dr Przemysław Stanko


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur w sesji zimowej 2018/2019:
  środa 11.30-13.00, pokój profesorski(ul. Franciszkańska 1, II piętro)

  Dyzur w sesji zimowej 2018/2019: piątek 1 lutego 2019 r., godz. 15.00-16.30 (s. 202, ul. Franciszkańska 1)

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Bulla-dokument papieski na przestrzeni wieków [podczas konferencji:] Konferencja Vixdum Poloniae unitas z okazji 90. rocznicy ustanowienia diecezji katowickiej, 29 pazdziernika 2015, .
 • Czy można przekroczyć próg XVI wieku w badaniach genealogicznych zwyczajnej rodziny polskiej? Kilka uwag o nowych perspektywach w badaniach genealogicznych [podczas konferencji:] Konferencja z okazji 10-lecia Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie, 10 pazdziernika 2015, .
 • Nieznane materiały biograficzne z lat 1471-1480 dotyczące Jana Długosza z Tajnego Archiwum Watykańskiego [podczas konferencji:] Jan Długosz w kręgu badań historyków i literaturoznawców, 8 pazdziernika 2015, .
 • Jan Długosz i jego związki z ziemią wieluńską na podstawie akt z Tajnego Archiwum Watykańskiego [podczas konferencji:] Jan Długosz z Niedzielska-w 600. rocznicę urodzin kronikarza, 24 czerwca 2015, .
 • Materiały z lat 1449-1484 do dziejów bożogrobców na ziemiach polskich w Tajnym Archiwum Watykańskim [podczas konferencji:] Bożogrobcy w służbie sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie, 27 maja 2015, .
 • Nieznane dokumenty do dziejów diecezji krakowskiej z XIII-XIV wieku z Tajnego Archiwum Watykańskiego [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach, 3 grudnia 2014, .
 • Spory brzosteckich wójtów w XV-XVI w. [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego, 11 pazdziernika 2014, .
 • Dokumenty lokacji miasta Pilzna z 1354 roku. Analiza źródłoznawczo-paleograficzna i losy dokumentu lokacyjnego Pilzna do czasów współczesnych [podczas konferencji:] Dzieje Miasta Pilzna, 4 pazdziernika 2014, .
 • Nieznane dokumenty do biografii Długosza z Tajnego Archiwum Watykańskiego [podczas konferencji:] XIII Dni Długoszowskie, 18 wrzesnia 2014, .
 • Rola i znaczenie rodziny Marszałkowiczów z Kamienicy w okresie niewoli narodowej [podczas konferencji:] Ziemiaństwo polskie na rzecz Ojczyzny i Kościoła, 23 listopada 2012, .
 • Pilźnianie na Akademii Krakowskiej w XV i XVI w. [podczas konferencji:] Dzieje miasta Pilzna, 10 listopada 2012, .
 • Nieznane dokumenty do najstarszych dziejów Bielska [podczas konferencji:] „Siedem wieków Bielska-Białej”, 30 maja 2012, .
 • Rody rycerskie na Żywiecczyźnie w XIV i XV wieku [podczas konferencji:] Żywiec i Żywiecczyzna w okresie staropolskim-stan badań, 7 marca 2011, .
 • Chrzanów w XIV i XV w. w świetle źródeł Tajnego Archiwum Watykańskiego [podczas konferencji:] „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ziemi chrzanowskiej”, 29 wrzesnia 2010, .
 • Biblioteka klasztoru dominikańskiego w Oświęcimiu w okresie nowożytnym [podczas konferencji:] Biblioteki zakonne wczoraj i dziś. Co kryją klasztorne księgozbiory?, 24 listopada 2009, .
 • Materiały beatyfikacyjne w Tajnym Archiwum Watykańskim [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi, 5 czerwca 2009, .
 • Znaczenie pergaminów królewskich w historii miasta Piwnicznej-Zdroju [podczas konferencji:] Znaczenie pergaminów królewskich w historii miasta Piwniczna, 14 listopada 2008, .
 • Zamek oświęcimski i jego dzieje w okresie staropolskim [podczas konferencji:] Ziemia oświęcimska w czasach królowej Bony, 13 czerwca 2008, .
 • Kult Miłosierdzia Bożego na terenie Krakowa w okresie staropolskim [podczas konferencji:] Miłosierdzie-teoria i praktyka życiowa, 14 grudnia 2007, .
 • Dzieje klasztoru dominikańskiego w Oświęcimiu do końca XIV wieku [podczas konferencji:] XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej. Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, 15 listopada 2007, .
 • Zbiory pieczęci w Archiwum Państwowym w Krakowie-oddział na Wawelu [podczas konferencji:] Zbiory pieczęci w Polsce, 23 maja 2007, .
 • Testamenty duchowieństwa diecezji krakowskiej w XVII-XVIII wieku [podczas konferencji:] Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, 19 maja 2007, .