ks. dr hab. Marek Gilski


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek 10.30, ul. Bernardyńska 3, sala 110

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2016 – dr hab. teologii
 • 2011 – dr nauk humanistycznych w zakresie: literaturoznawstwo (filologia klasyczna)
 • 2002 – dr teologii
 • 1995 – mgr teologii

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Epifaniusz z Salaminy i jego Panarion [w:] Arkadiusz Baron [red.], Epifaniusz z Salaminy. Panarion. Herezje 1-33. Tekst grecki i polski. Przekład i wstęp ks. Marek Gilski. Opracowanie tekstu greckiego i komentarz polski ks. Arkadiusz Baron, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2015, s. 5-20.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Spotkanie mądrości pogańskiej z chrześcijańską w dramacie Christus patiens [współatorstwo z:] Szymon Drzyżdżyk [w:] Oblicza Mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy, Kraków: Scriptum 2014, s. 7-16.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kult poszukuje zrozumienia [współatorstwo z:] Marcin Cholewa [w:] Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków: Scriptum 2014, s. 9-15.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Świętowanie w poematach homeryckich jako paradygmat świętowania w starożytnej Grecji [w:] S. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas [red.], Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie. Propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce, Kraków: Scriptum 2014, s. 9-26.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pedagogia Matki Miłosierdzia w objawieniach św. Faustyny [współatorstwo z:] Mirosław Smyrak [w:] Maryja. Matka Boża Miłosierdzia, Kraków: Misericordia 2013, s. 63-87.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie do problematyki soborów [współatorstwo z:] Marcin Cholewa [w:] Sobór Watykański II. Złoty jubileusz, Kraków: Scriptum 2013, s. 5-17.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio [współatorstwo z:] 1 [w:] Sobór Watykański II. Złoty jubileusz, Kraków: Scriptum 2013, s. 105-117.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Miłować całym umysłem (Łk 10, 27). Poznawczy wymiar miłości [współatorstwo z:] Marcin Cholewa [w:] Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, Szczecin: 2013, s. 237-252.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II [w:] G. M. Bartosik [red.], Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2012, s. 43-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Myślenie magiczne i myślenie religijne a wychowanie [współatorstwo z:] M. Cholewa [w:] Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, s. 87-106.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W poszukiwaniu genezy pojęcia martys [w:] S. Drzyżdżyk [red.], Męczeństwo. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Kraków: Scriptum 2012, s. 129-137.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Poczucie wstydu a wychowanie [współatorstwo z:] M. Cholewa [w:] Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne, Kraków: Św. Stanisława BM 2012, s. 127-141.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Maryja, Matka życia w przepowiadaniu Ojców Kościoła [w:] J. Kumala [red.], Maryja - Matka Życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia, Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej \"Salvatoris Mater\" 2010, s. 25-40.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pośrednictwo Maryi w przepowiadaniu Ojców Kościoła [w:] S. Drzyżdżyk [red.], Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, Kraków: Scriptum 2009, s. 45-60.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Matka pośród Kościoła [w:] K. Klauza, K. Pek [red.], Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji - sposób recepcji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 119-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Maryja w pobożności pasyjnej [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego Pasierbiec, 21-22 października 2006 roku, Częstochowa-Pasierbiec: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2007, s. 203-213.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Patrsytyczne prodromy doktryny o Niepokalanym Poczęciu Maryi [w:] S. Drzyżdżyk [red.], Niepokalana w wierze i teologii Kościoła, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT w Krakowie 2005, s. 7-29.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • La teología poética de Karol Wojtyła: Sus primeros escritos como fuente de su pensamiento maduro [współatorstwo][w:] Scripta Theológica, 2 2014, s. 401-418. [szukaj w bibliotece]
 • Epifaniusza z Salaminy krytyka antyprokreacyjnej postawy borborytów [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 15 2014, s. 97-104. [szukaj w bibliotece]
 • Ekumeniczność i wielokulturowość w pesrpektywie języka polskiej mariologii posoborowej [współatorstwo][w:] Salvatoris Mater, 1-4 2014, s. 266-275. [szukaj w bibliotece]
 • Piękno Maryi w pismach greckich Ojców Kościoła [w:] Salvatoris Mater, 1-4 2013, s. 23-30. [szukaj w bibliotece]
 • Výzvy súčasnej teológie v kontexte Dokumentov Druhévo Vatikánskeho koncilu a Roku viery, 2 čast [współatorstwo][w:] Duchowný Pastier, 4 2013, s. 152-157. [szukaj w bibliotece]
 • Výzvy súčasnej teológie v kontexte Dokumentov Druhévo Vatikánskeho koncilu a Roku viery, 1 čast [współatorstwo][w:] Duchowný Pastier, 3 2013, s. 105-108. [szukaj w bibliotece]
 • Początkowe stadia życia ludzkiego według Homera [w:] Polonia Sacra, 1 2013, s. 5-16. [szukaj w bibliotece]
 • Magical Thinking and Religious Thinking [współatorstwo][w:] E-Theologos, 2 2012, s. 190-199. [szukaj w bibliotece]
 • Podmiot w procesie komunikacji. Pozyskiwanie życzliwości i sympatii słuchaczy [współatorstwo][w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 13 2012, s. 59-77. [szukaj w bibliotece]
 • Rola myślenia w religijnej i magicznej interpretacji rzeczywistości [współatorstwo][w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 7-23. [szukaj w bibliotece]
 • Hierarchia prawd a patroni kościołów [współatorstwo][w:] Liturgia Sacra, 2(38) 2011, s. 273-283. [szukaj w bibliotece]
 • Recepcja beatyfikacji i kanonizacji a tytuły parafii erygowanych w Archidiecezji Krakowskiej w latach 1978-2010 [współatorstwo][w:] Polonia Sacra, 29 2011, s. 151-163. [szukaj w bibliotece]
 • Zewnętrzne formy przyjmowania Komunii św. i ich związek z poczuciem szacunku [współatorstwo][w:] Edukacja. Teologia i Dialog, 8 2011, s. 179-196. [szukaj w bibliotece]
 • Hierarchia prawd a patrocinia maryjne [współatorstwo][w:] Salvatoris Mater, 1-2 2011, s. 283-300. [szukaj w bibliotece]
 • Św. Augustyna rozumienie duchowego macierzyństwa Maryi [współatorstwo][w:] Salvatoris Mater, 3-4 2011, s. 35-44. [szukaj w bibliotece]
 • Chrześcijańskie papirusy magiczne [w:] Polonia Sacra, 27 2010, s. 89-97. [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwa indywidualna: wieloznaczność pojęcia i wielowymiarowość relacji [współatorstwo][w:] Edukacja. Teologia i Dialog, 7 2010, s. 101-114. [szukaj w bibliotece]
 • Kapłan w poematach homeryckich [w:] Polonia Sacra, 25 2009, s. 5-12. [szukaj w bibliotece]
 • Maryja w pismach św. Hipolita [w:] Salvatoris Mater, 2 2009, s. 86-94. [szukaj w bibliotece]
 • Maryja jako Królowa w tekstach patrystycznych. Terminologia grecka [w:] Salvatoris Mater, 4 2008, s. 263-272. [szukaj w bibliotece]
 • Patrystyczne interpretacje formuły \"dia Marias\" (przez Maryję) [w:] Salvatoris Mater, 1-2 2007, s. 98-104. [szukaj w bibliotece]
 • Kollyridianki [w:] Salvatoris Mater, 3-4 2007, s. 401-409. [szukaj w bibliotece]
 • Kontekst antropologiczny mariologii św. Augustyna [w:] Salvatoris Mater, 1-2 2006, s. 214-230. [szukaj w bibliotece]
 • Unus Mediator et multi mediatores. Augustyńska koncepcja pośrednictwa [w:] Polonia Sacra, 15 2004, s. 179-191. [szukaj w bibliotece]
 • Maryja w \"De haeresibus\" św. Augustyna [w:] Salavtoris Mater, 1 2004, s. 345-353. [szukaj w bibliotece]
 • Cierpienie Maryi w nauczaniu Ojców Kościoła zachodniego [w:] Salvatoris Mater, 2 2004, s. 23-34. [szukaj w bibliotece]
 • Implikacje chrystologiczne mariologii św. Augustyna [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 5 2004, s. 93-110. [szukaj w bibliotece]
 • Kult maryjny według św. Augustyna [w:] Salvatoris Mater, 4 2002, s. 156-171. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Rozeznanie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (501-10-010160)
 • Embrion w najstarszej literaturze greckiej (501-10-010045)

Wygłoszone Referaty:

 • Centony chrześcijańskie - Ewangelia w języku mitów [podczas konferencji:] Biblia w świecie mitów, 26 listopada 2015, .
 • Tragedia grecka jako przestrzeń dylematów sumienia [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie, 14 maja 2015, .
 • Ekumeniczność i wielokulturowość w perspektywie języka polskiej mariologii posoborowej [podczas konferencji:] La mariologia a partire dal Concilio Vaticano II. Ricezione, bilancio e prospettive, 4-9 Settembre 2012, 7 wrzesnia 2012, .
 • Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II [podczas konferencji:] Maryjny kształt świadectwa, 24 wrzesnia 2011, .
 • Pośrednictwo Maryi w przepowiadaniu Ojców Kościoła [podczas konferencji:] Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, 20 listopada 2009, .
 • Maryja, Matka życia, w przepowiadaniu Ojców [podczas konferencji:] Maryja - Matka Życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia, 21 listopada 2008, .
 • Maryja w pobożności pasyjnej [podczas konferencji:] Na polskiej drodze maryjnej, 22 pazdziernika 2006, .
 • Matka pośród Kościoła [podczas konferencji:] Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji – sposób recepcji, 16 pazdziernika 2006, .
 • Patrystyczne prodromy doktryny o Niepokalanym Poczęciu [podczas konferencji:] Niepokalana w wierze i teologii Kościoła, 3 grudnia 2004, .