prof. dr hab. Juliusz Chrościcki


 • Dyżur dydaktyczny:
  Czwartek: 13.00-13.45

Curriculum Vitae:

 • 2012 – rozpoczęcie pracy w IHS i K UJP II
 • 2011 – Wybór na przewodniczącego Komitetu Nauk Sztuce PAN
 • 2007 – Zorganizowanie międzynarodowej konferencji w Krakowie na Wawelu o pogrzebach władców w Europie
 • 2005 – redaktor naczelny półrocznika ,, Barok. Historia-literatura-sztuka\\\'\\\', utworzonego w 1994 roku
 • 1999 – Profesor zwyczajny UW
 • 1994 – objęcie stanowiska dyr. w Centrum Kultury Polskiej , Uniwersytet Sorbona IV ( Paryż).
 • 1991 – nadanie tytułu naukowego profesora przez Prezydenta RP
 • 1989 – Wybór na dziekana Wydziału Historycznego UW, pod dwóch kadencjach jako prodziekana
 • 1983 – objęcie obowiązków docenta ( opóźnione z powodów politycznych)
 • 1982 – zatwierdzenie nadania stopnia dr hab nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki nowowżytnej
 • 1981 – kolokwium habilitacyjne na UW
 • 1971 – obrona i zatwierdzenie doktoratu napisanego pod kierunkiem prof. J. Białostockiego
 • 1964 – Ukończenie studiów z historii sztuki na UW pod kierunkiem prof. M. Walickiego

Publikacje:

Monografie:
 • Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668, Warszawa: PWN 1983. [szukaj w bibliotece]
 • Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • Les funerailles princieres en Europe XVIe-XVIIIe siècle [współatorstwo z:] [w:] Les Funerailles princieres en Europe XVIe-XVIIIe siècle, Rennes – Versailes: 2015, s. 7-14.
 • Michelangiolo , twórca fresków w kaplicy Sykstyńskiej - pierwszą ofiarą ,, Trzeciej Kongregacji ‘’ Soboru Trydenckiego ? [w:] K. Kuczman , ks. A. Witko [red.], Sztuka po Trydencie, Kraków: 2014, s. 69-100.
 • Le professeur Victor-Lucien Tapie et le baroque en Pologne [w:] H. Rousteau- Chambon et C. Mazel [red.], Victor-Lucien Tapie . Relire baroque et classicism, Rennes: 2014, s. 123-134.
 • Malarskie przedstawienia świątyń z XVI i XVIII wieku. Liturgia-dewocja-zwiedzanie [w:] R. Knapiński, A. Kramiszewska [red.], Fides ex visu, Lublin: 2013, s. 139-154.
 • O roli sztuki w dyplomacji epoki nowożytnej [w:] [red.], Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w okresie nowożytnym, Warszawa: 2013, s. 15-29.
 • Les funerailles princieres en Europe , XVIe-XVIIIe siecle [współatorstwo z:] J.A. Chroscicki, Mark Hengerer, Gerard Sabatier [w:] Les funerailles princieres en Europe , XVIe-XVIIe siecle., Wersal: Centre de recherche du Chateau de Versaille Ed. de la Maison des sciences de l\\\'homme 2012, s. 1-6. [szukaj w bibliotece]
 • O wnętrzach gotyckich świątyń na XVII-wiecznych obrazach [w:] ks. Jacek Urban, ks Andrzej Witko [red.], Limen expectactionis. Księga kuc czci śp. ks. prof.dr hab. Zdzislawa Klisia, Kraków: UPJPII Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 43-56. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Orphaus among the Animals by Hans Vredeman de Vries. Bozetto, Relaisation and Reconstraction from Arthus Court of Gdańsk [w:] Katarzyna Marciniak [red.], Birthday Beasts\' Book ...Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, Warszawa: Wilczyska 2011, s. 47-60.
 • [szukaj w bibliotece]
 • il nunzio Durini a Varsavia [w:] [red.], il cardinale Angelo Maria Durini ( 1725-1706).Un mecenate lombardo nell\'Europa dei Lumi, Mediolan: SilvanaEditoriale 2011, s. 13-15.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Lafontaine o kołtunie [w:] Aneta Kramiszewska [red.], Fides imaginem querens. Studia ofiarowane księdzu prof. Ryszardowi Knapińskiemu, Lublin: 2011, s. 349-355.
 • il fascino del colore e delle forme/Fascination with Colour and Shapes [w:] Alberto Agazzani Elżbieta ModrzewskaManno [red.], Atelier Nowosielski. L\'arte delle ceramica di Hanna e Leszek Nowosielski, Milano: SilvanaEditoriale 2011, s. 26-29.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O propagandowo-symbolicznych przedstawiniach pola elekcyjnego na Woli [w:] B. Komorowski [red.], Wolne elekcje królów Polski na Warszawskiej Woli. 430 lat później, Warszawa: Tow. Przyjaciół Woli 2010, s. 82-108.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Apartament królowej Ludwiki Marii w Pałacu Letnim. Próba rekonstrukcji [w:] Andrzej Pieńkos , Agnieszka Rosales Rodriguez [red.], Francusko-polskie relacje artytyczne w epoce nowożynej, Warszawa: Neriton 2010, s. 87-98.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Dreifaches Sigel von Maria Josepha, der Gemahlin Augusts III., in der Sammlung des Koenigschloss Warschau [w:] Barok. Historia-Literatura-Sztuka, 41 2014, s. 275-281.
 • Studia Wilanowskie, t.XX Materiały z roboczego spotkania ,, Osiemnastowieczne wyroby Miśni w Polsce . Stan i potrzeby badań’’ [w:] Barok. Historia-Literatura-Sztuka, 41 2014, s. 313-318.
 • A. Kwiatkowska Inwentarz Generalny z 1696 z opracowaniem, Warszawa 2012 [w:] Barok. Historia-Literatura-Sztuka, 40 2013, s. 240-245.
 • Królewicz Władysław Zygmunt Waza na meczach piłki ( calcio fiorentino ) w lutym 1625 roku [w:] Barok. Historia-Literatura-Sztuka, 39 2013, s. 87-98.
 • Kazimierza Strinczyńskiego Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1955) [w:] ,, Barok.Historia-Literatura-Sztuka\'\', 36 2011, s. 285-286.
 • Georges de la Tour i jego lwowskie arcydzieło znane pod tytułem [w:] BAROK.Historia-literatura-sztuka, 33 2010, s. 123-142. [szukaj w bibliotece]
 • Ad lectorem [w:] ,, Barokk. Tortenelem-Irodalom-Muveszet\'\', numer specjalny ,, Barok\'\' w j. węgierskim 2010, s. 7-11.
 • Wspomnienie o Franku Starowieyskim [w:] ,,Barok\'\', 32 2009, s. 221-224.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Michelangiolo Buonarroti pierwszą ofiarą ojców Soboru Trydenckiego [podczas konferencji:] Sztuka po Trydencie, 14 pazdziernika 2012, .