Folia Historica CracoviensiaCzasopismo funkcjonuje na uczelnianej Platformie Czasopism. Proszę kliknąć tutaj:
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia