Studia Socialia Cracoviensia

Dostęp do pełnej zawartości pisma SSC w wersji elektronicznej umożliwia Platforma Czasopism UPJPII pod adresem:
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia

PERIODYCZNOŚĆ:

półrocznik

TEMATYKA:
problematyka badań naukowych z zakresu mediów, dziennikarstwa,   komunikacji społecznej, rodziny, polityki społecznej i rodzinnej, spraw społecznych i cywilizacyjnych.

STRUKTURA ZAWARTOŚCI:
treść podzielona na cztery działy:
– dział tematyczny główny: artykuły opracowane pod określony temat wiodący numeru
– dział artykułów: artykuły związane z ogólną tematyką i charakterem pisma
– dział dokumentacyjny: recenzje, sprawozdania, bibliografia tematyczna do tematu numeru, opracowania tekstów i bibliografii myśli społecznej Jana Pawła II
– dział informacyjno-promocyjny: literatura, nowości, konferencje naukowe, projekty i badania naukowe Wydziału Nauk Społecznych, strategie rozwoju społecznego z perspektywy lokalnej, polskiej, europejskiej i globalnej itd.

WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
1. Termin nadsyłania artykułów w wersji elektronicznej: [email=ssc@upjp2.edu.pl]ssc@upjp2.edu.pl[/email] mija:


2. Wymagania redakcyjne: objętość 40 tys. znaków (12-20 stron standardowego tekstu), struktura: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe (po polsku i po angielsku: title, abstract, key words), treść, wykorzystana literatura. Tekst opracowany według wymagań edytorskich Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie:

[url]http://www.upjp2.edu.pl/sites/default/files/Uniwersytet%20Papieski%20Jana%20Pawła%20II%20w%20Krakowie_zasady%20redakcyjne.pdf[/url].

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI:
Artykuły nadsyłane do Redakcji są recenzowane anonimowo przez 2 niezależnych Recenzentów wg zasady double-blind review proces, zgodnie ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. W kolejnych numerach czasopisma Studia Socialia Cracoviensia publikowane będą tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje lub zostały skorygowane według zaleceń Recenzentów. Lista współpracujących z Redakcją Recenzentów jest publikowana każdorazowo w drugim numerze czasopisma z każdego roku.


ZASADY "GHOSTWRITING" I "GUEST AUTHORSHIP":
Redakcja zwraca się uprzejmie z prośbą do Autorów o zachowanie zasad ghostwriting i guest authorship zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przestrzeganie zasad etyki badań naukowych i rzetelności publikacji naukowych jest fundamentem pracy Redakcji i Wydawnictwa Naukowego UPJPII oraz gwarantem jakości naszych publikacji.


ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
Serdecznie zapraszamy do publikacji w siedemnastym numerze czasopisma naukowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Studia Socialia Cracoviensia.

Tematem przewodnim kolejnego numeru pisma
Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2018) nr 18 jest TRZECI WIEK


Ponadto przypominamy, że w każdym numerze jest także dział artykułów z szerokiego zakresu spraw społecznych, medialnych i rodzinnych, wykraczających poza temat przewodni. Artykuły są recenzowane, a czasopismo jest punktowane (7 pkt.).

Termin nadsyłania artykułów w wersji elektronicznej
na adres: ssc@upjp2.edu.pl lub michal.drozdz@upjp2.edu.pl
do numeru 18 mija 28 lutego 2018 roku.