dr Dobrosława Horzela


 • Dyżur dydaktyczny:
  dyżur w roku akademickim 2017/2018:
  poniedziałek godz. 9:00-9:45

Curriculum Vitae:

 • 2012 – Asystent, a od r. 2014 adiunkt w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Od r. 2016 zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJP2.
 • 2011 – Stopień doktora uzyskany na podstawie dysertacji pt. Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce ok. 1440–1477 napisanej pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka w Instytucie Historii Sztuki UJ
 • 2011 – Nagroda za pracę doktorską w konkursie Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa w kategorii prac niepublikowanych
 • 2011 – Redaktor naukowy Corpus Vitrearum Medii Aevi (tom I: Kościół Mariacki). Projekt pod patronatem Comité International d'Histoire de I'Art (CIHA) i Union Académique Internationale (UIA).
 • 2009 – Wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 2006 – Udział w projekcie badawczym (inwentaryzacja zabytków) i wydawniczym DEHIO Małopolska prowadzonym przez Herder-Institut w Marburgu wraz z Instytutem Historii Sztuki UJ.
 • 2005 – Nagroda główna w konkursie Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za „koncepcję i realizację wystawy Wokół Wita Stwosza oraz towarzyszącej wystawie międzynarodowej sesji naukowej, a w szczególno
 • 2004 - 2006 – Współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie przy wystawie i konferencji Wokół Wita Stwosza
 • 2002 - 2009 – Redaktor merytoryczny i kurator wystaw w Międzynarodowym Instytucie Badań nad Sztuką (IRSA)
 • 2002 – stypendium Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
 • 2000 – Nagroda Uniwersytetu Jagiellońskiego z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera
 • 2000 – Staż w dziale sztuki oraz pracowni konserwacji w Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie we Frankfurcie nad Menem
 • 1995 - 2000 – Studia magisterskie w Instutucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440-1477, Kraków: Societas Vistulana 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Studia nad rzeźbą średniowieczną na Pomorzu Zachodnim [red.], Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Adam Organisty, Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 19-22 maja 2005, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Adam Organisty, Wokół Wita Stwosza. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2005. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] praca zbiorowa (współautorstwo części katalogowej), Alina Szapocznikow, Zatrzymać życie / Capturing Life., Kraków-Warszawa: IRSA 2004. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] praca zbiorowa. Współautorstwo części katalogowej, Witold Urbanowicz. Stare i nowe, kat. wyst., Kraków-Warszawa: IRSA 2004.
 • [współautorstwo z:] współautorstwo części katalogowej książki (wraz z Joanną Wolanską), Stasys, Theatrum Corporis. Katalog wystawy., Kraków- Warszawa: IRSA 2003.
 • [współautorstwo z:] praca zbiorowa. Współautorstwo części katalogowej (wraz z Joanną Wolańską), Roman Artymowski. W kręgu słońca / In the Circle of the Sun, kat. wyst., Kraków-Warszawa: IRSA 2003.
 • [współautorstwo z:] praca zbiorowa. Współautorstwo części katalogowej (wraz z Joanną Wolańską), Leon Tarasewicz. Milano 2003, kat. wyst., Kraków: IRSA 2003.

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [współautorstwo z:] praca zbiorowa. współautorstwo części katalogowej (wraz z Joanną Wolańską), • Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974 / The Works of 1973–1974, kat. wyst., Kraków: IRSA 2002.
Artykuły Książkowe:
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • • O pochodzeniu późnogotyckiej figury Chrystusa Męża Boleści w kościele parafialnym w Wolbromiu [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 71 2009, s. 271-280.
 • • Rec.: Godność i niechlujny zarost. Mistrz z Flémalle i Rogier van der Weyden. Wystawa w Städel Museum, Frankfurt nad Menem [w:] Sztuka.pl, 2 2009, s. 86-89.
 • Rec.: Kontrpropozycje. Wystawa „Design contre design” w Galeries Nationales du Grand Palais w Paryżu [w:] Sztuka.pl, 1 2008, s. 58-60.
 • • Twórczość rzeźbiarska warsztatu tryptyku Świętej Trójcy w katedrze na Wawelu [w:] Studia Waweliana, 11/12 2003, s. 85-105.
 • • Rec.: S. Roller, Nürnberger Bildhauerkunst der Spätgotik. Beiträge zur Skulptur der Reichstadt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, München-Berlin 1999 [w:] Modus, 3 2002, s. 87-93.
 • • Rec.: Przepych i ceremoniał. Wystawa w monachijskiej rezydencji [w:] Gazeta Antykwaryczna, 11 2002, s. 0-0.
 • Rec.: Nowoczesność w Monachium [w:] Gazeta Antykwaryczna, 12 2002, s. 0-0.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Relacje słowa i obrazu w malarstwie śreniowiecznym (501-10-030034)

Wygłoszone Referaty:

 • Opus punctile i malarstwo witrażowe ok. 1400 [podczas konferencji:] Blask i splendor, 2 grudnia 2016, .
 • Najmłodsze (średniowieczne) witraże z kościoła Dominikanów w Krakowie [podczas konferencji:] Claritas et Consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecznej, 16 czerwca 2016, .
 • "Szyby kolorowe"; akwarelowa dokumentacja średniowiecznych witraży kościola Mariackiego [podczas konferencji:] "Jako serce pośrodku ciała". Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie, 23 kwietnia 2016, .
 • Die Glasmalereien in Königsberg/Neumark (Chojna) [podczas konferencji:] Karl IV. – Ein Kaiser in Brandenburg, 16 grudnia 2015, .
 • Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna, 2 grudnia 2015, .
 • Postarzanie i odmładzanie: o datowaniu późnogotyckiej rzeźby w Polsce w badaniach z lat 1945-2015 [podczas konferencji:] V Kongres Mediewistów Polskich, 20 wrzesnia 2015, .
 • The Winged Retable, c. 1450-1475: Old and New Concepts between Reform and Renewal - The Example of Lesser Poland [podczas konferencji:] International Medieval Congress, 8 lipca 2015, .
 • Uwagi o kilku późnogotyckich rzeźbach z kościoła Dominikanów w Krakowie [podczas konferencji:] Kościół i klasztor Świętej Trójcy w Krakowie. Architektura – sztuka – archeologia, 21 pazdziernika 2010, .
 • Sculpture in Lesser Poland before Veit Stoss (1450–1477) [podczas konferencji:] Wokół Wita Stwosza, 19 maja 2005, .