dr Małgorzata Reinhard-Chlanda


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek 18.15-19.00, ul. Sławkowska 32

Publikacje:

Monografie:
 • Budowle sakralne Kleparza i ich rola kulturze religijnej Krakowa, Kraków: UNUM 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Dom Ubogich Fundacji imienia Ludwika i Anny Helclów, Kraków: Stowarzyszenie Przyjaciół DPS im L.A. Helcłow 2003. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • Malarstwo Stefana Norblina w Indiach/Stefan Norblin\'s painting in India [w:] A. Szlązak [red.], Stefan Norblin – artysta wszechstronny. Katalog wystawy w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, National Gallery of Modern Art, Delhi, National Gallery of Modern Art Mumbai, Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2011, s. 43-50. [szukaj w bibliotece]
 • Malarstwo Stefana Norblina w Indiach [w:] A. Sieradzka [red.], Stefan Norblin, Warszawa - Stalowa Wola: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2011, s. 72-93. [szukaj w bibliotece]
 • Witraże w sanatorium dra Dłuskiego w Zakopanem [w:] T. Szybisty [red.], Witraże secesyjne. Tendencje i motywy. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji AVP i Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź, V 2009, Kraków-Legnica: Ars Vitrea Polona 2011, s. 62-73. [szukaj w bibliotece]
 • 16. Stained-glass windows in progressive synagogues; The case of the Temple synagogue in Cracow [w:] J. Malinowski, R. Piątkowska, T. Sztyma-Knasiecka [red.], Jewish Artists and Central-Eastern Europe 19th century to WWII, Warszawa: DiG 2010, s. 111-120. [szukaj w bibliotece]
 • Malarstwo Stefana Norblina dla maharadżów [w:] P. Balcerowicz i J. Malinowski [red.], Sztuka i kultura wizualna Indii, Warszawa: DiG 2010, s. 159-169. [szukaj w bibliotece]
 • Wyspiański a sztuka witrażowa – w kręgu Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” [w:] A. Czabanowska-Wróbel [red.], Stanisław Wyspiański w labiryncie świata, myśli i sztuki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 453-460. [szukaj w bibliotece]
 • Rola kościoła św. Floriana w krajobrazie miejskim Kleparza [w:] ks. z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie. Materiały konferencji naukowej z 16 XI 2007, Kraków: UNUM 2007, s. 107-126. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Witraże kalwarii kaszubskiej w Wielu [w:] Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej, R. VI 2013, s. 173-185.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • Dar Władysława Klugera dla Krakowa [w:] Rocznik Krakowski, LXXV 2009, s. 123-136. [szukaj w bibliotece]
  • Witraż w kaplicy Bramy Floriańskiej [w:] Rocznik Krakowski, LXXIV 2008, s. 191-201. [szukaj w bibliotece]
  • Rola witraży w architekturze synagog postępowych na przykładzie Tempel w Krakowie [w:] Rocznik Krakowski, LXXII 2006, s. 141-152. [szukaj w bibliotece]
  • Mozaiki w jezuickiej bazylice Serca Jezusa [w:] Rocznik Krakowski, LXX 2004, s. 89-109. [szukaj w bibliotece]