ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek: 13.00 - 14.00, ul. Bernardyńska 3, sala 120 po uprzednim umówieniu się przez E-mail: henryk.slawinski@upjp2.edu.pl
  lub tel. +48 510890459

Curriculum Vitae:

 • 2019 – 1.06.2019 - Nadanie tytułu profesora
 • 2018 – Nagroda na mocy Zarządzenia Rektora UPJPII nr 97/2017 z 18.12.2017 za najlepsze oceny parametryzacyjne
 • 2018 – Członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego, Fides et Ratio
 • 2017 – Współpraca z Konferencją Episkopatu Polski nad przygotowaniem „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej”. Dokument został przyjęty podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., na podstawie Uchwały nr 23/377/2017 z dnia 14 października 2017 r.
 • 2017 – 23. Januar 2017. Dr. habil. Henryk Sławiński, prof. UPJPII, LAUDATIO. Ein Gutachten über die Arbeit von Filip De Rycke, K.D.St.V. Aenania, 80799 München, Türkenstraße 38.
 • 2015 – Pełnienie roli konsultanta teologicznego Konferencji Episkopatu Polski przy polskim przekładzie "Dyrektorium homiletycznego".
 • 2015 – Listopad 2015. Visiting Professor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Katholisch-Theologischen Fakultät.
 • 2014 – Przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich
 • 2014 – The Coordinator of International Relations for the Faculty of Theology to the theological colleges in France and Benelux from November 4th to August 31st 2016.
 • 2014 - 2015 – Członek Redakcji czasopisma "Theologos" wydawanego przez Greckokatolicki Wydział Teologiczny Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie, Słowacja.
 • 2013 – Profesor nadzwyczajny Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2013 - 2016 – Wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.
 • 2013 - 2014 – Interuniversitaeres interdisziplinaeres Heuptseminar zum Thema Pastoral nach dem II. Vatikanischen Konzil: Krakow 2013 - Freiburg im Breisgau 2014.
 • 2013 - 2016 – Członek Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 • 2012 – 23.01.2012 - Nagroda „Pelkovenpreis 2012” za rozprawę habilitacyjną pt. „Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim” (Kraków 2008) wręczona przez prof. Petera Clausa Hartmanna w Monachium w siedzibie istniejącego od 1851 r. Stowarzyszenia Katolickich Studentów Niemieckich - „K.D.St.V. Aenania” w obecności m.in. kardynała Friedricha Wettera, konsula Rzeczypospolitej Polskiej, dr Aleksandra Korybuta Woronieckiego oraz konsula generalnego Republiki Francuskiej, M. Emmanuela Coheta
 • 2012 – Redaktor naczelny "Polonia Sacra".
 • 2012 - 2014 – Członek Senackiej Komisji ds. Kontaktów z Zagranicą.
 • 2011 - 2017 – Member of the Cruise Ship Priest Program of the Apostleship of the Sea of the United States of America.
 • 2010 - 2013 – Członek Rady Naukowej rocznika "Przegląd Homiletyczny"
 • 2009 – Habilitacja w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 2008 – Kurs Homiletyczny systemem e-learning zorganizowany przez Wydawnictwo „Materiały Homiletyczne” - 2008.
 • 2005 - 2016 – Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.
 • 2005 - 2011 – Wykłady z homiletyki w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym o. Dominikanów w Krakowie 2005-2011.
 • 2005 - 2007 – Wykłady z homiletyki w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie 2005-2007.
 • 2004 - 2015 – Zatrudnienie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Dnia 6 stycznia 2010 zmieniono oficjalnie nazwę jednostki na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2004 - 2013 – Członek Koła Współpracowników Komisji Języka Religijnego PAN.
 • 2004 - 2008 – Wykłady z homiletyki w WSD o. Paulinów w Krakowie: październik 2004 – maj 2008
 • 2003 - 2004 – Urlop naukowy w Niemczech
 • 2002 - 2003 – Zajęcia zlecone w PAT 2002-2003.
 • 2000 - 2001 – Urlop naukowy w Stanach Zjednoczonych.
 • 1999 - 2015 – Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Homiletów Języka Niemieckiego, „Arbeitsgemeinschaft für Homiletik” z siedzibą w Würzburgu.
 • 1999 - 2000 – Wykłady z pedagogiki na Wydziale Teologicznym w Koninie.
 • 1999 - 2000 – Wykłady teologii liturgii 1999-2000 na Wydziale Teologicznym w Koninie
 • 1998 - 2000 – Wykłady z dokumentów Kościoła na Wydziale Teologicznym w Koninie 1998-2000.
 • 1998 - 2000 – Wykłady z homiletyki w WSD ks. Orionistów w Zduńskiej Woli 1998-2000.
 • 1998 - 2015 – Wykłady z homiletyki w WSD ks. Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim.
 • 1998 – Magisterium z pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie - Wydziale Nauk Społecznych.
 • 1996 - 1998 – Zajęcia z j. angielskiego na Wydziale Teologicznym w Koninie 1996-1998.
 • 1996 - 2016 – Członek Stowarzyszenia Homiletów Polskich
 • 1996 – Doktorat z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
 • 1992 – English Language Course at Francis King School of English. Advanced Level in English as a Foreign Language.
 • 1989 – Magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
 • 1983 - 1989 – Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Chrystus urzeczywistnił Pismo. Homilie na rok A, Kraków: WAM 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Dziś spełniły się słowa Pisma…”. Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych [red.], Włocławek: Ancilla Verbi 2002. [szukaj w bibliotece]
 • Znak zwycięstwa. Symbolika krzyża w liturgii sakramentów świętych, Włocławek: Ancilla Verbi 2001. [szukaj w bibliotece]
 • Wychowanie prorodzinne. Według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa: Antyk 2000. [szukaj w bibliotece]
 • Przepowiadanie Chrystusowego krzyża, Warszawa: Antyk 1997. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wkład Soboru Watykańskiego II w odnowę przepowiadania słowa Bożego [w:] Elżbieta Umińska-Tytoń, Janusz Lewandowicz [red.], Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II, Łódż: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2014, s. 173-184.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Chrześcijaństwo jako religia żywego Słowa Bożego [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski [red.], O bogactwach Kościoła, Kraków: Salwator 2014, s. 343-355.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Homilia podczas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu [w:] Jan Dziedzic, Piotr Guzdek [red.], Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, Kraków: Wydawnictwo Naukow UPJPII 2013, s. 127-152.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Aktualność homiletycznych wskazań o. Hieronima Kajsiewicza CR [w:] ks. Wojciech Misztal, ks. Wojciech Mleczko CR [red.], O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873): Troska o duchowość troską o dobro społeczności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 177-192.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Współczesne kontrowersje wokół celibatu [w:] Henryk Sławiński [red.], Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukow UPJPII 2012, s. 15-34.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp. Gorące dyskusje o celibacie [w:] Henryk Sławiński [red.], Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 11-12.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Homilie: ihre gegenwärtigen Herausforderungen im Spiegel historischer Entwicklung [w:] Susanne Göpferich, Elżbieta Kucharska-Dreiß, Peter Meyer [red.], Mit Sprache bewegen. Festschrift für Prof. Dr. Michael Thiele zu seinem 65. Geburtstag, Insingen: Akademische Verlagsoffizin Bauer & Raspe, Edition Schneder & Weigel 2012, s. 257-269.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kapłan kaznodzieja głoszący z mocą [w:] L. Szewczyk, W.J. Sztyka [red.], Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice: Szkoła Seraficka 2010, s. 24-35.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Podmiot przepowiadania słowa w liturgii [w:] W. Przyczyna [red.], Liturgia i przepowiadanie, Kraków: Wydawnictwo M 2010, s. 93-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dlaczego i jak korzystać z cudzych homilii? [w:] J. Augustyn [red.], Sztuka bycia księdzem. Poradnik, Kraków: WAM 2010, s. 379-386.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Powstanie i rozwój Katedry Komunikacji Religijnej PAT [w:] S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski [red.], Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 833-843.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Obcojęzyczne pomoce do homilii i kazań w Internecie [w:] M.K. Kubiak, W. Przyczyna [red.], Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań: Biblioteka Kaznodziejska 2008, s. 81-100.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Współczesne problemy moralne na ambonie (11250001)
 • Współczesna teologia homilii (501-10-010099)
 • Terapeutyczne znaczenia przepowiadania (501-10-010132)
 • Sposoby głoszenia słowa Bożego (212502)
 • Polityka w przepowiadaniu (112502)
 • 50 lat soboru watykańskiego. Pastoralnoteologiczna recepcja soboru w Niemczach i Polsce – konferencja 1-8 maja 2013 (501-10-010011)

Wygłoszone Referaty:

 • Religious freedom according to John Paul II as the foundation of respect towards the followers of other religions [podczas konferencji:] St. John Paul II and Georgia. 20th. Anniversary of visit of John Paul II in Georgia, 29 maja 2019, .
 • Encyklika „Fides et ratio” odczytana po 20 [podczas konferencji:] Encyklika „Fides et ratio” odczytana po 20, 7 listopada 2018, .
 • Academic Homiletics in the Liturgical Institute within the Postconciliar 50 years [podczas konferencji:] In Service to Tradition and Liturgical Renewal, 24 pazdziernika 2018, .
 • Homiletyka akademicka w Instytucie Liturgicznym – początki i rozwój. [podczas konferencji:] IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad Fontes Liturgicos W służbie tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie., 24 pazdziernika 2018, .
 • Duch przychodzi z pomocą naszej słabości (por. Rz 8, 26). Przepowiadanie terapeutyczne. [podczas konferencji:] Głoszenie w mocy Ducha Świętego, 8 pazdziernika 2018, .
 • Problem wykluczenia w kościelnej posłudze słowa [podczas konferencji:] "Kościół wobec osób wykluczonych (Die Kirche gegenüber den Ausgeschlossenen). Refleksja pastoralnoteologiczna"., 17 maja 2018, .
 • Przepowiadanie słowa Bożego podczas nabożeństw ludu Bożego [podczas konferencji:] Język nabożeństw, 28 wrzesnia 2017, .
 • Modele przepowiadania w różnych środowiskach [podczas konferencji:] Głoszenie słowa Bożego na peryferiach, 25 wrzesnia 2017, .
 • Znaczenie przepowiadania Słowa Bożego w liturgii dla budowania wiary katechizowanych [podczas konferencji:] Lekcja religii wobec wyzwań współczesności, 15 marca 2017, .
 • The Ecumenical Dimensions of Preaching the Word of God [podczas konferencji:] Oecumene, de Kerk en een verdeeld Europa?, 3 marca 2017, .
 • Przepowiadanie w służbie odnowy Kościoła [podczas konferencji:] Ecclesia semper renovanda. Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8), 30 listopada 2016, .
 • Idźcie i głoście! Słowo Boże codziennym pokarmem ludu Bożego [podczas konferencji:] Idźcie i głoście!, 25 pazdziernika 2016, .
 • Idźcie i głoście! Słowo Boże codziennym pokarmem ludu Bożego [podczas konferencji:] Idźcie i głoście!, 24 pazdziernika 2016, .
 • Słowo i obraz w przepowiadaniu orędzia Chrystusa [podczas konferencji:] Bożie slovo możno poćut i vidiet, 11 pazdziernika 2016, .
 • Posługa słowa wobec ludzi starszych, chorych i niesłyszących [podczas konferencji:] I Kongres Teologii Praktycznej, 20 wrzesnia 2016, .
 • Misterium Chrystusa w przepowiadaniu. Kerygmat a dogmat [podczas konferencji:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść Przepowiadania, 28 wrzesnia 2015, .
 • Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji [podczas konferencji:] Język nowej ewangelizacji, 24 wrzesnia 2015, .
 • Wolność religijna i jej zagrożenie we współczesnej Europie [podczas konferencji:] Náboženská sloboda v súčasnéj spoločnosti, 19 maja 2015, .
 • Religionsfreiheit und Verkuendigung des Wortes Gottes in der Gegenwart [podczas konferencji:] Religion in Europa nach dem Ende des Kommunismus. Deutsch-Polnisches Symposion, 7 maja 2015, .
 • Die Bedeutung des priesterlichen Zölibates - The meaning of the Celibacy of the Priests [podczas konferencji:] The Challenges for the Priestly Formation in the Ancient Christianity and Nowadays, 23 marca 2015, .
 • Religious freedom and the Church’s mission of preaching the Word of God [podczas konferencji:] Religious Liberty, Relativism, and Secularisation in Our Modern Societies, and their Implications for the Situation of the Church. Die Religionsfreiheit, der Relativismus und die Säkularisation in unserer heutigen Gesellschaft und deren Implikationen f, 24 lutego 2015, .
 • Tematyka katechez a wyzwania stojące przed młodym człowiekiem dzisiaj: Kontekstualne uwarunkowanie głoszenia słowa Bożego do młodzieży. [podczas konferencji:] Tradycja, teraźniejszość i przyszłość przekazu muzyki kościelnej w kontekście współczesnych interpretacji i tendencji. Muzyka i wiara młodych, 21 pazdziernika 2014, .
 • Msza św. i homilia w Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci (aktualność Dyrektorium w 40 rocznicę powstania) [podczas konferencji:] Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia, 21 pazdziernika 2013, .
 • Homiletyka współczesna o języku homilii i kazań [podczas konferencji:] Język homilii i kazań, 16 wrzesnia 2013, .
 • Problem języka w nauczaniu lekcji religii wśród młodzieży [podczas konferencji:] Problemy katechetyczne w nauczaniu religii wśród młodzieży, 10 marca 2012, .
 • Wychowawcze znaczenie homilii ślubnej [podczas konferencji:] Po co ślub kościelny?, 16 lutego 2012, .
 • Homiletyka w dobie nowej ewangelizacji [podczas konferencji:] Katolicka teologia w dzisiejszym świecie: refleksje ad intra et ad extra. Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne z okazji 75-lecia Fakultetu Teologicznego Uniwersytetu Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie, 15 listopada 2011, .
 • Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini [podczas konferencji:] Od kultury niedzieli do kultury weekendu, 24 pazdziernika 2011, .
 • Problematyka polityczna w kazaniu [podczas konferencji:] Polityka na ambonie, 13 pazdziernika 2011, .
 • Witnesses of God’s Love on the Move and through Service [podczas konferencji:] Congrès Européen de l’Apostolat de la Mer, 23 wrzesnia 2011, .
 • Współczesne kontrowersje wokół celibatu [podczas konferencji:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, 2 czerwca 2011, .
 • Narracja czy wizualizacja w misterium przepowiadania? [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Czy Chrystus używałby powerpointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania, 28 listopada 2009, .
 • Ludzki wkład w skuteczność przepowiadania słowa Bożego [podczas konferencji:] Inauguracji roku akademickiego, 16 pazdziernika 2009, .
 • Sytuacje komunikacyjne w liturgii i ich językowy wyraz [podczas konferencji:] Język w liturgii, 19 wrzesnia 2009, .
 • Wychowanie w rodzinie do słuchania słowa Bożego [podczas konferencji:] VIII Sympozjum pastoralne. Rodzina przyszłością świata? Aktualne wyzwania, 23 stycznia 2008, .
 • Obcojęzyczne pomoce do homilii i kazań w Internecie [podczas konferencji:] Posługa słowa – posłudze Słowu. Rola pomocy kaznodziejskich w przepowiadaniu słowa Bożego, 20 wrzesnia 2006, .
 • Judaistyczne korzenie współczesnej homilii [podczas konferencji:] Dziedzictwo judaizmu we współczesnej liturgii chrześcijańskiej, 21 lutego 2006, .
 • Podmiot liturgicznego przepowiadania słowa Bożego [podczas konferencji:] VI Sympozjum Liturgiczno–homiletyczne. Liturgiczny kontekst przepowiadania, 27 maja 2002, .