ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski


 • Dyżur dydaktyczny:
  Bernardyńska 3, pokój 120 czwartek 13-13.45 (proszę zgłosić mailem, bo możliwy jest w innym pokoju na Bernardyńskiej)

Curriculum Vitae:

 • 2015 – Dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej
 • 2011 – stanowisko profesora zwyczajnego
 • 2010 – Członek Krakowskiego Forum Turystycznego przy Prezydencie Miasta Krakowa. W nim członek Zespoły Zadaniowego ds. Rozwoju Turystyki Religijnej w Krakowie
 • 2009 – Powołany przez Prezydenta Krakowa do Krakowskiej Rady Konsultacyjnej.
 • 2009 - 2014 – prorektor UPJPII
 • 2008 – Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • 2008 – Członek Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
 • 2006 – tytuł naukowy profesora teologii
 • 2002 - 2007 – przewodniczący Sekcji Pastoralistów Polskich
 • 2002 - 2016 – Członek Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego
 • 2001 – stanowisko profesora nadzwyczajnego PAT
 • 2000 – Konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymowania, sekretarz Rady
 • 1998 – stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych
 • 1998 – kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej WT PAT nast. WT UPJPII, od roku 2015 Katedry Teologii Pastoralnej
 • 1998 – Członek POST Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen
 • 1993 - 2001 – adiunkt
 • 1992 - 2002 – sekretarz Sekcji Pastoralistów Polskich
 • 1989 - 1993 – asystent w Katedrze Teologii Pastoralnej WT PAT
 • 1989 – stopień doktora w zakresie teologii pastoralnej PAT
 • 1982 – licencjat na PAT z zakresu socjologii religii
 • 1977 – magisterium na PWT w Krakowie z zakresu dogmatyki
 • 1977 – święcenia kapłańskie w archidiecezji krakowskiej

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [współredakcja z:] S. Huruk, Sacrum i przyroda. Materiały z XII seminarium - Sacrum i przyroda - Św. Katarzyna, 9-10 października 2004 r., Kraków - Kielce - Bodzentyn: Wyd. Papieska Akademia Teologiczna, Akademia Świętokrzyska, Świętokrzyski Park Narodowy 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych [red.], Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny zeszczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1996. [szukaj w bibliotece]
 • Historia i organizacja Ruchu Światło-Życie, Biblioteczka animatora, Kraków: Światło-Życie 1989. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Religiöse Symbole in der geistigen, politischen und kulturellen Landschaft Polens der Nachkriegszeit [współatorstwo z:] 2 [w:] Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Lanndschaft, Wiesbaden: Springer VS 2015, s. 269-278.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie ośrodków pielgrzymkowych w budowaniu tożsamości chrześcijańskiej i kulturowej [w:] Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan [red.], Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Pzrestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 373-384.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Agroturystyka jako szansa budowania ekologii ludzkiej [w:] Jan Babjak [red.], Agroturystyka jako szansa budowania ekologii ludzkiej, Prešov: Enviromentalna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska 2015, s. 36-42.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Życie chrześcijańskie drogą [w:] Piotr Roszak, Franciszek Mróz [red.], Drogi św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. Rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago, Kraków: Czuwajmy 2015, s. 445-453.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Turystyka / turystyka religijna – drogi nowej ewangelizacji Europy [w:] Antoni Jackowski, Franciszek Mróz [red.], Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, Kraków: Czuwajmy 2014, s. 177-190.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wallfahrt oder Religiöser Tourismus? [w:] Christine Aulenbacher, Bernard Xibaut [red.], Théologie Pratique appliquée a la Pastorale. Cinquantenaire de l’IPR Strasbourg, Zürich – Berlin: LIT Verlag 2014, s. 195-206.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp [w:] Zofia Zarębianka, Katarzyna Dybeł, Zbigniew Mirek [red.], Dialog w myśli Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 5-6.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tourism as a Way of New Evangelization in Europe [w:] Damian Cichy [red.], Mission oft he Church and Human Migation - Misja Kościoła i migracje człowieka, Warszawa: 2014, s. 275-287.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Turystyczne duszpasterstwo [w:] wielu [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 1174-1174.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czas wolny – zagrożenie czy szansa formacji wiary [w:] W. Przygoda, K. Święs [red.], Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, Lublin: KUL 2013, s. 339-352.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Turystyka [w:] Towarzystwo Naukowe KUL [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 1174-1175.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Droga krzyżowa wędrujących przez życie [w:] Dawid Czaicki [red.], Misterium miłości. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Prałatowi Franciszkowi Chowańcowi, Kraków: Platan 2013, s. 221-229.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kultura uświęcania czasu. Refleksja teologiczno-pastoralna w świetle nauczania Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego [współatorstwo z:] [w:] In aedificatuinem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Ksiedza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego pasterza diecezji bielsko-żywieckiej, Bielsko Biała - Kraków: Czuwajmy 2013, s. 711-727.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Turystyka w kontekście ekologii ludzkiej [w:] Gabriel Pala Marek Petro [red.], Zbornik teologickych studii, Prešov: Zbornik teologickych studii, Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka Teologická Fakulta 2013, s. 7-18.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Turystyka przyjazna człowiekowi [w:] Peter Tirpák, Jan Dziedzic [red.], Eko Turistika, Sacrum a príroda, Prešov – Vysoké Tatry: Prešovská univerzita w Prešovie 2013, s. 11-21.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp do publikacji: Człowiek w Ogrodzie Pana - XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda [współatorstwo z:] Rudolf Suchanek [w:] Człowiek w Ogrodzie Pana. XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Ojców: 2012, s. 9-10.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Istota i potrzeba planowania oraz projektowania w duszpasterstwie [w:] A. Żądło [red.], Wychowanie do liturgii i poprzez liturgię, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2012, s. 43-56.
 • Realizacja eschatologicznej wizji człowieka - Homo viator [w:] T. Borutka [red.], „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie apostolstwu. Materiały formacyjne na 2013 r., Warszawa: Scriptum 2012, s. 35-46.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kanoniczno-prawny status sanktuarium [w:] A. Gasior, ks. J. Królikowskiego [red.], „Oto Matka Twoja”. Maryja w życiu kapłana, Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2011, s. 99-114.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia rekreacji [w:] R. Winiarski [red.], Psychologia wobec współczesności. Rekreacja i czas wolny, Warszawa: Łośgraf 2011, s. 237-250.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz [red.], Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu Drogi Św. Jakuba, Kraków: Czuwajmy 2011, s. 27-42.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rekolekcje w drodze [w:] K. Żywczak [red.], Ziemia Święta. Wyruszamy w drogę śladami Chrystusa, Bielsko-Biała: Wyd. AnimaMedia 2010, s. 13-17.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kodeks Etyki w turystyce ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [w:] Z. Kruczek [red.], Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Kraków: Proksenia 2010, s. 9-18.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jurydyczne aspekty pielgrzymowania [w:] ks. P. Majer, ks. A. Wójcik [red.], Lex tua veritas, Księga pamiątkowa dedykowana J.M. ks. prof. Janowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2010, s. 235-246.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jan Paweł II o wolnym czasie i turystyce [w:] G. Pal'a [red.], Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta, Volný čas seniorov na počiatku 21. storočia. Zbornik prednášok z vedeckiej konferencie s medzinárodnou účast'ou,, Prešov: Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2009, s. 37-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przestrzeń przyrody - przestrzeń kultury. Piękno pomagające formować człowieka [w:] J. Partyka [red.], Oddział Krakowski PTTK im. ks. K. Wojtyły,, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" 2009, s. 353-362.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterska troska Kościoła o człowieka przeżywającego wolny czas [w:] S. Michančova, F. Kubík [red.], Pastorálna starostlivos na počiatku 21. staročia, Prešov: Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2009, s. 217-233.
 • [szukaj w bibliotece]
 • 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (1979-2009) [w:] J. Partyka, K. J. Pucek [red.], Po Krakowie i Małopolsce. Słownik krajoznawczy, Kraków: Oficyna Wydawnicza 2009, s. 37-40.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kilka refleksji teologicznych i duszpasterskich wokół pielgrzymowania jako formy pobożności ludowej [w:] B. Domański i W. Kurek [red.], Gospodarka i przestrzeń, prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Kraków: Wyd. IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 215-226.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rodzina miejscem proekologicznego wychowania [w:] G. Pal’a i P. Tirpák [red.], Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2009, s. 25-38.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czas wolny ludzkim i chrześcijańskim prawem [w:] G. Pal’a i P. Tirpák [red.], Zborník teologických štúdií nr 4, Prešov: Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2008, s. 25-38.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pielgrzymowanie ścieżkami Jana Pawła II [w:] [red.], Promieniowanie świętości. Trzy lata po odejściu do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Klasztor Franciszkanów w Krakowie, Kraków: 2008, s. 86-95.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterskie planowanie [w:] T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski [red.], W prostocie prawdy i miłości. Studia i materiały dedykowane Księdzu prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, Czuwajmy 2008, s. 447-458.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wychowawcza rola sakralnego krajobrazu [w:] M. Ostrowski, J. Partyka [red.], Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej, XVI Seminarium, Ojców: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy 2008, s. 51-60.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia turystyki [w:] R. Winiarski [red.], Turystyka w naukach humanistycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 102-116.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologiczno-pastoralna refleksja nad świętem, świętowaniem i czasem wolnym [w:] S. Koperek, J. Szczepaniak, W. Zuziak, W. Przyczyna, S. Szczepaniec [red.], Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2008, s. 755-766.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Turystyka i przyroda w teologicznej refleksji Jana Pawła II [w:] M. Ostrowski i I. Sołjan [red.], Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II. XV seminarium, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 2007, s. 21-36.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Człowiek i góry w refleksji Jana Pawła II [w:] W. Wójcik [red.], Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w AWF, Kraków 13 października 2005 r., Kraków: Wyd. AWF w Krakowie 2007, s. 23-50.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ks. Maciej Ostrowski [w:] S. C. Napiórkowski OFMConv. [red.], Teologu co sądzisz o swojej twórczości?, Niepokalanów: Wyd. Franciszkanów 2007, s. 264-266.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jan Paweł II o świętej przestrzeni pielgrzymowania [w:] M. Ostrowski, I. Sołjan [red.], Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II. XV seminarium, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 2007, s. 37-46.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Turystyczne duszpasterstwo [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 867-870.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterstwo pielgrzymkowe [w:] [red.], Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Program duszpasterski diecezji włocławskiej, rok 2006/2007, Włocławek: 2006, s. 111-137.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp do publikacji: Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą, XIV Międzynarodowe Seminarium [w:] M. Ostrowski, J. Klimeki, J. Giądła [red.], Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą, XIV Międzynarodowe Seminarium, Zubrzyca Górna: Muzeum- OPE 2006, s. 7-8.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kilka refleksji nad teologią czasu [w:] [red.], Scire Deo. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2006, s. 91-98.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ekologia rodziny [w:] J. Stala i E. Osewska [red.], Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006, s. 285-297.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ruch Światło-Życie [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 756-760.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sekcja Pastoralistów Polskich [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 777-778.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Diakonijny wymiar duszpasterstwa parafialnego - istotne punkty odnowy [w:] Cz. Krakowiak i P. Kulbacki [red.], Słowo - liturgia - wspólnota. Dynamika współczesnej parafii, Kraków - Lublin: Wyd. Światło-Życie 2006, s. 81-106.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ruch Domowego Kościoła [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 755-756.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przyroda w liturgii i pobożności ludowej [w:] M. Ostrowski, J. Klimeki, J. Giądła [red.], Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą, XIV Międzynarodowe Seminarium "Sacrum i przyroda", Zubrzyca Górna: Muzeum- OPE 2006, s. 9-17.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pielgrzymka [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 603-605.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Der Tod des Papstes Wojtyla und die Frage: Was kommt danach in Polen? [w:] H. Windlisch [red.], Kirche sein in heutiger Zeit. Deutsche, Polnische und Französische Perspektiven, Freiburg: 2006, s. 33-37.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wolnego czasu duszpasterstwo [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 905-907.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Między pracą a odpoczynkiem [w:] T. Borutka, P. Moll [red.], Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały Pierwszego Kongresu Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej oraz wybrane wypowiedzi Kościoła na jej temat, Bielsko-Biała - Kraków: 2006, s. 153-170.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ziółkowski Andrzej [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 922-923.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przestrzeń pielgrzymowania jako kategoria teologiczna [w:] B. Domański i S. Skiba [red.], Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. tą rocznicę urodzin, Kraków: Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, s. 263-273.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia pastoralna [historia Sekcji Pastoralistów Polskich] [w:] K. Góźdź, K. Klauza [red.], Teologia polska na XXI wiek, Lublin: Wyd. KUL 2005, s. 179-180.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jana Pawła II szlaki - refleksja o chrześcijańskiej turystyce [w:] Z. Ładygin [red.], Sacrum i przyroda. W stulecie Orlej Perci, Zakopane: Wyd. Tatrzański Park Narodowy 2005, s. 13-24.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ruchy i stowarzyszenia kościelne. Refleksja pastoralna [w:] [red.], Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2004, s. 211-220.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp do publikacji: Sacrum i przyroda. XI Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003 [w:] M. Ostrowski [red.], Sacrum i przyroda. XI Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003, Zakopane: Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego 2004, s. 7-8.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przedmowa [w:] ks. B. Biela [red.], Zarys koncepcji teologii pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2004, s. 7-8.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Chrystus naszym przewodnikiem w drodze do Ojca [w:] [red.], Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki (Hbr 13, 8), Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2004, s. 321-328.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kultura wolnego czasu [w:] [red.], Rada Naukowe Konferencji Episkopatu Polski, Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, materiały Kongresu Teologów Polskich, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie 2004, s. 279-292.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ku etyce górskiego turysty [w:] M. Ostrowski [red.], Sacrum i przyroda, XI seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003 r., Zakopane: Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego 2004, s. 33-46.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ku odnowie parafii. Refleksja nad pastoralnymi koncepcjami ks. Franciszka Blachnickiego [w:] [red.], Restaurare omnia in Christo. Studia i materiały dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Borutce z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich, Bielsko-Biała: Wyd. Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego 2004, s. 211-228.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie do publikacji: Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r. [w:] J. Mikołajec [red.], Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r., Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego 2003, s. 5-6.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Turystyka [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 538-547.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czas pracy [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 80-85.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sacrum i przyroda. Seminaria ekologiczno-przyrodnicze [w:] J. Partyka [red.], Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojców: Wyd. Ojcowski Park Narodowy 2003, s. 87-96.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Potrzeba i znaczenie ćwiczeń z teologii pastoralnej [w:] J. Mikołajec [red.], Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r., Opole: Wyd. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2003, s. 47-57.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia turystyki [w:] R. Winiarski [red.], Nauki o turystyce. Studia i monografie, Kraków: AWF Kraków 2003, s. 113-126.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czas wolny [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 85-89.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie do publikacji: Ja tam u was byłem... - pilnujcie mi tych szlaków [w:] U. Własiuk [red.], Ja tam u was byłem... - pilnujcie mi tych szlaków, Kraków: Wyd. Foto-Ula 2003, s. 5-6.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie do publikacji: Małopolski Szlak Papieski imienia Jana Pawła II [w:] A. Matuszczyk [red.], Małopolski Szlak Papieski imienia Jana Pawła II, Kraków: Wyd. COTG PTTK 2003, s. 5-6.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sanktuarium w teologiczno-duszpasterskiej perspektywie [w:] [red.], Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu w łagiewnickim sanktuarium. Materiały z sympozjum, Kraków: Wyd. Misericordia 2003, s. 41-62.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zaangażowanie katolików świeckich na polu ekologii [w:] R. Kamiński [red.], Teologia pastoralna, Lublin: Wyd. Instytut Teologii Pastoralnej KUL 2002, s. 543-550.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterstwo osób w drodze [w:] R. Kamiński [red.], Teologia pastoralna, Lublin: Wyd. Instytut Teologii Pastoralnej KUL 2002, s. 356-377.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie do publikacji: Pilnujcie mi tych szlaków. Przewodnik. Czyli o tym jak Ojciec Święty w góry powraca [w:] A. Matuszczyk i U. Własiuk [red.], Pilnujcie mi tych szlaków. Przewodnik. Czyli o tym jak Ojciec Święty w góry powraca, Kraków: Wyd. Foto-Ula 2002, s. 5-6.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rekreacyjne i estetyczne motywy ochrony przyrody [w:] M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. Kijas, Z. Mirek [red.], Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Botaniki PAN 2002, s. 57-70.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wallfahrten oder religiöser Tourismus [w:] [red.], Il Santuario, spazio per un'accoglienza fraterna e universale. Atti del 3˚ Congresso Europeo sui Santuari e i Pellegrinagii, Montserrat, Spagna, 4-7 marzo 2002, Citta del Vaticano: Edito e cultura del Pontificio Consilio Della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 2002, s. 41-51.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ekologia w oczach turysty i pielgrzyma [w:] A. Dyduch-Falniowska, M. Gregorczyk, J. Perzanowska, Z. Kijas, Z. Mirek [red.], Mówić o przyrodzie. Zintegrowana wizja przyrody. Podręcznik dla studentów, Kraków: Instytut Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Botaniki PAN 2001, s. 53-66.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Relacja z prac zespołu przygotowującego projekt ćwiczeń z teologii pastoralnej i praktyk duszpasterskich [w:] [red.], Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku. Materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich, Kielce: Kurii Dziecezjalnej 2001, s. 127-142.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Turystyka w Parkach Narodowych. Aspekty teologiczno-etyczne [w:] J. Partyka [red.], Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Ojców: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy 2000, s. 99-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wallfahrtsbewegung [w:] [red.], Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der nachkomunistischen Länder Europas, Wien - Szeged: Pastorales Forum e.V. 2000, s. 244-249.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Woda Bożym darem (katecheza) [w:] A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. Kijas, Z. Mirek [red.], Mówić o Stwórcy i przyrodzie. Przewodnik edukacyjny, Kraków: Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Instytut Studiów Franciszkańskich 2000, s. 127-130.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duchowe i religijne ruchy [w:] W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski [red.], Kościół i religijność Polaków, Warszawa: Wyd. Pallotinum 2000, s. 123-160.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bóg żywi człowieka (katecheza) [w:] A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. Kijas, Z. Mirek [red.], Mówić o Stwórcy i przyrodzie. Przewodnik edukacyjny, Kraków: Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Instytut Studiów Franciszkańskich 2000, s. 63-66.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia a środowisko przyrodnicze [w:] B. Zemanek [red.], Przyroda - Nauka - Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku, Kraków: Instytut Botaniki PAN 2000, s. 165-174.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Freizeitapastoral [w:] [red.], Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der nachkomunistischen Länder Europas, Wien-Szeged: Pastorales Forum e.V. 2000, s. 239-243.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Motywy przyrodnicze w roku liturgicznym - szanse proekologicznego wychowania [w:] A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. Kijas, Z Mirek [red.], Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2000, s. 229-240.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Motywy przyrodnicze w roku liturgicznym - szanse proekologicznego wychowania [w:] A. Dyduch-Falniowska [red.], Stworzyciel i przyroda w tradycji i myśli europejskiej. Dydaktyka chrześcijańskiej etyki ekologicznej, Kraków: Wyd. Instytut Przyrody PAN 1999, s. 99-107.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pielgrzymowanie czy turystyka religijna [w:] [red.], III Międzynarodowy Kongres Miast Pielgrzymkowych, Częstochowa 23-25 września 1999, materiały konferencyjne, Częstochowa: Wyd. Urząd Miasta Częstochowy 1999, s. 47-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Las convivencias marianas organizadas por El Movimento "Luz y Vida" [w:] [red.], Pontificia Academia Mariana Internationalis, De cultu mariano seculo XX. A Concilio Vaticano II usque ad nostros dies. Acta Congressus mariologici-mariani internationalis in civitate Onubensi (Huelva - Hispania) anno 1992 celebrati, Cittá del Vaticano: Pontificia Academia Mariana Internationalis 1999, s. 725-737.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola i zadania współczesnego duszpasterstwa turystycznego na Podhalu [w:] [red.], 150 lat organizacji parafialnej w Zakopanem 1847-1997, Kraków: Wyd. Św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 1998, s. 395-406.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pastoralna formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle Adhortacji [w:] [red.], Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1997, s. 337-346.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Akcja Katolicka w dziele odnowy polskiej parafii [w:] S. Dobrzanowski [red.], Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, Kraków: Rhema 1997, s. 85-96.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych [w:] Roczniki Teologiczne (KUL), t. LXII z. 6 2015, s. 83-95.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Theological reflection on Tourism and Leisure [w:] The Person and the Challenges, 4 (1) 2014, s. 187-201. [szukaj w bibliotece]
 • Ks. Wiesław Przygoda. Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Studium teologicznopastoralne na podstawie badan´ wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas (recenzja) [w:] Roczniki Teologiczne KUL, t.61 (6) 2014, s. 233-235. [szukaj w bibliotece]
 • Kapliczki i przydrożne krzyże elementem krajobrazu kulturowego. Studium przypadku gminy Miechów [współatorstwo][w:] Prace Komisji Krajobrazu kulturowego, 21 2013, s. 115-126. [szukaj w bibliotece]
 • Szlak Benedykta XVI w Bawarii [w:] Peregrinus Cracoviensis, 23 (2012) 2012, s. 133-146. [szukaj w bibliotece]
 • Dialog religijny w turystyce [w:] Polonia sacra, 31(75) 2012, s. 107-121. [szukaj w bibliotece]
 • Prawno-duszpasterskie aspekty sanktuarium. Wybrane zagadnienia [w:] Peregrinus Cracoviensis, 22(2011) 2011, s. 61-76. [szukaj w bibliotece]
 • Przyroda jako miejsce spotkania z Bogiem [w:] Paedagogia Christiana, 2/28(2011) 2011, s. 165-178. [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterstwo indywidualne - refleksja pastoralnoteologiczna [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 10(2010) 2010, s. 163-176. [szukaj w bibliotece]
 • Rodzina środowiskiem przyjaznym człowiekowi [w:] Studia pastoralne (UŚ Katowice), nr 5 2009, s. 22-34. [szukaj w bibliotece]
 • Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa [w:] Peregrinus Cracoviensis, 20(2009) 2009, s. 121-134. [szukaj w bibliotece]
 • Czy współczesnemu człowiekowi potrzebne jest święto? Refleksja na tle Listu apostolskiego Dies Domini. Wykład inauguracyjny w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej 17 października 2007 r. [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 9(2008) 2008, s. 325-335. [szukaj w bibliotece]
 • Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Andacollo (Chile) [współatorstwo][w:] Peregrinus Cracoviensis, 19(2008) 2008, s. 161-165. [szukaj w bibliotece]
 • Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego oraz jego relacja do programów diecezjalnych [w:] Teologia praktyczna WT UAM, t. 9, 2008 2008, s. 49-63. [szukaj w bibliotece]
 • Teologiczne podstawy duszpasterstwa indywidualnego [w:] Warszawskie Studia Pastoralne, 6/2007 2007, s. 33-49. [szukaj w bibliotece]
 • Instrukcja Erga migrantes caritas Christi i jej pastoralne implikacje [w:] Polonia Sacra, nr 20(64), t. I(2007) 2007, s. 291-310. [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterstwo turystyczne na terenie diecezji ełckiej [w:] Studia Ełckie, t. 9(2007) 2007, s. 323-340. [szukaj w bibliotece]
 • Prawo do czasu wolnego [w:] Roczniki Teologiczne TN KUL, t. 54, z. 6/2007 2007, s. 247-260. [szukaj w bibliotece]
 • Leksykon teologii pastoralnej, towarzystwo Naukowe KUL Lublin 2006 [w:] Polonia Sacra, nr 20(64), t. I(2007) 2007, s. 456-457. [szukaj w bibliotece]
 • Jan Paweł II o świętej przestrzeni pielgrzymowania [w:] Studia pastoralne, nr 2/2006 2006, s. 135-144. [szukaj w bibliotece]
 • Formacja do przeżywania wolnego czasu [w:] Homo Dei, R. 76 nr 4(2006) 2006, s. 25-36. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół wspólnotą radości i niosącą radość [w:] Warszawskie Studia Pastoralne, 3/2006 2006, s. 197-208. [szukaj w bibliotece]
 • Sympozjum Stowarzyszenia Pastoralistów Europy Środkowo Wschodniej Dakovo - Chorwacja, 21-24 września 2006 r. [w:] Polonia Sacra, nr 19/2006 2006, s. 361-362. [szukaj w bibliotece]
 • Ranga ćwiczeń z teologii pastoralnej w procesie kształcenia studentów [w:] Ateneum kapłańskie, z. 576, t. 144/2005 2005, s. 277-291. [szukaj w bibliotece]
 • Pomiędzy sacrum a profanum - o turystyce w sakralnych obiektach [w:] Turyzm, Uniwersytet Łódzki, t. XV, z. 1-2/2005 2005, s. 41-52. [szukaj w bibliotece]
 • Pomiędzy sacrum a profanum - o turystyce w sakralnych obiektach [w:] Turyzm, Uniwersytet Łódzki, t. XV, z. 1-2/2005 2005, s. 41-52. [szukaj w bibliotece]
 • Małe grupy w życiu Kościoła [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 6(2005) 2005, s. 293-306. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół wobec migrantów [w:] Polonia Sacra, nr 14, t. II/2004 2004, s. 227-244. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: "Peregrinus Cracoviensis" [w:] Polonia Sacra, nr 14, t. II/2004 2004, s. 345-347. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: "Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów", Nysa 8-9 X 2001 r. [w:] Polonia Sacra, nr 14, t. II/2004 2004, s. 344-345. [szukaj w bibliotece]
 • Chrystologiczne i eklezjologiczne aspekty pielgrzymowania [w:] Bielsko-Żywieckie studia teologiczne, t. 4 2003, s. 231-244. [szukaj w bibliotece]
 • Teologia pielgrzymowania [w:] Polonia Sacra, nr 12, t. I/2003 2003, s. 277-294. [szukaj w bibliotece]
 • Pielgrzymowanie czy turystyka religijna [w:] Przegląd Kalwaryjski, 8/2003 2003, s. 157-166. [szukaj w bibliotece]
 • Papieskie szlaki na Ziemi Limanowskiej [w:] Almanach Ziemi Limanowskiej, nr 9, rok III, lato 2002 2002, s. 4-7. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] Sanktuarium, miejsce braterskiego i uniwersalnego przyjęcia - tłumaczenie z j. niemieckiego dokumentu końcowy III Europejskiego Kongresu Sanktuariów i Pielgrzymek, Montserrat (Hiszpania), 4-7 marca 2002 r. [w:] Miejsca Święte, 6(2002) 2002, s. 67-67. [szukaj w bibliotece]
 • Ćwiczenia z teologii pastoralnej i duszpasterskie praktyki - wymóg chwili [w:] Polonia Sacra, nr 9, t. II/2001 2001, s. 297-314. [szukaj w bibliotece]
 • O etykę w turystyce. Kodeks Etyki w Turystyce ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [w:] Polonia Sacra, nr 8, t. I/2001 2001, s. 291-310. [szukaj w bibliotece]
 • Czym jest Kościół? [w:] Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, 7(52) listopad 2001 2001, s. 74-82. [szukaj w bibliotece]
 • Humanistyczne i religijne walory turystyki [w:] Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne), Zeszyty naukowe AWF, nr 81 2001, s. 61-70. [szukaj w bibliotece]
 • O etykę w turystyce. Kodeks Etyki w Turystyce ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [w:] Folia Turistica, nr 10/2001 2001, s. 181-194. [szukaj w bibliotece]
 • Na misji w Boliwii [w:] Pereginus Cracoviensis, z. 12(2001) 2001, s. 255-268. [szukaj w bibliotece]
 • Obrzędy błogosławieństw przyrody [w:] Zielony Zeszyt REFA. Biuletyn Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu, . 2000, s. 90-91. [szukaj w bibliotece]
 • Na przełomie tysiącleci [w:] Pod Diablakiem. Pismo mieszkańców i sympatyków Ziemi Babiogórskiej, 4/2000 2000, s. 4-5. [szukaj w bibliotece]
 • Pielgrzymka drogą nawrócenia [w:] Akcja. Pismo Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 7-8/2000 2000, s. 12-12. [szukaj w bibliotece]
 • Pilgrimages or Religious Torism [w:] Peregrinus Cracoviensis, 10(2000) 2000, s. 53-61. [szukaj w bibliotece]
 • "Szlak papieski" w Zawoi [w:] Tygodnik Katolicki "Niedziela", 24 a/1999, z 13 VI 1999 1999, s. 17-17. [szukaj w bibliotece]
 • Co Ojciec Franciszek mówi nam na ten rok [w:] Życie w Świetle, List do Kręgu Przyjaciół Centrum Ewangelizacji "Marianum" w Carlsbergu, 1(1999) 1999, s. 6-9. [szukaj w bibliotece]
 • Chrześcijanin a czas wolny [w:] Biuletyn salezjański, lipiec/sierpień 1999 1999, s. 71-72. [szukaj w bibliotece]
 • Wymiana pomiędzy "młodymi i starymi" krajami chrześcijańskimi w dziedzinie duszpasterstwa [w:] Sympozjum - periodyk naukowy sercanów. Materiały z sympozjum z okazji 25 lecia pracy polskich sercanów w Zairze, 1(1997)1 1997, s. 37-46. [szukaj w bibliotece]
 • Jan Paweł II w ojczystych górach [w:] Wierchy - rocznik Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, R. 63/1997 1997, s. 5-14. [szukaj w bibliotece]
 • Teologiczne rozważania nad problemem odpoczynku [w:] Polonia Sacra, nr 1, t. 1(1997) 1997, s. 187-200. [szukaj w bibliotece]
 • Turystyka w myśli Jana Pawła II [w:] Peregrinus Cracoviensis, 5(1997) 1997, s. 139-153. [szukaj w bibliotece]
 • O odpoczynku myśli kilka [w:] Biuletyn salezjański, R.52, lipiec/sierpień, nr 401-402 1997, s. 6-9. [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterstwo wobec współczesnych zagrożeń niedzieli, refleksje pastoralne [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t.1 1996, s. 203-211. [szukaj w bibliotece]
 • Chrześcijańskie wartości turystyki [w:] Peregrinus Cracoviensis, 4(1996) 1996, s. 143-153. [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterstwo wczasowo-turystyczne na terenie diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t.1 1996, s. 109-120. [szukaj w bibliotece]
 • Turystyka czasem chrześcijańskiego wychowania - uwagi o przewodnictwie [w:] Materiały Homiletyczne, 151 1995, s. 36-48. [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterstwo turystyczne szansą ewangelizacji [w:] Ateneum Kapłańskie, 86(1994)2 1994, s. 72-80. [szukaj w bibliotece]
 • Apostolat świeckich poprzez gazetę parafialną [w:] Materiały Homiletyczne, 144 1994, s. 19-28. [szukaj w bibliotece]
 • Ćwiczenia z teologii pastoralnej i praktyki duszpasterskie w wyższych seminariach duchownych [w:] Ateneum Kapłańskie, 86(1994)2-3 1994, s. 255-263. [szukaj w bibliotece]
 • Człowiek między pracą a odpoczynkiem - o ekologii ducha ludzkiego [w:] Biuletyn Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, 5(1993) 1993, s. 46-50. [szukaj w bibliotece]
 • Turystyka religijna [w:] Źródło, 27(193) z 4 lipca 1993 1993, s. 27-27. [szukaj w bibliotece]
 • Uczestnictwo wiernych archidiecezji krakowskiej w Komunii świętej. Próba oceny wybranych danych liczbowych z obliczeń dokonywanych w niedziele Chrystusa Króla w latach 1979-1990 [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensia, 130(1992)7-9 1992, s. 89-97. [szukaj w bibliotece]
 • Wychowanie do uczestnictwa w życiu Kościoła poprzez Ruch Światło-Życie [w:] Horyzonty wiary, z. 6(1991) 1991, s. 47-58. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Przyroda i architektura w terapii osób psychicznie chorych- teologicznopastoralne aspekty (501-10-010078)
 • Polska – Słowacja Wspólne Tatry. Teologiczne aspekty ochrony środowiska (501-10-010048)
 • Pastoralno-teologiczne aspekty encykliki papieża Franciszka Laudato si (501-10-010123)
 • Morska Turystyka Religijna – przygotowanie publikacji ()
 • Kultura wolnego czasu (212001)
 • Ekologia ludzka - pastoralno-teologiczne aspekty (501-10-010095)
 • Chrześcijańska odpowiedzialność za środowisko naturalne i kulturalne (11200001)

Wygłoszone Referaty:

 • Piąta Ewangelia w kontekście Dróg Jakubowych, Międzynarodowa Konferencja (referat z Anną Wiater-Kawecką) [podczas konferencji:] Camino de Santiago. Nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii,, 19 pazdziernika 2019, .
 • Krakowskie sanktuaria Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II [podczas konferencji:] Sejmik Krajoznawczy PTTK, 30 marca 2019, .
 • Ekologia ludzka (referat ekspercki) [podczas konferencji:] Krajowa KOngregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, 23 lutego 2019, .
 • Przewodnictwo w sakralnych obiektach [podczas konferencji:] Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego, 6 grudnia 2018, .
 • Turystyka religijna – droga nowej ewangelizacji Europy [podczas konferencji:] Nábožensky turizmus – Cesta k Bohu a človeku, 5 grudnia 2018, .
 • Refleksja pastoralno-teologiczna nad dokumentem Stolicy Apostolskiej „Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych” [podczas konferencji:] Kryzys migracyjny – destrukcja czy szansa Społeczne i pastoralne aspekty. Sesja naukowa studentów i doktorantów (cz. 2),, 25 pazdziernika 2018, .
 • Idea Sacrum i Przyroda. Ekologia na UPJPII [podczas konferencji:] Ekologia – teologia, oikonomia i nauka o stworzeniu, 19 pazdziernika 2018, .
 • Ewangelizacyjny i powołaniowy wymiar społecznego zaangażowania młodzieży w parafii [podczas konferencji:] Koininia – Parafia środowiskiem rozeznawania powołania, 10 pazdziernika 2018, .
 • Ochrona człowieka – korony stworzeń. Refleksja nad wybranymi wątkami encykliki Papieża Franciszka Laudato si’ [podczas konferencji:] Ochrana stvorenstva v živote krest’ana, 25 maja 2018, .
 • „Charyzmat sanktuarium” na tle wybranych ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. [podczas konferencji:] „Od miłosierdzia do Miłosierdzia” z okazji 150 lat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie., 19 maja 2018, .
 • Założenia programowe Ruchu Światło-Życie [podczas konferencji:] Ruch Światło-Zycie w służbie Kościołowi – Pamięci ks. Prałata Franciszka Chowańca, 14 pazdziernika 2017, .
 • Religijne wątki w twórczości Urszuli Janickiej - Krzywdy [podczas konferencji:] "Życie niebanalne" Pro memoria Urszula Janicka Krzywda, 22 wrzesnia 2017, .
 • Migration und Flucht in kirchenamtlichen Stellungnahmen [podczas konferencji:] „…und ihr habt mich (nicht) aufgenommen. Die Flüchtenden und die Kirchen”, 5 wrzesnia 2017, .
 • Das christliche Leben als Weg. Elemente der Wallfahrtstheologie [podczas konferencji:] Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh, 18 maja 2017, .
 • Migration aus Sicht der polnischen Kirche [podczas konferencji:] Międzynarodowe seminarium studentów, 23 listopada 2016, .
 • Refleksja nad ekologią kulturową w świetle encykliki Laudato si‘ [podczas konferencji:] Sacrum a príoroda. Od Inter sanctos k Laudato si’, 7 pazdziernika 2016, .
 • Kulturowe i etyczne aspekty ochrony krajobrazu, przyrody i jakości środowiska [podczas konferencji:] Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny, 22 wrzesnia 2016, .
 • Die Bewegung Licht–Leben – Programmvoraussetzungen [podczas konferencji:] Jugend in Europa: Religiosita t Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration, 14 wrzesnia 2016, .
 • Sakralny krajobraz – środowisko pielgrzymowania [podczas konferencji:] Camino de Santiago i grób św. Jakuba. Historia i interpretacja, 10 wrzesnia 2016, .
 • Die Freizeittheologie mit besonderer Berücksichtigung der Ruhetheologie [podczas konferencji:] Apokalyptik und Freizeitpastoral. Katholisch-orthodoxe Annäherungen aus systematisch-eschatologischer, patristischer und pastoral-praktischer Perspektive, 13 czerwca 2016, .
 • Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas Światowych Dni Młodzieży [podczas konferencji:] Młodzież nadzieją Kościoła – Czy Kościół nadzieją młodzieży w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, 13 kwietnia 2016, .
 • Der Einsiedler als ein geistiger Pilger – Versuch einer pastoral-geistigen Interpretation der „asketischen Migration“ in Anlehnung an das Apostolische Schreiben „Vita consecrata” von Johannes Paul II [podczas konferencji:] Mönchtum im Morgen- und Abendland. Kultureller Einfluss, spirituelle Kraft, pastorale Praxis und Dynamik der Einheit in ihrer Bedeutung für heute, 1 kwietnia 2016, .
 • Migration – ein neues Problem für die Seelsorge in Polen [podczas konferencji:] MIędzynarodowe seminarium doktorantów i studentów, 7 stycznia 2016, .
 • Migration – ein neues Problem? [podczas konferencji:] Teil oder Fremdkörper? Die Positionierung der Kirchen in postkommunistischen Gesellschaften, 19 wrzesnia 2015, .
 • Życie chrześcijańskie drogą [podczas konferencji:] Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago, 5 wrzesnia 2015, .
 • Die sakrale Landschaft als die Umgebung des Pilgerns [podczas konferencji:] Grenzüberschreitend Wallfahrten, 6 czerwca 2015, .
 • Agroturystyka jako szansa budowania ekologii ludzkiej [podczas konferencji:] Pȏda ako Boží dar a jej zodpowedné využívanie w sučasnom svete, 23 maja 2015, .
 • Die Bedeutung der nationaler Heiligtümer für die nationale und europäische Identität – Einführung [podczas konferencji:] Die Bedeutung nationaler Heiligtümer für die europäische Identität aus katholischer und orthodoxer Perspektive, 8 maja 2015, .
 • Das christliche Leben als ein Weg – Elemente der Wallfahrtstheologie [podczas konferencji:] Internationales Doktorandenkolloquium, 11 stycznia 2015, .
 • Theologie der heiligen Pilgerstätten – biblische Aspekte [podczas konferencji:] Unterwegs zu heiligen Orten. Pastoraltheologische und systematische Erwägunhen aus ökumenischer Sicht, 10 czerwca 2014, .
 • Ku teologii pielgrzymowania. Biblijne aspekty. [podczas konferencji:] Pielgrzymowanie i turystyka religijna, 21 maja 2014, .
 • Wallfahrten oder religiöser Tourismus? [podczas konferencji:] Migration in Europa, 20 listopada 2013, .
 • Ruch światło-Życie – założenia programowe ks. Franciszka Blachnickiego [podczas konferencji:] Ruch Światło-Życie Oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność, 13 pazdziernika 2013, .
 • Dialog międzyreligijny w turystyce [podczas konferencji:] Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej, 9 pazdziernika 2013, .
 • Turystyka przyjazna człowiekowi [podczas konferencji:] Ekoturistika, 27 wrzesnia 2013, .
 • Teologia turystyki [podczas konferencji:] 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, 7 wrzesnia 2013, .
 • Czas wolny - zagrożenie czy szansa formacji wiary [podczas konferencji:] Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, 23 kwietnia 2013, .
 • Turystyka drogą nowej ewangelizacji Europy [podczas konferencji:] Misja wobec migrantów, 23 pazdziernika 2012, .
 • Dialog religijny w turystyce [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja „Turystyka etniczna”, 13 pazdziernika 2011, .
 • Kościelne dokumenty o pielgrzymowaniu [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja „Szlaki św. Jakuba”, 3 wrzesnia 2011, .
 • Istota i potrzeba planowania oraz projektowania w duszpasterstwie [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum liturgistów, 19 maja 2011, .
 • Prawno-kanoniczne aspekty sanktuarium [podczas konferencji:] Sympozjum Polskiej Sekcji Mariologicznej, 24 wrzesnia 2010, .
 • Kodeks etyki w turystyce [podczas konferencji:] Sesja podczas Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, 19 lutego 2010, .
 • Kodeksy etyczne w turystyce [podczas konferencji:] V Forum Pilotażu i Przewodnictwa, 9 grudnia 2009, .
 • Piękno przyrody pomagające formować człowieka [podczas konferencji:] sesja z okazji 30 rocznicy ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów, 27 listopada 2009, .
 • Rodzina miejscem proekologicznego wychowania [podczas konferencji:] XVII Seminarium "Sacrum i przyroda", 25 wrzesnia 2009, .
 • Ekologia w oczach turysty i pielgrzyma [podczas konferencji:] Instytut Ochrony Przyrody PAN, 20 maja 2009, .
 • Duszpasterstwo wolnego czasu [podczas konferencji:] Pastorálna starostlivos na počiatku 21. staročia, 31 marca 2009, .
 • Jan Paweł II o wolnym czasie i turystyce [podczas konferencji:] Volnỳ čas seniorov na počiatku 21. storočia, 19 lutego 2009, .
 • Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego oraz jego relacja do programów diecezjalnych [podczas konferencji:] Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. W poszukiwaniu koncepcji na przyszłość, 28 pazdziernika 2008, .
 • Wychowawcza rola sakralnego krajobrazu [podczas konferencji:] Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej - XVI Seminarium "Sacrum i przyroda", 11 pazdziernika 2008, .
 • Pielgrzymowanie ścieżkami Jana Pawła II [podczas konferencji:] Promieniowanie świętości. Trzy lata po odejściu do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II, 28 czerwca 2008, .