol. 2, No. 1 2011, s. 15-25.
 • Liberalizm polityczny - niespełniona obietnica [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 7-21.
 • Prawo naturalne i cnota - dwa filary porządku społeczno-politycznego [w:] Świat i Słowo, 2 (13) 2009, s. 97-111. [szukaj w bibliotece]
 • Chrześcijaństwo wobec pokusy utopizmu. Społeczno-polityczne implikacje dogmatu o grzechu pierworodnym [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 117-133. [szukaj w bibliotece]
 • Autonomia podmiotu politycznego w ujęciu Johna Rawlsa [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 3-14. [szukaj w bibliotece]
 • Królestwo Boże na ziemi? - nadzieje przeciwko Nadziei [w:] Społeczeństwo, 2 2008, s. 197-206. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Współczesny spór o sprawiedliwość. Koncepcja sprawiedliwości u Rawlsa i MacIntyre'a ()
 • Republikańskie rozumienie człowieka i państwa (501-10-020073)
 • Religijność w Polsce i jej ewolucja (501-10-020023)
 • Libertariańska wizja człowieka i społeczeństwa (501-10-020047)
 • Jednostka a wspólnota w sporze między liberałami a komunitarystami (221102)

Wygłoszone Referaty:

 • Wizja społeczeństwa i polityki w personalizmie Jacques'a Maritaina [podczas konferencji:] „Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej”. I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pisarka, 28 listopada 2018, .
 • Sprawiedliwość a sprawiedliwość społeczna. Spór między liberalizmem klasycznym a nowoczesnym [podczas konferencji:] Sprawiedliwość w życiu publicznym, 30 pazdziernika 2018, .
 • Żródła cywilizacji zachodniej. Jednośc z wielości [podczas konferencji:] Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze pogranicza polsko-slowackiego, 27 listopada 2017, .
 • Większość źródłem prawdy o dobru? [podczas konferencji:] Prawo i moralność w życiu publicznym, 24 pazdziernika 2017, .
 • Polityczne konsekwencje siódmego przykazania [podczas konferencji:] Uczciwość i rzetelność w życiu publicznym, 26 pazdziernika 2016, .
 • Pomiędzy obojętnością a wrażliwością. Spór o rozumienie dobra wspólnego [podczas konferencji:] Obojętność i wrażliwość a życie publiczne, 28 pazdziernika 2015, .
 • Koncepcja człowieka w ujęciu Edyty Stein wobec libertariańskiej antropologii [podczas konferencji:] Edyta Stein - 2015 - Godność człowieka, 9 pazdziernika 2015, .
 • Podstawy antropologiczne liberalizmu politycznego Johna Rawlsa [podczas konferencji:] Odsłony polityki - III Ogólnopolski Kongres Politologii, 24 wrzesnia 2015, .
 • Nienawiść użyta, nienawiść przezwyciężona [podczas konferencji:] Nienawiść a życie publiczne, 27 pazdziernika 2014, .
 • Czy można być liberałem politycznym? [podczas konferencji:] Dziedzictwo Rawlsa, 3 czerwca 2014, .
 • Przezwyciężenie relatywizmu - przypadek Alasdaira MacIntyre'a [podczas konferencji:] Etyka zobowiązań absolutnych, 16 grudnia 2013, .
 • Zaufanie do człowieka czy zaufanie do państwa? [podczas konferencji:] Zaufanie a życie publiczne, 30 pazdziernika 2013, .